Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၂.၅.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား - ၁

တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္မည္

(The Peninsula News မွသတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းေဒသကုိ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးမည့္ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္တုိ႔ သေဘာတူညီလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားက ဆုိသည္။

အဆုိပါ မီးရထားလမ္းကုိ လာမည့္သုံးႏွစ္အတြင္း အဆင့္ငါးဆင့္ျဖင့္ ေဖာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရထားလမ္း စုစုေပါင္းအရွည္မွာ ၁၂၁၅ ကီလုိ မီတာ(၇၅၅မုိင္) ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရထားလမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ယူနန္ ျပည္နယ္တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးရထား ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စီနီယာ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ဆုိသည္။

"အဲဒီစီမံကိန္းႀကီးထဲမွာ မီးရထားလမ္းနဲ႔ ၿပိဳင္တူ အေဝးေျပး ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္မယ့္ အစီအစဥ္လည္း ပါဝင္ပါတယ္" ဟု အမည္မေဖာ္လုိသူ အဆုိပါ အရာရွိႀကီးက ဆုိသည္။  အဆုိပါ မီးရထားလမ္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း တုိ႔ကုိ လက္ရွိ တရုတ္ႏွင့္ျမန္မာအၾကား သြယ္တန္း ေဖာက္လုပ္ ေနသည့္ စြမ္းအင္ပုိက္လုိင္းႏွစ္ခုႏွင့္ ၿပိဳင္တူ ေဖာက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ေဖာက္လုပ္ေနသည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လုိင္း ႏွစ္ခု ၿပီးစီးသြားပါက ႏွစ္စဥ္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရနံစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၁၂ သန္း ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုဗမီတာ ၁၂ ဘီလီယံ တင္ပုိ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ အာရွ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား အၾကား မီးရထားလမ္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး လုိင္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေရး ဟူသည့္ ကြန္ယက္ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခု၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းလည္း ျဖစ္ သည္။ ယင္းကြန္ယက္ စီမံကိန္းႀကီးတြင္ တယ္လီ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္ ဖြဲ႕ျခင္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္းသြယ္ျခင္း၊ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း မ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း တုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာ၏ လြန္စြာရင္းႏီွးေသာ ႏုိင္ငံေရး မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ခုျဖစ္သလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စြမ္းအင္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ၿပီး ဧရာမ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္လာရန္တာစူေနၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ လတ္ရွိအေနအထားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိၿပီး လာမည့္ငါးႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္ရန္လည္း စီစဥ္ထားသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးကုိ နီးနီးကပ္ကပ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရွိေနျခင္းအေပၚ မ်ားစြာ အာသီသေတြ႕လ်က္ ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ လုပ္ကုိင္ရာ တြင္လည္း တရုတ္အတြက္ ၿပိဳင္ဘက္ လြ