Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Associated Press, 6th Sept 2010

အေမရိကန္ အလုပ္ လက္မဲ့ ျပႆနာကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု အခ်ိဳ႕က သတ္မွတ္ထားေသာ  တ႐ုတ္တို႔၏ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ား အေပၚ တင္းမာစြာ တုန္႔ျပန္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ႐ွိေနသည့္ ၾကားမွပင္ ေငြေၾကး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ စစ္ေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေနသည့္ ဆက္ဆံေရးကို ပံုမွန္ ျပန္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသည့္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ အဆင့္ျမင့္ အရာ႐ွိႀကီးမ်ား တနလၤာေန႔က ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

ကြန္ကရက္ လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂ လအတြင္း ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ သမၼတ အိုဘားမား အေနျဖင့္ စီးပြားေရး အင္ဂ်င္ကို ႏႈိးရန္ ဖိအားမ်ား ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနၿပီး သမၼတသည္ တ႐ုတ္တို႔ တဖက္ေစာင္းနင္း အသာစီးရေနေသာ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒ ျပႆနာမ်ားကို ဦးစြာ စတင္ ေျဖ႐ွင္း လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ အမတ္ အမ်ားစုက ေျပာၾကားၾကသည္။

ဤအေတာအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာက အေမရိကန္-ေတာင္ကိုးရီးယား ပင္လယ္ဝါ ေရတပ္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈ အေပၚ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ေၾကညာခ်က္တို႔ကို ျပစ္တင္ ေဝဖန္လိုက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိုင္ငံ လံုၿခံဳေရး အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ကိုယ္စား ျပဳေနၾကသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အမ်ိဳးသား စီးပြားေရး ေကာင္စီ ဒါ႐ိုက္တာ Lawrence Summers ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး ဒုတိယ အႀကံေပး Thomas Donilon စေသာ အေမရိကန္ တာဝန္ ႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ရာတြင္ တ႐ုတ္တာဝန္ ႐ွိသူမ်ားလာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ေလသံ ေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ႐ွိေသာ ဆက္ဆံေရး အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စေသာ မိမိတို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ကာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးကို တိုးတက္ေအာင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ယန္က်ားခ်ီက ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အၾကား အလြန္ ခိုင္မာတဲ့ ဆက္ဆံေရး ရ႐ွိဖို႔ ကိစၥကုိပဲ စိတ္စြဲေနတယ္လို႔ သမၼတ အိုဘားမားက အေလးေပး မွာၾကားလိုက္ပါတယ္ ဟု Lawrence Summers က တ႐ုတ္ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ိ႐ွန္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစည္းအေဝး အစီအစဥ္ပါ ကိစၥမ်ားအနက္ တ႐ုတ္ သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္၏ ဝါ႐ွင္တန္ ခရီးစဥ္ စီစဥ္ေရး ကိစၥလည္း ပါဝင္သည္ဟု Summers ကဆိုသည္။

လေပါင္းမ်ားစြာ လူသိ႐ွင္ၾကား သေဘာကြဲလြဲ စကားမ်ား ခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္တြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆႏၵ ႐ွိေၾကာင္း အခ်က္ျပရန္ ယခု ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ပံု ရသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ကီဂ်င္း Renmin University မွ အေမရိကန္ ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ႐ွီယင္ဟုန္က ၂ ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးတြင္ ျပႆနာမ်ား ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုးဆံုး အေျခအေနကို ေက်ာ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ ၂ ဖက္စလံုးက လိုက္ေလ်ာ ညိႇႏႈိင္းေရးသို႔ ဦးတည္ေနၾကသည္ဟု သံုးသပ္လိုက္သည္။

"အခု ေဆြးေႏြးပြဲေတြရဲ႕ အဓိ ရည္႐ြယ္ခ်က္က အေရးပါတဲ့ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြ ရ႐ွိဖို႔ မဟုတ္ပဲ တစ္ေယာက္ သေဘာထားကို တစ္ေယာက္ နားလည္မႈ တိုးတက္ေစဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ တကယ္လို႔ တင္းမာမႈေတြကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ၿပီး ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈ ျမင့္မားမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္မႈ ႐ွိတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ကမာၻ႔နံပါတ္ (၁) ဆူပါ ပါဝါ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ွိန္ထိုး ဖြံ႕ထြားလာေသာ နံပါတ္ (၂) စီးပြားေရး အင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔၏ အစိုးရမ်ားသည္ ကမာၻ႔ စီးပြားေရး ျပန္လည္ နာလံထူရန္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတကာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖ႐ွင္း ေနၾကရသျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္လံုး ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား တင္းမာမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာသည္းခံ ခ်ဳပ္ထိန္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုပင္ေဟဂင္တြင္ က်င္းပေသာ ညီလာခံတြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ဆိုင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္ ရ႐ွိရန္ ႀကိဳးစားမႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေနာက္တြင္ တ႐ုတ္၏ ၿပိဳက္ဖက္ ထိုင္ဝမ္သို႔ အေမရိကန္ လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးမႈႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔အတြက္ နတ္ဆိုး ဒလိုင္လားမားႏွင့္ အိုဘားမား ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈတို႔ေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားခဲ့ရသည္။

ေႏြရာသီ အေတာအတြင္း ဆက္ဆံေရး ဆက္တိုက္ က်ဆင္းေနခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ အေမရိကန္က ဖိအားမ်ားစြာ ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္က ၎၏ ေငြေၾကးမူဝါဒ ေျပာင္းလဲမႈကို ဇြန္လတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းမႀကီးေစရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု ေဝဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ားက အျပစ္တင္ခဲ့ၾကေသာ ယြမ္ေငြႏွင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ အေသ ခ်ည္ေႏွာင္ထားမႈကို ေျဖေလ်ာ့ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ပိုမို၍ ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ ျဖစ္ေစရန္ ကတိေပးထားသည့္ အစား ယြမ္ေငြတန္ဖိုး ၀.၆ % ခန္႔ တက္သြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ကုန္သြယ္ေရး အသာစီးရမႈမွာ ဇူလိုင္လတြင္ ၁၈ လ အတြင္း အျမင့္ဆံုး အျဖစ္ ေဒၚလာ ၂၈.၇ ဘီလ်ံ အထိ ေရာက္႐ွိသြားခဲ့ရာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္သြားေသာ ဝါ႐ွင္တန္က ၎ကိစၥအေပၚ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ သတိထားလာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ စီးပြားေရး ထိပ္တန္း တာဝန္႐ွိသူ Summers က ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ကိစၥကုိ အျမန္ဆံုး ေျဖ႐ွင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ တ႐ုတ္ကို တြန္းအားေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ယခု ရက္ပိုင္းမ်ား အတြင္း ဆီနိတ္တာ Charles Schymer ႏွင့္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဝဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျပာၾကားရာ၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ဒဏ္ေငြ တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအား ေငြေၾကး မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒဏ္ခတ္မည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ အသစ္ တဖန္ တြန္းအားေပး ေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ဟု ဆိုသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment