Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၄.၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာက မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းဆြဲရန္ ယူနက္စကိုႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္

(Bernama မွ 4 February 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar to cooperate with UNESCO in drafting media law ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. အေမရိကန္က တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚရက္စက္မႈကိစၥ ျမန္မာအားေဝဖန္

(AFP မွ 3 February 2012 ရက္စြဲပါ Shaun Tandon ေရးသားေသာ US decries worsened Myanmar violence ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ကေနဒါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရနံကိစၥ တရုတ္သို႔ သြားမည္

(BBC news မွ 3 February 2012 ရက္စြဲပါ Oil spurs Canada PM Stephen Harper visit to China ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

*************************************************************************************

ျမန္မာက မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းဆြဲရန္ ယူနက္စကိုႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္

(Bernama မွ 4 February 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar to cooperate with UNESCO in drafting media law ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မီဒီယာဥပေဒအၾကမ္း ေရးဆြဲရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕အစည္း (UNESCO-ယူနက္စကို)ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ျပည္တြင္းတရားဝင္ သတင္းဌာနတစ္ခုု ျဖစ္ေသာ The New Light of Myanmar သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ မီဒီယာဥပေဒကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းစံႏႈန္း မ်ားႏွင့္အညီ လည္းေကာင္း ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယူနက္စကိုတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအရ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ တစ္ဦးခ်င္း တာဝန္ယူႏိုင္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္ အားထားႏိုင္မႈ စသည္တို႔ကို အာမခံေပးႏိုင္မည့္မီဒီယာ၏ အခန္းက႑အေပၚ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ပံုႏွိပ္ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဆိုင္ရာ မီဒီယာဥပေဒမ်ားအတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ယူနက္စကိုမွ အိုင္စီတီကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ျမန္မာ၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္းႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ပါဝင္ေသာ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္မွ မီဒီယာျဖစ္ထြန္းမႈဆိုင္ရာ ၈ ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ပထမဆံုးအႀကိမ္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ တနလၤာေန႔က လက္ခံက်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မီဒီယာဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေရးဆရာႏွင့္ သတင္းသမားမ်ား အစည္းအရံုး (MWJA)ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ Asian Media Information and Communication Center (AMIC) တို႔ ပူးေပါင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည္။

တရားဝင္သတင္းရပ္ကြက္တစ္ခုအဆိုအရ လက္ရွိက်င္းပေနေသာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ စည္းေဝးပြဲတြင္ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္ေဝေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု သိရသည္။

 **************************************************************************************************

အေမရိကန္က တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚရက္စက္မႈကိစၥ ျမန္မာအားေဝဖန္

(AFP မွ 3 February 2012 ရက္စြဲပါ Shaun Tandon ေရးသားေသာ US decries worsened Myanmar violence ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံအား တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုဆိုးရြားေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို စဥ္းစားကိုင္တြယ္ရန္ႏွင့္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တရားမွ်တမႈရွိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကို လက္ခံရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ထပ္မံေျပာၾကားရာတြင္ သမၼတအိုဘားမားအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ရန္ လိုလားေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ မၾကာေသးမီက လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ခ်ီးက်ဴးစကား ဆိုခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။ “ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ပိုမိုဆိုးရြားေနပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဥပေဒေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ လုပ္ေနတာကို သတင္းေတြ ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။” ဟု လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုက္ကယ္ပို႔စနာက ေျပာသည္။

“ေနာက္ဆံုးမွာ ဒီတိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရက္စက္မႈေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းရင္းမွာ အျမစ္တြယ္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးဟာ အေျဖရွာဖို႔ ညႇိႏႈိင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ယင္းက National Endowment for Democracy တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမည္ခံအရပ္သားအစိုးရသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ရွိခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ား အဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအေနျဖင့္ ရွမ္း၊ ကရင္သူပုန္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္မူ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဝဖန္သူအမ်ားစုကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း အေကာင္းျမင္လာၿပီး ဧၿပီလ(၁)ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား ခြင့္ျပဳရန္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ပို႔စနာက ေျပာသည္။ “အဲဒီကိစၥ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ျပည္တြင္းကေရာ ျပည္ပကပါ ေစာင့္ၾကည့္သူေတြကို ခြင့္ျပဳဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ယင္းက ေျပာသည္။ မၾကာခင္က ျမန္မာျပည္သို႔ သြားခဲ့ၾကေသာ ဂၽြန္မက္ကိန္းအပါအဝင္ အေမရိကန္ ဆီနိတ္တာမ်ားက ယင္းတို႔သည္ ဦးသိန္းစိန္အား ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား လက္ခံရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့ေသာ္လည္း ကတိတစ္စံုတစ္ရာ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘဲ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လွ်င္ သဘာဝ မက်ေၾကာင္းလည္း ပို႔စနာက ေျပာသည္။ “သေဘာထား တင္းမာတဲ့ အုပ္စုေတြ ေခါင္းေထာင္လာရင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေရွ႕ဆက္ဖို႔နဲ႔ ေခ်ာေမြ႕ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရဟာ ေရရွည္ဆက္ဆံေရးအတြက္ ကတိျပဳထားတာပါ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို တြန္းအားေပးၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အားေပးျခင္း၊ ေထာက္ခံကူညီျခင္းေတြ လုပ္ေပးရမွာပါ။” ဟု ယင္းက ဆက္လက္ဆိုသည္။

အိုဘားမားအစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သံတမန္ဆက္သြယ္ေရး အျပည့္အဝ ျပန္လည္ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တိုးတက္မႈမ်ား ပိုမိုရွိခဲ့ပါက အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ေၾကာင္း အသံျပဳခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက National Endowment for Democracy အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားရာ၌ အေရးယူမႈမ်ား ရုတ္သိမ္းရန္မွာ အခ်ိန္မတိုင္ေသးေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

“အခုအေျခအေနကို ၾကည့္ရင္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ကုမၸဏီေတြက အစိုးရပိုင္ေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္အေမရိကန္အေနနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ႏိုင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ရင္ တိုင္းရင္းသားေတြ အခုထက္ပိုၿပီး ခံစားရမွာပါ” ဟု ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ေျပာသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသူ ဇာဂနာက ေျပာၾကားရာတြင္ ယင္းအေနျဖင့္ အေရးယူမႈမ်ား ရုတ္သိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥအေပၚ ရပ္တည္ခ်က္ မျပဳလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

“အေမရိကန္နဲ႔ဥေရာပက အေရးယူမႈေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရဟာ စိတ္ဓာတ္အခံေတြ ေျပာင္းသြားခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္က အေရးယူမႈေတြကို မႀကိဳက္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မဟာဗ်ဴဟာအရ စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိရိယာေကာင္းတစ္ခုပါပဲ” ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

***********************************************************************

ကေနဒါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရနံကိစၥ တရုတ္သို႔ သြားမည္

(BBC news မွ 3 February 2012 ရက္စြဲပါ Oil spurs Canada PM Stephen Harper visit to China ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ကေနဒါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စတီဖင္ဟာပါသည္ လာမည့္အပတ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ ကေနဒါ၏ အနာဂတ္ ေရနံထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္က အယ္လ္ဘတ္တာမွ တကၠဆပ္ထိ ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းကို ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မစၥတာဟာပါ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တရားဝင္ တရုတ္ခရီးစဥ္တြင္ သယံဇာတဝန္ႀကီး၊ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အပါအဝင္ ကက္ဘိနက္ဝန္ႀကီး ၅ ဦးပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က AP သို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ တရုတ္သို႔ ေရနံတင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ေရးသည္ ကေနဒါ၏ အက်ိဳးစီးပြားလံုးလံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မစၥတာဟာပါသည္ ေဘဂ်င္းႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ႕တို႔သို႔ သြားေရာက္ၿပီး သမၼတဟူဂ်င္ေတာင္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္ၾကားေပါင္တို႔အပါအဝင္ အဆင့္ျမင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုခရီးစဥ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ သတိေပးသည့္ အစိတ္အပိုင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တြင္ Keystone XL ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥျဖစ္လာသည္။

ကြန္ဂရက္မွ ရီပတ္ဘလစ္ကန္မ်ားႏွင့္ သမၼတစည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုက္လိုင္းကို အတည္ျပဳမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။ ကြန္ဂရက္က ထိုကိစၥ အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ ရက္ ၆ဝ အခ်ိန္ေပးခဲ့ရာ မစၥတာအိုဘားမားက ထိုစီမံကိန္းကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက အယ္လ္ဘတ္တာ၏ သဲမ်ားမွ ေရနံထုတ္ယူျခင္း နည္းစနစ္ေၾကာင့္ ထိုစီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔က ပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းတြက္ ညစ္ညမ္းမႈအႏၱရာယ္ကိုလည္း စိုးရိမ္ၾကသည္။ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ကပင္ ကေနဒါစြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒၚလာ ၁၆  ဘီလ်ံ (ေပါင္စတာလင္ ၁ဝ.၁ ဘီလ်ံ)ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။

ကေနဒါပိုင္ Sinopec ကုမၸဏီက အယ္လ္ဘတ္တာ လမ္းေၾကာင္းအစား အဆိုျပဳထားဆေသာ ပစိဖိတ္ ပိုက္လိုင္းတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ကေနဒါမွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ပိုက္လိုင္းတစ္ခု တည္ရွိၿပီးျဖစ္၍ တရုတ္၏ ကေနဒါတြင္ ေရနံစီးပြားေရး လုပ္ကိုင္မႈမွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိမည္ဟု မျမင္မိေၾကာင္း အိုဘားမားအစိုးရ စြမ္းအင္တာဝန္ရွိသူေဟာင္း ေဒးဗစ္ေဂၚလ္ဒြင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

**************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၄.၂.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ေသးသိမ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ၏ အနာဂတ္ကို မထိခိုက္ေစခ်င္

****************************

ေဆာင္းပါးက႑

ေသးသိမ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ၏ အနာဂတ္ကို မထိခိုက္ေစခ်င္

ေအာင္ေမာင္း

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပထမဆံုး နယ္လွည့္စည္း႐ံုးေရး ခရီးစဥ္အျဖစ္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ထားဝယ္ေဒသခံ ျပည္သူလူထုႀကီးက တစ္ခဲနက္ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား ေပးခဲ့ၾကသည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕သို႔ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္အၾကာမွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ေရာက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္က လူထုေခါင္းေဆာင္၏ ထားဝယ္ခရီးစဥ္တြင္ ထားဝယ္လူထုႀကီးအေနျဖင့္ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တိုင္ ထိန္းသိမ္းခံရၿပီး ထားဝယ္လူထုႀကီးသာမက ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး စစ္အာဏာ႐ွင္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ထားခဲ့ရသည္။ ဆိုရလွ်င္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ မတိုင္မီ လအနည္းတြင္မွသာ ႏိုင္ငံေရး ဆိုသည့္ စကားလံုးကို ေျပာရဲဆိုရဲသည့္ အဆင့္မွ်သာ႐ွိလာသည့္ အေျခအေနတြင္ ထားဝယ္သားေတြမွာ ဖိႏွိƛ