Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

          ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ တရားမဝင္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိရီးယား ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စစ္ေဆးေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ ေတာင္ကိုရီးယား အစုိးရက ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ထုတ္ေပးမႈကို ယာယီ ရပ္ဆုိင္းလုိက္သည္။ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား မည္သုိ႔ေသာ ျပစ္မႈမ်ိဳး က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ေတာင္ကိုရီးယား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မရွိေသးေပ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ေတာင္ကုိရီးယား သံရုံးက ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအတြက္ ပါမစ္ထုတ္ေပးမႈကို ယာယီ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာေၾကာင္း၊ သံရုံးက အဓိက ပစ္မွတ္ထားသည္မွာ ေရႊအင္းဝ ေအဂ်င္စီကုိ ျဖစ္ေၾကာင္း DVB သတင္းက ဆုိသည္။ အဆုိပါ ေရႊအင္းဝ ေအဂ်င္စီသည္ ျပည္ပသုိ႔ ျမန္မာအလုပ္သမား အေျမာက္အျမား ပုိ႔လ်က္ ရွိေသာ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရး ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကုိရီးယား သံရုံးက စာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ "ကုိရီးယား ရဲတပ္ဖြဲ႕က အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမွ ေစလႊတ္ေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား မရိုးသား ဟု သံသယ ရွိေနေသးသေရြ႕ အလုပ္ပါမစ္ ထုတ္ေပးမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းထားမည္ ျဖစ္သည္။ သံသယ ရွိေနသည္ ဟူေသာ ကိစၥမွာ အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္သည္ ဟု ေရးသားထားေၾကာင္း အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီတစ္ခုမွ အမည္မေဖာ္လုိသူ တစ္ဦးက ဆုိသည္။

ကုိရီးယားသံရုံးက ယင္းသုိ႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာဆုိေသာ္လည္း ပါမစ္ရပ္ဆုိင္းရသည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကုိမူ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ မျပဳေပ။

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အလုပ္အကုိင္ ခန္႔အပ္မႈပါမစ္စနစ္ (EPS) ျဖင့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ ေခၚယူခဲ့သည္။

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ကုိရီးယား ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကုိ ေလ့လာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔အတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ေၾကာင္း သံရုံးမွ အရာရွိတစ္ဦးက ဆုိသည္။

"ကုိရီးယား ဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈ စာေမးပြဲေအာင္တဲ့ သူေတြ စာရင္းကို အြန္လုိင္းကေန တုိက္ရုိက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ အဲဒီ စာေမးပြဲကို ေရႊအင္းဝနဲ႔ ကုိရီးယား အလုပ္သမားဌာနတုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ အလုပ္ရွင္ေတြက အလုပ္သမားေတြကို ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြကုိ ေစလႊတ္ေပးပါတယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

အလုပ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ပါမစ္တစ္ခုအတြက္ ကုန္က်ေငြမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ လစာေငြ ေဒၚလာ ၉၀၀ ခန္႔ ရရွိၾကသည္။ အဆုိပါ အလုပ္အကုိင္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ာ းအၾကား အထူးပင္ ေရပန္းစားလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ေတာင္ကုိရီးယားတြင္ ရရွိေသာ လစာေငြမွာ ျမန္မာျပည္တြင္း ရရွိႏုိင္ေသာ အေျခခံလစာထက္ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ အဆုိအရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွ စ၍ ကုိရီးယား ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိသူ ျမန္မာလုပ္သား ၃၃၀၀၀ ခန္႔ ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုိရီးယားသုိ႔ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ျခင္း ခံရသူမွာ ၁၃၀၀ ခန္႔သာ ရွိေသးသည္။

လတ္တေလာ ကာလတြင္ ေတာင္ကုိရီးယားသုိ႔ သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္လုိသူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေစာင့္ဆုိင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီမွ အမည္မေဖာ္လုိသူ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ဆုိသည္။

DVB သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

         ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္း ေဒသႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္အၾကား ဆက္သြယ္ေပးမည့္ လမ္းသစ္ ေဖာက္လုပ္ေရးအတြက္ နယူးေဒလီ အစိုးရက ေငြေၾကး ရူပီး ၆၆၀ ဘီလီယံ အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါလမ္းကုိ ကုလားတန္ ဘက္စုံ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းေအာက္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယအစုိးရ၏ အေရွ႕ေမွ်ာ္ ေပၚလစီ (Look East) ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေမွ်ာ္ေပၚလစီအရ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း Lawntlai မွ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း ပလက္ဝၿမိဳ႕၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တုိ႔ကုိ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

The Aizawl Post သတင္းစာ အဆုိအရ အိႏၵိယအစိုးရသည္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးအတြက္ အိႏၵိယ ရူပီးေငြ ၆၆၀ ဘီလီယံ အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Lal Thanhawla က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ စီမံကိန္းကုိ မည္သည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိမူ Lal Thanhawla က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

အကယ္၍ အဆိုပါ စီမံကိန္း ၿပီးဆုံးသြားသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ အိႏၵိယ အလယ္ပုိင္းေဒသသုိ႔ စီးဆင္း ဝင္ေရာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ မီဇုိရမ္အေနျဖင့္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးမွ တစ္ဆင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေမွ်ာ္ ေပၚလစီအရ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုလားတန္ ဘက္ေပါင္းစုံ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

အဆိုပါ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကာလကတၱားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္ေတြၿမိဳ႕တုိ႔ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈမွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ စတင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕ကုိ ျဖတ္သန္းကာ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ပလက္ဝမွတစ္ဆင့္ အိႏၵိယ၊ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ ေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းအရွည္မွာ ၆၁ ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ားမည္ ျဖစ္သည္။

ဤအေတာအတြင္းမွာပင္ Arakan River Network (ARN) အဖြဲ႕က အကယ္၍ အဆုိပါ ကုလားတန္ စီမံကိန္း ၿပီးဆုံးသြားပါက စစ္ေတြ၊ ပန္းငကၽြန္းႏွင့္ ေခ်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေနထုိင္ေသာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းသမားမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံးရႈံးရဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိလိုက္သည္။

ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါက ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ ေနထုိင္ရာ ေနအိမ္ အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ ဖိအားေပးျခင္း ခံရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစုိးရသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး နံပါတ္ ၂ လမ္းမႀကီးကုိ ဘူဒိုဇာမ်ား၊ အႀကီးစား စက္ယႏၱရားမ်ား အသုံးျပဳကာ ျပန္လည္ ေဖာက္လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

Khonumthung News မွ သတင္းကို ဘာသာျပန္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကိစၥမွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား အနည္း၊ အမ်ား ဟူေသာ ကိစၥႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ ရွိသည္ဟု ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာရုံး (UNODC) က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

UNODC ၏ အစီရင္ခံစာအရ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈတုိ႔သည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ တုိက္ရုိက္ ပတ္သက္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္သည္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈအတြက္ အႀကီးဆုံး ျပည္နယ္ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေျခကုပ္ယူ လႈပ္ရွားရာ နယ္ေျမလည္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ရွမ္းျပည္နယ္ တပ္ဖြဲ႕ (SSA) မွ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဗုိလ္မွဴး စုိင္းေလာဝ္ဆုိင္းက မိမိတို႔အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ကာကြယ္ ေျပာဆုိသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ SSA အေနနဲ႔ ဒီလုိ ဘိန္းျဖဴစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၿပီး ဘာမွလုပ္လုိ႔ မရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမူးယစ္ေဆးဝါးေတြကိုလည္း မလုိခ်င္ပါဘူး။ အဲဒီမူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္မႈေတြမွာ ကၽြန္္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈလည္း မရွိပါဘူး" ဟု ၎က ဆုိသည္။

UNODC ကမူ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းျဖဴႏွင့္ အဖက္တမင္း အမ်ိဳးအစား စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား အဓိက ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွာ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ညီညြတ္ေသာ ဝတပ္ဖြဲ႕ (UWSA)SSA ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ကုိးကန္႔ေဒသမွ အျခားေသာ တပ္ဖြဲ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ SSA မွ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဗုိလ္မွဴး စုိင္းေလာဝ္စုိင္းက အဆုိပါ ကိစၥ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိထားသည္။ UWSA ကလည္း ၎တုိ႔၏ ေဒသကို မူးယစ္ေဆးဝါး ကင္းစင္ေသာ နယ္ေျမတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေၾကညာထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး ကုန္ကူးမႈကုိလည္း တင္းၾကပ္စြာ ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (SSDW) မွ ဒါရုိက္တာ ဦးခြန္စုိင္းက ဘိန္းျဖဴ စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စစ္အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္သာ လုပ္ကုိင္ၾကေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူးမႈသည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

"စစ္အင္အားေတြ၊ လက္နက္အင္အားေတြ အလုံးအရင္းနဲ႔ ေစာင့္ၾကပ္ထားတဲ့ နယ္ေျမေတြထဲကို ဘယ္သူက ဝင္ရဲမွာလဲ၊ စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ နယ္ေျမေတြထဲမွာ ဘိန္းစုိက္ခ်င္တဲ့ သူေတြက စစ္တပ္ကုိ အခြန္ေပးရတယ္။ အဲဒီလုိ ေပးေတာ့မွ စစ္အစုိးရ အာဏာပိုင္ေတြက ဘိန္းစုိက္တဲ့ ကိစၥကုိ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေပးၾကတာ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာက စစ္အစုိးရထံတြင္ လက္နက္ခ်လုိက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဘိန္းအစားထုိး သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးေရး အစီအစဥ္ကုိ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈမွာလည္း ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဖက္တမင္းကဲ့သို႔ စိတ္ၾကြေဆးျပား ထုတ္လုပ္မႈမွာ အလြန္အမင္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘိန္းစိမ္း တန္ ၃၃၀ ခန္႔ ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး ကာလတန္ဖုိးအားျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟု UNODC ၏ အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။

Mizzima သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

        ရွမ္းျပည္နယ္၊ အေရွ႕ပိုင္း မုံလတြင္ အေျခစုိက္ေသာ ရွမ္းအေရွ႕ပုိင္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ (NDAA-ESS) ႏွင့္ ႀတိဂံေဒသတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ထူးျခားေသာ ရလဒ္သစ္မ်ား မထြက္ေပၚဘဲ အဆုံးသတ္ခဲ့ရေၾကာင္း သူပုန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆုိသည္။

NDAA-ESS အဖြဲ႕ကုိ ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ Hsan PerHsang Lu ႏွင့္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ Kham Mawng တုိ႔က ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီး သန္းထြဋ္သိန္းက ဦးေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ႀတိဂံေဒသတုိင္း တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ၿဖိဳးက မုံက်ဴးၿမိဳ႕၌ လွည့္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ အခ်ိန္ကာလ၌ ဆင့္ေခၚခဲ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း Shan Herald Agency က ဆုိသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ၿဖိဳးသုိ႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္ ၎က "လူႀကီးမင္းတုိ႔အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ အားေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေစလုိပါက လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ ဥကၠ႒ႀကီးမ်ားကုိလည္း တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္လာသင့္ေၾကာင္း" တုံ႕ျပန္ေျပာဆုိခဲ႔သည္။

NDAA ၏ေခါင္းေဆာင္မွာ ယခင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကြန္မန္ဒါေဟာင္း Sai Leun (၆၃ ႏွစ္) ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စစ္တပ္ဘက္မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီး သန္းထြဋ္သိန္းက NDAA အတြက္ ယခုအခါ အခ်ိန္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

"ခင္ဗ်ားတုိ႔အေနနဲ႔ ဝ အဖြဲ႕ရဲ႕ စကားကုိ နားမေထာင္ရင္ ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔က အစိုးရ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကသာ အစုိးရပါ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ နယ္နိမိတ္ေတြ အားလုံးကုိ သိမ္းပုိက္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ႏုိင္ငံေရးအရေရာ စစ္ေရးအရပါ အားလုံး စီစဥ္ထားၿပီးပါၿပီ" ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ သတင္းရင္းျမစ္က ျပန္ေျပာသည္။

NDAA က နယ္စပ္ေဒသေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ အေရးကိစၥကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ေျဖရွင္း ႏုိင္ပါမည္ေလာဟု တုံ႔ျပန္ေမးခြန္းထုတ္ရာ ဗုိလ္မွဴးႀကီးက "ကၽြန္ေတာ္က ဂ်ဴနီယာအရာရွိ တစ္ေယာက္ သက္သက္ပါ။ အထက္က တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေျပာခုိင္းတာကုိပဲ ေျပာရတာပါ" ဟု ျပန္လည္ ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

NDAA မွ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေန႔လယ္စာ စားသုံးၿပီးေနာက္ မုံလသုိ႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ယခင္တုန္းကကဲ႔သို႔ မဟုတ္ဘဲ လက္နက္ကုိင္တပ္သား ၅၀ ခန္႔ကုိ အေစာင့္အျဖစ္ ေခၚယူလာေၾကာင္း သိရသည္။

NDAA ၏ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ ညီညြတ္သည့္ ဝ တပ္မေတာ္ (UWSA) ကလည္း ေခါင္းေဆာင္ႀကီး Bao Youxiang တန္က်န္းၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲဲျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္က လုံၿခံဳေရးအစီအမံမ်ားကို အျပည့္အဝ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသးသည္။ အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သတင္းမ်ားအရ ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ေအာင္ တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ား၏ ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ေပးမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

"ဒီတစ္ႀကိမ္ေတာ့ စစ္အစိုးရက တရုတ္အစိုးရကုိ တစ္ပတ္ရုိက္မယ္လုိ႔ မထင္မိပါဘူး။ အရင္ တစ္ေခါက္ ကုိးကန္႔နဲ႔ ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာတုန္းက စစ္အစုိးရက ကုိးကန္႔ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ၿပိဳင္ဘက္လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ေတြ အႏၱရာယ္က ကာကြယ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ တပ္ေတြ ေခၚလာတယ္လုိ႔ တရုတ္ဘက္ကုိ အေၾကာင္းၾကားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ အဲဒီျပႆနာက အပစ္အခတ္ေတြနဲ႔ အဆုံးသတ္ခဲ့ရတယ္။ ကုိးကန္႔ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္က်ားရွင္ကုိလည္း ေမာင္းထုတ္ပစ္ခဲ့တယ္" ဟု ဝ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္က ေျပာသည္။

တန္က်န္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တရုတ္ဘက္က ဝင္ေရာက္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေပးမႈေၾကာင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ သတင္းမ်ားအရ အေစာပုိင္းတြင္ ဝ ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်န္း (Bao Youxiang) သည္ က်န္းမာေရး ညံ့ဖ်င္းေနေသာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

 

 

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Japantoday.com, 26th February 2010