Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Asia Times, By Stanley A Weiss, 10th March 2010

၁၉၅၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ႐ု႐ွား အာဏာ႐ွင္ ဂ်ိဳးဇက္ စတာလင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ခ်ဴအင္လိုင္း တို႔သည္ အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ၏ အနာဂတ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထူးျခားေသာ အစည္းအေဝး တစ္ခု က်င္းပဖူးသည္။ Mao: The Unknown Story ဆိုသည့္ စာအုပ္တြင္ ခ်ဴအင္လိုင္းက အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ၏ ကံၾကမၼာသည္ ပီကင္း၏ အေပၚတြင္သာ လံုးလံုး တည္မီေနမည့္ သေဘာကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာသည္ စစ္တပ္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တိဗက္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ကို ဥပမာျပဳ၍ ႐ွင္းျပခဲ့သည္။ ''တိဗက္ဟာ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ စစ္တပ္ေတြ ခ်ထားဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့၊ ျမန္မာျပည္ကိုေတာ့ သတိနဲ႔ ကိုင္တြယ္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္'' ဟု စတာလင္က ေျပာသည္။ စတာလင္က အေသအခ်ာ ေျပာဆိုရာတြင္ ျမန္မာျပည္၌ တ႐ုတ္ အစိုးရ အလိုက်ေသာ အစိုးရ ႐ွိခဲ့လွ်င္ ေကာင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ေက်ာက္စိမ္းမ်ား ထြက္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား သြားေရာက္ရန္ ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း တ႐ုတ္ ေက်ာက္တြင္းတူးသမား မ်ားစြာ ႐ွိေနၿပီး ေက်ာက္စိမ္း အမ်ားစုကို တ႐ုတ္ျပည္သို႔ တိုက္႐ုိက္ ပို႔ေဆာင္ေနၾကသည္။ မလွမ္းမကမ္းတြင္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈ႐ွိမည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း တစ္ခုကို တ႐ုတ္က တည္ေဆာက္လ်က္ ႐ွိသည္။ စာေရးသူအား ထင္႐ွားေသာ စီးပြားေရးသမား တစ္ဦးက ေျပာရာတြင္ အဆိုပါ ေဒသတြင္ တ႐ုတ္က တရားမဝင္သစ္မ်ား အေျပာင္ခုတ္ေနမႈကို ဖံုးကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ကတည္းက လွ်ိဳ႕ဝွက္ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ အေဝးေျပး လမ္းမႀကီး ႏွစ္ခုမွတစ္ဆင့္ သစ္မ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္သို႔ သယ္ထုတ္သြားၾကသည္။

အေနာက္ႏို္င္ငံက ျမန္မာအေၾကာင္း ေလ့လာသူ တစ္ဦးက ပညာတတ္ ျမန္မာမ်ားကမူ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တန္ဖိုး႐ွိေသာ သယံဇာတမ်ားကို လုယူေနၿပီး ဘာမွ် ျပန္မေပးေၾကာင္း သိ႐ွိေနၾကသည္။

တဖန္ အေနာက္ႏို္င္ငံမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ဤတစ္ပြဲတြင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က အျပင္ထြက္ထိုင္ေနသလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးသန္႔၏ ေျမးျဖစ္သူ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တ႐ုတ္က ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ဘီလီယံႏွင့္ ခ်ီေသာ အကူအညီမ်ား ေပးျခင္း၊ လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးျခင္း တို႔ကို ေပးၿပီး ေနရာဝင္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏိ္ုင္ငံအေပၚ အေသးအဖြဲ ကိစၥေလးအျဖစ္ သေဘာထား၍ မရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယၾကားတြင္ ႐ွိေနေသာ ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ အေမရိကန္၏ လံုၿခံဳေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာ႐ုံစိုက္ရမည့္ အခ်က္သံုးခု ေပၚထြက္လာသည္။

