Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ် တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ အတြက္ အခ်ိန္တုိတြင္း ထိေရာက္မႈရွိေသာ စြမ္းအင္အစီအစဥ္မ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံက အသိေပး ေၾကညာလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ကာဗြန္ဒုိင္ ေအာက္ဆုိက္ ထုတ္မႈကုိ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ေလွ်ာ့ခ် သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။

လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ကုိပင္ေဟဂင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ရာသီဥတုဆုိင္ရာ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ မတုိင္မီ တရုတ္အစုိးရက ယင္းသုိ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိက္ ေလွ်ာ့ခ်မည့္ အစီအစဥ္သည္ တရုတ္အစုိးရ၏ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ေနသည့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈကုိလည္း ဝင္ေရာက္ အကူအညီေပးသည့္ သေဘာလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤအစီအစဥ္ကုိ တရုတ္အစိုးရက အမ်ိဳးသားေရး အေျခအေနမ်ား ေပၚတြင္ မူတည္ကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္သည္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ကုိပင္ေဟဂင္ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ကာ ဖန္လုံအိမ္အာနိသင္ ထုတ္လုပ္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္အစုိးရက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အုိဘားမားသည္ ကုိပင္ေဟဂင္ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ကုိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က အသိေပးလုိက္ၿပီးေနာက္ တရုတ္ျပည္ကလည္း ယင္းသုိ႔ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ကုိပင္ေဟဂင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ မွ်တမႈရွိၿပီး က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္ဆပ္မႈရွိတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ထြက္ေပၚလာလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု တရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Qin Gang က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

"ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္ က ဒီရာသီဥတုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြ အားလုံးကို ကုိပင္ေဟဂင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တက္ေရာက္ၿပီး တရုတ္ျပည္အေနနဲ႔ လုပ္ႏုိင္တာေတြကို အဓိက ေဆြးေႏြးမွာပါ"

ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္္မွ ၁၈ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အဆုိပါ ကုိပင္ေဟဂင္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိက်ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ဆုိသည္။ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ မူလ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္မွာ ၁၉၉၇ က်ိဳတုိ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အစားထုိးႏုိင္မည့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာေရး ျဖစ္သည္။  သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ အဆုိျပဳခ်က္ မူၾကမ္းမ်ားသာ ထုတ္ေဖာ္ဖြယ္ရွိသည္ ဟု ယခု ရက္သတၱပတ္ အတြင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းေရာက္မွ သေဘာတူညီခ်က္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လိမ့္မည္ ဟုလည္း ဆုိသည္။

အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမားသည္ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ႏွစ္ ၅၀ ခန္႔မွစ၍ အပူဓာတ္ ထုတ္လုပ္မႈကုိ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု အတည္ျပဳခ်က္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ဆုိသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံက မိမိတုိ႔သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ တိက်ၿပီး စည္းေႏွာင္မႈ ရွိေသာ ပစ္မွတ္မ်ားကုိ ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္သည္ ဟု ထပ္ခါတလဲလဲ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ႏွင့္ ၂၀၀ ခန္႔က စတင္ခဲ့ေသာ စက္မႈထြန္းကားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံက ပစ္တင္ေဝဖန္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိတြင္ ကမၻာေပၚ၌ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ အမ်ားဆုံး ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။

AFP သတင္းဌာန ၏ China announces plan to boost energy efficiency ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိ ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Top news, 30 Nov 2009

          အေနာက္ႏုိင္ငံ လႊမ္းမုိးမႈမ်ား မပါဘဲ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ မိမိဘာသာ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစီအစဥ္ကုိ အာဆီယံ အဖဲြ႕အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Marty Natalegawa က အေမရိကန္ - အာဆီယံ ဆက္ဆံမႈ ခုိင္မာေနသည့္ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား လုိက္ပါသည္။

          ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္း၏ က႑သည္ လွ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေနအထားမွာ အက်ပ္႐ုိက္သည့္ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ၎က ဆုိပါသည္။

          ျမန္မာအစုိးရက ကတိျပဳထားေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ လာမည့္ႏွစ္ ေမလတြင္ က်င္းပဖြယ္ ရွိၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္းကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ လႊတ္ေပးေရး၊ ၎တုိ႔ႏွင့္အတူ NLD ပါတီကုိ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ခြင့္ျပဳေရး ကိစၥမ်ားကုိ ပြက္ပြက္ညံ ေတာင္းဆုိေနပါသည္။

          စင္ကာပူတြင္ လတ္တေလာ က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ အေမရိကန္ - အာဆီယံ ထိပ္သီး ညီလာခံတြင္ သမၼတအုိဘားမားႏွင့္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး အပါအဝင္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကုိ အလွ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ တုိက္တြန္း ဖိအားေပးမည္ဟု အေမရိကန္အား အတိအက် ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

          အားလံုး ပါဝင္ႏုိင္၍ ေဖာက္ထြင္း ျမင္သာေသာ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔ ကတိျပဳထားေသာ လမ္းျပေျမပံုအတုိင္း ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္သာ မိမိတုိ႔ တုိက္တြန္းသြားမည္ဟု Natalegawa က လက္ရွိ မနီလာခရီးစဥ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ၌ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          စစ္ဖက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ အေမရိကန္ အဓိက ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္း၏ က႑ကုိ အာဆီယံက ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေရးတြင္ ေဒသတြင္း အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိယ္တိုင္ကသာ ဦးေဆာင္က႑မွ ပါဝင္သင့္သည္ဟု ၎က အေလးအနက္ ေျပာၾကားပါသည္။

