Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၂.၃.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ၂၅ ႏွစ္အလြန္ တံခါးဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ျပန္စရန္ ADB ျပင္ဆင္

(Bloomberg News မွ 1 March 2012 ရက္စြဲပါ ADB preparing first Myanmar projects in 25 years as Thein opens ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ 2015 တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေရး အာဆီယံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို အားျဖည့္

(Business Mirror မွ 1 March 2012 ရက္စြဲပါ Estrella Torres ေရးသားေသာ Myanmar reforms boost Asean single market goal by 2015 ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

***********************************************************************************

၂၅ ႏွစ္အလြန္ တံခါးဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ျပန္စရန္ ADB ျပင္ဆင္

(Bloomberg News မွ 1 March 2012 ရက္စြဲပါ ADB preparing first Myanmar projects in 25 years as Thein opens ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ေသာ ျမန္မာအစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံစံုအစိုးရမ်ားက ၂၅ ႏွစ္ၾကာ ပစ္ပယ္ထားမႈကို အဆုံးသတ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ျပန္လည္ဆက္ဆံလာျခင္းႏွင့္အတူ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ADB သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီမံကိန္းမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

မနီလာၿမိဳ႕ ရံုးခန္း၌ မေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ADB ၏အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္ Rajat Nag က "ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ျပန္လည္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမွန္တကယ္ စီစဥ္ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။ "အရင္ဆံုး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ လုပ္ငန္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စေနပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပညာရွင္အဖြဲ႕ေတြ သြားေနပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စိန္ေခၚမႈေတြကေတာ့ သိပ္ကို ႀကီးမားလြန္းပါတယ္။ အေျခခံ အေဆာက္အဦပိုင္း၊ လူမႈက႑ပိုင္းေတြမွာေပါ့။ ပံ့ပိုးကူညီမႈနဲ႔ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈကို အမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္" ဟု Rajat Nag က သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလြန္၊ မႏွစ္က အာဏာရလာေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာ္လွန္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီမႈမ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း တို႔ကို ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ကာ အေရးယူမႈမ်ား ရုတ္သိမ္းေရးကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား စတင္ စဥ္းစားလာေအာင္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕ IMF ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွ၏ စီးပြားေရးခြင္အသစ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားကာ သယံဇာတ ႂကြယ္ဝေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားစြာက စိတ္ဝင္စားေနၾကေၾကာင္း ရည္ညႊန္း ေျပာဆိုထားသည္။

ADB သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေျခခံ အေဆာက္အဦးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို တရားဝင္ စတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရွယ္ယာဝင္မ်ားထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကုလႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ အပါအဝင္ အျခား ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု Rajat Nag က ေျပာၾကားသြားသည္။

*****************************************************************

ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ 2015 တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေရး အာဆီယံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို အားျဖည့္

(Business Mirror မွ 1 March 2012 ရက္စြဲပါ Estrella Torres ေရးသားေသာ Myanmar reforms boost Asean single market goal by 2015 ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ 2015 ခုႏွစ္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ေစ်းကြက္ (single market) တည္ေထာင္ရန္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ရရွိေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္အား ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင္႔ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ကဲ႔သို႔ေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ရယူႏိုင္ေရး တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ ျမႇင္႔တင္ေရးဌာန (DITP) ၏ ကုန္သြယ္မႈ သယ္ယူပိုေဆာင္ေရး ဒါရိုက္တာ Wandee Thanalertvisut က ေျပာၾကားရာတြင္ ထိုင္းႏွင္႔ တျခား အာဆီယံစီးပြားေရးမ်ားသည္ ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင္႔ ဗီယက္နမ္ တို႔အား ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္ေစ်းကြက္ ႀကီးထြားတိုးတက္ေရး အတြက္ အကူအညီေပးရန္ အခြင္႔ေကာင္းျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားက 2015 အာဆီယံ၏ စီးပြားေရးအစုအဖြဲ႕အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ကူညီႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

