Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား က်ဴးလြန္သည့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား စုံစမ္း ေဖာ္ထုတ္မည့္ ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ကုိ ကုလသမဂၢက ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ေကာ္မရွင္ကုိ အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕က ခုိင္ခုိင္မာမာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသည္။

ဝါရွင္တန္ပုိ႔စ္ သတင္းစာ အဆုိအရ အဆုိပါ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ရန္ စီစဥ္မႈသည္ ျမန္မာ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲၿပီး ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လႊတ္ေပးရန္ ဖိအားေပးမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အစုိးရအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထား ပုိမုိတင္းမာမႈကုိ ျပသသည့္ အေနျဖင့္ ယခုေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ထိပ္တန္း အရာရွိတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကိုးကားၿပီး ဝါရွင္တန္ပုိ႔စ္ သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ကလည္း ျမန္မာစစ္အစုိးရအေပၚ ဘ႑ာေရး ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ပုိမုိ တင္းၾကပ္စြာ ျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစားလ်က္ ရွိသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ စစ္ရာဇဝတ္မႈ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရး ေကာ္မရွင္ ထူေထာင္ရန္ ျဖစ္လာျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရက ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ရက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္သည္။

အသက္ ၇၇ အရြယ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာစစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစုိးရ ဆန္႔က်င္သူမ်ားအေပၚ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားစြာ က်ဴးလြန္ခဲ့သူအျဖစ္ စြပ္စြဲခံထားရေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ပုိ႔စ္က ေရးသားသည္။ အထူးသျဖင့္ ၎သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္မ်ား အပါအဝင္ လူေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္၊ ဖမ္းဆီး၊ အက်ဥ္းခ်ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိမွ် မကေသးေပ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ႔ ဦးေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ (SPDC) သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ အတိုင္းအတာျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ကုိလည္း အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ခဲ့သည္။

"အခု အေရးတႀကီး ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥက ျမန္မာ ျပည္သူလူထုကုိ ဦးတည္ ပစ္မွတ္ထားဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာ စစ္အစုိးရကုိပါ။ အထူးသျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကုိပါ" ဟု အေမရိကန္ အစုိးရမွ စီနီယာ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ဆုိသည္။

အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံေရး အာဏာ စတင္ရရွိလာသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ မူဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲရန္ ဆႏၵရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပိုမုိ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္လုိသည္။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕က ျမန္မာ စစ္အစုိးရႏွင့္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ စတင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အဆင့္ျမင့္ သံတမန္ႀကီးမ်ား ေစလႊတ္ျခင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ အကူအညီအခ်ိဳ႕ ေပးပုိ႔ျခင္း တုိ႔ကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

Washington Post မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Earth Times, 19th August 2010

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ၾကာသပေတးေန႔က ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေၾကညာခဲ့သည္။ အစိုးရက ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လြန္လပ္၍ တရားမွ်တမည္ဟု အာမခံထားသည္။

အမတ္ေလာင္းမ်ားသည္ လူထုသို႔ စကားေျပာရန္ (၇)ရက္ ႀကိဳတင္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္က အခ်က္(၁၃)ခ်က္ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ၾကာသပေတးေန႔က သတင္းစားမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ အမတ္ေလာင္းမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေနရာမ်ား၊ သြားလာေသာ လမ္းမ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္ တားျမစ္ထားသည္။

"အမတ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ စုေဝးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသို႔ စကားေျပာျခင္းႏွင့္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝျဖန္႕ခ်ီျခင္းမ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေစရန္ ဤေၾကညာခ်က္ကို လိုက္နာၾကရမည္" ဟုဆိုသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ ပါတီေပါင္း (၄၀)ေက်ာ္အား ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ၎တို႔သည္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမတ္ေလာင္း စာရင္းကို ၾသဂုတ္လ(၃၀)ရက္အထိ အခ်ိန္ရ႐ွိမည္ ျဖစ္သည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္ျပဳထားေသာ ပါတီမ်ားတြင္ အစိုးရမဟာမိတ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ၊ အစိုးရတည္ေထာင္ထားေသာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ခြဲထြက္လာေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစု(NDF) ပါတီမ်ားပါဝင္သည္။

ၾကာသပေတးေန႔က NDF သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ႐ုံးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ အမတ္ေနရာ (၁၀၀) ေက်ာ္ ပါဝင္သြားမယ္လို႔ထင္ပါတယ္'' ဟု NDF ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။ ျမန္မာအစိိုးရသည္ မၾကာသးမီက မဲဆႏၵနယ္ေျမ (၃၃၀) ႐ွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  ေနာက္ဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္က NLD က တစ္ျပည္လံုး အႏိုင္ရ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက NLD ကို အာဏာ လႊဲေပးျခင္း မ႐ွိခဲ့ေပ။

အနည္းငယ္ေသာ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ စစ္တပ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ုတ္တရတ္ ေျပာင္းလဲမႈကို ယူေဆာင္ လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

အေျခခံဥပေဒ အသစ္တြင္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံ အစိုးရအေပၚ စစ္တပ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ႐ွိေရး အတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ဗီတိုအာဏာ ႐ွိေသာ စစ္အစိုးရခန္႔ အစိတ္အပိုင္းကို ထည့္သြင္းထားသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Straits Times, 18th August 2010

ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ က်င္းပလိမ့္မည္ဟု အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ေျပာၾကားထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ ဆိုျခင္းကို အာဆီယံ အဖြဲ႕က အဂၤါေန႔တြင္ ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး ျဖစ္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည့္ ရက္ကို စစ္ဖက္ အစိုးရက ၿပီးခဲ့ေသာ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံ ပါဝင္သည့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕၏ အလွည့္က် သဘာပတိ တာဝန္ ယူထားေသာ ဗီယက္နမ္က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ "ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အာဆီယံက ႀကိဳဆိုပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ညီၫႊတ္ ေပါင္းစည္းေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အေရး အတြက္ လမ္းၫႊန္ ေျမပံုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာ တုိးတက္မႈ ရွိေအာင္ ဆက္လက္ အရွိန္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျမန္မာကို အာဆီယံက တိုက္တြန္းပါတယ္ဟု ဗီယက္နမ္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္မႈ၊ မွ်တမႈ၊ အားလံုး ပါဝင္ သက္ဆိုင္မႈတို႔ အေရးႀကီးပံုကို မီးေမာင္း ထိုးျပခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္သည္ ဒီမုိကေရစီ လုိလားေသာ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္း ကုန္ခါနီး တပတ္ အလိုတြင္ က်ေရာက္ ေနသည္။ သူမ၏ ပါတီသည္ ေနာက္ဆံုး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ားစု အႏိုင္ရရွိ ေသာ္လည္း စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက အာဏာ လႊဲမေပးပဲ သူမအား ယခု အခ်ိန္ထိ ထိန္းသိမ္း ထားခဲ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရေသာ သူမအား ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ႏိုင္ေအာင္ အစိုးရက တားဆီး ထားသည္။

ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကေနဒါတို႔က ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရး အေနအထား ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ က်င္းပလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆို ထားၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက သင့္ျမတ္ ေလ်ာ္ကန္သည္ဟု ယူဆပါက အကူအညီ ေပးဆပ္သြားရန္ အဆင္သင့္ ရွိသည္ဟုလည္း အာဆီယံ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အာဆီယံတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးမ်ားကို ၾကားဝင္ စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳရန္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း အဖြဲ႕တြင္း ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ အမ်ားစု အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

www.scoop.co.nz, 20th August 2010

နယူးဇီလန္႐ွိ National Council of the Union of Burma ႏွင့္ Burma Campaign UK တို႔သည္ အျခား အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေပါင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ မ႐ွိေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္အား ေထာက္ခံရန္ နယူးဇီလန္အား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

နယူးဇီလန္သည္ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈ တရား႐ုံး (ICC) ကို တည္ေထာင္ေသာ ေရာမ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း (Rome Statute) ကို ညိႇႏႈိင္းရာတြင္ အဓိက က႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ စာခ်ဳပ္ကို ပထမဆံုး လက္မွတ္ ေရးထိုးေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ နယူးဇီလန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ မ႐ွိေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ကုလသမဂၢ စံုစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္က စံုစမ္းရန္ ကိစၥတြင္ လူသိ႐ွင္ၾကား ေထာက္ခံျခင္း မ႐ွိေသးေပ။

ယခုအပတ္ အေစာပိုင္းက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္အား ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊ ခ်က္ႏွင့္ ဆလိုေဗးကီးယားတို႔ ေနာက္တြင္ လူသိ႐ွင္ၾကား ေထာက္ခံေသာ ပဥၥမေျမာက္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ မတ္လက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ကုလသမဂၢ အထူး ကိုယ္စားလွယ္က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ စနစ္က်ၿပီး တိုးပြားလာေသာ အဆိုပါ က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို ရပ္တန္႔ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ျခင္းမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၊ စစ္တပ္ပိုင္း၊ တရားစီရင္ေရးပိုင္း အားလံုး ပါဝင္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္းျပည္၏ မူဝါဒသဖြယ္ ျဖစ္လာေနေၾကာင္း ညႊန္းဆိုေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ အခ်ိဳ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ရက္စက္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ တရား႐ုံးမွ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ လူသားခ်င္း မစာနာမႈႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ ေဖာက္ဖ်က္ေနေၾကာင္း အစီရင္ခံခ်က္မ်ားအရ သိ႐ွိရသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္မည့္ အာဏာ လႊဲအပ္ထားေသာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မ႐ွင္ ဖြဲ႕ရန္ စဥ္းစားရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ နယူးဇီလန္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒ ေ႐ွ႕ေမွာက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ ေထာက္ခံ အားေပးသင့္သည္ဟု National Council of the Union of Burma နယူးဇီလန္႐ုံးမွ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ႏုိင္ကိုကိုက ေျပာသည္။ "ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အဓမၼ က်င့္ျခင္း၊ လူသတ္ျခင္းႏွင့္ ညႇဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္႐ွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဖာက္ဖ်က္ေနၿပီး၊ သူတို႔ကို ဘယ္သူကမွလည္း၊ ရပ္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ အခု နယူးဇီလန္ အေနနဲ႔ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္ကုိေတာ့ ေထာက္ခံ ပံ့ပိုးရပါမယ္'' ဟု ၎က ဆိုသည္။

"နယူးဇီလန္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒကို ေလးစားေအာင္ လုပ္ရာတြင္ ေ႐ွ႕တန္းက ပါသင့္ပါတယ္။ ေျခလွမ္း မေႏွးသင့္ပါဘူး'' ဟု Burma Campaign UK မွ ဒါ႐ိုက္တာ Mark Farmaner  က ေျပာသည္။ "နယူးဇီလန္ဟာ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္ကို လူသိ႐ွင္ၾကား ေထာက္