Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ယခု ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔သည္္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား အဖြဲ႕ (အာဆီယံ) ကုိ စတင္ ထူေထာင္ေသာ ႏုိင္ငံ ေျခာက္ႏုိင္ငံ အၾကား လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ စတင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ ေန႔တစ္ရက္ ျဖစ္သည္။ အာဆီယံ စတင္ ထူေထာင္သည့္ ေျခာက္ႏုိင္ငံတြင္ ဘရူႏုိင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ ပါဝင္သည္။

လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ အစီအစဥ္အရ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအေပၚ အခြန္ ေကာက္ခံမႈ ဖယ္ရွားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ စရိတ္စက ေလ်ာ့က်သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔လာဖြယ္ ရွိသည္။

လူဦးေရဟူေသာ အေၾကာင္းကိစၥအရျဖင့္ ေျပာပါက အဆုိပါ ကုန္သြယ္မႈသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆုံးေသာ ကုန္သြယ္မႈ ဧရိယာတစ္ခု ျဖစ္လာေပမည္။ ထုိ႔ျပင္ ပုိ႔ကုန္ တင္ပုိ႔မႈကို အဓိက အားျပဳေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း အင္အားႀကီးမား လာမည္ ျဖစ္သည္။

ေဈးခ်ိဳသာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား

အဆိုပါ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသ ပုိ႔ကုန္ တင္ပုိ႔သူမ်ား ထံမွ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိ ေဈးေပါေပါျဖင့္ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သလုိ ထုိႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္လည္း တရုတ္ျပည္မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ ေဈႏႈန္းသက္သက္ သာသာ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေဒသမွ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ တရုတ္ျပည္မွ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အသင့္ အေနအထားတြင္ မရွိေသးေၾကာင္း၊ အလုပ္အကုိင္မ်ားလည္း လက္လြတ္ ဆုံးရႈံးမႈ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား အပါအဝင္ အျခားေသာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေနာင္လာမည့္ ငါးႏွစ္တြင္ အဆုိပါ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ပါဝင္လာမည္ဟု သိရသည္။ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ေပါင္း မ်ားစြာလည္း ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႕ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (WTO) ၏ အဆုိအရ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ၄၀၀ ခန္႔ကုိ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။

BBC သတင္းဌာန၏ China and ASEAN Trade Deal Begins ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Agence France Presse, 31st December 2009

စစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌ ျပည္တြင္း တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုခ ႏႈန္းထားမ်ားကို ႏွစ္ဆ ပိုမိုေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ယံုၾကည္ရေသာ သတင္းမ်ားအရ သိ႐ွိရပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေစ်းႏႈန္း ျမႇင့္တင္မႈသည္ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ သက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေခၚဆိုခ အားလံုးကို တစ္မိနစ္လွ်င္ ၅ဝ က်ပ္သို႔ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ဟု တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးဌာန အရာ႐ွိက ေျပာၾကားပါသည္။ လက္႐ွိ ေကာက္ခံေနေသာ ႏႈန္းတားမ်ားမွာ ႀကိဳးဖုန္းမ်ားအတြက္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ ျဖစ္၍ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ပေခၚဆိုခ ႏႈန္းထားမ်ားကိုမူ ေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ဟု ဆိုပါသည္။ ယခုကဲ႔သို႔ ေစ်းတက္မည့္သတင္းကို ျမန္မာအစိုးရ သတင္းဌာနမ်ားက ယခုထိ ေၾကညာျခင္း မ႐ွိေသးပါ။ "တကယ္လို႔ ဒီသတင္းသာ မွန္ခဲ႔ရင္ေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ မိုဘိုင္းဖုန္းကို ခဏခဏ မသံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရေတာ႔မယ္" ဟု အသက္ ၂၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ အိမ္႐ွင္မတစ္ဦး ျဖစ္သူ စိုးစိုးက ေျပာၾကားပါသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ တယ္လီဖုန္း ဧရိယာ ကြန္ရက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္မႈမ်ား တိုးတက္လာေအာင္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟု ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလ အေစာပိုင္းက ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လံုၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို အစိုးရက သံုးစြဲခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ တပ္မေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

foreignaffairs.com, By Andrew J. Nathan, 1st January 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒုကၡေပးေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Steinberg က အေသးစိတ္ ေထာက္ျပ ႐ွင္းလင္းခဲ႔ၿပီး အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ရာဇဝင္ သမိုင္းထဲတြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႕႐ွိရသည္ဟု ၎က ဆိုပါသည္။

အတိတ္ ဘုရင္စနစ္က အေမြေပးခ့ဲေသာ အႂကြင္းမဲ့ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၊ ထို႔ေနာက္ ကိုလိုနီေခတ္၊ ထို႔ေနာက္ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ မ႐ွိေသာ နယ္ေျမ ပိုင္းျခားမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံကို အဆိပ္အေတာက္သဖြယ္ အႏၱရာယ္ျပဳခဲ႔ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား မညီမွ်သည့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းခဲ့ရၿပီး ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္း သမိုင္းဦးေခတ္သို႔ ျပန္ေရာက္သြားခ့ဲရျခင္း ျဖစ္သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံတကာ အေနအထားကလည္း ႏိုင္ငံကို ထိခိုက္ေစခဲ့ပါသည္။ ယခင္ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးႏု၏ ေျပာစကားအရဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ ေဝးေသာ္လည္း ေၾကာက္ရသည့္ အေမရိကန္တို႔အၾကား ပိတ္မိေန၍ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ခံေနရၿပီး "ဆူးၾကားက ဘူးခါးသဖြယ္" ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါ အခ်က္သည္ အာဏာရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တံခါးပိတ္၍ တ႐ုတ္ကို မွီခိုျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အျခားေသာ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္း အာဏာ႐ွင္ ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အခြင့္ရ တပ္မေတာ္ လူတန္းစားအလႊာတစ္ခု ေပၚထြန္းလာၿပီး ၎တို႔သည္ တုိင္းျပည္ လူဦးေရ၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ႐ွိကာ ျပည္သူမ်ားထံမွ ကုတ္ေသြးစုတ္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ လူတန္းစားအလႊာ သို႔ ဝင္ေရာက္လိုသူမ်ားစြာ ႐ွိေသာ္လည္း အနည္းငယ္သာ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ခံၾကရၿပီး ႐ွင္သန္ႏိုင္မႈအတြက္ ေပးဆပ္ရသည့္ တန္ဖိုးမွာ သစၥာ႐ွိမႈပင္ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ျပႆနာမ်ား၊ စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ား၊ ဥပေဒအရ တရားဝင္အစုိးရ ျဖစ္လိုေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ထြက္ေပါက္မ႐ွိသည့္ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းဖြယ္ ေထာင္ေခ်ာက္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိတ္မိေစခဲ့ၿပီး အက်ိဳးရလဒ္ မရ႐ွိေသာ မ႐ုတ္သိမ္းေသးသည့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ေစခဲ႔သည့္ အေမရိကန္ မူဝါဒကို ေပၚေပါက္လာေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

CNN News, 1st January 2010

ေျမာက္ကိုရီးယား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဓြန္႔႐ွည္ တည္တံ့ေရးႏွင့္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္အား ႏ်ဴကလီးယား ကင္းမဲ့ဇုန္ ျဖစ္ေရးအတြက္ ၎၏ ကတိျပဳမႈမ်ားကို ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ ထုတ္ေဝေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုရီးယား အလုပ္သမား ပါတီႏွင္႔ အစိုးရသည္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ပီသစြာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အျခား တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အလံေအာက္တြင္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း KCNA ၏ သတင္း ေပးပို႔ခ်က္အရ သိ႐ွိရပါသည္။

အဆိုပါ ေခါင္းႀကီးပိုင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းေရးအတြက္ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ညႇိႏႈိင္းပြဲ ျပန္လည္ က်င္းပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရ႐ွိေစပါသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ စကားေျပာရန္သာ ေတာင္းဆိုေနၿပီး ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျငင္းဆန္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလက ၿပံဳးယမ္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ၎၏ ႏ်ဴကလီယားႏွင့္ ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္မႈကို ယမန္ႏွစ္က ေဝဖန္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ခြာ လာခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ အေမရိကန္တို႔သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေတြ႕ဆံုရန္ ဆႏၵ႐ွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္သာ ေတြ႕ဆံုလိုေၾကာင္း ဆိုခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ ၎၏ ႏ်ဴကလီယား အစီအစဥ္ ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္မာေသာ ေျခလွမ္းမ်ား မျပဳလုပ္မခ်င္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ၿပံဳးယမ္းႏွင့္ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးမ်ား ျပဳလုပ္လိမ္႔မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုလည္း ႐ုတ္သိမ္းေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကလင္တန္က သတိေပးခဲ့ပါသည္။

ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ႏွင့္ အာ႐ွတခြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုၾကား ရန္သူသဖြယ္ ဆက္ဆံေရးကို အဆံုးသတ္ေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသာၾကာေန႔က ထုတ္ေဝေသာ ေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရး ျဖစ္တည္မႈမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ခိုင္မာေသာ ရပ္တည္ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈျဖင့္ ႏ်ဴကလီယား ကင္းမဲ့ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေလ့လာသူမ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ သေဘာတူ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အခ်ိန္ဆြဲလ်က္ ႐ွိသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕မွ လာေသာ သတင္းမ်ားအရ ၿပံဳးယမ္းသည္ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ၎ မထြက္ခြာမီက ရပ္ဆိုင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ Yongbyon ႏ်ဴကလီယာ စက္႐ံုအား ျပန္လည္ လည္ပတ္ရန္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္႐ွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သတင္းကို အတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေသးပါ။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္အတြင္း ၿပံဳးယမ္း၏ ႏ်ဴကလီယာႏွင္႔ ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွ ပိုမို တင္းၾကပ္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ရာ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ သံတမန္ ေရးရာအရ အထီးက်န္ ဆန္လာမႈ၊ စီးပြားေရးအရ ခၽြတ္ၿခံဳက်မႈမ်ားကို စိတ္ပ်က္စျပဳလာၿပီဟု ယူဆရေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.