“အာဆီယံႏိုင္ငံေတြဟာ အားေကာင္းစြာခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္အသီးသီးရဲ႕ စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္ေတြကို အကူအညီေပးၿပီး၊ 2015 မွာ ရည္မွန္းထားတဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာေစ်းကြက္ကို ျပင္ဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Thanalertvisut က SMX ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ထိုင္းကုန္စည္ျပပြဲဖြင္႔ပြဲတြင္ Business Mirror ႏွင္႔ အင္တာဗ်ဴး၌ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

အဆိုပါ ကုန္စည္ျပပြဲသည္ ထုိင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဖိလစ္ပိုင္ေစ်းကြက္ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ပိုမို စိတ္ဝင္စားလာေစသည္။ ယခုအခါ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကုန္စည္မ်ားလြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပဴတင္းေပါက္ (national single window) စနစ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

“ကၽြန္မတို႔ တစ္ခုတည္းေသာေစ်းကြက္ ဖန္းတီးဖို႔လုပ္ေဆာင္တဲ႔ေနရာမွာ ကၽြန္မတို႔ ကုန္စည္ေတြ ေရြ႕လ်ားရာမွာ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ အခ်ိန္ကို ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္မယ့္ ထိေရာက္တဲ႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို စဥ္းစားသင္႔ပါတယ္” ဟု Thanalertvisut က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ သူမသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ တစ္ေနရာတည္းတြင္ အၿပီးကုန္သြယ္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေရး ဗဟိုဌာန၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္။

ဥေရာပသမဂၢ အေနျဖင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင္႔ အာဆီယံႏွင္႔ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (FTA) ခ်ဳပ္ဆိုေရးကို ျပန္လည္စဥ္းစားခဲ႔ၿပီး၊ စကၤာပူ၊ မေလးရွား တို႔ကဲ႔သို႔ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းျဖင္႔ FTA စာခ်ဳပ္ေရးထိုးရန္ ညႇိႏႈိင္းလ်က္ရွိသည္။

အီးယူႏွင္႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔က အာဆီယံ၏ ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရး မူဝါဒကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဝဖန္ခဲ႔ၿပီး၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ မည္သို႔မွ် အေရးယူ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိမႈအေပၚ ေဝဖန္ခဲ႔သည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင္႔ အာဆီယံသည္ ၎၏ တစ္ခုတည္းေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ဆီသို႔ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ထိုင္းကုန္သြယ္ေရး တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္မ်ားၾကား အေကာက္ခြန္စည္မ်ဥ္းမ်ား တူညီေရးသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္ရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ စာရြတ္စာတမ္း မလိုေသာ အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ ပါဝင္ရမည္ဟု သူမက ေျပာသည္။

                ယခု အခ်ိန္သည္ ဥေရာပစီးပြားေရးသည္ ေငြေၾကးျပႆနာမ်ားေၾကာင္႔ နက္႐ိႈင္းစြာ ခံစားေနရသည့္အခ်ိန္ျဖစ္၍ အာဆီယံ စီးပြားေရး အစုအဖြဲ႕ ျဖစ္ေပၚရန္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ေျပာသည္။

အာဆီယံ ေစ်းကြက္အမ်ားစု၏ ပို႔ကုန္မ်ားကို ဥေရာပက သန္႔ရွင္းမႈႏွင္႔ physanitary ပိုးမႊားမ်ား မသန႔္ရွင္းမႈ (SPS) မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္းေၾကာင္႔ လုပ္ရကိုင္ရသည္မွာ က်ပ္တည္းလွသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အခုျပဳျပင္းေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္လာတာဝမ္းသာဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံအားလံုးဟာ အာဆီယံ ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္း ရည္မွန္းခ်က္ကို ဝိုင္းဝန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမွာပါ” ဟု သူမက ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္မ်ား ႂကြယ္ဝၿပီး၊ ဓာတ္ေငြ႕သယံဇာတမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္မ်ား ရွိျခင္းေၾကာင္႔ အာဆံယံအေပၚ အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားျဖင္႔ ထုတ္လုပ္ေသာ အဓိက ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ေျပာခဲ႔သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ပညာတက္မ်ားရွိျခင္း၊ အဂၤလိပ္စကားကုို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာႏိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားရွိျခင္းမွာ အျခား အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔မတူေၾကာင္း သူမက ေျပာသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ႔သည့္ႏွစ္က ဆိုးရြားေသာ ေရႀကီးမႈဒဏ္ေၾကာင္႔ ထိခိုက္ခဲ႔ရမႈမ်ားမွ တျဖည္းျဖည္း ႏိုးထလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခားႏွင္႔ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားအား ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင္႔ စက္ယႏၱရားမ်ား ျပန္လည္ဝယ္ယူေရးမ်ားမွ တဆင္႔ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ား ေပးလ်က္ ရွိသည္ဟု သူမက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသြားသည္။