ပထမ အခ်က္မွာ ပိုက္လိုင္းကိစၥ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာမွ အစျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အထိ ၆၇၅ ကီလိုမီတာ (မိုင္ ၄၈ဝ) ႐ွည္ေသာ ေရနံပိုက္လိုင္း တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ကမာၻ႔ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး ေရနံ အသံုးျပဳသူ တ႐ုတ္သည္ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကို ျဖတ္လာရၿပီး၊ ပဋိပကၡ တစ္ခုခု ျဖစ္၍ ေရလက္ၾကား ပိတ္လိုက္ပါက တ႐ုတ္ ဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္ေပသည္။

ယခု ပိုက္လိုင္း အသစ္သည္ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကို ေ႐ွာင္ရန္ အခြင့္ရၿပီ ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယသည္ တ႐ုတ္က ထိုသို႔ ေၾကညာအၿပီးတြင္ တိုက္ေရယာဥ္ အစီးေလးဆယ္ႏွင့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို အိႏိၵယ သမုဒၵရာတြင္ အားျဖည့္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ အေနႏွင့္ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ေပ။

ဒုတိယ အခ်က္မွာ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ႏ်ဴကလီယာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ႐ု႐ွား၏ အကူအညီျဖင့္ ႏ်ဴကလီယာ ဓါတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာ အစိုးရက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ စစ္တပ္ အရာ႐ွိ အမ်ားအျပားလည္း ေမာ္စကိုတြင္ ပညာသင္သြားခဲ့ၾကသည္။ မၾကာေသးမီက သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ဆက္ဆံၿပီး ေျမေအာက္ ႏ်ဴကလီယာ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းသည္ အမ်ားကို ေနာက္ထပ္ ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံတစ္ခု အျဖစ္ ျမင္လာေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အထူးျပဳ ေလ့လာေနေသာ Morten Pedersen က ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုကိစၥမွာ ဝါ႐ွင္တန္ အေနျဖင့္ အေလးေပး သတိျပဳရမည့္ ကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တတိယအခ်က္မွာ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏိုင္ငံတြင္ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္ (radical Islam) မ်ား တိုးပြားလာေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ တပ္မေတာ္တြင္ အစၥလာမ္္မစ္ ဦးေရ မ်ားျပားစြာ တိုးတက္ေနသည္။ ပညာ႐ွင္ Sajeeb Wajed ၏ ေရးသားထားခ်က္ အရ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ၅ % သာ ႐ွိေနရာမွ ယေန႔ ၃၅ % ထိ ႐ွိလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဒါကာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားကို ပိုမို ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား ႐ွိလာခဲ့ရာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေျမာက္ဖ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခိုလႈံလာၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပါကစၥတန္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနရသည္။

အိုဘားမား အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စကားေျပာမႈမ်ား အသစ္တဖန္ စတင္ရန္၊ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း အေမရိကန္၏ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အဖြဲ႕ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား စတင္ စကားေျပာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ေသာ ဆီနိတ္တာ Jim Webb မွ လြဲ၍ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္း နားမလည္ပါ။ ကြန္ဂရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္း နားမလည္သူမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ့္ကိုသာ မွန္သည္ဟု အထင္ေရာက္ေနသူမ်ားသာ ႐ွိေၾကာင္း မသိဂႌက ေျပာသည္။ သူမသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ေထာက္အျဖစ္ လုပ္ခဲ့၍ ေထာင္သံုးႏွစ္ က်ခဲ့သည္။ ''သူတို႔ရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ပိုၿပီး ငတ္မြတ္ေစပါတယ္။ မစၥတာ အိုဘားမားကို ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ '' ဟု မသိဂႌက ေျပာလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အေမရိကန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားခဲ့ေသာ မူဝါဒ ေျပာင္းပစ္ရန္ အခြင့္အလမ္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎၏ အစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထည့္သြင္း ရမည္္ ျဖစ္ေၾကာင္း Pedersen က ေျပာသည္။ ျမန္မာ့ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ Robert Taylor က အေမရိကန္ အတြက္ အာ႐ွႏွင့္ ကမာၻေပၚတြင္ တ႐ုတ္၏ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးလာမႈကို ခ်ိန္ညိႇရန္ အခြင့္အေရး ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.