Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Times of India, 18th Sept 2010

အျဖဴေရာင္ ပုလဲကံုး တသီတတန္းဟု တင္စား၍ ရေသာ တ႐ုတ္မ်ားအား သတိမထားပါက တစ္ခ်ိန္တြင္ အိႏိၵယအား အသက္႐ႈက်ပ္ေအာင္ လည္ပင္း ညႇစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ သီရိလကၤာတို႔တြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံကိန္းမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသည္ ယခုအခါ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္တေကာင္းႏွင့္ ရထားလမ္း ေဖာက္ရန္ နီးစပ္ေနၿပီ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေကာ့ဘဇား ခ႐ိုင္႐ွိ ဆိုနာဒီယာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္မႈကိုလည္း အကူအညီ ေပးဦးမည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

အထက္ပါ စီမံကိန္း ၂ ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ လအတြင္း ေဘဂ်င္းႏွင့္ ဒါကာ အၾကား ပ်ားပန္းခတ္မွ် လႈပ္႐ွားခဲ့ၾကသည္ဟု အိႏၵိယ လံုၿခံဳေရးဌာနမွ တ႐ုတ္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ေဘဂ်င္းသည္ ဒါကာႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္လိုျခင္းေၾကာင့္ အဆိုျပဳထားေသာ ၂ ႏိုင္ငံအၾကား ၁၁၁ ကီလိုမီတာ ရထားလမ္းအတြက္ အားလံုး ေထာက္ပံံ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးရန္ ယူနန္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကြင္ဂမ္ေရာင္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ လေႏွာင္းပိုင္းက ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႐ွိတ္ဟက္ဆီနာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ယခု စီမံကိန္းအရ ၁၁၁ ကီလိုမီတာ ရထားလမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျဖတ္သန္းကာ ယူနန္ႏွင့္ စစ္တေကာင္းကို ဆက္သြယ္မည္ ျဖစ္သည္။ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္သန္းရသည့္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း အေပၚ မွီခိုေနရမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္မည့္ ယခု သံုးႏိုင္ငံ ဆက္ေၾကာင္း စီမံကိန္းအတြက္ တ႐ုတ္က ျမန္မာကို ခ်ည္တုပ္ၿပီး ျဖစ္သည္။

"တ႐ုတ္က စစ္တေကာင္း ဆိပ္ကမ္းမွာ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ မဆိုင္တဲ့ အေဆာက္အအံုေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ရထားၿပီးသားပါ။ စစ္တေကာင္းမွာ တ႐ုတ္ေတြ  ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္လာျခင္းဟာ အိႏိၵယ လံုၿခံဳေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေနရာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေနာက္ေဖးေပါက္ပါ" ဟု ထိပ္တန္း တာဝန္႐ွိ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကမူ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္သည္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ ေဒသအတြင္း မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လႈပ္႐ွားခြင့္ အတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကဖြယ္ ႐ွိေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပို၍ ၾကည့္ေကာင္းေသာပြဲ ျဖစ္လာမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔က သာမန္အဆင့္ တစ္ခုနဲ႔ လႈပ္႐ွားေနခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္က မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လႈပ္႐ွားေနပါတယ္။ ပထဝီ ႏိုင္ငံေရး ေစ့ေဆာ္မႈေတြေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာတဲ့ ႀကိဳတင္လႈပ္႐ွား လက္ဦးေရး မူဝါဒေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မရွိပါဘူး'' ဟု အိႏိၵယ ပညာ႐ွင္က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသည္ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ တည္ေဆာက္မႈ အျဖစ္ အေ႐ွ႕ အာဖရိက၊ ေဆ႐ွဲလ္၊ ေမာ္လဒိုက္ဗ္၊ သီရိလကၤာ၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္၊ ျမန္မာႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားတို႔ႏွင့္ ေရေၾကာင္း ဆက္သြယ္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ႐ွိသည္။

တ႐ုတ္သည္ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္ တင္သြင္းမႈ လမ္းေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးကို ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနရင္း အိႏိၵယႏုိင္ငံကို ဝိုင္းရံေနျခင္း ျဖစ္သည္။ "တ႐ုတ္ဟာ ဒီေဒသ (အိႏိၵယ သမုဒၵရာ ေဒသ) ကို ေစာင့္ၾကည့္မယ့္ သူ႔ရဲ႕ ၿဂိဳလ္တုေတြအတြက္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ တလႊား ေျမျပင္စခန္းေတြ လိုအပ္ပါတယ္'' ဟု စစ္ဖက္ အရာ႐ွိ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဘလူခ်ိစတန္တြင္ တ႐ုတ္ အကူအညီျဖင့္ ဂြါဒါ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ျခင္းမွသည္ တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္ ရထားလမ္းမ်ား၊ ပါကစၥတန္ပုိင္ ကက္႐ွ္မီးယားႏွင့္ ဂ်ီဂစ္ ေဘာ္လစ္စတန္မွ စီမံကိန္းမ်ားစြာ အထိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ႐ွိေသာ ပါကစၥတန္မွာမူ ဤကိစၥမ်ားတြင္ လိုသည္ထက္ ပိုေနေသာ ကုန္သြယ္ဖက္ တစ္ဦးသာ ျဖစ္သည္။

"တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အနီး ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေနရာယူဖို႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလြန္အမင္း သတိထားဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ" ဟု စစ္ဖက္ အရာ႐ွိ တစ္ဦးက ဆိုသည္။ အမွန္တကယ္မွာ ယခုအပတ္ အေစာပိုင္း က်င္းပခဲ့ေသာ အိႏိၵယ ပူးတြဲ ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္ "အိႏိၵယ သမုဒၵရာႏွင့္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွေဒသတြင္ တ႐ုတ္၏ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ေျခဆန္႔မႈေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိႏိၵယ ထိပ္တန္း စစ္ဖက္ အရာ႐ွိမ်ားက ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သတိေပးခဲ့ျခင္း'' ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment