Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ႏုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မည္မွ်ပင္ မ်ားျပားလာေစကာမူ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရလႊမ္းမႈဒဏ္ ခံစားခဲ့ရေသာ လူေပါင္း သန္း ၂၀ ခန္႔မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အကူအညီ မရရွိဘဲ ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ ပါကစၥတန္ အာဏာပိုင္မ်ားကလည္း Indus ျမစ္ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု သတိေပးထားသည္။

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသည္ ယခုအခါ အဆုိးရြားဆုံးေသာ သဘာဝ ေဘးႏၱရာယ္ႀကီး တစ္ခုကုိ ျဖစ္ေပၚ ခံစားေနရေၾကာင္း၊ ယခု ျဖစ္ရပ္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အလုိက် အယ္လ္ေကးဒါးႏွင့္ တာလီဘန္ ႏွိမ္နင္းေရးကုိသာ အာရုံ စုိက္ေနသည့္ ပါကစၥတန္ အစိုးရ၏  အရည္အခ်င္းကုိ စမ္းသပ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း AP သတင္းဌာနက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

ျပည္တြင္း အလွဴရွင္မ်ား၊ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားက ေရလႊမ္းမုိးမႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္ Punjab ႏွင့္ Sindh ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ အစားအစာ၊ ေသာက္သုံးေရ၊ ကြန္းခုိ ေနထုိင္စရာတဲမ်ား ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား အေရးေပၚ ေပးပုိ႔လ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ၿဗိတိန္အစိုးရတုိ႔က ႏုိင္ငံတကာမွ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ အကူအညီေပးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ မရရွိေသးေၾကာင္း ေဝဖန္ ေျပာဆုိသည္။

ဒုကၡသည္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ စီးပြား ရရွိျဖစ္ထြန္းႏုိင္မည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ယာယီသုံးတဲမ်ားျဖင့္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိသည္။ "ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနမႈေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာမွာ အေရးေပၚ လုိအပ္သည့္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား မရရွိႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္" ဟု ကုလသမဂၢက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ကေလးသူငယ္ အေျမာက္အျမားႏွင့္ ႏုိ႔တုိက္မိခင္မ်ားမွာ ေရလႊမ္းမုိးမႈဒဏ္ကုိ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း၊ အဆုိပါေဒသမ်ားတြင္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ အစာ အာဟာရခ်ိဳ႕မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္ဟု ကုလသမဂၢက ဆုိသည္။

ပါကစၥတန္ ေရလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ဂ်ံဳ၊ ႀကံ၊ စပါး စုိက္ခင္း ၁ ဒႆမ ၇ ဧကခန္႔ ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးသြားရသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ပါကစၥတန္အတြက္ လာမည့္ လမ်ားအတြင္း စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ ရွိသည္။ ေရလႊမ္းမုိးမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အစားအစာ ေဈးႏႈန္းမ်ား တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ အဆမတန္ ျမင့္တက္သြားခဲ့ရသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားက လာမည့္ ၂၄ နာရီမွ ၄၈ နာရီအတြင္း Sindh ျပည္နယ္တြင္ ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ေပၚမည့္ အလားအလာ ရွိသည္ဟု သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

"ေနာက္ႏွစ္ရက္ ေလာက္ဆုိရင္ လူေတြ အသက္ ေဘးအႏၱရာယ္ မျဖစ္ေအာင္ အေရးတႀကီး လုပ္ကုိင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု Sindh ျပည္နယ္ လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီး Jam Saifullah Dharejo က ေျပာၾကားသည္။

AP သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ယခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကထက္ ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ(FDI)  ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမင့္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရုိက္တာသတင္းက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သမား ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည့္တုိင္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ဝင္ေရာက္ကာ စက္ရုံ အလုပ္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ သုေတသန စင္တာမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ FDI ႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕သုိ႔ ဝင္ေရာက္လုိက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ရုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္ စီးပြားေရး ဆုိးဆုိးရြားရြား ထိခုိက္ခဲ့သည့္တုိင္ ယခုလုိ FDI ႏႈန္း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ပုံမွန္ အေနအထားျဖင့္ စီးပြားေရး နာလန္ထူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ လာႏုိင္သည္။

လတ္တေလာ ကာလတြင္ တရုတ္ျပည္၌ အလုပ္သမား အေရးကိစၥႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္လ်က္ ရွိသည္။

ယခု ၂၀၁၀ ဇူလုိင္လ တစ္လတည္းတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၆ ဒႆမ ၉ ဘီလီယံအထိ ရရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါ ပမာဏသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လကထက္ ၂၉ ဒႆမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဆုိသည္။ ၂၀၁၀ ပထမ ၇ လအတြင္း ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၅၈ ဒႆမ ၃၅ သန္းခန္႔ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ပထမ ၇ လအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ ပမာဏထက္ ၂၀ ဒႆမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ဌာနက ဆိုသည္။

ပမာဏ အတုိင္းအတာ မ်ားျပားေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုကုိ ဥပမာျဖင့္ ျပရလွ်င္ ဂ်ာမန္ ဓာတုေဗဒ လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေသာ BASF က ဂြမ္ေဒါင္း ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ စက္ရုံသစ္ႀကီး တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ လုပ္အား စရိတ္စခမွာ ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသလုိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွာလည္း အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အလုပ္သမား စရိတ္စကသည္ အျခားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ပင္ ရွိေသးသည္။ ႏုိင္ငံတြင္း ရွိထားေသာ ေခတ္မီ အေျခခံ အေဆာက္အအုံႏွင့္ အဆမတန္ ႀကီးထြားလာေနသည့္ ျပည္တြင္း ဝယ္လုိအားတုိ႔က ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ ဆြဲေဆာင္ထားႏုိင္သည္။

ယခင္ကာလက ရရွိခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကုန္ပစၥည္း တင္ပုိ႔မႈ အခန္းက႑သုိ႔သာ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေငြမ်ားသည္ စရိတ္စက နည္းပါးေသာ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ားဆီသုိ႔ စတင္ ဝင္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္ဟု စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ Yao Jian က ေျပာၾကားသည္။

"တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ဘက္ ေဒသေတြက ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈအတြက္ အလား အလာေတြကုိ အစြမ္းကုန္ ထုတ္ျပေနၾကပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာဆုိသည္။

ပထမ ၇ လအတြင္း တရုတ္ျပည္ အေနာက္ဘက္ေဒသတြင္ ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၃ ဒႆမ ၈၉ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ပမာဏသည္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၁၉ ဒႆမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ လမ်ားအတြင္း ကုန္ပစၥည္း တင္ပုိ႔မႈႏႈန္း ေႏွးေကြးလာဖြယ္ရွိၿပီး ကုန္သြယ္ေရး ပုိလွ်ံမႈမွာ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ေလ်ာ့နည္းႏုိင္သည္ဟု Yao Jian က ေျပာသည္။

Reuters သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Nation, 17th August 2010

အာဆီယံ၏ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ၂၀၁၅ တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေစရန္၊ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ား ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အိႏၵိယ၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား FTAs အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနမႈကို အကဲျဖတ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

လာမည့္ အပတ္ ဒါနန္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးသည္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၂၀၁၀ အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေရး အတြက္ အလြန္ အေရးပါလိမ့္မည္ဟု ဗီယက္နမ္ စက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ငုယင္ကမ္တူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒသတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ေခ်ာေမြ႕ လြယ္ကူေစရန္ အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ကို ၂၀၁၅ ေနာက္ဆံုးထား၍ ထူေထာင္သြားရန္ အာဆီယံ အဖြဲ႕က ရည္မွန္း ထားသည္။

အာဆီယံကို သန္စြမ္းေသာ၊ နာလံထူ ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕တစ္ခု အျဖစ္ ထူေထာင္ရန္ အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး တည္ေဆာက္ပံုကို ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ပံုစံမွ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျပဳမႈ ပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ အာဆီယံ စီးပြားေရး ေကာ္မတီက ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္မွ ၂၇ ရက္ အထိ ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား စုေဝးၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ နယူးဇီလန္၊ အိႏၵိယ၊ ဥေရာပ သမဂၢ၊ ႐ုရွား စေသာ ေဆြးေႏြးဖက္ ၈ ႏိုင္ငံမွ ဝန္ႀကီးမ်ားအျပင္ စီးပြားေရး ေလာက ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သုေတသန ပညာရွင္ အဖြဲ႕မ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ အာဆီယံ အစည္းအေဝးမ်ား အတြက္ အိမ္ရွင္ တာဝန္ ယူထားေသာ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံမွ စက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဗူဟြိဳင္ေဟာင္က ဒါနန္း AEM အစည္းအေဝးတြင္ သဘာပတိ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

"အင္အားျပည့္၊ အဆက္မျပတ္ ႀကီးထြားမႈ အတြက္ အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခု ျဖစ္သည့္ AEC" ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ စီးပြားေရး၊ ႀကီးထြားမႈႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈ၊ အဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈတို႔ကို ရည္ရြယ္သည့္ အာဆီယံ၏ ကတိကဝတ္မ်ားကို အာဆီယံ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားက အတည္ျပဳၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု ေခါင္းစဥ္သည္ ၂၀၁၀ အာဆီယံ ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္ေသာ "အာဆီယံ အသိုင္းအဝုိင္း ဆီသို႔ ဦးတည္ေသာ အျမင္မွသည္ လက္ေတြ႕သို႔" ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ဧၿပီလ ဟႏိြဳင္း အာဆီယံ ထိပ္သီး ညီလာခံတြင္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အဆက္မျပတ္ နလံထူ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္မ်ား ႏွင့္လည္းေကာင္း လိုက္ဖက္မႈ ရွိသည္။

၂၀၁၅ တြင္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း ထူေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားေပး ျမႇင့္တင္ရန္ သီးသန္႔ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကမည့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတြက္ ယခု စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးက အခြင့္အလမ္းေကာင္း ျဖည့္ဆည္း ေပးမည္ဟု ငုယင္ကမ္တူက ဆိုသည္။

ယခု အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံ အပါအဝင္ ေဆြးေႏြးဖက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားက လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာ တူညီခ်က္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈကို အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ အသစ္မ်ား ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈ အ႐ွိန္ျမင့္ရန္ ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အာဆီယံႏွင့္ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ား အၾကား လာမည့္ႏွစ္မ်ား အတြင္း အနာဂတ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို သတ္မွတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကမည္ဟု ငုယင္ကမ္တူက ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၀ အာဆီယံ အစည္းအေဝးမ်ား၏ အိမ္ရွင္ အျဖစ္ ဗီယက္နမ္က ေဒသတြင္း မူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဒိုင္ယာေလာ့မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေရး ကဲ့သို႔ေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္ အခ်ဳိ႕ကို အဆိုျပဳခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ အာဆီယံ အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္ အတြက္ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပထမ အႀကိမ္ တိုင္ပင္ ညႇိႏႈိင္းမႈကို ျပဳလုပ္ရန္ ကိစၥကိုလည္း ဗီယက္နမ္က အဆိုျပဳခဲ့သည္။

ခ်မ္းသာေသာ ဥေရာပ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ အာဆီယံ ထုတ္ကုန္မ်ား ပိုမို တင္ပို႔ရန္ ရည္ရြယ္၍ စကၤာပူ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း စေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဥေရာပ သမဂၢႏွင့္ အျပန္အလွန္ FTA သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတြင္း ရက္စက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရေၾကာင့္ ႐ိုင္းစိုင္းေသာ အာဆီယံ ႏိုင္ငံ အျဖစ္ အီးယူက သတ္မွတ္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးကိစၥမ်ား အပါအဝင္ မူဝါဒ ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ညႇိႏႈိင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၇ က စတင္ခဲ့ေသာ Comprehensive FTA အတြက္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကိုမူ အီးယူႏွင့္ အာဆီယံတို႔ စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အာရွ ပစိဖိတ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္လည္း အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသည္။

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ ယူေအအီး၊ ကာတာ၊ အိုမန္၊ ကာရိန္း ကူဝိတ္တို႔ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ပါဝင္ေသာ ပင္လယ္ေကြ႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာင္စီ ေအာက္ရွိ ခ်မ္းသာေသာ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အလားအလာ ရွိသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ စူးစမ္းရန္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ တစ္ခုကို အာဆီယံ အဖြဲ႕က တာဝန္ ေပးထားသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.