Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၁၂.၈.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမစ္ဆံုေရေလွာင္တမံ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားေပးေထာက္ခံ

(Gorey Eaho မွ 11 August 2011 ရက္စြဲပါ “Suu Kyi Backs Burma dam protesters” ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ သဘာဝေဂဟစနစ္မ်ားကို ပ်က္စီးသြားေစမည့္ အႀကီးစားစီမံကိန္းကို ျပန္လည္စဥ္းစား သံုးသပ္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆို ေနၾကေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအား ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က အင္အားျဖည့္ ပူးေပါင္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီျမစ္ေပၚမွ ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းကို အမ်ိဳးသားေရးအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သဟဇာတျဖစ္မႈတို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ ခ်ိန္ညႇိသံုးသပ္ စစ္ေဆးရန္ ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္အစိ္ုးရမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္က ဧရာဝတီစီးဆင္းမႈကို မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အေရးယူ အထင္ရွားဆံုး ပထဝီဝိေသသ လကၡဏာဟု ေခၚေဝၚ ေျပာဆိုခဲ့ သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအုပ္စုမ်ား၊ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းတေလွ်ာက္ ေနထိုင္သူ ေဒသခံမ်ားက “ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျမစ္ဆံု ျမန္မာ-တရုတ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံေက်းလက္ျပည္သူမ်ားကို အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေစမည့္ အျပင္ အေရးႀကီးေသာ စားနပ္ရိကၡာ ရင္းျမစ္ေဒသ၏ သဘာဝေဂဟစနစ္ကို ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္” ဟု ေျပာၾကားလ်က္ ရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာေဒသတြင္ တရုတ္တို႔ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ေဒၚလာ ၃.၆ ဘီလ်ံ ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ အရြယ္ပမာဏရွိေသာ ဧရိယာကို ေရလႊမ္းသြားေစလိမ့္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ျမန္မာအစိုးရက တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ မည္ေရြ႕ မည္မွ် ေရာင္းခ်မည္ဆိုသည္ကို ေျပာၾကားျခင္းကား မရွိေသးပါ။

စီမံကိန္းအတြက္ ေနရာဖယ္ေပးရေသာ ေက်းရြာေပါင္း ၆၃ ရြာမွ ေဒသခံျပည္သူ ၁၂၀၀၀ ခန္႔ကို ေနရာျပန္လည္ ခ်ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မွ်တသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး ရရွိျခင္း ရွိ/မရွိကိုမူ တိက်စြာ မသိရဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ ေမတၱာရပ္ခံလႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစိုးရကမူ ေက်းရြာ ၅ ရြာမွ လူေပါင္း ၂၁၄၆ ဦးမွ်သာ ေနရာေရႊ႕ေပးရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေျမာက္ျမားစြာေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေဒသမ်ားရွိ သယံဇာတမ်ားကို ပိုမို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပိုမို လြတ္လပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရးအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေျပာက္က်ားစစ္ ဆင္ႏႊဲကာ တိုက္ပြဲဝင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာလအတြင္းက အင္အား ၈၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ ကခ်င္စစ္တပ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီး ယင္းပဋိပကၡသည္ တရုတ္တို႔ လာေရာက္ တည္ေဆာက္ေနေသာ ေရေလွာင္တမံမ်ား၊ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သိရွိရသည္။

***************************************************

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ဝန္ႀကီး ယေန႔ ထပ္မံ ေတြ႕ဆံုမည္

(AFP သတင္းမွ “Suu Kyi to meet Myanmar minister again” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

                ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နာမည္ခံ အရပ္ဖက္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္လာမႈ လကၡဏာမ်ား တိက် ေရရာမႈ မရွိသည့္ၾကားမွပင္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္နွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုကို ယေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ရွိေၾကာင္း သူမ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ၿပီးခဲ့ေသာ ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာၾကားသည္။

                ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုဝင္ဘာလက ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေန႔ခ်င္းျပန္ ႏိုင္ငံေရး စည္းရံုးမႈခရီး ထြက္ခြါမည့္ရက္မတိုင္မွီ ၂ ရက္ အလိုတြင္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔ ေတြ႕ဆံုမႈ အစီအစဥ္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

                ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ သူမ၏ NLD ပါတီ အတြက္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုထိ ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္ မသိရေသးပါဘူး” ဟု AFP သို႔ ေျပာၾကားသည္။

                အဆိုပါ အစိုးရ ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ ယခင္လ က ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ ႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ား အၾကား ဒိုင္ယာေလာ့ ေဆြးေႏြးေရး အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

                ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ အထိန္းသိမ္းခံေနရစဥ္ကာလက သူမႏွင့္ တပ္မေတာ္အစိုးရ အၾကား ဆက္ဆံေရး တာဝန္ရွိသူ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သူ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က ယခင္လက ေတြ႕ဆံုမႈကို “အနာဂါတ္တြင္ လုပ္စရာ ကိစၥမ်ားစြာ အတြက္ ပထမ အဆင့္” ဟု ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                အဆိုပါ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ ျမန္မာအစိုးရအား ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္ေသာ ျမင္သာ၊ ခိုင္မာသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေတာင္းဆိုၿပီးေနာက္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

                သမၼတ အိုဘားမား၏ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ အတြက္ ပထမဆံုး အထူးကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

                ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၇ ႏွစ္ ဆက္တိုက္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ မႏွစ္က ႏိုဝင္ဘာလ အျငင္းပြားဖြယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ဇြန္လတြင္ အစိုးရက သူမအား ႏိုင္ငံေရးကို လက္ေရွာင္ေနရန္ သတိေပးထားသည္။

                သို႔ေသာ္လည္း ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ထို႔ေနာက္တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡ ျပႆနာမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ ကူညီလိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းသည့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔မႈမ်ားက ႏိုင္ငံေရး က႑တြင္ သူမ ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ျပသလ်က္ ရွိသည္။

                ၿပီးခဲ့ေသာ ဇူလိုင္လအတြင္း ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ပုဂံသို႔ ခရီးထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အစီအစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥမ်ား ပါဝင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

                ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ဖက္ မိုင္ ၅၀ အကြာရွိ ပဲခူးၿမိဳ႕သို႔ ေန႔ခ်င္းျပန္သြားမည့္ ခရီးစဥ္မွာမူ စာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္ပြဲ တက္ေရာက္ျခင္း၊ လူငယ္ဖိုရမ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင္ ့ ေတြ႕ဆံုျခင္း စေသာ အစီအစဥမ်ား ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ခရီးစဥ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု NLD ပါတီ က ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားထားသည္။

****************************************************

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ မုဒိန္းမႈမ်ား အေပၚ ဖိအားေပးရန္ ဝန္ႀကီး ကလင္တန္ကို အမ်ိဳးသမီး ဆီနိတ္တာမ်ား တိုက္တြန္း

(The Straits Times မွ 11 Aug 2011 ရက္စြဲပါ “ Women US senator press Cliton on Myanmar rapes ” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

                ျမန္မာအစိုးရသည္ လိင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပဳက်င့္ျခင္းကို စစ္လက္နက္ တစ္ခုသဖြယ္ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီး အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၂ ဦး က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ စြပ္စြဲ ေျပာၾကားလိုက္ၾကၿပီး ျမန္မာအစိုးရ၏ အက်င့္ဆိုး ရပ္တန္႔သြားေအာင္ ဖိအားေပးရန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ကို တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

                မုဒိန္းက်င့္ျခင္းကို စစ္ပြဲလက္နက္တစ္ခု သဖြယ္ မေလွ်ာ့တမ္း အသံုးျပဳေနသည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အျပဳအမူဆိုး ရပ္ဆိုင္းသြားေအာင္ ဖိအား ေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇာဝတ္မႈမ်ား ကို ကုလသမဂၢ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္း စစ္ေဆးေရး ဟူေသာ မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖၚရန္ သင့္ကို တိုက္တြန္းသည္ဟု ဝန္ႀကီး ကလင္တန္ထံ ေပးစာတြင္ ဆီနိတ္တာ အုပ္စုက ေရးသားထားသည္။

                “ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ဆက္လက္ ဒုကၡေပးမည့္ ယင္းကဲ့သို႔ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခြင့္မျပဳႏိုင္ေတာ့ပါ” ဟု ဆီနိတ္ေထာက္လွမ္းေရးေကာ္မတီ ဦးေဆာင္သူ အမ်ိဳးသမီး Dianne Feinstein အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီး ဆီနိတ္တာ မ်ား က ေျပာၾကားသည္။

                ဝန္ႀကီး ကလင္တန္ထံ ေပးစာကို ဒီမိုကရက္တစ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္သည့္ Barbara Boxer, Kay Hagan, Amy Klobuchar, Mary Landrieu, Barbara Mikulski, patty Murray ႏွင့္ Jeanne Shaheen, ရီပတ္ဘလစ္ကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ Key Bailey Hutchison, Susan Collins, Lisa Mur Kowski ႏွင့္ Kelly Ayotte တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

 ********************************************************

စတီးဝဲလ္၏ ဘားမားလမ္းမမွသည္ လမ္းညႊန္ေျမပုံဆီသို႔

(Diplomat မွ 5 August 2011 ရက္စြဲပါ Patrick M.Cronin ေရးသားေသာ “From Burma Road to Road Map” ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ေျမာက္ကိုရီးယား၊ တရုတ္တို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနအထားအေပၚ စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ တေရးႏိုး ထထိုင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အာရံုစိုက္လ်က္ ရွိေသာလည္း လမ္းညႊန္ေျမပံုတစ္ခု လိုအပ္ေနလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ယခင္ေနာက္ဆံုးတစ္ေခါက္ကလည္း ဂ်ပန္တပ္မ်ား အာရွသို႔ ခ်ီတက္လာခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အမွန္ တကယ္ အေရးပါခဲ့ဖူးသည္။ ထိုစဥ္က ပစိဖိတ္စစ္ပြဲအတြင္း တရုတ္တို႔ကို ျပန္လည္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဗင္နီဂါဂ်ိဳးစတီးဝဲက ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာနက္ကို ျဖတ္ကာ လမ္းေဖာက္လုပ္ခဲ့ရာ ခက္ခဲ ပင္ပန္းလြန္းသည့္ လမ္းစီမံကိန္း ၿပီးစီးသည့္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္မတိုင္မီအထိ အေမရိကန္စစ္သား ၁၁၀၀ ေက်ာ္ တို႔၏ အသက္မ်ား ေပးဆပ္ခဲ့ရသည္း စတီးဝဲလ္ လမ္းမႀကီးသည္ အလြန္အေရးပါ အရာေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွ အက်ိဳးစီးပြားမွ်သာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ပစ္ထားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ မဟာဗ်ဴဟာအတြင္း ယခု ထပ္မံ၍ အေရးပါလာျပန္ေခ်ၿပီ ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္တပ္က လည္ပင္းညႇစ္ ဖမ္းဆုပ္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက တရုတ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားက ေလာင္းရိပ္မိုး သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

တရုတ္တို႔၏မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ နယ္ေျမလိုခ်င္သည့္ ဆႏၵႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ ငတ္မြတ္မႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားလွယ္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လက္နက္ ေရာင္းခ် စီးပြားရွာသည့္ လုပ္ငန္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို အလား အလာရွိသည့္ ႏ်ဴကလီယားလက္နက္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ ယခုအခါ ေဘဂ်င္းက ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏ စတီးဝဲလမ္းေဟာင္းကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည္။

အိုဘားမားအစိုးရကလည္း လက္ေထာက္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ Derek Mitchell ကို သံအမတ္ႀကီးအဆင့္ အထူးညႇိႏႈိင္းေစ့စပ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ တာဝန္ေပးျခင္းျဖင့္ တုန္႔ျပန္မႈ ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္တစ္ဆင့္ ဘာလုပ္မွာလဲဟု ေမးစရာရွိသည္။ အေမရိကန္တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူဝါဒသည္ အျပစ္တင္ ေဝဖန္ခ်င္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ တုန္႔ျပန္ႏိုင္မႈ ကင္းမဲ့လြန္းသည္။ လူထုႀကိဳက္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေစတနာမွန္မွန္ျဖင့္ အားေပးေထာက္ခံျခင္းသည္ လူလံုးျပ၍ ေကာင္းေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာတို႔၏ ဆိုးသြမ္းမႈ၊ တရုတ္တ္ို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕မႈတို႔အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥကို ပစ္မွတ္ထား အာရံုစိုက္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အနည္းငယ္မွ်သာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစေသာ္လည္း အေမရိကန္တို႔ အတြက္မူ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕အာရွမွ မိတ္ေဆြမ်ား၊ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ တစ္သီးတစ္ျခားစီ ျဖစ္သြားေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားစြာ သက္ေရာက္ခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်ဥ္းကပ္ ကိုင္တြယ္ပံု နည္းလမ္းအသစ္တစ္ခု လိုအပ္လ်က္ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံျခားဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က ၿပီးခဲ့ေသာ လ ဘာလီကၽြန္းတြင္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ ဆက္ဆံေဆြးေႏြးျခင္းမူဝါဒကို ေနာက္ထပ္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းျဖင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ပထမ ေျခလွမ္းကို စတင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီယား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည့္အေနျဖင့္ သူမက ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၂၀၀ ခန္႔ကို လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားကို ေဆြးေႏြးပြဲတံခါး ဖြင့္ေပးရန္ သူမက ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အညြန္႔တလူလူႏွင့္ အာရွေဒသတြင္ အေမရိကန္တို႔၏ ဩဇာကို ျပန္လည္အားသြင္းရန္ အိုဘားမားအစိုးရက ဆံုးျဖတ္ထားရာတြင္ အမွန္တကယ္ ဩဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၂၀၁၄ အတြက္ အာဆီယံဥကၠ႒ ရာထူးမေပးရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕ကို ကလင&#