Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

UN News center, 16th October 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ၊ လက္ခံယံုၾကည္စရာ ေကာင္းမႈ၊ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊြဲႏိုင္မႈ၊ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈတို႔ ေသခ်ာေစရန္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေတြ႔ဆံု ညႇိႏိႈင္းမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ယင္းအေနျဖင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ကုလ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ ထပ္မံ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစား အားထုတ္ခဲ့ေပမယ့္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ စိုးရိမ္ ပူပန္စရာ ကိစၥရပ္ေတြ အေပၚ စစ္မွန္စြာ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းဖို႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သံတမန္ နည္းလမ္းေကာင္းေတြကို ျမန္မာ အစိုးရက အသံုးျပဳဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာဟာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းပါပဲ" ဟု ယင္းက ကုလ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ တင္ျပေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 2009 ၾသဂုတ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး အေနအထား အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ေျပာၾကားသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ညႇိႏိႈင္းမႈ မရွိပံုကေတာ့ သိပ္ကို စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ ကုလသမဂၢနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါမယ္လို႔ သူတို႔ ေျပာထားတဲ့ မူ၀ါဒနဲ႔ ကြဲလြဲ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ အျပင္ အေထြေထြ ညီလာခံက ကၽြန္ေတာ့္ကို လက္ခံ ယံုၾကည္လာေအာင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို အျပည့္အ၀ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ စြမ္းရည္ကိုလည္း အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစပါတယ္" ဟု ယင္းက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး "ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး ျဖစ္သလို လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း တတိယေျမာက္ ပါတီစံု ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အလားအလာ ေကာင္းမ်ားအတြက္ အဓိက စမ္းသပ္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း" အေလးအနက္ ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းက ဆက္လက္ ၂၀၀၉ ဇူလိုင္လ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေနာက္ဆံုး ခရီးစဥ္ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ညႇိႏိႈင္းရန္ အဆက္မျပတ္ အားထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္း၏ အထူးအႀကံေပး အရာရွိကုိ ထပ္မံ ဖိတ္ေခၚျခင္း မျပဳသလို အဓိက stakeholder မ်ားအၾကား စစ္မွန္ေသာ ဒိုင္ယာေလာ့ ေဆြးေႏြးရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆုပ္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုခရီးစဥ္ေနာက္ ပိုင္း ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ လကၡဏာ ဆို ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၃၀ မွ်သာ လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း ရွိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုသည္။

"ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အျခားႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို ဖမ္းဆီးထားမႈနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးထားမႈဟာ အႀကီးအက်ယ္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ" ဟု ဘန္ကီမြန္းက အေလးအနက္ ေျပာၾကားသည္။

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ေထာင္ထဲမွာ က်န္ေနေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကို အခ်ိန္မဆြဲဘဲ လႊတ္ေပးဖို႔ ျမန္မာ အာဏာပိုင္ေတြကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အျပင္းအထန္ တိုက္တြန္းတယ္။ ဒါမွသာ သူတို႔ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မွာ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ႏိုင္ၾကမွာပါ။ ဒီလိုလုပ္မွသာ သိကၡာရွိ တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာေစရပါမယ္လို႔ ေျပာထားတဲ့ ကတိအေပၚ ထင္ရွားတဲ့ သက္ေသ ျဖစ္လာမွာပါ" ဟု ဘန္ကီမြန္းက အေလးေပး တိုက္တြန္း ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေမြအႏွစ္ အမႊာညီေနာင္ ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို ေက်ာ္လႊားရာတြင္ တိုးတက္မႈ ရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ယင္းက အေလးေပး ေျပာၾကားသည္။ "ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူမႈစီးပြားေရး ရပ္တန္႔ေနမႈ အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီ မရွိတဲ့ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ်ိဳးဆက္ ၂ ခုရဲ႕ ေရရွည္ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္" ဟု ယင္းက အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားမႈ ရွိေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ တာ၀န္ရွိမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈမ်ား က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ stakeholder အားလံုးအၾကား ဒိုင္ယာေလာ့ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပိုမို ပြင့္လင္းေရးသည္လည္း အလားတူ အေရးႀကီးေၾကာင္း တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ တုန္႔ျပန္ရာတြင္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ဖြယ္၊ သိကၡာရွိေသာ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ေၾကာင္း ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ အမ်ားစုဆႏၵ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၀ါဒႏွင့္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔စြာ ညႇိႏိႈင္းမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ျခင္း စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဘန္ကီမြန္းက အက်ယ္တ၀င့္ မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment