Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(Bill Varner ,Oct 2 ,2009)

တရုတ္အစိုးရသည္ ယခုလ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္မႈကို ကာကြယ္ခဲ့သည္။

တရုတ္က ျမန္မာ့အေရးအစား အာဖကန္နစၥတန္တြင္ သာမန္အရပ္သားမ်ား ေသဆံုးမႈကို လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ေဆြးေႏြးရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္ဟု တရုတ္ႏွင့္ ျပင္သစ္ကုလ ကိုယ္စား လွယ္က ေျပာၾကားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ေဆြးေႏြးမႈအစီအစဥ္ တြင္ ပါဝင္မႈမရွိဟု ဆိုပါသည္။

တရုတ္၏ အာဖကန္ရွိ အရပ္သား ေသဆံုးမႈကိစၥအေပၚ ေဆြးေႏြးရန္ တင္ျပခ်က္အေပၚ ျဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ျပင္သစ္သံအမတ္ Gerard Arand က သတ္ျဖတ္ ျခင္းအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပင္ဆင္ရန္သာျဖစ္ျပီး၊ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ လက္စားေခ်ရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

တရုတ္၏ အာဖကန္ရွိ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုးမႈအေရးကို ေဆြးေႏြးေပးရန္ ေတာင္း ဆိုမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ ၊ ျဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကျပီး၊ အထက္ပါ အေၾကာင္း အရာႏွစ္ခုလံုးကို သေဘာတူျပီးေသာ အစီအစဥ္မွ ခ်န္လွပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

လူထုအၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်န္လွပ္ခဲ့ ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အိုဘားမားအစိုးရအေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား အေပၚ ထားရွိေသာမူဝါဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုက္ရိုက္စကားေျပာျခင္းကို စတင္ေနေသာ္လည္း ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ သူ၏ မဟာမိတ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးကို အေလးေပး ေဆြးေႏြးေစလိုေပသည္။

အေမရိကန္အစိုးရသည္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ မည့္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမွ် မရရွိခဲ့သည့္အတြက္ မူဝါဒအသစ္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ၾကိဳးပမ္းလွ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္တပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ခံစားခဲ့ရျပီး အတိုက္ခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ၁၄ ႏွစ္ခန္႔ ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။ သူမ၏ ပါတီျဖစ္ေသာ NLD ပါတီ၏ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကိုလည္း စစ္အစိုးရက လစ္လွ်ဴရႈခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ ဒုတိယသံအမတ္ Liu Zhenmin က ျမန္မာတို႔ကိစၥကို အေလးထား၍ ေဆြးေႏြးရန္ မလိုေသးေၾကာင္း ေျပာသည္ဟု သိရသည္။ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုးေနေသာ အာဖကန္ကိစၥကသာ ေဆြးေႏြးစရာ ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္ဟု တိုက္တြန္းသြားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

အဆိုပါ အာဖကန္အေရးသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ သူ၏ဥေရာပ မဟာမိတ္မ်ားအတြက္ အထိမခံႏိုင္ေသာ (sensitive) အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အာဖကန္ရွိေခါင္းေဆာင္ မ်ားကလည္း အရပ္သားမ်ား ဆက္တိုက္ ေသဆံုးမႈအတြက္ ကန္႔ကြက္ တင္ျပလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အာဖကန္ရွိ အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္တပ္မ်ားအေနျဖင့္ အာဖကန္ရွိ ရွစ္ႏွစ္ၾကာ တိုက္ပြဲအျပီးတြင္ ေသဆံုးမႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ လိုအပ္ျပီး ယင္းသို႔မဟုတ္ပါက အာဖကန္ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ ေလွ်ာ့နည္းလာျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Stanley Mc Chrystal က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ၇.၅ ထရီလီယံ ကုဗေပပိုင္ဆိုင္ျပီး အာရွတြင္ နံပါတ္ ၇ အဆင့္ရွိေၾကာင္း B P Plc ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရသိရသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ေဒဝူးအင္တာေနရွင္နယ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ကေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ China National Petroleum Corp သို႔ေရာင္းခ်မည့္ ျမန္မာ့သဘာဝဓါတ္ေငြ႔စီမံကိန္း အတြက္ ေဒဝူးအေနျဖင့္ ၂.၁ ထရီလီယံဝမ္ (ေဒၚလာ ၁.၆၈ ဘီလီယံ)ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရမည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Dr.P.A Samaraweera , Australia (Oct 3 , 2009)

ကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က သီရိလကၤာႏိုင္ငံသည္ LTTE တမီးလ္မ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းကို လက္နက္သဖြယ္ က်င့္သံုးခဲ့သည္ဟု သက္ေသျပျခင္းမရွိဘဲ ေအာက္တိုဘာ ၂ရက္က စြပ္စြဲလိုက္သည္။

ဟီလာရီက ကုလသမၼဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းေဝးတြင္ သဘာပတိျပဳလုပ္စဥ္ ေဘာ္လကန္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတို႔ကို ရည္ညႊန္း၍စစ္ပြဲမ်ားတြင္အဓမၼက်င့္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ျပီး အျပစ္ေပး မခံခဲ့ရဟု ေျပာၾကားသြားပါသည္။

သူမက အဆိုပါစြပ္စြဲမႈမ်ားကို သက္ေသႏွင့္ ေထာက္ျပေျပာသြားႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ သူမအေနျဖင့္ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြင္း ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံျပီး အဆိုပါ ေပတံျဖင့္ တိုင္း၍ သီရိလကၤာတပ္ အေပၚတြင္ စြပ္စြဲသြားသည္မွာ ထင္သာ ျမင္သာပါသည္။

သီရိလကၤာကမူ သူတို႔တပ္မေတာ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ စည္းစနစ္အက်ဆံုး လက္နက္ကိုင္ အျဖစ္ ဂုဏ္ယူေနဆဲျဖစ္သည္။ ဟီလာရီကိုလည္း မိမိတို႔ႏုိင္ငံသည္ သူမေျပာသကဲ့သို႔ မဟုတ္ေၾကာင္းကို သက္ေသ ျပသႏိုင္ေၾကာင္း စိန္ေခၚႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဟီလာရီမသိေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား က သီရိလကၤာတပ္ထံမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ႏွိမ္နင္းရာတြင္ က်င့္သံုးရမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို လာေရာက္ သင္ၾကားရသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

သူမအေနျဖင့္ ျငင္းမရႏိုင္ေသာ အခ်က္မွာ သူမသမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္စဥ္က တမီးလ္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေထာက္ခံမဲမ်ား ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔ကို ျပန္လည္ကာ ကြယ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ အေျခအျမစ္ မရွိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သံုး သပ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သူမအေနျဖင့္ သီရိလကၤာတပ္တို႔ကို လက္ညႈိးထိုးေနမည့္အစား အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္ရွိ အေမရိကန္တပ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း၊ အျခား တိုင္းျပည္မ်ား ကလည္း အေမရိကန္၏ မူဝါဒအေပၚသိရွိၾက၊ သေဘာေပါက္ၾကျပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ားကပါ သူမ၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ မထားၾကသည့္ အတြက္ သူမအေနျဖင့္ ခံသာသည္ဟု ဆိုရေပမည္။