Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

တရုတ္ ႏုိင္ငံအေပၚ တန္ျပန္ သေဘာျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးအရ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူႏုိင္မည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း တစ္ရပ္ကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ အတည္ျပဳ လုိက္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက လာမည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း တရုတ္အေပၚ ကုန္သြယ္ေရးအရ ပိတ္ဆုိ႔မႈျပဳ၊ မျပဳ ဟူေသာ ကိစၥကုိ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ဥပေဒ မူၾကမ္းအရ ေငြေၾကး တန္ဖုိး တမင္တကာ ႏွိမ့္ခ်ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းသည့္ သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ သြင္းကုန္ခြန္မ်ား ေကာက္ယူခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒ မူၾကမ္း တရားဝင္ ျဖစ္လာႏုိင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ ဆီးနိတ္၏ ေထာက္ခံမႈ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ဝက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ရန္ ရွိသျဖင့္ ဆီးနိတ္၏ အေထာက္အပံ့ ရရွိေရးမွာ မေရရာ မေသခ်ာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အသာစီး ရရွိႏုိင္ေရး အလုိ႔ငွာ ယြမ္ေငြတန္ဖုိးကုိ ေလွ်ာ့ခ်ထားေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံက စြပ္စြဲထားသည္။ "တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ယြမ္ေငြအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ ကုိင္တြယ္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေဈးကြက္တြင္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္မႈမ်ား ေပၚထြက္လ်က္ ရွိသည္" ဟု အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ Sander Levin က ေျပာၾကားသည္။

"ယြမ္ေငြေၾကာင့္ အေမရိကန္ အလုပ္သမားေတြ အေပၚ ထိခုိက္ နစ္နာမႈေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါတင္ မကပါဘူး၊ အေမရိကန္ အလုပ္အကုိင္ေတြလည္း ဆုံးရႈံး နစ္နာေနရပါတယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။

ယခု ဥပေဒ မူၾကမ္းကုိ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳ လုိက္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ယြမ္ေငြတန္ဖုိး ႏွိမ့္ခ်ထားမႈေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ရွိ၊ မရွိကုိ ဆုံးျဖတ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဝန္ႀကီးဌာနက ယြမ္ေငြ တန္ဖုိး ကိစၥအေပၚ ပုိမုိ ေလးနက္ေသာ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ အတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အုိဘားမားက ယြမ္ေငြတန္ဖုိး ပုိမုိ ခုိင္မာလာ ေစေရးအတြက္ တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဖိအားေပး ေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီက ယင္းဥပေဒ မူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳ လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မတုိင္မီ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမာၻ႕ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈ ကာလအတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကုန္သြယ္ေရး ပုိလွ်ံမႈမ်ားကုိ အံ့မခန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံက ျပည္တြင္းသုံး ေငြေၾကးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကး (ေဒၚလာ) လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားအေပၚ ပုံေသ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈ မျပဳလုပ္ေတာ့ေၾကာင္း ဇြန္လက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

မည္သုိ႔ဆုိေစ အဆုိပါ ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားကုိ တရုတ္ ဗဟုိဘဏ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈႏႈန္းကုိ အရွင္ျဖစ္ေအာင္ ထားရွိေပးမည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ယြမ္ေငြတန္ဖုိးမွာ ၁ ဒႆမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ျမင့္တက္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ားက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး Tim Geithner က တရုတ္ ယြမ္ေငြေၾကး ႏႈန္းထားမွာ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ထားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ တရုတ္ အစုိးရအေပၚ ဖိအားေပးရန္ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ ဥပေဒျပဳသမားမ်ား ေတာင္းဆုိထားသည့္ အတုိင္း တရုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မွတစ္ပါး အျခား နည္းလမ္းမရွိ ဟုလည္း ၎က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

နယ္နိမိတ္ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ေနေသာ ေရပုိင္နက္ အတြင္း ဂ်ပန္ ကင္းလွည့္ သေဘၤာႏွင့္ တုိက္မိခဲ့သည့္ တရုတ္ ငါးဖမ္းသေဘၤာ ကပၸတိန္ ျဖစ္သူအား ဂ်ပန္အစုိးရက ဖမ္းဆီးထားရာမွ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ တရုတ္ ကပၸတိန္ကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အဆုိးဝါးဆုံး အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

တရုတ္ ငါးဖမ္းသေဘၤာ ကပၸတိန္ Zhan Qixiong သည္ အေရွ႕ တရုတ္ ပင္လယ္အတြင္း နယ္နိမိတ္ ပုိင္ဆုိင္မႈျဖင့္ အျငင္းပြားေနသည့္ ကၽြန္းစုမ်ားအနီး ကင္းလွည့္ေနခဲ့ေသာ ဂ်ပန္သေဘၤာ ႏွစ္စင္းအား တမင္သက္သက္ ဝင္တုိက္ခဲ့သည္ဟု ဂ်ပန္ အာဏာပိုင္တုိ႔က ဦးစြာ စြပ္စြဲခဲ့သည္။

ကပၸတိန္ Zhan Qixiong အား ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ တရုတ္အစုိးရက ၎အား အျမန္ဆုံး ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္ အဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ကပၸတိန္ Zhan Qixiong အား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ စီစဥ္ျခင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ စစ္ဘက္ နယ္ေျမအတြင္းသုိ႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ၿပီး ဗီြဒီယို ရုိက္ကူးသည္ ဟူေသာ သံသယရွိျခင္း ခံရသူ ဂ်ပန္ေလးဦးကုိ တရုတ္ အစုိးရက ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္ အေျခစုိက္ ဂ်ပန္သံရုံးမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူက အဆုိပါ ဂ်ပန္ေလးဦးအား တရုတ္ အစုိးရက ထိန္းသိမ္းထားသည္ ဟူေသာ ကိစၥအား အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံသား ေလးဦးအား ဖမ္းဆီးမႈသည္ ကပၸတိန္ Zhan Qixong အား ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိ၊ မရွိ ဟူေသာ ကိစၥကုိ ထင္ေၾကးေပး ေျပာဆုိလုိျခင္း မရွိေၾကာင္း ယင္းေျပာေရး ဆုိခြင့္ ရွိသူက ဆုိသည္။

မစၥတာ Zhan Qixiong အား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးတြင္ တင္းမာမႈမ်ား လြန္စြာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္ကလည္း ကပၸတိန္ Zhan Qixiong အေရးကိစၥသည္ ဂ်ပန္ အစုိးရတြင္ တာဝန္ အျပည့္အဝ ရွိၿပီး ၎အား အျမန္ဆုံး လႊတ္ေပးရန္ ယခု ရက္သတၱပတ္ အေစာပုိင္းတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က ယခုကိစၥ အာရွေဒသကုိ ေရရွည္ ဂယက္ ရုိက္ခတ္မႈ မျဖစ္ေပၚမီ တရုတ္-ဂ်ပန္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းရန္ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိသည္။ တရုတ္ ငါးဖမ္း သေဘၤာႏွင့္ ဂ်ပန္ ကင္းလွည့္ သေဘၤာတုိ႔ တုိက္မိခဲ့သည့္ ေနရာသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သာမက ထုိင္ဝမ္ကပါ သူပုိင္ထုိက္ ကုိယ္ပုိင္ထုိက္ အျငင္းပြားေနသည့္ နယ္ေျမ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေဒသတြင္ လူသူ မေနထုိင္သည့္ ကၽြန္းမ်ား ရွိၿပီး ထုိကၽြန္းမ်ားတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ေပါၾကြယ္ဝေၾကာင္း သိရသည္။

BBC သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ျမန္မာ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယင္းသတင္း မထြက္ေပၚမီ အေစာပုိင္း ရက္သတၱပတ္ခန႔္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ မဲေပးခြင့္ ရရွိမည္ မဟုတ္ဟူေသာ သတင္း ေပးပို႔ခ်က္မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအေပၚ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူမႈ၊ ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခြင့္အေရး အၾကား ေရာေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္ဟု အစုိးရ အရာရွိ တစ္ဦးက AFP သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံထားရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ သူမ၏ လက္ေထာက္ ႏွစ္ဦးပါ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲ ေပးပုိင္ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

"ဒါေပမဲ့ သူတို႔တေတြ အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ အျပင္ထြက္ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု အမည္ မေဖာ္လုိသူ အစုိးရ အရာရွိ တစ္ဦးက ဆုိသည္။ "အာဏာပိုင္ေတြက သူတုိ႔ မဲေပးမလား၊ မေပးဘူးလား ဆုိတာကုိ ေမးေကာင္း ေမးၾကပါလိမ့္မယ္" ဟုလည္း ဆက္လက္ ေျပာသည္။

အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေသာ မဲဆႏၵ ေပးပုိင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား စာရင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမည္ မပါဝင္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ခံ ရသူမ်ား အေနျဖင့္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားက ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အျခားေသာ အရာရွိ တစ္ဦးက သူမအေနျဖင့္ မဲေပးခြင့္ ရရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ဟု အတည္ျပဳ ေျပာၾကားျပန္သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက သူမအေနျဖင့္ မဲေပးႏုိင္ေၾကာင္း မၾကာမီ အသိေပး ေျပာဆိုလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ ဟု ၎က ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ မဟုတ္ဘဲ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံထားရေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

မည္သုိ႔ဆုိေစ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံး အႀကိမ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာ သူမသည္ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံ ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳဘဲ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမွာ အစုိးရက ထုတ္ျပန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား တရားမွ်တမႈ မရွိဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ စစ္အစိုးရက NLD သည္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သုိ႔ လာေရာက္ၿပီး မွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ တရားဝင္ ပါတီအျဖစ္မွ ဖ်က္သိမ္း ပစ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လက္ရွိ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ကာလအတြင္း ၁၄ ႏွစ္တာမွ် ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ သူမ၏ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးရန္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူမသည္ ႏုိင္ငံျခားသား တစ္ဦးကို ေနအိမ္တြင္ တရားမဝင္ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေသာေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ စစ္အစုိးရက ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းကုိ ၁၈ အထိ ထပ္မံ တုိးျမႇင့္ခဲ့သည္။

AFP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Irrawaddy, By William Boots, 25th September 2010

ကေမၻာဒီးယားက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး နီးပါး လွ်ပ္စစ္မီး ေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ကို ေၾကညာခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္သာလွ်င္ အေမွာင္ထဲတြင္ က်န္ခဲ့ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စြမ္းအင္ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ကေမၻာဒီးယား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္က ယခု အပတ္တြင္ လာမည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံ၏ ပင္မ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားလိုင္း ပမာဏ တိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ (၁၄) သန္းေသာ လူအမ်ားစုသည္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ပံုမွန္ ရၾကလိမ့္မည္ဟု ယင္းက ေျပာသည္။ လက္ရွိအားျဖင့္ ကေမၻာဒီးယား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ၂၅ % သာ ပင္မ ဓာတ္အားလိုင္းမွ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိၾကၿပီး က်န္လူမ်ားမွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဒီဇယ္ မီးစက္မ်ားေပၚတြင္သာ မွီခိုေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

"လူတစ္ဦးခ်င္းကို အေျခခံ တြက္ခ်က္မယ္ ဆိုရင္ ဒီပံုအတိုင္း ဆိုရင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကေတာ့ ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ေတာ့မွာပါ။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ သန္း (၅၀) ရွိတဲ့အနက္ ၂၅ % ေတာင္ မီးမွန္မွန္ ရရဲ႕လားဆိုတာ သံသယ ရွိစရာပါပဲ။ တိုးတက္လာဖို႕ အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြ ေျပာင္းလဲလာဖို႕ အစီအစဥ္လည္း မေတြ႕ရေသးပါဘူး" ဟု ေဒသတြင္း စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေရး အႀကံေပး ပညာရွင္ Collin Reynolds က ဧရာ၀တီသို႕ ဘန္ေကာက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"လာအိုကေတာင္ သူ႕လူဦးေရရဲ႕ ၂၀ % ကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႕ေ၀ေပးႏိုင္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႕လူဦးေရက ၆ သန္းပဲ ရွိတယ္ေလ။ အခု ကေမၻာဒီးယားရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ဟာ ေဒသတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမွာင္ထဲမွာ ထားရစ္ခဲ့မွာ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိပါတယ္" ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားမွာ (၁၇၀၀) မဂၢါ၀ပ္သာ ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား၏ ဆယ္ပံုတစ္ပုံသာ ရွိသည္။

ဟြန္ဆန္က ေျပာၾကားရာတြင္ ကေမၻာဒီးယား၏ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈကို တ႐ုတ္၏ အကူအညီျဖင့္ တိုးတက္ေစမည္ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကမည္ဟု ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံး