Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ Benigno Noynoy Aquino သည္ အာဆီယံႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပာဆိုေပးသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္သင့္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

"Noynoy အေနနဲ႔ မိမိရဲ႕မိခင္ျဖစ္သူ ရပ္တည္ေျပာဆုိခဲ့တဲ့ ပုံစံအတုိင္း ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ေဝဖန္သူ သမၼတတစ္ဦးလုိေနသြားဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တုိက္တြန္း လုိက္ပါတယ္" ဟု Free Burma Coalition အဖြဲ႕မွ ဖိလစ္ပုိင္လူမ်ိဳး ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Aguinaldo Bans ကေျပာၾကားသည္။

ဖိလစ္ပုိင္သမၼတသစ္ျဖစ္မည့္ Noynoy Aquino သည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ႏုိင္ငံေရး ဖိအားေပးရာတြင္ အာဆီယံကုိ ေကာင္းစြာ ဦးေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ "ျမန္မာစစ္အစုိးရလုိမ်ိဳး အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သုံးတဲ့ အစိုးရစနစ္မ်ိဳးကုိ ဖိလစ္ပုိင္ေတြက ရြံရွာမုန္းတီးတယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ သူ႕အေနနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ျပသရမွာပါ" ။

ယခင္သမၼတေဟာင္း Corazon Aquino (Noynoy ၏မိခင္) သည္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေထာက္ခံသူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ Free Burma Coalition အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ Davao ႏွင့္ Makati ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ အစီအစဥ္ကုိ ရႈတ္ခ်သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကုိၾကည့္ပါက ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ မည္သုိ႔မွ် အက်ိဳးအျမတ္ မျဖစ္ထြန္းႏုိင္ဟူေသာ အခ်က္ကိုေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း FBC ကဆုိသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္ဘက္ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ဘဲ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ေပၚထြန္းဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ အခု က်င္းပဖုိ႔ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္တပ္က မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ေနရာရဖုိ႔ (သို႔) ေရြးခ်ယ္ခံရဖုိ႔ လုပ္ေနတာပါ။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သူေတြကုိ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္လုိ႔ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး" ဟု Aguinaldo Bans ကေျပာၾကားသည္။

Philippine Daily Inquirer မွသတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

"မွန္ကန္မႈမရွိေသာ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ ထိခိုက္လာဖြယ္ ရွိသည္"

ဇြန္လ ၂ ရက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္ အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသင့္ေၾကာင္း Human Rights Watch (HRW) က မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္ထံသုိ႔ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ စာတစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔လုိက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္း ေရရွည္လုံၿခံဳမႈအေပၚ ဂယက္ ရုိက္ခတ္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံးက်င္းပမည့္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံက ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ရွိေသာ ပေလယာ တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္သင့္ေၾကာင္း HRW အဖြဲ႕က ဆုိသည္။

တရုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အေဆာတလ်င္ ေထာက္ခံမႈ ေပးသည့္ ပုံစံမ်ိဳး မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ စစ္အစုိးရကုိ စစ္မွန္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိကာ သက္ဆုိင္သူ အားလုံး ပါဝင္ႏုိင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပ ေပးလာေအာင္ ဖိအားေပး ေျပာဆုိသင့္ေၾကာင္း HRW အဖြဲ႕က တုိက္တြန္းသည္။

"စစ္အစုိးရသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသူျဖစ္ရာ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေကာင္းစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္း ရွိမည္ မဟုတ္ေပ" ဟု HRW မွ အာရွေရးရာ ဒါရုိက္တာ Elaine Pearson က စာထဲတြင္ ထည့္သြင္း ေရးသားသည္။

"သုိ႔ေသာ္ ေဘဂ်င္း အစုိးရ၏ မူဝါဒမ်ားသည္ ျမန္မာ စစ္အစုိးရကုိ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အားေပး အားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေအာင္ တြန္းအားေပးျခင္းထက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆက္လက္ ရွင္သန္ေအာင္ အားေပးေနသလုိလည္း ျဖစ္သည္" ဟု ဆုိသည္။

တရုတ္ အစုိးရသည္ ၎၏ မူဝါဒျဖစ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာပုိင္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ ျပည္တြင္းေရးကုိ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈ မျပဳေရး အတုိင္း ျမန္မာျပည္တြင္းေရးကုိ စြက္ဖက္မႈ မျပဳဘဲ စစ္အစုိးရကုိ အလ်င္းသင့္သလုိ အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု HRW က ဆုိသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ဖိအားေပးမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ကူးစက္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္ အေျမာက္အျမား ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ား၊ ရုန္ရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း အစရွိေသာ အေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚကာ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔လည္း ရုိက္ခတ္မႈ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း HRW က ေထာက္ျပ ေျပာဆုိသည္။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ေရး ဟူသည့္ မူဝါဒအတုိင္း ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသင့္ေၾကာင္း HRW က ေပးပုိ႔ေသာ စာတြင္ ထည့္သြင္း ေရးသားထားသည္။

အဆိုပါ စာတြင္ အေရးကိစၥ ေလးခုကုိ မီးေမာင္း ထုိးျပထားသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ -- ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား လုံၿခံဳေရး ကင္းမဲ့ေနမႈ၊ ေဒသတြင္း ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးႏွင့္ ဒစ္ပလုိေမစီ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရး အစရွိသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

တရုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အႀကီးဆုံး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ျဖစ္သလုိ အေရးႀကီးေသာ ကုန္သြယ္ဘက္ ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ စစ္လက္နက္မ်ား ေထာက္ပံ့သူလည္း ျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံတကာ အခင္းအက်င္းတြင္ သံတမန္နည္းအရ ကာကြယ္ ေျပာဆုိေပးေနသူလည္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္အေနျဖင့္ ပုိ၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳး သုံးကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းသည္။

"တရုတ္အေနျဖင့္ သတိထားရမည့္ အခ်က္မွာ စစ္အစုိးရကုိ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတြင္း ဖိႏွိပ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနသကဲ့သုိ႔ ရွိသည္ ဟူေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ ေဒသတြင္း မတည္မၿငိမ္မႈမ်ားကိုလည္း ပုိမုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္" ဟု ဆုိသည္။

HRW ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(www.padaukmyay.blogspot.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။)

(ေမ ၂၆ ရက္ေန႕ထုတ္ The Los Angeles Times သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေဆာင္းပါးရွင္ Matthew Frankel ရဲ့ Myanmar boycott is misguided ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။ Matthew Frankel ဟာ ၀ါရွင္တန္ အေျခစိုက္ the Brookings Institution က သုေတသန ပညာရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။ )

အေပၚယံ ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ အတိုက္အခံေတြက ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့ သတၱိေျပာင္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းခံရတဲ့ ဘ၀ ေရာက္ေစတာ ေတာင္မွ ေထာက္ခံဖို႕ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး လုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမွာ အက်ဥ္းသား ေတြကို ႏုိင္ငံေရး ပါတီ၀င္ ျဖစ္ခြင့္ မေပးတာေၾကာင့္ အတုိက္အခံေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စြန္႕ပစ္မယ့္အစား ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတာပါ။ အတိုက္အခံေတြက လက္ရိွအစိုးရကို တရား၀င္ေအာင္ လုပ္ေပး တာထက္ ပါတီ ဖ်က္လိုက္တာက ပိုေကာင္းတယ္လို႔ ရႈျမင္ခဲ့ၾကတာပါ။

အာဏာရွင္ အစိုးရကို ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အတိုက္အခံ ပါတီတစ္ခု အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္တာေရာ၊ သပိတ္ ေမွာက္တာေရာ နည္းလမ္း ႏွစ္ခုလံုးဟာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အခြင့္အေရး သိပ္မရိွလွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လတ္တေလာ သမိုင္း ျဖစ္စဥ္ေတြ အရကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ ေမွာက္တာဟာ မွားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကုိ ေရြးတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပို္င္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ သပိတ္ေမွာက္မယ္လုိ႕ ျခိမ္းေျခာက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ ၁၇၇ ခုကို ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာ ၾကည့္ေတာ့ ဒီနည္းလမ္းဟာ လိုခ်င္တဲ့ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲကို မျဖစ္ေစရံုသာမက အၾကိမ္ အေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ လက္ရိွအစိုးရကို ပိုၿပီး အေျခခိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္ သလိုေတာင္ ျဖစ္သြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေနာက္ဆိုးက်ိဳး တစ္ခုကေတာ့ သပိတ္ ေမွာက္ျခင္းဟာ သပိတ္ေမွာက္တဲ့ ပါတီကို ေဘးေရာက္ သြားေအာင္ လုပ္သလိုျဖစ္ သြားတာျဖစ္ၿပီး ဒီအျဖစ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပိုၿပီး မွန္ေနပါတယ္။ အခုဆို အင္န္အယ္လ္ဒီဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပါ၀င္ခြင့္ မရိွေတာ့ရံုသာမက တရား၀င္ ရပ္တည္လို႔လည္း မရေတာ့ပါဘူး။ အင္န္အယ္လ္ဒီက ခြဲထြက္တဲ့ ပါတီတစ္ခု ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မယ္ ဆိုေပမယ့္ ကင္မရြန္း၊ ဂမ္ဘီယာ၊ ဗင္နီဇြဲလား၊ ဇမ္ဘီယာ ႏုိင္ငံေတြရဲ့ အေတြ႕အႀကံဳအရ မူလ ပါတီေလာက္ အေရးမပါ ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ေဒၚစုၾကည္က အဲဒီပါတီကို လူသိရွင္ၾကား ေ၀ဖန္ရံႈ႕ ခ်ထားၿပီး သပိတ္ေမွာက္မႈကို ပိုၿပီး ခုိင္မာေအာင္ လုပ္ထား ပါေသးတယ္။

ျမန္မာ အတုိက္အခံ ပါတီဟာ ခံစားမႈ ျပင္းထန္၊ ေဒါသူပုန္ ထေနတဲ့ တစ္ျခား အတိုက္အခံ ပါတီေတြလိုပဲ သူတို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က လက္ရိွ အစိုးရအေပၚ ႏုိင္ငံတကာက ဖိအားေပးမႈေတြ ပိုၿပီး ျပင္းထန္လာ ေစလိမ့္မယ္လို႕ အေလာင္းအစား လုပ္လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္န္အယ္္လ္ဒီ ပါတီ တည္ေထာင္ သူလည္းျဖစ္၊ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္လည္း ျဖစ္တဲ့ ဦး၀င္းတင္က ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္လမွာ ၀ါရွင္တန္ပို႕စ္ သတင္းစာက ေနၿပီး ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုအေနနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ ေမွာက္တာကို လက္ခံဖို႕နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံ ပယ္ခ်ဖို႕ စိတ္အား ထက္သန္စြာနဲ႔ ေဆာင္းပါးေရး ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ ဒီမဟာဗ်ဴဟာရဲ့ ျပႆနာက ျပင္ပ အင္အားစု ေတြဟာ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလို သိပ္အေရးမပါတဲ့ ႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဒီလိုကိစၥမွာ ၀င္လုပ္ ေပးႏုိင္တာ သိပ္မရိွတာပဲ ျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မယ္ဒလင္း ေအာဘရိုက္က ၁၉၉၀စု အကုန္မွာ လုပ္တဲ့ အတိုက္အခံေတြ သပိတ္ေမွာက္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး ၁၈ လ အၾကာမွာ မာလီႏုိင္ငံကို အာဖရိကတိုက္ရဲ့ ဒီမိုကေရစီ ခုိင္မာတဲ့ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ခ်ီးမြမ္းခန္း ဖြင့္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အတုိက္အခံေတြက သပိတ္ေမွာက္တဲ့ အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အျပီးမွာလည္း ဆႏၵျပမႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးမွ အေမရိကန္က ခပ္ျမန္ျမန္ပဲ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခါ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြ အေနနဲ႕ ျမန္မာအေပၚ ေနာက္ထပ္ ဘာဖိအားေတြ ထပ္ေပးႏုိင္မွာလဲ ဆိုတာလည္း မေသခ်ာလွဘူး။ ျမန္မာဟာ အပယ္ခံႏုိင္ငံ ဘ၀နဲ႕ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈကို ခံေနရတာ အေတာ္ ၾကာေနပါၿပီ။ အခု အေမရိကန္ ဆီးနိတ္က ေဒၚစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ အေပၚ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက ဘာလိုမွ တုန္႕ျပန္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး စစ္တပ္က အခု ေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီမိုကေရစီ အတြက္ ပထမ ေျခလွမ္းအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေနေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အေနနဲ႕ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ဖို႔လည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။

ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္မႈေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းတဲ့ ရလဒ္ေတြကိုရခဲ့တဲ ရွားရွား ပါးပါး ျဖစ္ရပ္ေတြကို ျပန္ၾကည့္ ေတာ့လည္း ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ ျပည္ပေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးေနျပီး ျဖစ္တဲ့ နုိင္ငံေတြမွာသာ ရလဒ္ေကာင္း ရတာ ျဖစ္တယ္၊ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ဆဲ ႏုိင္ငံမွာ ေအာင္ျမင္တာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာလည္း ေတြ႕ရျပန္တယ္။ အထင္ရွားဆံုး ဥပမာ ကေတာ့ ပီရူးမွာျဖစ္ၿပီး သမၼတ ဖူဂ်ီမူရီကို ဆန္႕က်င္တဲ့ အင္အားစုေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္တာ အျပင္ အင္အား ေကာင္းတဲ့ ဆႏၵျပမႈေတြ၊ သပိတ္ ေမွာက္မႈေတြကို လုပ္ျပီး သမၼတကို ဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ အျဖစ္အပ်က္မွာ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားက မဆိုစေလာက္ပဲ ရိွခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္း ကေတာ့ အတုိက္အခံေတြ အေနနဲ႕ ေဒၚစုၾကည္မပါလဲ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ၿပိဳင္ဖို႕ ျဖစ္ၿပီး အသစ္ ဖြဲ႕တဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ပါတီကို ေထာက္ခံမႈေတြ ေ