Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနသံမ်ား

17th Oct, 2009 (ျပည္သူတစ္ဦး)

ယခုတေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚတြင္ လႈပ္လႈပ္႐ွား႐ွား ႐ွိေနပါသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင္႔လည္း စဥ္းစားစရာ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚလာေနသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိ္င္ငံႏွင္႔ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ဆက္ဆံေရး အေျပာင္းအလဲ၊ အေမရိကန္အေ႐ြ႕တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ သေဘာထား၊ နယ္စပ္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရး၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏွင္႔ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈ၊ စစ္တပ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ေနရာခ်ထားမႈအေရး စသည္ျဖင္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊ ေခါင္းစားရမည့္ အေရးမ်ားစြာ ႐ွိေနပါသည္။

အဓိက ျပည္ပမီဒီယာမ်ားတြင္လည္း ေရးစရာသတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ႐ွိလာ၊ ႐ွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ျပည္သူမ်ားအေနျဖင္႔ သေဘာေပါက္လာေသာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံအေရး စိတ္ဝင္တစား႐ွိၾကေသာ အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားေရာ၊ အတိုက္အခံမ်ား (ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပအပါအဝင္) ေရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊ ေျပာျပလိုသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို အရင္းအတိုင္း သိ႐ွိရန္လိုသည့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္မွာ ျပည္သူတစ္ဦး သက္သက္သာ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ Activist တစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ ဗမာေတြ ဘာေတြ ခံစားေနရသည္၊ ဘယ္လိုအျမင္ (Vision) ရွိသည္ကို အလြန္တရာ ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ ခံစားေနရသည္မ်ားကို ေနာင္တြင္ ေရးျပပါမည္။ ဥပမာ- Sanction ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သူ႔က႑ႏွင္႔သူ လႈပ္႐ွားေနသည္။ အတိုက္အခံမ်ားကလည္း သူ႔က႑ႏွင္႔သူ လႈပ္႐ွားေနသည္။ ဘာမွ် မလုပ္ဘဲ ေနသည္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ  အေမရိကန္ႏွင္႔ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ခ်မွတ္ထားေသာ Sanction မ်ား႐ွိသလို၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ျပည္သူမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ Sanction မ်ားကလည္း ႐ွိေသးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက မည္သည့္ Sanction မွ် မ႐ုတ္သိမ္းေစလိုသည္မွာ သူ၏ ေစတနာ အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည့္အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ Sanction, itself is one of the supporting factors to live long the military regime. Sanction မ်ားသည္ စစ္အာဏာ႐ွင္ သက္ဆိုး႐ွည္ေစေရးအတြက္ အေထာက္အပံ႔ျပဳေသာ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေန၍ ျဖစ္သည္။

ေျပာေနလွ်င္ အ႐ွည္ႀကီးျဖစ္၍ ေျပာလိုသည့္အခ်က္မွ ေသြဖည္သြားပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္ ယခုေျပာလိုသည့္အခ်က္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ကိစၥကို ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္က ေတာင္းဆိုသည့္အခ်က္တြင္ ဤအခ်က္မပါဝင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အတိုက္အခံအခ်ိဳ႕ႏွင္႔ NLD ၏ ေ႐ႊဂံုတိုင္ ေၾကျငာခ်က္တြင္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္အျမင္ေျပာရလွ်င္ ဤေတာင္းဆိုမႈမွာ အဓိပၸာယ္မ႐ွိ (Nonsense) ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ စစ္အစုိးရသည္ ကိုယ္႔တံေတြး ကိုယ္ျပန္မ်ိဳလိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါ။ အေျခခံဥပေဒကို ျပည့္စံုေသာ ဥပေဒအျဖစ္ မေျပာလိုပါ။ တရားဝင္ ျဖစ္ေအာင္ ဆႏၵခံယူပြဲ (လိမ္သည္ဟုပဲ ေျပာေျပာ) ႏွင္႔ အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အာဏာပိုင္ အစိုးရမဆို အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေနသည္ကို ျပန္ျပင္လိမ္႔မည္ မထင္ပါ။ သို႔ေၾကာင္႔ NLD အပါအဝင္ အတိုက္အခံမ်ားအေနျဖင္႔ သေဘာမတူေၾကာင္း ျပလို၍ ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ဘာမွ်မေျပာလိုပါ။ ေတာင္းဆိုရမွာက ကိုယ္႔တာဝန္ဟု ဆိုလွ်င္ ဘာမွ်မေျပာလိုပါ။ စစ္အစိုးရက ဘယ္ေသာအခါမွ် ျပင္ဆင္ေပးလိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါ။ အစိုးရက မျပင္ေပးလွ်င္ ကိုယ္႔ဘာသာ ျပင္ဖို႔ (Alternate Way) ျဖင္႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ရေပမည္။ ေလာကနိယာမအရ လူလုပ္ထားေသာ အရာ လူက ျပန္ျပင္လွ်င္ ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ေအာင္ ဝင္ၿပီး ေနာက္ဆယ္ႏွစ္ၾကာလွ်င္ ျပင္လို႔ ရလိမ္႔မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ဘာမွ် မျဖစ္လဲ စစ္အာဏာ႐ွင္ လက္ေအာက္တြင္ ႏွိပ္စက္ခံၿပီး ၂၂ ႏွစ္ ေလာက္ေတာင္ ေနခဲ႔ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

အကယ္၍မ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက "မင္းတို႔ အဲဒီေလာက္ ျပင္ခ်င္ၾကလွ်င္ ငါျပင္ေပးမယ္၊ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ထပ္ေခၚလိုက္၊ ေနာက္ ၁၅ ႏွစ္ၾကာေအာင္ ျပင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးလိုက္ဦး၊ အဲဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာ ငါတို႔ ယခုအတိုင္း ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္လိုက္ဦးမယ္။" ဟု ဆိုလွ်င္ မိတ္ေဆြတို႔ ဘယ္လို လုပ္ၾကမည္နည္း။

 www.eaglecentre.blogspot.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

 


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

0 comments:

Post a Comment