Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

White House, From VOA News, By Dan Robinson, 24th September 2010

သမၼတ Barak Obama သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား အသင္း ASEAN မွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၏ အရန္ ေတြ႕ဆံုမႈအျဖစ္ နယူးေယာက္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အာဆီယံသည္ ဆက္ဆံေရး ပိုမို အားေကာင္းေရးအတြက္ ကတိျပဳခဲ့ၾကၿပီး ဆက္ဆံေရး၏ မဟာဗ်ဴဟာအရ ပိုမို အေရးႀကီးလာမႈအား အေလးအနက္ ထားခဲ့ၾကသည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္က အေမရိကန္-အာဆီယံ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ အဓိက အာ႐ံုျပဳမည့္ ကိစၥ မ်ားမွာ စီးပြားေရး ကိစၥအျပင္ ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသတြင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏ်ဴကလီယာ မျပန္႕ပြားေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားရာ အေမရိကန္ႏွင့္ အာဆီယံတို႕၏ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀မႈသည္ ပိုမို ယွက္ႏြယ္လာေနေၾကာင္း အာဆီယံ စီးပြားေရး တစ္ခုလံုးသည္ အေမရိကန္၏ စတုတၳ အႀကီးဆံုး ပို႕ကုန္ ေစ်းကြက္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ပို႕ကုန္သြင္းကုန္ တန္ဖိုး စုစုေပါင္း ေဒၚလာ (၁၄၆) ဘီလီယံ ရွိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက Obama အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ အေျချပဳ၊ ေစ်းကြက္ တစ္ခုတည္း ထူေထာင္ေရး၊ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုင္းအ၀ိုင္း (ASEAN Economic Community) အစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတ အိုဘားမားကလည္း ထိုရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ထပ္တိုး ကူညီမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္သည္ ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံ တစ္ခုအေနျဖင့္ ASEAN ေဒသတြင္းတြင္ ႀကီးမားေသာ ပါ၀င္မႈ ရွိေၾကာင္း သမၼတႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ၊ ႏ်ဴကလီယာ ျပန္႕ပြားမႈ ကာကြယ္ေရးနဲ႕ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေရး စိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ပါတနာရွစ္တစ္ခု လိုအပ္ပါတယ္။ သမၼတ တစ္ဦးအေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အေမရိကန္အေနနဲ႕ အာရွမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈ က႑ကေန ပါ၀င္လႈပ္ရွားဖို႕ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ မဟာမိတ္ေဟာင္းမ်ားနဲ႕ ပိုမို အားေကာင္းစြာ ဆက္ဆံဖို႕ လုပ္ေနပါတယ္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အသစ္ေတြကိုလဲ ရွာေနပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႕လည္း လုပ္ေနပါၿပီ။ အာဆီယံ အပါအ၀င္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕လည္း ျပန္လည္ ဆက္ဆံဖို႕ လုပ္ေနပါတယ္'' ဟု အိုဘားမားက ေျပာသည္။

ဂ်ာကာတာတြင္ လာမည့္ ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသို႕ တက္ေရာက္ရန္ အာဆီယံ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အား လက္ခံေၾကာင္း အိုဘားမားက ေျပာသည္။ အိုဘားမားသည္ ႏို၀င္ဘာလ၌ ေတာင္ကိုးရီးယားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ G-20 ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း ႏွင့္ ဂ်ပန္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ APEC ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသို႕ အသြား ခရီးစဥ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားသို႕ ၀င္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားရာ၊ အဆိုပါ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ သြားေရာက္ျခင္းသည္ သမၼတ တစ္ဦးအေနျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားသို႕ ဒုတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္ သမၼတ Nguyen Minh Triet က လက္ရွိ အာဆီယံ ဥကၠဌအျဖစ္ စကားျပန္မွတဆင့္ စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ဗီယက္နမ္နဲ႕ အာဆီယံဟာ အာဆီယံနဲ႕ အေမရိကန္ၾကားမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုႏွင့္ လည္းေကာင္း ဆက္ဆံေရး ပိုမိုနက္႐ိႈင္းဖို႕ အၿမဲေထာက္ခံ အားေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႕ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ပိုမိုစည္းလံုးစြာ၊ ပိုမို နားလည္မႈ ရွိစြာနဲ႕ ဆက္ဆံေရးကို ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္လွမ္းလိုပါတယ္" ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

သို႕ေသာ္ အမ်ားျပည္သူသို႕ ေသာၾကာေန႕က ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယားတို႕အေပၚ ေပၚေပၚထင္ထင္ ေဖာ္ျပျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

အိမ္ျဖဴေတာ္က ေျပာၾကားရာတြင္ အိုဘားမားသည္ ျမန္မာအစိုးရအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးၿပီး အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ လြတ္လပ္တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးရန္ ထပ္မ ံေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

သီးျခား ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္တြင္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက အသိအမွတ္ ျပဳေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္တရားမွ်တရန္ႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္ရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထို႕အျပင္ ယင္းတို႕သည္ အေမရိကန္၏ ျမန္မာ စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ ပတ္သက္အေမရိကန္ႏွင့္ အာဆီယံသည္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး အေရးႀကီးပံုကို ျပန္လည္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၿပံဳးယမ္းအား IAEA ၏ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား လိုက္နာေရး၊ ႏ်ဴကလီယာ မျပန္႕ပြားေရး စာခ်ဳပ္သို႕ ေစာႏိုင္သမွ် ေစာျပန္လာေရး၊ လက္ရွိ ႏ်ဴကလီယာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏ်ဴကလီယာ လက္နက္ အားလံုး ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲ ကတိက၀တ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ကို ယင္းတို႕က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္တြင္ အိုဘားမားႏွင့္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢ ပင္လယ္ျပင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ကြန္ဗင္းရွင္း (UNCLOS) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေရေၾကာင္း ဥပေဒမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအား လိုက္နာေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ေရေၾကာင္း သြားလာေရး လြတ္လပ္ခြင့္၊ ေဒသတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ အေရးႀကီးပံုတို႕ကို သေဘာတူေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အတိုခ်ဳပ္တြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္လည္း ပါ၀င္သည္။

ေအာက္တိုဘာ လကုန္တြင္ ဟႏြိဳင္းက်င္းပမည့္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း အစျပဳ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ဆိုသည္။ လာမည့္လ ဟႏိြဳင္းတြင္ က်င္းပမည့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး Robert Gates လည္း တက္ေရာက္မည္ဟု သိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးတြဲ ကုန္သြယ္မႈ ေကာ္မရွင္ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ စက္တက္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဒါကာၿမိဳ႕၌ က်င္းပ ၿပီးဆုံးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအား လယ္ယာေျမ ငွားရမ္းႏုိင္မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား စက္ရုံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈလည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ျမန္မာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သတင္းရင္းျမစ္က ဆုိသည္။

ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ယခင္ တတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ စိစစ္သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လယ္ယာေျမဧက ငါးေသာင္းအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံ လယ္သမားမ်ား ထြက္ယက္ စုိက္ပ်ိဳးရန္ ငွားရမ္းမည္ဟု ယခင္က ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူရွိမႈ ရွိထားခဲၿ့ပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား စက္ရုံတစ္ရုံ အက်ိဳးတူ ဖက္စပ္ လုပ္ကုိင္ရန္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက အဆုိျပဳခဲ့သည္။

ယခု တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္က ဒါကာၿမိဳ႕ Dhaka Sheraton ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၂ ဦးပါ ျမန္မာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး Md Ghulam Hossain က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

သတင္းရင္းျမစ္မ်ား အဆုိအရ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မ်ိဳးစုံေသာ ျပႆနာမ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား Letter of Credit (LC) ေငြေပးေခ်မႈ အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ယခင္က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ႏွစ္ေသာင္းအထိသာ ကန္႔သတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးေသာင္းအထိ တုိးျမင့္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗီဇာသက္တမ္း တုိးျမႇင့္ေပးေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ အပါအဝင္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ၎တုိ႔အား သြားေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ ျပဳေရးတုိ႔ ပါဝင္သည္။ လက္ရွိ အေနအထားတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ (ပတ္စပုိ႔) ကုိင္ေဆာင္သူ စီးပြားေရး သမားမ်ား အေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕သုိ႔ ၇ ရက္ သက္တမ္းရွိ ဗီဇာျဖင့္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ဆန္တင္ပုိ႔ေရး၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး အပါအဝင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ အစရွိေသာ အေရးးကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ပူးတြဲ ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ (JTC) ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေလ့ ရွိသည္။

Narinjara.com မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

VOA News, 24th September 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အတိုက္အခံပါတီ NLD ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရေသာ္လည္း အာဏာ မရ႐ွိခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ျပန္လည္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို စစ္ဖက္ အစိုးရက ဆက္လက္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ နယ္စပ္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ မဲေပးခြင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာ ေလးပံုတစ္ပံုကို စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတြက္ သီးသန္႕ ႀကိဳတင္ ဖယ္ထားျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ယခု အခ်ိန္အထိ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ ျပဳမႈကို ရရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု အမ်ားစုက သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳေသာ ပါတီ (၃၇) ခု၏ စာရင္းကို ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာတြင္ NLD ပါတီကို တရား၀င္ ဖ်က္သိမ္းသည့္ သတင္းႏွင့္ တစ္ရက္တည္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိေသာ ပါတီမ်ားတြင္ စစ္ဖက္အစိုးရ လိုလားေသာ ပါတီမ်ားႏွင့္ စုစည္းထားျခင္း မရွိေသာ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ ပါတီမ်ား ပါ၀င္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း အစိုးရက လိုလားေသာ အဓိက ပါတီႀကီး ၂ ခုသာ အႏိုင္ ရရွိမည့္ လကၡဏာ ရွိေနၿပီး ယင္းပါတီ တစ္ခုစီသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၀၀၀ နီးပါး ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္အတူ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံအႏွံ႕ လက္တံ ဆန္႕ႏိုင္ၾကေသာ ပါတီမ်ား ျဖစ္သည္။

ထို႕အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မိသားစု၀င္မ်ားအား အျပင္မွ သာမန္ လူထုႏွင့္ မတူသည့္ သီျခားမဲပံုးမ်ား ထားရွိ ေပးဦးမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းအစီအစဥ္မွာ အတိုက္ခံ ပါတီမ်ားကို ေထာက္ခံမည့္ အစိုးရ လက္ေအာက္ခံ တပ္မေတာ္ မိသားစုမ်ာကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ လကၡဏာ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ ဒိုင္ယာေလာ့ တစ္ရပ္ ေဆြးေႏြးကာ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ကို တံခါးဖြင့္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ စစ္အစိုးရအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပစ္ပယ္ထားခဲ့ျခင္းက မည္သည့္ ရလဒ္မွ မရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုး လႊတ္ေပးရန္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ တိုးတက္လာရန္ႏွင့္ အားလံုး ပါ၀င္ စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဒိုင္ယာေလာ့ကို တြန္း