          အာဆီယံအဖဲြ႕အေနျဖင့္ အျပဳသေဘာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ေသာ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ ကိစၥတြင္ ၾကားဝင္ စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳေရး မူဝါဒမ်ားကုိ ဆက္လက္ ကုိင္စဲြသြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း နာဂစ္္စ္ သားေကာင္မ်ားကုိ ကူညီေရးကိစၥ ကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးေပၚ အေနအထားတြင္မူ တင္းၾကပ္စြာ ဖိအားေပး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

          နာဂစ္ကာလက ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကုိ လက္ခံရန္ ျမန္မာအစုိးရက ျငင္းဆန္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္းက ျပင္းထန္စြာ ႐ႈံ႕ခ်ေနခ်ိန္တြင္ ျပင္ပ အကူအညီမ်ားကုိ လက္ခံရန္ အာဆီယံကသာ တုိက္တြန္း စည္း႐ုံးႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ၎က ဆုိပါသည္။

          ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ဒီမုိကေရစီနည္းက် က်င္းပရန္ ေတာင္းဆုိရာတြင္ ျမန္မာအစုိးရကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အျပင္အထန္ တုိက္တြန္း အားေပးသြားမည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Natalegawa က ေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။

          ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပႆနာအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ အသစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု ၎က ဆုိျပန္ပါသည္။

          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားမႈမ်ား ဖယ္ရွားေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပေရးစေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားတြင္ အင္ဒုိနီးရွားကလည္း အမ်ားနည္းတူ ဆႏၵရွိပါ သည္ဟု Natalegawa က ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

          အာဆီယံအဖဲြ႕သည္ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ျမန္မာ၊ မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ စင္ကာပူ၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္းႏုိင္ငံမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ ဖဲြ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

mizzima news, 30 Nov 2009

          တပ္မေတာ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ၎၏ လက္႐ုံး ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ အရပ္ဖက္ အဖဲြ႕အစည္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းကုိ ေက်ာသပ္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ ေသာၾကာေန႔က မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ "လြန္ခဲ့ေသာ ၁၆ ႏွစ္လံုး တာဝန္ ေက်ႁပြန္ခဲ့ၾကေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရ၏ လမ္းျပေျမပံု ၇ ဆင့္စလံုး ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္သည္အထိ စိတ္ဓာတ္ ခြန္အားမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (USDA) ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္း၌ USDA ကုိ အားရ ေက်နပ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကဲြေရး၊ အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ မၿပိဳကဲြေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ တုိက္တြန္း မွာၾကားခဲ့သည္ဟု စေနေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ၎တုိ႔သာလွ်င္ ႏုိင္ငံကုိ ကယ္တင္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ႏုိင္ငံၿပိဳကဲြေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ဟု အခုိင္အမာ ေျပာၾကား ေစာဒက တက္လ်က္ ရွိကာ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပပါသည္။

          USOA ၏ ေထာက္ခံ ပံ့ပုိးသူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက လမ္းျပေျမပံု ၇ ဆင့္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း USOA က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ထိခိုက္ေစမည့္ အရာမွန္သမွ်ကုိ တားဆီးသြားရမည္ဟု ႏႈိးေဆာ္ခဲ့ပါသည္။

          ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳမည့္ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြကုိ ဒီမုိကေရစီ လမ္းညႊန္ေျမပံုအရ က်င္းပေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရေခါင္းေဆာင္က ထပ္မံ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

          တရားဝင္ အတည္ျပဳထားေသာ အေျခခံဥပေဒအရ လြတ္လပ္ မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ၂၀၁၀ တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ရာ အယူအဆ ကဲြျပား ျခားနားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အားလံုး ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ေဝဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ားက အေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ အတည္ျပဳရန္ ၂၀၀၈ ေမလက က်င္းပခဲ့ေသာ ဆႏၵခံယူပဲြ၏ မ႐ုိးသားမႈကုိ ေထာက္ျပကာ အစုိးရ ေၾကညာေသာ လြတ္လပ္၍ မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယရွိသည္ဟု သံုးသပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

          NLD ပါတီ အပါအဝင္ အတုိက္အခံ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက လာမည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အေျခခံအျဖစ္ အသံုးျပဳမည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္ သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆုိထားပါသည္။

          ႀကံ့ခုိင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းသည္ တပ္မေတာ္အစုိးရက ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလိမ့္မည္ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေစာင့္ၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားက ႀကိဳတင္ မွန္းဆေနၾကပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကမူ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ အထက္မွ တစ္စံုတစ္ရာ အမိန္႔မရရွိေသးဟု ေျပာဆုိပါသည္။

          ၁၉၉၃ က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည့္ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းသည္ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဆႏၵျပပဲြတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ ႏွိမ္နင္းျခင္း အပါအဝင္ အစုိးရ၏ အမိန္႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္သည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရသန္း ၅၀ ၏ ထက္ဝက္နီးပါးျဖစ္ေသာ သန္းေပါင္း ၂၀ ခန္႔မွာ ႀကံ့ခုိင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္းဝင္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာအစုိးရက အခုိင္အမာ ေျပာဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.