Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

BBC News, By Guy Delauney, 7th June 2010

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ အတြက္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူး ကိုယ္စားလွယ္သည္ ၎၏ တတိယအႀကိမ္ ခရီးစဥ္ အျဖစ္ ကေမာၻဒီးယားသို႔ လာေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

အထူး ကိုယ္စားလွယ္ Surya Subedi သည္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ စြက္ဖက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာက စြပ္စြဲျခင္း ခံထားရေသာ ႏိုင္ငံ၏ တရားေရးစနစ္ကို ၾကည့္႐ႈရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ဖိအားေပးေသာ အုပ္စုမွ ေျပာၾကားရာတြင္ တရားခံမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၎တို႔၏ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္မ်ား မရရွိခဲ့ၾကဟု ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ပါေမာကၡ Subedi က ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ အစိုးရအား ေဝဖန္သူမ်ားအား ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖင့္ ႐ံုးတင္ တရားစြဲျခင္းမွာ လံုးဝ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိဘဲ မတရားသျဖင့္ လုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခု လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ လာေရာက္မႈမွာ ဗဟို တရား႐ံုးက ထင္ရွားေသာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္အား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္ အေပၚ မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆို ေရးသားမႈမ်ား အတြက္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားအၿပီး တစ္ပတ္ အၾကာတြင္ ျဖစ္သည္။

ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လတ္တေလာ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ဆင္းရဲသား ရြာသားမ်ားအား ဆႏၵျပရန္ မီးေမႊးေပးခဲ့ၿပီး၊ ရြာသားမ်ားက တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အဆက္အသြယ္ ေကာင္းသူမ်ား အေပၚတြင္သာ ဘက္လိုက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ကုလသမဂၢမွ ေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Justice and Reconciliation ေကာ္မတီသည္ တရားခံမ်ား ဆိုးဝါးစြာ ခံစားေနေသာ အေျခအေနအေပၚ အေလးထား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

အေျခခံ တရားစီရင္ေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိျခင္း မရွိဟု အဆိုပါ ေကာ္မတီက ဆိုသည္။

မ်က္ကြယ္တြင္ စစ္ေဆးေသာ အမႈ ဆယ္ခုတြင္ ကိုးခုခန္႔သည္ မိနစ္ သံုးဆယ္ပင္ မၾကာဘဲ ၿပီးစီးသြားၿပီး အမ်ားစုမွာ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ား ေခၚယူျခင္း မရွိေပ။

ပါေမာကၡ Subedi သည္ အလွည့္အပတ္ မ်ားလြန္းေသာ နယ္ေျမသို႔ ေရာက္ရွိေနရေသာ္လည္း၊ ၎၏ ယခင္က ေနရာတြင္ လာေရာက္သြားသူမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ၊ ၎သည္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၎အေနႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား အစိုးရအား ထိေရာက္ေစမည့္ ေဝဖန္မႈမ်ဳိးေလာက္ကိုမူ ျပဳလုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရေပသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Yonhap, By Hwang Doo-hyong, 4th June 2010

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ေသာၾကာေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကုလသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ လက္နက္ ဖလွယ္မႈ ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို လိုက္နာရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားမွာ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ႏ်ဴကလီယာႏွင့္ ဒံုးက်ည္ နည္းပညာမ်ား ေပးလ်က္ ရွိသည္ဟု သံသယ ရွိေနၾကသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္နက္ မျပန္႔ပြားေရး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ လိုက္နာရမယ့္ တာဝန္ေတြကို က်င့္သံုးႏိုင္ေရး အတြက္ အားေပးသြားမွာပါ" ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ Philip Crowley က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ႏိုင္ငံတကာက စိုးရိမ္ ပူပန္တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခံစား နားလည္ပါတယ္။ တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ထိန္းတဲ့ က်င့္ဝတ္ေတြကို လုိက္နာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ျမန္မာရဲ႕ အသြားအလာကို ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာပါ" ဟု Crowley က ေျပာခဲ့သည္။

Crowley ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာ စစ္တပ္မွ ထြက္ေျပးလာသူ တစ္ဦး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္မ်ားႏွင့္ တာေဝးပစ္ ဒံုးက်ည္ ထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈကို အေျခခံေသာ အစီရင္ခံစာအား တုန္႔ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီယာႏွင့္ ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဆင္းရဲ မြဲေတေသာ္လည္း ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ အေပၚ လက္နက္ အားလံုးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbell သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ လက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ အစိုးရအား ကုလသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ လက္နက္ ေရာင္းဝယ္ေရးကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားမႈအား လိုက္နာရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ား တိုးတက္မႈ ရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ဆီနိတ္တာ Jim Webb သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္ေရးအရ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္အရ ၾကာသပေတးေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

Webb က ေျပာၾကားရာတြင္ ၎အေနျဖင့္ ပိုမို ပြင့္လင္းေသာ အစိုးရ စနစ္ တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အနာဂတ္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနဦးမည္ဟု ယံုၾကည္ေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ဒါေပမယ့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားဟာ အထက္က ေျပာခဲ့တဲ့ အခ်က္ ႏွစ္ခု ရွင္းလင္းမွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု Webb က ေျပာသည္။

Webb သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ဝင္း အတြင္း ေရကူးဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထားေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား John Yettaw အား လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

 

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Reuters, 7th June 2010

ကုလသမဂၢ ႏ်ဴကလီယာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က တနလၤာေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ၌ ၎သည္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ရွိသည္ဟူေသာ အစီရင္ခံစာ အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အက္တြမ္မစ္ စြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ (IAEA) မွ အႀကီးအကဲ ျဖစ္သူ Yukiya Amano ကလည္း လိုအပ္ပါက ဗီယင္နာ အေျခစိုက္ IAEA အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရွင္းလင္းခ်က္ ေတာင္းခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္ကလည္း ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထြက္ေပၚလာျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ အစိုးရက တစ္စံုတစ္ရာ ျငင္းဆိုျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း မရွိခဲ့ေပ။

ေနာ္ေဝ အေျခစိုက္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္သူ႔အသံ (DVB) ၏ ငါးႏွစ္တာ ေလ့လာအၿပီး ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္ အလွမ္းေဝးဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ နည္းပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုမူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အကယ္၍သာ မွန္ကန္ခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ႏ်ဴကလီယာ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိေသာ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လ်က္ ရွိေသာ ေဒသတြင္း၏ မဟာဗ်ဴဟာ အေနအထားကို ေျပာင္းျပန္လွန္ လိုက္သကဲ့သို႔ ရွိလာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ေဒသတြင္း၌ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ မဟာမိတ္မ်ား ျဖစ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ မီဒီယာေတြမွာ သက္ဆိုင္တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို မွန္/မမွန္ အကဲျဖတ္ေနပါတယ္" ဟု Amano က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲေတြ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"လိုအပ္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ရွင္းလင္းခ်က္ ေတာင္းခံသြားမွာပါ" ဟု ဂ်ပန္သံတမန္က ၃၅ ႏိုင္ငံ ပါဝင္ေသာ IAEA ၏ အစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ေသာ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ မျပန္႔ပြားေရး စာခ်ဳပ္ (NPT) အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ IAEA ၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။

DVB ၏ အစီရင္ခံစာသည္ ႐ုရွားတြင္ ပညာသင္လာေသာ ျမန္မာ့ စစ္တပ္မွ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦး ျဖစ္သူ စိုင္းသိန္းဝင္း ထံမွ ရရွိေသာ အခ်က္မ်ား အေပၚ အေမရိကန္ ႏ်ဴကလီယာ သိပၸံပညာရွင္၏ အကဲျဖတ္ထားမႈကို အေျခခံ၍ ေရးသားထားသည္။

စိုင္းသိန္းဝင္းသည္ လူအေျမာက္အမ်ား ေသေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္ စက္႐ံု ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ဆီနိတ္တာ Jim Webb သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ရပ္သည္ မိုက္မဲ၍ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ယခင္က ထြက္ေျပးလာေသာ သူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ အကူအညီမ်ား ရယူလ်က္ ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကၿပီး၊ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦး ၿပံဳးယမ္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ယခုအခါ ျမန္မာအစုိးရက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရန္ စီမံခ်က္ တစ္ရပ္ စတင္ ေရးဆြဲေနၿပီ ျဖစ္ရာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အလြန္အမင္း လုိအပ္လ်က္ ရွိေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အခန္းက႑အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ထုတ္လုပ္သည့္ အခန္းက႑တြင္ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နိမ့္က်ခဲ့ျခင္း၊ စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈ အခက္အခဲ ရွိျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြန္စြာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား စက္ရုံမ်ား၏ ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

"ျမန္မာက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုိ ဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းမယ္ ဆုိတဲ့ကိစၥဟာ အခ်ိန္ကုိက္ ျဖစ္ရပ္ပါပဲ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဓာတ္ေငြ႕ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မယ့္ စီမံခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား အခက္အခဲေတြကုိ အကူအညီေပး ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္" ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံပုိင္ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ (PDB) ၏ ဥကၠ႒ Alamgir Kabir က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ကုန္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရး ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဒါကာၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ကုန္သြယ္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အဖြဲ႕သည္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္မည့္ သက္ဆုိင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ Stakeholder မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ယခုအခါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္သူမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ဆုိးဆုိးရြားရြား ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာေၾကာင့္ အလြန္အမင္း အမ်က္ထြက္လ်က္ ရွိရာ အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထု၏ မေက်နပ္ခ်က္ကုိ ေျဖသိမ့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တင္ပုိ႔ ေရာင္