Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု

National Democratic Force (NDF)

ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၀)

ေမ (၁၀) ရက္၊ ၂၀၁၀

၁။ ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈ သမိုင္းတြင္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္ အလွည့္အေျပာင္း ကာလတစ္ရပ္ကို ျဖတ္သန္းေနရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေရးကို ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ အမ်ားျပည္သူက စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရၿပီး ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အခက္အခဲေပါင္းစံု ရင္ဆိုင္ရပ္တည္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဦးေဆာင္ပါတီ အခန္းက႑သည္ လစ္ဟာ သြားခဲ့ရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ဤ လစ္ဟာသြားသည့္ ကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားဦးထိပ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ကို သယ္ေဆာင္လွ်က္၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ား၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းလိုေသာ အင္အားစုမ်ား အညီအညြတ္ ေပါင္းစုလက္တြဲ၍ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု(National Democratic Force) အမည္ျဖင့္ ပါတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူလူထု၏ အဓိက ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ လူမႈဒုကၡ အေပါင္းမွ ကင္းေဝးၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား အားလံုးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုသစ္ႀကီး ေပၚထြန္းလာေရးျဖစ္ပါသည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာေစရန္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို မျဖစ္မေန ဦးစြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေလးအနက္ ယံုၾကည္ပါသည္။

၅။ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) သည္ ျပည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူႏွင့္အတူ တစ္သားတည္းရပ္တည္၍ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အခိုင္အမာ သံႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။

                                                                                                                                                                         ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု(NDF)

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

          အေမရိကန္ ထိပ္တန္းသံတမန္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Kurt Campbell သည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရအဖြဲ႕ အပါအဝင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားရေသာ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးရန္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္အစုိးရ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Kurt Campbell သည္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ လာေၾကာင္း၊ မစၥတာ Campbell သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈ မျပဳလုပ္မီ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအစုိးရ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဦးစြာ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုအခါ အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ကာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ကာလအတြင္း ၁၄ ႏွစ္တာမွ် ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ မစၥတာ Campbell သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့ဖူးသည္။ ထုိစဥ္က မစၥတာ Campbell သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံး လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ အေမရိကန္အစုိးရ၏ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူသည္ သမၼတ အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ မူဝါဒသစ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ စစ္အစုိးရႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Channel News Asia သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

      ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ျမန္မာ စစ္အစုိးရက ဖန္တီး ျပဳလုပ္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ အစုိးရမွာ အက်ပ္ရုိက္ ဒုကၡေရာက္ေနရေၾကာင္း အေမရိကန္ ထိပ္တန္း သံတမန္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ Kurt Campbell က ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ သုံးသပ္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

      အေရွ႕ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသဆုိင္ရာ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Kurt Campbell သည္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရာက္ရွိလာသည္။ ၎သည္ အဆုိပါ ခရီးစဥ္အတြင္း စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သာမက အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

      "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့ ကိစၥေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အက်ပ္ရုိက္ ဒုကၡ ေရာက္ေစပါတယ္။ ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ျမန္မာ စစ္အစုိးရက ဖန္တီးလုိက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အင္မတန္ စိုးရိမ္ ပူပန္မိပါတယ္" ဟု မစၥတာ Campbell က ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္ မ်ားကုိ ေျပာၾကားသည္။

      ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပရန္ ရွိသည့္ ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ရာစုႏွစ္ဝက္မွ် ဆုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ သက္ဆုိးရွည္ရန္သာ အဓိက ဦးတည္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆုိသည္။

      ျမန္မာ-အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္က ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ ဆႏၵျပပြဲႀကီးကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေအးတိေအးစက္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီ ေပၚထြန္းေရး လူထုအုံၾကြမႈတြင္ စစ္တပ္က အင္အားသုံး ႏွိမ္နင္းခဲ့သျဖင့္ လူေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ဝါရွင္တန္ အစုိးရသည္ ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ရႈတ္ခ်သူ တစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာ စစ္အစုိးရ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ NLD ကုိ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးမႈ မျပဳလုပ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ျပဳလုပ္လာသည္။

      မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ မစၥတာ Campbell က မိမိအေနျဖင့္ ဝါရွင္တန္ အစုိးရ၏ မူဝါဒ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

      အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ယခင္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒျဖစ္ေသာ အထီးက်န္ ျဖစ္ေရးကုိ ရပ္ဆုိင္းကာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး ဟူေသာ မူဝါဒသစ္ တစ္ရပ္ကုိ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းေရးဟု ဆုိသည့္တုိင္ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားကုိမူ ဆက္လက္ က်င့္သုံးေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

      လက္ရွိ အေနအထားတြင္ စစ္အစုိးရက ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကုိ ၾကည့္ပါက ဒီမုိကေရစီ လုိလားေသာ အတုိက္အခံမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရ အၾကား ေတြ႕ဆုံစကား ေျပာဆုိမႈ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း မစၥတာ Campbell က ေျပာဆိုသည္။ အဆိုပါ အေရးကိစၥမ်ားကုိ ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္တြင္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားရန္ ရွိသည္ဟုလည္း ၎က ဆုိသည္။

      ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ အကူအညီျဖင့္ ႏ်ဴကလီယာ နည္းပညာ ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနဖြယ္ ရွိသည္ဟူေသာ ကိစၥအတြက္ စုိးရိမ္ ပူပန္မိေၾကာင္း အေမရိကန္ အစုိးရက သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

      ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စစ္မွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရး တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ေသးသေရြ႕ အေမရိကန္ အစုိးရက ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ က်င့္သုံးေနမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

      မစၥတာ Campbell သည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ စစ္အစုိးရ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ ၎သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတုိ႔ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ဦးေသာင္းသည္ ျမန္မာ-အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။

      "မစၥတာ Kurt Campbell လာေရာက္ လည္ပတ္တာကုိ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီခရီးစဥ္ကေန သူ ဘာေတြ ေအာင္ျမင္မႈ ရမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားလဲ ဆုိတာကို ကၽြန္ေတာ္ လုံးဝ နားမလည္ႏုိင္ပါဘူး" ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

      ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အတုအေယာင္ မွ်သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မျပဳဘဲ သပိတ္ေမွာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ NLD သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္ရမည့္ ေနာက္ဆုံး ေန႔ရက္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ရာ ယခုအခါ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္မွ တရားဝင္ ပယ္ပ်က္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

AFP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

      ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးကုိ အကူအညီ ေပးရန္ ဂ်ပန္ နည္းပညာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Daiwa Institute of Researh က ျမန္မာ အုိင္တီ နည္းပညာ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးလုိက္သည္။

      အဆိုပါ ဂ်ပန္နည္းပညာ ကုမၸဏီမွာ တုိက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ၿပီး DIR ဟု လူသိမ်ားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ACE Data Systems ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သုိ႔ေသာ ပုံစံျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရွိ ရေသးေပ။

      တရုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ Xinhua သတင္းဌာန အဆုိအရ DIR သည္ မႏၱေလးတုိင္း၊ ရတနာပုံ ဆုိက္ဘာ စီးတီးတြင္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးကုိ ပုိမုိ ျမႇင့္တင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ DIR ၏ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အနက္ တစ္ခုမွာ ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရး အတြက္ နည္းပညာႏွင့္ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

      ယခုကဲ့သုိ႔ ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာ ဘိဇနက္လုပ္ငန္း အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈသစ္ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္ အစုိးရ အေျပာင္းအလဲျပဳ ျဖစ္ေပၚၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ပုိမုိ ျမင့္တက္လာသည့္ ေနာက္ပုိင္း ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

      ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခု ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ဂ်ပန္အစုိးရ အရာရွိမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္အစုိးရ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ထားေသာ ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ နည္းပညာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ ဟုလည္း တာဝန္ယူ ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။

Xinhua သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား

မိုးမခ

ေမ ၁၀၊ ၂၀၁၀

 

လူထုကို သစၥာမေဖာက္တဲ့ ပါတီသည္ ရုပ္ဖ်က္လွည့္ျဖားျပီးလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ မဟုတ္

ယမန္ေန႔က ဆရာဦး၀င္တင္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံစဥ္မွာ ပထမဦးဆုံးေမးသည့္ ေမးခြန္းက ေမ ၇ ရက္ေန႔မွာ ဘာေတြ ျဖစ္သလဲ ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ေမ ၆ ရက္မွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေၾကာင့္ တရား၀င္ပါတီ မျဖစ္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုႏိုင္တာေၾကာင့္ ပါတီ၀င္မ်ားက ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွာ စုေ၀းခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တရက္မွာ ဘာျဖစ္ေသးသလဲ၊ စစ္အုပ္စုက ပါတီကို မည္သုိ႔ အေႏွာက္အယွက္ ေပးရန္ ၾကိဳးစားေသးသလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။

"အခုအခ်ိန္ထိကေတာ့ ပုံမွန္ပါပဲ။ ၄ ရက္ေန႔မွာ ပါတီနဲ႔ မဟာမိတ္ စီအာရ္ပီပီတို႔ ေနာက္ဆုံး အစည္းအေ၀းသေဘာမ်ဳိး လုပ္ၾကတယ္။ ၆ ရက္ေန႔မွာ ေနာက္ဆုံးေန႔တခုအျဖစ္ ပါတီမွာ ပါတီ၀င္ေတြ စုေ၀းၾကတယ္။ ၇ ရက္ေန႔မွာ နယ္ေျမလုံျခဳံေရးေတြက ပါတီရုံးတ၀ုိက္က ဆိုင္ေတြ၊ လဘက္ရည္ဆိုင္ေတြ၊ လမ္းေဘးဆိုင္ေတြကို မဖြင့္ရဘူးလို႔ တားျမစ္ထားတယ္။ ေသာၾကာေန႔မွာ ပါတီရုံးခန္းက ပုံမွန္ပဲ ရွိေနပါတယ္။ ေနာက္ အေမရိကန္သံတမန္ေတြ ဘာေတြက လာမယ္ ေတြ႔မယ္ စသည္ျဖင့္ ေျပာေနသံေတြ ၾကားေနေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ဘာမွ မျဖစ္ေသးဘူးလို႔ ေျပာရမွာေပ့ါ"

ဒါေပမယ့္ စစ္အစုိးရက သူတို႔ရဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို အဆုံးစြန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားျပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခုေနာက္ဆုံးေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပုံတင္ေ&#