Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၁၆.၃.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း (၂)

  1. အနာဂတ္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ ျမန္မာ အာမခံႏိုင္

(The Daily Star မွ 16 March 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar promises future food security ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ကင္တားနားေျပာ

(Gulf Times မွ 14 March 2012 ရက္စြဲပါ UN Expert Calls for Myanmar sanctions rethink ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. တရုတ္ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ေနာက္ဆုံးေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆုံး

(BBC မွ 14 March 2012 ရက္စြဲပါ China's National People's Congress holds final meeting ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈသေဘာတူညီခ်က္ စတင္အသက္ဝင္

(BBC သတင္းဌာမွ 15 March 2012 ရက္စြဲပါ Trade deal between South Korea and the US takes effect ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

************************************************************

အနာဂတ္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ ျမန္မာ အာမခံႏိုင္

(The Daily Star မွ 16 March 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar promises future food security ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္သာမက ေတာင္အာရွရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈ အာမခံခ်က္ရွိရန္ ကူညီႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္သူမ်ားက ယမန္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ ေျမမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးၿပီး လူဦးေရမွာလည္း အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ တရုတ္တို႔ထက္ စာလွ်င္ မ်ားစြာနည္းေသးေၾကာင္း သံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ဧကစပါးအထြက္ႏႈန္းမွာ နည္းပါးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက အနာဂတ္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမို ျပဳလုပ္လာႏိုင္သည္။ "ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေျမငွားရမ္းၿပီး ဆန္စပါးထြက္ရွိမႈႏႈန္း တိုးတက္ေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာေတြကို လယ္သမားေတြၾကားမွာ ေပးေဝၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္" ဟု BRAC မွ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ Mahabub Hossain က ဆိုသည္။ Hossain သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေလ့လာသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အခြြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေရးအတြက္ တစ္ရက္တာ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ယင္း၏အျမင္ကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လာပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို မူဝါဒေဆြးေႏြးမႈဗဟို (CPD) ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) တို႔က ဒါကာၿမိဳ႕တြင္ ပူးတြဲႀကီးမႉးက်င္းပခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ CPD ဥကၠ႒ Rehman Sobhan က သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး GM Quader က အဖြင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စြမ္းအင္ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ကိစၥကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

Hossain က ေျပာၾကားရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ေျမမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ တိုးတက္လာေသာ လူဦးေရအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ပိုမိုတင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈ ျမႇင့္တင္ရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးရန္ သာမက ဆန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦးကိုပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ကူညီႏိုင္သည္ဟု ယင္းက ေျပာသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ကူညီျခင္းေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္ဝယ္ယူရရွိေရး အာမခံခ်က္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အနာဂတ္တြင္ အဓိကဆန္တင္ပို႔သူ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Hossain က ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပဲေရာင္းဝယ္ေရး ပမာဏ ျမင့္တက္လာေရးကိုလည္း ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ ျပည့္မီေရးအတြက္ ပဲမ်ိဳးစံုပမာဏမ်ားစြာ တင္သြင္းရေၾကာင္း ယင္းက ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မစိုက္ပ်ိဳးရေသးေသာ ေျမမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း တစ္ဧက အထြက္ႏႈန္းမွာလည္း အလြန္နည္းေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ က်ိဳတို တကၠသိုလ္မွာ ပါေမာကၡ Koichi Fujita က ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာေျမ ၁၁.၉ သန္း ဟက္တာ ရွိေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑သည္ တိုးတက္ရန္ အလားအလာ မ်ားစြာ ရွိသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ မ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး သုေတသနႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ယင္းကပင္ ေျပာသည္။

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ ရရွိေရးသည္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အလားအလာေကာင္းေသာ က႑တစ္ခုတြင္ အပါအဝင္ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ယူနန္လူမႈသိပၸံ အကယ္ဒမီမွ တြဲဖက္ပါေမာကၡ Deng Lan က ဆိုသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ ဆန္အပါအဝင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္းျဖင့္ တိုးတက္ႏိုင္ေၾကာင္း သူမက ေျပာသည္။

အၿငိမ္းစား ပညာေရးဝန္ႀကီး Osman Farruk က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

************************************************************

ျမန္မာအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ကင္တားနားေျပာ

(Gulf Times မွ 14 March 2012 ရက္စြဲပါ UN Expert Calls for Myanmar sanctions rethink ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

အေနာက္ႏုိင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမူဝါဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ေပးရန္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ပညာရွင္တစ္ဦးက တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာသည္ ယခုအခါ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အစဥ္လုိက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ျမန္မာအေပၚထားရွိေသာ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ေစလုိေၾကာင္း ၎က တုိက္တြန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ "ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈေတြကုိဖယ္ရွားရမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ အေသးစိတ္ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖုိ႔ ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးကုိယ္စားလွယ္ ေသာမတ္ကင္တားနားက ေျပာသည္။ "ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ" ဟု ၎က ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဆုိသည္။

"ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈေတြကုိ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥနဲ႔ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သြားရမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မတူညီတဲ့ နယ္ပယ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး စတာေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ လူသိရွင္ၾကား ပြင့္လင္းစြာလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္လာေအာင္ ေျခာက္လွန္႔ျပတဲ့သေဘာမ်ိဳး သက္သက္ အတြက္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈေတြကုိ မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး" ဟု ၎ကျဖည့္စြက္ေျပာဆုိသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ) ႏွင့္အျခားေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ သတ္မွတ္ ထားေသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈအခ်ိဳ႕ကုိ စတင္ေလွ်ာ့ခ်လာခဲ့ၾကသည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ေအာက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆီသုိ႔ ဦးတည္သည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်လာၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အစုိးရက ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႕ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ကာ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ေပးႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၇ ႏုိင္ငံပါ အီးယူအဖြဲ႕ကလည္း ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား ခရီးသြားလာခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္မႈအား ဇန္နဝါရီလမွစ၍ ဖယ္ရွားေပးလုိက္သည္။ အကယ္၍ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကုိင္သြားမည္ ဆုိပါက ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ေပးဦးမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။

ဆုံးျဖတ္ရခက္ေနၿပီး ခ်ိန္ခြင္ညွာေပၚတြင္ ရွိေနသည့္ကိစၥမွာ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ၊ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္မႈမ်ားအေပၚ ပိတ္ပင္ထားမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေသာ မစၥတာကင္တားနားက လက္ရွိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးအနက္ထား ေျဖရွင္းရန္ မ်ားစြာ က်န္ရွိေနသည္ကုိ စုိးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ "ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အေရးတႀကီးလုပ္ကုိင္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြကုိ လစ္လ်ဴရႈထားလုိ႔ မရပါဘူး" ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ လြတ္လပ္မႈရွိေသာ၊ ဘက္မလုိက္ေသာ တရားစီရင္ေရး စနစ္ေကာင္း တစ္ရပ္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပ ေျပာဆုိသည္။

*********************************************************

တရုတ္ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ေနာက္ဆုံးေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆုံး

(BBC မွ 14 March 2012 ရက္စြဲပါ China's National People's Congress holds final meeting ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသား ျပည့္သူ႕ကြန္ဂရက္ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကုိ ေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲ မျပဳလုပ္မီ ေအာင္ျမင္စြာ အဆုံးသတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ားက အစုိးရလုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ အစီရင္ခံစာတုိ႔ကုိ မဲေပးခဲ့ၾကသလုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ အတုိက္အခံမ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းႏုိင္မည့္ ရာဇဝတ္မႈ လုပ္ထုံးဥပေဒကုိလည္း ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သတင္းပတ္အတြင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္ကုိယ္တုိင္ အဆုိပါ ကြန္ဂရက္ ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကုိ မိန္႔ခြန္းေျပာၿပီး ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ဝမ္က်ားေပါင္က စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ ႏႈန္းထားဆုိင္ရာ ဦးတည္ခ်က္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး ေျမယာႏွင့္ စစ္ဘက္ေရးရာအေရးကိစၥမ်ားကုိ အေလးအနက္ထား ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကြန္ဂရက္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ ၿပီးဆုံးသြားသည့္ေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဝမ္က်ားေပါင္က ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သတင္းစာ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံပုိင္ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနအဆုိအရ တရုတ္ကြန္ဂရက္သည္ ယခုႏွစ္အတြက္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲေရး အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဖမ္ဆီးထိန္းသိမ္းမႈမွာ တရားဝင္ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါဥပေဒကုိ ကြန္ဂရက္ကုိယ္စားလွယ္ ၃၀၀၀ ခန္႔မွ အမ်ားစုက မဲေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေရးသမားမ်ားက ဆုိသည္။

ယမန္ႏွစ္အတြင္း နာမည္ေက်ာ္အစုိးရအတုိက္အခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ရုတ္တရက္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆုိပါဥပေဒ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ ၂၀၁၂ ႏွစ္ကုန္ပုိင္း၌ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းအေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ ယခု ကြန္ဂရက္ကုိ လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုတြင္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ အဆုိပါ ေခါင္းေဆာင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္လုပ္ကုိင္လိမ့္မည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိဒုတိယသမၼတ ဇီက်ားပင္က သမၼတဟူဂ်င္ေတာင္၏ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကုိ ရယူလိမ့္မည္ဟုလည္း အမ်ားစုက ယုံၾကည္လ်က္ရွိသည္။ သတင္းေထာက္မ်ားအဆုိအရ ပါဝါလႊဲေျပာင္းရယူမည့္ ကိစၥအတြက္ စီနီယာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလုအယက္ေနရာရရွိရန္ ေနာက္ကြယ္၌ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီတြင္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ အကြဲအၿပဲျဖစ္မည့္ ကိစၥမွန္သမွ်ကုိ ဖုံးကြယ္ထားရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

***********************************************************

ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈသေဘာတူညီခ်က္ စတင္အသက္ဝင္

(BBC သတင္းဌာမွ 15 March 2012 ရက္စြဲပါ Trade deal between South Korea and the US takes effect ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့သည့္ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အၾကား လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင&