Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

          တရုတ္ အစိုးရက တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္း အိမ္ယာေျမ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ၁၈ လအတြင္း လ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

          လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က တရုတ္ျပည္ အိမ္ရာေျမ ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ၅ ဒႆမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ေနက် အေနအထားမွ ၇ ဒႆမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အက္ဆက္ တန္ဖုိးမ်ား ေဖာင္းပြမႈမ်ိဳး ထြက္ေပၚမည့္ အေနအထားမ်ားကုိ စုိးရိမ္ဖြယ္ ေတြ႕ရေၾကာင္း တရုတ္အစုိးရက ဆုိသည္။

          ယင္းသု႔ိ အိမ္ရာေျမ ေဈးႏႈန္းမ်ား အလ်င္အျမန္ ျမင့္တက္လာသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ ပူပန္ရေၾကာင္း တရုတ္ အာဏာပုိင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသည္။

          ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ ဗဟုိဘဏ္က အိမ္ၿခံေျမ ေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းရန္ႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳ္ႏွံမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အလုိ႕ငွာ ေငြေခ်းမႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က တရုတ္ ဘဏ္မ်ားက စီးပြားေရး တုိးတက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၅ ထရီလီယံ ထုတ္ေခ်းခဲ့သည္။ အိမ္ၿခံေျမ ေဈးကြက္တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ အစုိးရက ေငြပမာဏမ်ားစြာ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အိမ္ယာေျမ ေဈးႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ေရးတြင္ ထိပ္တန္း ေအဂ်င္စီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Fitch Ratings က လည္း ယခု အေနအထားအေပၚ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ၿပီး ပမာဏ မ်ားစြာ ေငြထုတ္ေခ်းျခင္းေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း အခန္းက႑ အပါအဝင္ အိမ္ယာေျမ ေဈးကြက္ကုိလည္း ထိခိုက္ႏုိင္သည္ဟု သတိေပးလုိက္သည္ ။

"Fitch အေနျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်း ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံး၌ ဘဏ္မ်ား ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္မည့္ အေရးအတြက္ လြန္စြာ စုိးရိမ္မိပါသည္" ဟု အဆိုပါ ေအဂ်င္စီက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

"အထူးသျဖင့္ အိမ္ရာေျမ အခန္းက႑မွာ ပမာဏ ေျမာက္ျမားစြာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းေၾကာင့္ အက္ဆက္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ဟန္ခ်က္ မညီဘဲ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္" ဟု ဆုိသည္။

တရုတ္အစုိးရက ဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္ ေငြအရင္းအႏွီး အေျမာက္အျမားကုိ လက္ဝယ္ စုေဆာင္းထားၿပီး ေငြထုတ္ေခ်းျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သတိေပးထားသည္။ ထုိ႔အတူ တရုတ္ ၿမိဳ႕ျပ အာဏာပုိင္မ်ား အေနျဖင့္ အိမ္ရာေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စရိတ္စက နည္းပါးေသာ အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္လည္း ညႊန္ၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။

 BBC သတင္းဌာန၏ China property prices accelerate ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အဓိက အတုိက္အခံ ပါတီႀကီး ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီပါတီ (NLD)မွ အဖြဲ႕ဝင္ သုံးဦးအား ရန္ကုန္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံး တစ္ခုက ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္စီ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

          ျပစ္ဒဏ္ ေပးခံရသူ သုံးဦးမွာ NLD ပါတီ၏ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔မွာ တရားမဝင္ အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္မႈျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္ က်ခံေစရန္ ရန္ကုန္၊ အင္းစိန္ တရားရုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္ လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔၏ ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ဟုိးက ေျပာၾကားသည္။

          ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ဟုိး၏ အဆုိအရ ျပစ္ဒဏ္ ေပးခံရသူမ်ားမွာ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ ေရႊဂ်ိဳး၊ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ စိန္လႈိင္ ႏွင့္ အလုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ မခ်ိဳတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတုိ႔ သုံးဦးသည္ ျပည္ေျပး NLD အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ၊ ျမန္မာေငြ က်ပ္ သိန္း ၁၅၀ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀) လက္ခံရယူမႈ တုိ႔ျဖင့္ စြပ္စြဲ အေရးယူ ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါသည္။

အဆုိပါ အမႈသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ထြက္ဆုိခ်က္ တစ္ခုတည္း အေပၚ မူတည္၍ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အရပ္သား ထြက္ဆုိခ်က္ မပါဝင္ေၾကာင္း၊ အျပစ္ရွိသည္ ဟူေသာ သက္ေသ အေထာက္အထား တစ္စုံတရာ မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ဟုိးက ေျပာဆုိပါ သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္က လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ဖုိ႔  အဆုိျပဳ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစုိးရ ေရွ႕ေန (ဆြဲခ် ေရွ႕ေန) က တရားခြင္မွာ မတ္တပ္ ထရပ္ၿပီး သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြ အရ အျပစ္ရွိတာ ထင္ရွားတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ ေပးသင့္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

အျပစ္ေပး ခံရသူ သုံးဦးက ၎တုိ႔သည္ ျပည္ေျပး NLD အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္း ေျပာဆုိၿပီး စြပ္စြဲခ်က္မ်ား အားလုံးကုိ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

          "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒီအမႈမွာ အျပစ္ရွိတယ္လုိ႔ မ်က္ျမင္ သက္ေသေတြရဲ႕ သက္ေသ ထြက္ဆုိခ်က္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တရားရုံးေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆုိတဲ့ အရာေတြ ဘာတစ္ခုမွ မေပးဘဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့တာပါ" ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာဆုိပါသည္။

အျပစ္ ေပးခံရသူ သုံးဦးမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္ အသီးသီး၌ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါ သုံးဦးမွာ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

 Mizzima သတင္းဌာန၏ Three activists sentenced to three years each ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

          အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဝါရွင္တန္ အေျခစုိက္ NGO တစ္ခုက ထုတ္ျပန္ေသာ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာၻေပၚတြင္ အဆိုးရြားဆုံး ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Freedom House က Freedom in the World 2010 အမည္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၉ ႏုိင္ငံမွာ ကမာၻေပၚတြင္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ပါက အဆိုးတကာ့ အဆိုးဆုံး ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထား သည္။ အဆိုပါ ၉ ႏုိင္ငံတြင္ လစ္ဗ်ား၊ တိဘက္၊ တရုတ္၊ အီရစ္ထရီးယား (Eritrea) ႏွင့္ ဂီနီ ႏုိင္ငံတုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။

          အဆိုပါ Freedom House အဖြဲ႔သည္ အေမရိကန္ အစုိးရႏွင့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Bradley Foundation တုိ႔၏ ရန္ပုံေငြျဖင့္ လည္ပတ္လ်က္ ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ Freedom House သည္ အလားတူ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ခန္႔ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ Freedom House က ကမာၻ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၄ ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ ၁၄ ခုမွ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ အခြင့္အေရးမ်ား မည္မွ် အတုိင္းအတာထိ ရရွိမႈရွိသည္၊ ပါဝင္ လႈပ္ရွားခြင့္ ရွိသည္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းလည္း ျဖစ္သည္။

          ထုိ႔ျပင္ ယင္းသုိ႔ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ စစ္တပ္၊ ႏုိင္ငံျခားပါဝါ၊ အာဏာရွင္ ဆန္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ၊ ဘာသာေရး ဂုိဏ္းအဖြဲ႕၊ စီးပြားေရး လက္ဝါးႀကီး အုပ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ အာဏာပါဝါ ျပင္းထန္သည့္ အုပ္စုမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ေအာက္မွ ေန၍ ႏုိင္ငံေရး ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း ရွိ မရွိ ဟူေသာ အခ်က္တုိ႔ကုိလည္း အဓိက ထားကာ ဆုံးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

          ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈကုိ သတ္မွတ္ရာ၌ 'လုံးဝ လြတ္လပ္မႈ ရွိသည္' ၊ 'အပုိင္းအျခားျဖင့္ လြတ္လပ္မႈ ရွိသည္' ၊ 'လုံးဝ လြတ္လပ္မႈ မရွိ' ဟူ၍ အဆင့္လုိက္ ခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ Freedom House ၏ အဆုိအရ ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ အရပ္သားမ်ား လြပ္လပ္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ အစရွိေသာ အခ်က္မ်ား အေပၚတြင္လည္း အေျခခံကာ အမွတ္ေပးေၾကာင္း၊ ယခု ထုတ္ျပန္ခ်က္ သည္ ၂၀၁၀ အတြင္း ျမန္မာျပည္တြင္ က်င္းပမည့္ အကြက္ဆင္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမည့္ သူမ်ားအား စုိးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္အစိုးရကုိ ေဝဖန္သူမ်ားက အဆိုပါ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အတုအေယာင္မွ်သာ ျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္၏ ၾသဇာ အာဏာကိုသာ ႀကီးမားေအာင္ အကြက္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကဲ့ရဲ႕ ရႈတ္ခ်ၾကသည္။

          "ဒီ Freedom House က ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တကယ္ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ထင္ဟပ္ မိေစပါတယ္" ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ Forum for Democracy in Burma(FDB) အဖြဲ႕မွ ကုိစုိးေအာင္က ေျပာၾကားပါသည္။

          "ေျပာရရင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တြင္း အုပ္စုေတြက ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မယ္လုိ႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။ သူတုိ႔က ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေနအထားေတြကုိ မျမင္ၾကပါဘူး။ ျမန္မာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝေတြဟာ အေလာင္းအစား အလုပ္ခံရဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု ကုိစုိးေအာင္က ဆုိပါသည္။

