Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၈.၇.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားမေတြ႕ရေသးဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရႈျမင္

(VOA သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပတြင္ရွိေသာ အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက အစုိးရသစ္သည္ ႏုိင္ငံတြင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ဟု ေတြးေတာကာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္လိမ္ညာလွည့္ဖ်ားေနၾကသည္ဟု ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားေၾကာင္း VOA သတင္းဌာနက ေရးသားသည္။

ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔ BBC အသံလႊင့္ဌာနကျပဳလုပ္ေသာ ပုိ႔ခ်က္ခ်က္တစ္ရပ္ၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိေျဖၾကားရာ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းသို႔ မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ပုိ႔ခ်ခ်က္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္လႊင့္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသံသြင္းမႈမ်ားကုိ ၿဗိတိသွ် အသံလႊင့္ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းလွ်ိဳ႕ဝွက္စြာျပဳလုပ္ကာ လန္ဒန္သုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိျမန္မာအစုိးရသစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ယခင္စစ္အစုိးရႏွင့္မတူဟု အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ေတြး ေတာရႈျမင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ထင္ရာျမင္ရာ ေျပာဆုိ လုပ္ကုိင္ေနေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္မရွိသည္ကုိ ရွိသည္ဟု ထင္မွတ္ေနၾကေၾကာင္းေျပာဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္တရာ လွပေသာစကားလုံးမ်ား သုံးစြဲၾက ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ စစ္မွန္ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိမေတြ႕ရွိရေသးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား သည္။

ယင္းအသံထုတ္လႊင့္မႈကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ သားျဖစ္သူ Kim Aris တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္း ပုဂံၿမိဳ႕သုိ႔ ဘုရားဖူးသြား ေရာက္စဥ္ ကာလအတြင္း ထုတ္လႊင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ ယမန္ႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ေနအိမ္အက်ယ္ ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ျပင္ပသုိ႔ပထမဆုံးထြက္သည့္ ခရီးစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။

ပုဂံခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေသာလည္း ယင္းခရီးစဥ္ သည္ သူမ၏လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုလကုန္ပုိင္းတြင္လည္း ႏုိင္ငံေရး ခရီးစဥ္ထြက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ယခုခရီးစဥ္သည္ ႏုိင္ငံေရးမဲဆြယ္သည့္ ခရီးစဥ္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံခြင့္ ရရွိမည့္ 'အဆက္အသြယ္ လုပ္သည့္ ခရီးစဥ္' ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ BBC ကထုတ္လႊင့္ေသာ အသံလႊင့္ပုိ႔ခ်ခ်က္ အစီအစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ ပါတီ၏ ထူးျခားေသာ သေဘာသဘာဝအေၾကာင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသလုိ ပါတီအေနျဖင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခန္းက႑တစ္ခု ရရွိ ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရး တုိက္ပဲြဝင္ပုံမ်ားကုိလည္း ေျပာဆုိသည္။ သူမ၏ ပါတီသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစုိးရ က အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမရွိေပ။

BBC သတင္းဌာနတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမဆုံးထုတ္လႊင့္သည့္ ပုိ႔ခ်ေဟာျပခ်က္အစီအစဥ္တြင္ သူမက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈမ်ားကုိ အာရပ္ကမာၻႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

****************************************************************

ျမန္မာအစိုးရ ကို ပို၍ ဖိအားေပးရန္ အေမရိကန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း တိုက္တြန္း

(AFP သတင္း မွ 7 July 2011 ရက္စြဲပါ “US civil society urges more Myanmar pressure” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

                အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသမဂၢက သမၼတဘားရက္အိုဘားမားအား ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ sanctions မ်ား တင္းက်ပ္ရန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးစံုစမ္းေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေရးကို တြန္းအားေပးရန္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ ဖိအားကို တုန္႔ျပန္ရန္သာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

                အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ထိပ္တန္းအလုပ္သမားသမဂၢ AFL- CIO မွသည္ နီယို ကြန္ဆာေဗးတစ္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ထင္ရွားေသာ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားအထိ ပါဝင္ေသာ အုပ္စု ၂၁ ဖြဲ႕ မွ ထိပ္ပိုင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သမၼတထံ ေပးစာကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

                အဆိုပါ အုပ္စုမ်ားက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အာဏာကို အခိုင္အမာဖက္တြယ္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ ေတာင္တန္းေဒသ ရြာသား မ်ားမွာ တပ္မေတာ္၏ ဖမ္းဆီး၊ ႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံေနၾကရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လတ္တေလာ တိုက္ပြဲမ်ားကို ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

                ျမန္္မာအစိုးရ ေျပာင္းလဲလာေအာင္ ျပည္တြင္းျပည္ပက ႀကီးႀကီးမားမားဖိအားမေပးပဲ ပိုမုိလိုက္ေလ်ာ ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းႏိုင္ လိမ့္မည္ ဟူေသာအခ်က္ကို လူႀကီးမင္း၏အစိုးရ ယံုၾကည္လာေအာင္ ျမန္မာအစိုးရက မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွ မေပးခဲ့ပါဟု သမဂၢအဖြဲ႕က ေရးသား တင္ျပသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ဖိအားေပးမည့္ လီဗာကို အသံုးျပဳရန္ အခ်ိန္တန္ေနၿပီဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။

                “အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သလို ကုန္သြယ္ျခင္းကို လည္း တားျမစ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ “အရံေငြမာ” မ်ားကို လက္ခံ သိမ္းဆည္းေပးထားေသာဘဏ္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ အေရးယူ မႈကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဌာန ကို ယခုေပးစာတြင္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

                ထို႔အျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးမည့္ ကုလသမဂၢ ဦးေဆာင္ ေသာ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္  ဖြဲ႕စည္းကိစၥကို အိုဘားမားအစိုးရက ခြန္အားျပည့္ သံတမန္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖင့္ စတင္ တြန္းအားေပးရန္ အဆိုပါအုပ္စုမ်ား က တိုက္တြန္းထားသည္။

                ျမန္မာအစိုးရကို ပစ္ပယ္ထားသည့္ ယခင္နည္းလမ္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈမရဟု သံုးသပ္ေသာ အိုဘားမား အစိုးရ က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ စတင္ေတြ႕ဆံုညႇိႏွႈိင္းခဲ့သည္။

                မႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီးတြင္ ျမန္မာအစိုးရက အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာ အတိုက္အခံ အုပ္စုမ်ားက ၎ေရြးေကာက္ပြဲကို အတုအေယာင္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေထာင္ထဲတြင္ က်န္ေနေသးေၾကာင္း ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

                ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္မ်ားအေပၚ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ထုတ္ေ&#