**********************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၂.၃.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၁)

  1. တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ နီးကပ္လာၿပီဟု ဦးေအာင္မင္းဆို

(The Asahi Shimbun မွ 1 March 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar says it is close to peace with rebel ethnic groups ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. Thai Air Asia ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပ်ံသန္းမည္

(TTR Weekly မွ 29 Feb 2012 ရက္စြဲပါ Rapeepat Mantanarat ေရးသားေသာ Thai Air Asia eyes to Myanmar capital ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာျပည္သည္ အုပ္ထိန္းသူမရွိသည့္ သူႂကြယ္ကေလးငယ္တစ္ဦးႏွင့္ တူေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုိ

(CNBC မွ 28 Feb 2012 ရက္စြဲပါ "Myanmar Like a Rich Child Living off Trust Fund: Suu Kyi ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားဖယ္ရွားေရးအတြက္ ေနာက္ဆုံးအခက္အခဲျဖစ္ဖြယ္ရွိဟု အီးယူေျပာ

(Radio Australia News မွ 29 Feb 2012 ရက္စြဲပါ "Burma poll may be last EU sanctions hurdle" ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

*****************************************************************************************

တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ နီးကပ္လာၿပီဟု ဦးေအာင္မင္းဆို

(The Asahi Shimbun မွ 1 March 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar says it is close to peace with rebel ethnic groups ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးကို အဆုံးသတ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ယာယီ စစ္ေျပၿငိမ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိရန္ နီးကပ္ေနၿပီဟု အစိုးရအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ထားေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက အေရးယူမႈေတြ ရုတ္သိမ္းေပးဖို႔ အတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ၿပီးစီးဖို႔ နီးကပ္လာပါၿပီ" ဟု အစိုးရကဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီကို ဦးေဆာင္သူ ဦးေအာင္မင္းက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉ ရက္တြင္ အဆာဟိရွင္ဘြန္း သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။ "တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေတြ အားလံုးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ညႇိနႈိင္းမႈေတြဟာ ၃-၄ လအတြင္း ၿပီးစီးသြားမွာပါ" ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕အနက္မွ ၇ ဖြဲ႕ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အျခားအုပ္စုငယ္ ၃ ဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇွိႏႈိင္းေစ့စပ္မႈကို မစတင္ရေသးေသာ္လည္း အဓိက အုပ္စုႀကီး ျဖစ္သည့္ KIA ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တိုးတက္မႈရွိေနေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္း၏ အဆိုအရ သိရသည္။

လက္တေလာ လပိုင္းမ်ားအတြင္း အပစ္ရပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ျမန္ဆန္စြာ တိုးတက္လာသနည္း ဟု ေမးျမန္းရာတြင္ "အစိုးရအေနနဲ႔ အဓိကက်တဲ့ အေလွ်ာ့ေပး ညႇိႏႈိင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို လက္ခံတဲ့ေနရာမွာ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳသေလာက္ အစြမ္းကုန္ လိုက္ေလ်ာဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို သမၼတႀကီးက ညႊန္ၾကားထားပါတယ္" ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျဖဆိုသြားသည္။

ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ တရားဝင္ လႈပ္ရွားရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္း၊ အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္း တို႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အမွန္တကယ္ပင္ ေျခလွမ္း သြက္ေနပံု ရေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္မူ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက ပို၍ အေရးပါလာမည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ အပစ္ရပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ၿပီးစီးသြားပါက ေနာက္လာမည့္အဆင့္မွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ သေဘာတူညီမႈ ရရန္ ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ စစ္ဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုလည္း