Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

democracy for Burma, 20th September 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၏ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ မိတ္ေဆြမ်ား အဖြဲ႕သည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ စကား အေခ်အတင္ ေျပာျခင္း (UN General Dabate) ရက္သတၱပတ္တြင္ ေနရာ ရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ၾကားတြင္ ကုလသမဂၢမွ အဖြဲ႕ (၁၅) ခုသည္ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔က မီဒီယာအတြက္ Paley Center တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စံုးစမ္းေရး အဖြဲ႕ အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Nobel Women's Intiative မွ Jody Williams က လူရည္သန္႔ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕သားမ်ားကို ေျပာၾကားရာတြင္ အေမရိကန္ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ Susan Rice အား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္းေရး အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ေနာက္က်ရျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း စာေရးသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

သမၼတ Obama က သန္းေ႐ႊ၏ စစ္အစိုးရႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရန္ မူဝါဒ ေျပာင္းခဲ့စဥ္က၊ အေမရိကန္၏ ရပ္တည္မႈ ေျပာင္းလဲျခင္း အတြက္ အခ်ိဳ႕က ေကာင္းေသာ ရပ္တည္မႈဟု မေျပာခဲ့ၾကေပ။ ဘယ္ေသာအခါမွ် ျဖစ္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္းေရးကို ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ အမည္မခံေသာ အေမရိကန္ အစိုးရ တာဝန္႐ွိသူ အတြက္သာ လြယ္ကူလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မႈ မ႐ွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢ  လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွ ေန႔စဥ္ သတင္း ေပးပို႔ေနေသာ Inner City Press က အေမရိကန္သည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိစၥကို တင္ျပရန္ပင္ မႀကိဳးစားေတာ့ဟု အေသအခ်ာ ေျပာခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ (၁၆) မတိုင္မီ အေစာပိုင္းက Inner City Press  ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ အႀကီးတန္း အေမရိကန္ အစိုးရ တာဝန္႐ွိသူ တစ္ဦးက အတြင္းေရးကို ေျပာၾကားရာတြင္ လာမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မိတ္ေဆြမ်ား အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးအတြက္ ဘာမွ် ညႊန္ၾကားခ်က္ မ႐ွိဟု ဆိုသည္။

စက္တင္ဘာ (၁၆) ရက္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စဥ္းစားရန္ တင္ျပမည့္ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈ တရား႐ုံး (ICC) သုိ႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအား ပို႔ေဆာင္ေရးကို ဖိအားေပးေရး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ICC  အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံ မဟုတ္သည့္ အတြက္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွ ျပဳလုပ္ေပး႐ုံျဖင့္ အဆိုပါ ကိစၥ မၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေပ။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ICC သို႔ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ကိစၥတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ု႐ွားတို႔၏ ေထာက္ခံမႈ ရ႐ွိေရးမွာမူ ႐ွင္းလင္းစြာ သိ႐ွိႏိုင္ေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ၾကာသပေတး ေန႔ညက ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထူးဆန္းေသာ အခ်က္မွာ China ဆိုေသာ စကားလံုးကို လံုးဝ မဟျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္သူမ်ားက အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့္အလမ္း မ႐ွိေသာ မဟာဗ်ဴဟာကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ထူးဆန္းမႈမ်ား ေတြ႕ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤမဟာဗ်ဴဟာမွာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ ဟုတ္မဟုတ္ကိုမူ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ရွိေနသည္။

၂၀၁၀ မတ္လက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး အၿပီးတြင္ Jody Williams ႏွင့္ Women's League of Burma မွ သင္းသင္းေအာင္ အပါအဝင္ အျခားသူမ်ားသည္ အေထြထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု အခ်ိန္ထိ ဘာမွ် ထူးျခား မလာေသးသည္မွာ အမွန္ ျဖစ္သည္။

 

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Human Rights Watch, 20th September 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ အစီအစဥ္ကို ဖိလစ္ပိုင္ အစိုးရ အေနျဖင့္ လူသိရွင္ၾကား ေထာက္ခံ အားေပးသင့္ေၾကာင္း Human Rights Watch က ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတ နစ္ႏိုအကြီႏို (၃) ထံ ေပးစာတြင္ ယေန႕ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

Human Rights Watch က သမၼတ အကြီႏိုအား အထက္ပါ ကိစၥကို အာဆီယံ အဖြဲ႕တြင္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ၂၀၁၀ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ နယူးေယာက္ျပဳလုပ္မည့္ အေမရိကန္-အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို အားေပး ေထာက္ခံရန္ တိုက္တြန္းလ်က္ ရွိသည္။

"အကြီႏို အစိုးရ အေနနဲ႕ အာဆီယံကို ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက လူ႕အခြင့္အေရး ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ ျပႆနာေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္" ဟု Human Rights Watch မွ အာရွ ေရးရာ ဒုတိယ ဒါ႐ိုက္တာ Elaine Pearson က ေျပာၾကားသည္။ "အာဆီယံ အဖြဲ႕ အေနနဲ႕လည္း သူ႕ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ေတြထဲက လူ႕အခြင့္အေရး ညႇင္းပန္းမႈေတြကို ကိုင္တြယ္ဖို႕ လက္ေရွာင္ေနတာထက္ တရား မွ်တမႈကိုပဲ အားေပး ျမႇင့္တင္ဖို႔ လိုပါတယ္" ဟုလည္း သူမက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္လ ၃၀ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ မိန္႕ခြန္းတြင္ အကြီႏိုက "တရားမွ်တမႈ မရွိဘဲနဲ႕ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ ေပါင္းစည္းလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ရာဇ၀တ္မႈေတြကို အေရးမယူဘဲ ထားလိုက္မယ္ဆိုရင္ ထပ္ထပ္ခါခါ က်ဴးလြန္ေအာင္ ခြင့္ေပးသလို ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ဒါက ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္ သီးသန္႔ ေခါင္းေလာင္း ထိုးလိုက္တာပါ" ဟု Human Rights Watch က ဆိုသည္။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား အေရးယူ မခံရဘဲ လြတ္ေျမာက္ေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥကို အားေပးရာတြင္ အကြီႏို အေနျဖင့္ သူ၏ ကြယ္လြန္သူ မိခင္ ကိုရာဇဥ္အကြီႏို ေဖာက္ခဲ့ေသာ လမ္းကို လိုက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၉ ဇြန္လ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဖိုရမ္တြင္ "အခု ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အလွည့္ပါ" ဟု ေခါင္းစဥ္ တပ္ထားေသာ မိန္႕ခြန္းကို သူမက ေျပာၾကားရာတြင္ "အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရားမွ်တမႈ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ အေတြးကေန ေနာက္ဆက္တြဲ ေပၚလာတဲ့ တရားမွ်တမႈ ခံစားခ်က္ တစ္မ်ိဳး ဖိလစ္ပိုင္ေတြရဲ႕ စိတ္မွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီႏွစ္ေတြ အေတာအတြင္း ျမန္မာလူထုဟာ သနား ညႇာတာျခင္း၊ အလုပ္ ႀကိဳးစားျခင္းေတြ ရွိခဲ့သလို ရဲရင့္မႈႏွင့္ သည္းခံမႈေတြကိုလည္း ျပသခဲ့ပါတယ္" ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စု ၾကာခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆိုး၀ါးေသာ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား အတြက္ တာ၀န္မယူမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး ယခု ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ အစီအစဥ္သည္ တရားမွ်တမႈအတြက္ အေရးပါသည့္ အဆင့္တစ္ဆင့္ ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိသည္ဟု Human Rights Watch က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရး အလားအလာကို စဥ္းစား သံုးသပ္ရန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး အထူးအရာရွိ Tomas Ogea Quintana က မတ္လတြင္ ကုလသမဂၢကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေရး ကိစၥကို လူသိရွင္ၾကား ေထာက္ခံ ေၾကညာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ခ်က္ရီပတ္ဘလစ္၊ ဟန္ေဂရီ၊ ဆလိုေဗးကီးယား၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႕ ပါဝင္သည္။

"သမၼတ အကြီႏိုရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရး ေျပာဆိုမႈေတြကို အလုပ္နဲ႕ သက္ေသျပဖို႕ အတြက္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနအထားက အခြင့္အေရးပါပဲ" ဟု Pearson က ဖိအားေပးလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ အစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူ႕အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ဖိလစ္ပိုင္၏ ယခင္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း က်လိမ့္မည္ဟု Pearson က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

 BBC News, 20th September 2010

စက္မႈ လုပ္ငန္းသံုး ဓာတုပစၥည္း မယ္လမင္း ပါဝင္သည့္ ႏို႔မႈန္႔မ်ား ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ႏို႔ထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းမွ လူ ၇ ဦးကို ဖမ္းဆီးလိုက္သည္ဟု သိရသည္။

မယ္လမင္း ပါဝင္ေသာ သက္တမ္းလြန္ ႏို႔မႈန္႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စြပ္စြဲ ခံရသူမ်ားထဲတြင္ ႐ွန္ဇီျပည္နယ္ ႏို႔ထြက္လုပ္ငန္း တစ္ခုမွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ပါဝင္သည္ဟု ဥပေဒ အရာ႐ွိမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

မသန္႔႐ွင္းေသာ ႏုိ႔မႈန္႔ ၂၆ တန္ကို ႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း ဟူနန္ႏွင့္ ဟီနန္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

မယ္လမင္း ပါဝင္သည့္ ႏို႔မႈန္႔မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကေလးငယ္ ၆ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၃ သိန္းခန္႔ ေနထိုင္ မေကာင္း ဖ်ားနာခဲ့ၾကရသည္။

မယ္လမင္းသည္ ဖိုင္ဘာ ပလပ္စတစ္မ်ား၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ အဂၤေတ ေဖ်ာ္စပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဓာတုပစၥည္း ျဖစ္သည္။

မယ္လမင္းကို စားေသာက္ကုန္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း လိုက္ေသာအခါ ပ႐ုိတင္း ဓါတ္အား ျမင့္မားေသာ လကၡဏာ ေပၚထြက္လာေသာ္လည္း ေက်ာက္ကပ္ ေက်ာက္တည္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးမႈကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း ကုမၸဏီ ၂၂ ခု၏ ထုတ္ကုန္မ်ား၌ မယ္လမင္းကို ေတြ႕႐ွိခဲ့ရာ၊ တ႐ုတ္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း ကုမၸဏီ ၅ ခုလွ်င္ ၁ ခု ပါဝင္ ပတ္သက္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ယုတ္ညံ့ေသာ လုပ္ရပ္တြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္သည့္ လူ ၂၀ ခန္႕ကို တ႐ုတ္ အစိုးရက ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂ ဦးကိုမူ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၎ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ကမာၻတစ္လႊားမွ တ႐ုတ္ ႏို႔ထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းခဲ့ၾကရသည္။

ယင္းသို႔ မယ္လမင္း ပါေသာ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၾကားမွ ၂၀၀၈  ေနာက္ပိုင္း ၎ပစၥည္းမ်ား ထပ္မံ ေတြ႕႐ွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.