Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၂၇.၂.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၃)

  1. ျမန္မာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ခ်င္း ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံရန္ တရုတ္လႊတ္ေတာ္တာဝန္ရွိသူ ကတိျပဳ

(People’s Daily မွ 25 Feb 2012 ရက္စြဲပါ “ Top Chinese legislator vows to further parliamentary exchanges with Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ေရရွည္အက်ဳိးကုိေမွ်ာ္ရည္မွန္းကာ

(Bangkok Post မွ 27 Feb 2012 ရက္စဲြပါ “Exploring for the long haul” ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

***************************************************************************

ျမန္မာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ခ်င္း ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံရန္ တရုတ္လႊတ္ေတာ္တာဝန္ရွိသူ ကတိျပဳ

(People’s Daily မွ 25 Feb 2012 ရက္စြဲပါ “ Top Chinese legislator vows to further parliamentary exchanges with Myanmar” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဝူဘန္ဂူက ျမန္မာႏိုင္ငံနွင့္ လႊတ္ေတာ္ခ်င္း အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ကတိျပဳလိုက္သည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ ဦးစီးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဝူဘန္ဂူ က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ယင္းကဲ့သို႕ ကတိျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဝူဘန္ဂူက တရုတ္ႏွင့္ျမန္မာအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို အမႊန္းတင္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းကဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊ အဓိက အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ နားလည္ေပးကာ ပံ့ပိုးေထာက္ခံမႈ၊ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ စစ္ေရး၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကိစၥရပ္မ်ား စေသာက႑မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စသည္တို႔ကိုလည္း အေလးထား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံနွင့္ ဆက္လက္ခိုင္မာေနမည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈရရွိရန္ႏွင့္ ေဒသအေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ အေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဝူဘန္ဂုိက ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အၾကား  ခိုင္ခိုင္မာမာဆက္ဆံေရး အပါအဝင္ ကုန္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္စေသာ အဓိကအေရးႀကီးက႑မ်ားတြင္ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို တရုတ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အဆိျပဳကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

ျမန္မာေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ ျမန္မာအစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အာဏာရ ပါတီတို႔သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အေရးႀကီးပံုကို မ်ားစြာအေလးထားခဲ့ၾကၿပီး၊ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ပယ္က႑မ်ိဳးစံုတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အရွိန္ျမႇင့္တင္သြားမည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ တရုတ္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဝူဘန္ဂို၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ ၅ ရက္ၾကာခရီးစဥ္ လည္ပတ္ရန္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေဘဂ်င္းသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

***********************************************************

ေရရွည္အက်ဳိးကုိေမွ်ာ္ရည္မွန္းကာ

(Bangkok Post မွ 27 Feb 2012 ရက္စဲြပါ “Exploring for the long haul” ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ေျခခ်ခဲ့ၿပီးေသာ PTTEP သည္ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ဆုိင္ရာမ်ားတြင္ မည္သည့္ အေျပာင္းအလဲကုိမဆုိ ရင္ဆုိင္ရန္ ေကာင္းစြာအသားက်လ်က္ရွိသည္။

သယံဇာတႂကြယ္ဝေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ စီစဥ္ထားေသာေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ အပါအဝင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိအဓိကျဖည့္ဆည္းေပးသူျဖစ္လာမည္ ဟုယူဆရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာလာမယ့္ႏွစ္ပုိင္းေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ရရွိသြားမွာ ျဖစ္ၿပီးထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ လုိအပ္ခ်က္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးပါလိမ့္မယ္”ဟု PTTEP ဥကၠ႒ အာႏြန္ဆရီဆန္တပ္ဆင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးစြမ္းအင္ကုမၸဏီႀကီး၏ ရွာေဖြေရးဌာနခဲြသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အစိမ္းသက္သက္ မဟုတ္ပဲ ၁၉၈၉ ကပင္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပည္တြင္းေရး၊ နယ္စပ္ ပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ ႐ႈတ္ေထြးခဲ့သည့္တုိင္ေအာင္ ထုိင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ဓာတ္ေငြ႕တင္ပုိ႔မႈ ျဖတ္ေတာက္ သြားျခင္းမရွိခဲ့ပါ ဟုအာနန္ကဆုိပါသည္။ မၾကာေသးမီွက ျပဳလုပ္ေသာေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုတြင္ အာနန္က “ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ အေျပာင္းအလဲေတြ ေၾကာင့္ ကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ ထိခိုက္ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒီအေျခအေနဟာ ျမန္မာအစုိးရကုိပုိၿပီးေတာ့ လုပ္သာကုိင္သာ ရွိလာေစပါတယ္” ဟု သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