          Freedom House က လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုေတသန ျပဳရာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအရ မလြတ္လပ္ေသာ အေနအထားမ်ားကုိ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ႏုိင္ငံတကာ ေရးရာမ်ားတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ဦးေဆာင္ေနမႈသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ တုိ႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္ ဟု Freedom House က ဆုိသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကုိ ၿခံဳငုံၾကည့္ပါက ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္မႈမ်ား ဆုိးရြားစြာ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အာဏာရွင္ဆန္မႈတုိ႔ ျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

 DVB သတင္းဌာန၏ Burma Freedom is 'worst of the worst' ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

NLD ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ္လို႕ ဦးဉဏ္ဝင္း ကထုတ္ေျပာ လိုက္ပါျပီ။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေမ့လိုက္တာ အျပင္ အေျခခံဥပေဒ ကိုလက္ခံတဲ့ သေဘာေတြ ပါဝင္တာမို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး ရဲ့ လမ္းညြန္ေျမပုံ ပန္းတိုင္ ေရာက္သြားတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႕ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး အေနနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ကေန စိတ္ၾကုိက္ အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္ရဖို႕လိုအပ္ျပန္တာေၾကာင္႔  ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္လိုႏိုင္ခ်င္တာလဲ ဆိုတာ စဥ္းစား ရပါလိမ့္မယ္။

လွလွပပ ႏိုင္ခ်င္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႕ စကား ေျပာရပါေတာ့မယ္။မဟုတ္ရင္ေတာ့ နည္းလမ္းေဟာင္း ျဖစ္တဲ့ ဖိနိပ္မႈမ်ား ပိုလုပ္ရပါမယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး ေနရာကေန စဥ္းစားရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘက္က ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ မဝင္ မေျပာခင္မွာ ေတြ႔ရင္ မသိကိန္းေတြ မ်ားလြန္းလွပါတယ္။

ဒီပဲရင္း ကိစၥ၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္၊ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး စတာေတြ ကိုေမ့ႏိုင္ မေမ့ႏိုင္ မေသခ်ာဘူး။ အဲဒါေတြကို မေဆြးေႏြးခ်င္ဘူး။ အဲဒီ ျပီးသြားတာေတြထက္ ေရွ႕ဆက္ရမဲ့ ခရီးမွာ စိတ္ပူစရာ ေတြကို မပူရေအာင္ ေသခ်ာခ်င္တယ္။ ဒီကိစၥ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္နဲ႕ ပတ္သက္ရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ခ်င္တာထက္ ေတာင္ပိုေတြ႕ခ်င္ေသးတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘက္က ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ္ဆိုလိုက္တဲ့ အတြက္ မသိကိန္း တခုထဲ ျဖစ္သြားျပီး အဲဒီ မသိကိန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး အသိခ်င္ဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲ ကိစၥျဖစ္ေနတယ္။

ဂုဏ္သေရပိုင္း ဆိုင္ရာ ေတြ ကိုယ္ခ်င္းစာ တတ္ရင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ေရးဟာ လက္တကမ္းကို ေရာက္ေနျပီ လို႕ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး စိတ္သေဘာထား ေျပာင္းေနခ်ိန္ျဖစ္လို႕ အျပဳသေဘာ မေဆာင္ဘူး လို႕ ေျပာဖို႕ခက္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ အေပၚ မည္သုိ႔ မည္ပုံ ဖိအား ေပးရမည္ ဟူေသာ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ ႏုိ္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ရုိဒန္ ကလင္တန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ကတ္ဆူရာ အုိကာဒါတုိ႔ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ ဟုိႏုိလူလူ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္မီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ တစ္ဦးက "ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိစၥအေပၚ အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ မူဝါဒေတြ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးလာဖုိ႔ အတုိက္အခံေတြကုိ လက္ခံဖို႔ နဲ႔ ဒီမုိကေရစီ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ခြင့္ ျပဳလာဖုိ႔ ျမန္မာစစ္ အစုိးရကို ဘယ္လုိမ်ိဳး အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ရမယ္ ဆုိတာေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမယ္ လုိ႔ ထင္ပါတယ္" ဟု ေျပာဆုိပါသည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္မွာ သမၼတ အိုဘားမား၏ အာရွ ပစိဖိတ္ ေဒသဆုိင္ရာ မူဝါဒကို ျပန္လည္ ေကာက္ယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။

"အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ လက္ေတြ႕က်က် ေစ့စပ္ ညွိႏႈိင္း သြားမယ္လုိ႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းတဲ့ ေနရာမွာ အစိုးရနဲ႔ သာမက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အတုိက္အခံေတြ စတဲ့ Stakeholder ေတြ အားလုံး ပါဝင္ပါတယ္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ၊ ညီညြတ္မႈ စတာေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို အေလးအနက္ ထားတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာဖုိ႔ ရည္ရြယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆုိရင