Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အျမန္ဆုံး လႊတ္ရန္ အေနာက္ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ားက စစ္အစိုးရကုိ တုိက္တြန္းလုိက္ၿပီး ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပေေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္မႈ မရွိသလုိ တရား မွ်တမႈလည္း မရွိေၾကာင္း ေဝဖန္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ တာ ကာလ အတြင္း ပထမဆုံး အႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အေနာက္ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ ေျပာၾကားၾကသည္။ အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အုိဘားမား ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း၊ တရားဝင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္လည္း မဟုတ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ ေျပာဆုိသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံတုိ႔ ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး လႊတ္ေပးရန္ တုိက္တြန္း ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံ အာဏာပုိင္မ်ား အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရား မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အားလုံး ပါဝင္ႏုိင္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ မျပဳလုပ္ ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိသည္" ဟု အဆုိပါ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

"ဤလုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အစုိးရ စနစ္ေအာက္သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစမည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၾကြယ္ဝေသာ သဘာဝ သံယံဇာတမ်ားကုိ အလြဲ သုံးစား ျပဳမည့္ အစုိးရ တစ္ရပ္ ေအာက္သုိ႔ ျပည္သူမ်ားကို တြန္းပုိ႔ေနသည့္ သေဘာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္သည္" ဟု ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ စစ္အာဏာပုိင္မ်ား အေနျဖင့္ အတုိက္အခံ အင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား အားလုံးႏွင့္ စစ္မွန္ၿပီး ရုိးသား ပြင့္လင္းေသာ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံက တုိက္တြန္းသည္။

ဥေရာပ သမဂၢ (အီးယူ) အဖြဲ႕၏ ႏုိင္ငံျခား ေရးရာ မူဝါဒ အႀကီးအကဲ Catherine Ashton က ျမန္မာ စစ္အစုိးရ အေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား အားလုံး ပါဝင္ခြင့္ ရရွိေသာ တာထြက္ တစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးေနာက္ အေစာဆုံး ထြက္လာသည့္ ရလဒ္မ်ားအရ စစ္အစုိးရႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိေသာ ပါတီသာ အႏုိင္ ရရွိသြားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အဓိက အတုိက္အခံ ပါတီႀကီး ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ၿပီး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံျခား သတင္းစာ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္ မရရွိခဲ့ေပ။

New Satesman မွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ တြင္း ပထမဆုံး က်င္းပသည့္ ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အေရွ႕ေတာင္္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား အဖြဲ႕ (အာဆီယံ)က ႀကိဳဆုိၿပီး "ႏုိင္ငံ ေရွ႕ဆက္ သြားရန္ အေရး ႀကီးေသာ အဆင့္တစ္ခု" ျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္ကုိ အာဆီယံ၏ လက္ရွိ ဥကၠဌ ျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံပိုင္ မီဒီယာမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

"အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္လက္ အရွိန္ ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ႏုိင္ငံတြင္း တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး အစ ရွိသည္ တုိ႔ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ ရန္ အာဆီယံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အားေပး အားေျမွာက္ ျပဳပါသည္" ဟု အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေနာက္ႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ားက ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈမရွိဟု ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲလိမ္မႈႏွင့္ မသမာမႈ မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္ ဟူေသာ သတင္း ေပးပို႔ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚ လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္အစုိးရ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ေပးျခင္း ခံရေသာ ျပည္ေထာင္္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ (ႀကံ႕ဖြံ႕- USDP) သာ မဲအမ်ားဆုံးျဖင့္ အႏုိင္ ရရွိေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္ မ်ားအရ သိရသည္။

AFP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

စစ္အစုိးရ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ေပးမႈကုိ ရရွိထားသည့္ ပါတီက လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အႏုိင္ ရရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာလုိက္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက အတုိက္အခံ ဒီမုိကေရစီ ပါတီႀကီး ႏွစ္ခုမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံး က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရႈံးနိမ့္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ စစ္အစုိးရက ႀကိဳးကုိင္ ခ်ယ္လွယ္ခဲ့သည္ဟု ဒီမုိကေရစီ လုိလားေသာ အတုိက္အခံ ပါတီမ်ားက စြပ္စြဲ ေျပာဆုိသလုိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပ သမဂၢ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တုိ႔ကလည္း ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်ထားသည္။ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကုိ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခုသာ ျဖစ္၍ အတု အေယာင္မွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kevin Rudd က "လြတ္လပ္ၿပီး တရား မွ်တမႈတုိ႔ႏွင့္ ကင္းကြာသည္" ဟု ဆုိၿပီး ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်လုိက္သည္။ စစ္အစုိးရ ၾသဇာခံ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ (ႀကံ႕ဖြံ႕- USDP) မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ၎တုိ႔ ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ အႏုိင္ရဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ား မေၾကညာမီ ရက္ပုိင္း ကပင္ စစ္အစုိးရ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ႀကံ႕ဖြံ႕ ပါတီက ျပည္လုံးကၽြတ္ အတုိင္းအတာျဖင့္ အႏုိင္ရရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီမွ အရာရွိ တစ္ဦးက ဧရာဝတီတုိင္း၌ အမတ္ေနရာ ၉၁ ေနရာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ၆ ေနရာ ရႈံးေၾကာင္း၊ မႏၱေလးတြင္ ၁၀၅ ေနရာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ၂ ေနရာသာ ရႈံးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ မႏၱေလးႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းတုိ႔သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးဆုံး တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၆ ပါတီခန္႔က ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကုိ တုိင္တန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ခြဲထြက္လုိက္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) ပါတီက ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၆ ေနရာသာ အႏုိင္ ရရွိၿပီး က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ရႈံးနိမ့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ဒုတိယ အႀကီးဆုံး အတုိက္အခံ ပါတီ ျဖစ္သည့္ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ (ျမန္မာ) လည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရးနိမ့္ခဲ့သည္။

ဤအေတာ အတြင္းမွာပင္ နယ္စပ္ေဒသ ျဖစ္ေသာ ျမဝတီတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကရင္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕အၾကား ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ ျပည္သူ ႏွစ္ေသာင္း ေက်ာ္ခန္႔ ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားၾကသည္။

သတင္း ေပးပို႔ခ်က္မ်ား အရ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ေဒသတြင္ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေသနတ္ ပစ္ေဖာက္သံမ်ား အဆက္မျပတ္ ၾကားရသည္ဟု ဆုိသည္။ ယခု အခါ အေျခအေနမွာ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းသည့္ အဆင့္သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသမွ သတင္း ရင္းျမစ္မ်ားက ဆုိသည္။

ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားက ယခုအခါ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္။ ခန္႔မွန္းခ်က္ မ်ားအရ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကသည့္ ဒုကၡသည္ ဦးေရ ႏွစ္ေသာင္းမွ ေလးေသာင္းအထိ ရွိသည္။

ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ ကရင္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အၾကား ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ တုိက္ပြဲအတြင္း အနည္းဆုံး လူ ၁၀ ဦးခန္႔ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

BBC သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.