ယခုေနာက္ဆံုးျမန္အစုိးရကလုိင္စင္ခ်ေပးေသာအခ်ီတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္းရွာေဖြရန္ လုပ္ကြက္မ်ားကုိ PTTEP က ထပ္မံရရွိခဲ့သည္။ ၎၏ ေဇာတိကအခမ္းတြင္းသည္ ၂၀၁၃ တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ စတင္ရန္ အလားအလာရွိေနၿပီး M.S ႏွင့္ M-11 ကဲ့သုိ႔ေသာ ရွာေဖြဆဲ အခမ္းတြင္းမ်ားမွာမူ ထုတ္လုပ္ရန္ အခ်ိန္ ယူရဦးမည္ဟုဆိုသည္။

မာတာဘင္ ပင္လယ္ေကြ႕အတြင္း ၁၂၃၀၆ စတုရန္းကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည့္ ေဇာ္တိကစီမံကိန္းကုိထုိင္း PTTEP ကုမၸဏီက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျမန္မာေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း MOGE က ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီး ပုိင္ဆုိင္ၾကသည္။ PTTEP သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၃ ခုႏွင့္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၂ ခုကုိလုပ္ကိုင္ ေနၿပီး ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္လုပ္ကြက္မ်ားကုိမူ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။

ေလာေလာဆယ္ ေရနက္ပိုင္းအတြက္ နည္းပညာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေလ့လာေနပါတယ္။ ဒါက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မရွိေသးတဲ့ နည္းပညာေပါ့။ M-11 အတြက္ဆုိရင္ တစ္ကီလုိမီတာေက်ာ္တဲ့ ေရနက္ပိုင္းနည္းပညာ အကူအညီ လိုအပ္ေနပါတယ္ ဟုအာနန္က ေျပာၾကားသည္။

ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္လုပ္ကြက္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ PTTEP ၏ စိတ္ပ်က္စရာပထမေျခလွမ္းႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားစြာပင္ အသီးသီး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနသည္။ PTTEP သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ Block F ဟုေခၚေသာ အစမ္းတြင္းကုိ တူးေဖာ္ကာလုပ္ငန္း စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဓာတ္ေငြ႕ မထြက္ေသာေၾကာင့္ ၁၉၉၇ တြင္ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ကုိ အဆံုးသတ္ခဲ့ရဘူးသည္။

“Unocal နဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္တဲ့ ပထမဆံုးလုပ္ကြက္ မေအာင္ျမင္လုိ႔ တပ္ေခါက္ခဲ့ရေပမယ့္ အဲဒီေနာက္ မွာေတာ့ အခြင့္အလမ္းေတြ တသီႀကီး ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာလည္း ထပ္မံ ထြက္ေပၚလာဦးမွာပါ”ဟု မစၥတာအာနန္က သံုးသပ္ေျပာဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာအစုိးရ၏ လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာအေနာက္ႏုိင္ငံ Sanctions မ်ား ႐ုတ္သိမ္းသြားမည္ဆုိပါက အနာဂတ္တြင္ PTTEP အေနျဖင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိပုိမုိရင္ဆုိင္ရႏုိင္သည္။ လတ္တေလာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပင္သစ္၏ Total မွာလဲႊ၍ အျခားအေနာက္ ေရနံ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား မရွိေသးေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုင္း PTTEP, တ႐ုတ္ Sinopec ၊ မေလးရွားPetronas ႏွင့္ အိႏၵိယEssarအပါအဝင္ အာရွသား ကုမၸဏီမ်ား အခြင့္သာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္လွစ္ကာ ႏုိင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိေနသည့္ တုိင္ေအာင္ ၎၏ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ သယံဇာတမ်ားကုိ အျမတ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခက္ခက္ခဲခဲ ညိႇႏႈိင္းရမည့္ လကၡဏာမ်ားရွိေနသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး လာပါက ျပည္တြင္းစြမ္းအင္ လုိအပ္ခ်က္လည္း ႀကီးထြားလာျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အခုအခ်ိန္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမလံုေလာက္မႈ ႀကီးထြားေနတဲ့အျပင္ ျပည္တြင္းဓာတ္ေငြ႕ ေစ်းကြက္ကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးရမယ့္ စီမံကိန္းသစ္ေတြရွိေနတဲ့အတြက္ သူ႔ႏုိင္ငံအတြက္ သူျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္ဖုိ႔လည္း ႀကိဳးစားေနရပါၿပီ”ဟု အာနန္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ေခ်ခ်မည့္ ရင္းျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိလည္း အာနန္က အေစာပိုင္းမွာ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရေပမယ့္ ေရရွည္ကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္ခဲ့တဲ့ PTTEP ကုိ နမူနာယူၾကပါ။ ေရတုိရလဒ္ကုိပဲ မၾကည့္ပါနဲ႔”ဟု စကားလက္ေဆာင္ ပါးလုိက္သည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံကုိသြားမယ္ဆုိရင္ ေရရွည္ကုိေတြးပါ။ ႐ုိက္စားလုပ္ဖုိ႔ မႀကံပါနဲ႔။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာရင္းႏွီးေငြေတြ ရွိေနမယ္ဆုိရင္ အခြင့္အလမ္းေတြလည္းပြင့္လာပါလိမ့္မယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ လက္ရွိေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေပၚထြက္လာသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ ကုန္ၾကမ္းေစ်းကြက္သာမကပဲ ေရနံခ်က္စက္႐ုံ ေကာင္းေကာင္းမရွိေသာ ကုန္ေခ်ာေစ်းကြက္လည္း ပါဝင္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြက္ ခန္႔မွန္းေရနံထြက္ႏႈန္းတစ္ရက္လွ်င္ စည္ေပါင္း ၂၁၀၀၀ ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ထြက္ႏႈန္း တစ္ရက္လွ်င္ ကုဗေပေပါင္း ၁၁.၅၄ ဘီလ်ံရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္မွီေရနံခ်က္စက္႐ုံမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ သန္႔စင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း နည္းပါးသည္ဟု သိရွိရသည္။ "ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အခုရဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ေရနက္ပုိင္းနည္းပညာနဲ႔ ေခတ္မွီေရနံခ်က္ ကုန္ေခ်ာစက္႐ုံေတြ မရွိတဲ့အတြက္ အနာဂတ္ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျပည့္မွီေအာင္ ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။ လုိအပ္ေနတဲ့ စည္တစ္ ခုလံုးကုိ အစအဆံုး ေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ဖုိ႔လုိပါတယ္" ဟု PTTEP အႀကီးအကဲအာနန္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

PTTEP ၏ မိခင္ကုမၸဏီ PTT PlC သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းလုပ္ငန္းစႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားကုိ ေလ့လာေနသည္ဟု အာနန္က ေျပာၾကားေသာ္လည္း အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မျပဳပါ။

*****************************************************************************

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၂၇.၂.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အလြန္စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိ

(Scand Asia မွ 23 Feb 2012 ရက္စြဲပါ Overwhelming Interest in Burma/Myanmar ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ- အိႏၵိယ ခရီးရွည္ ကားေမာင္းၿပိဳင္ပြဲ မတ္လတြင္ က်င္းပမည္

(New Kerala မွ 26 Feb 2012 ရက္စြဲပါ “First Myanmar- India car rally in March” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အခ်ိဳ႕၊ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖင့္ ႏိုးထလာေသာ ျမန္မာ

(The Guardian မွ 25 Feb 2012 ရက္စြဲပါ Mark Honigsbaum ေရးသားေသာ Burma awakes to glasnost: a (partly) free press and (some) freedom of expression ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

**************************************************************************************

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အလြန္အမင္းစိတ္ဝင္စား

(Scand Asia မွ 23 Feb 2012 ရက္စြဲပါ Overwhelming Interest in Burma/Myanmar ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

မၾကာေသးခင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ထုိင္း-ဒိန္းမတ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက နံနက္စာ တည္ခင္းဧည့္ခံရင္း ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျမန္မာ့အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ဧည့္သည္ေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး HE Hemniti Winther တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ရာ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံသာမက ထုိင္း-ဆြီဒင္ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ထုိင္း-ေနာ္ေဝႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ထုိင္း-ဖင္လန္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအပါအဝင္ လူအေျမာက္အမ်ားလည္း စိတ္ပါဝင္စားစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ Grand Millennium Sukhumvit ခန္းမႀကီး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၈၅ ဦးတိတိ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပြင့္လင္းလာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အလားအလာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ပါဝင&