Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၂၀.၈.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ျမန္မာက လူဇင္ဘတ္ နွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္

(16 August 2012 ရက္စဲြပါ IANS မွ “Myanmar establishes diplomatic ties with Luxembourg” ကိုဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းတြင္ လံုျခံဳေရးအေျခအေန တိုးတက္ ဟု ကုလေျပာၾကား

( VOA NEWS မွ 16 Aug 2012 ရက္စဲြပါ “UN Security improving in Western Burma”   သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ျမန္မာကို ပိုမိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ တ႐ုတ္

(People’s Daily မွ 20 August 2012 ရက္စြဲပါ“ China is more helpful to Myanmar” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. Visa ကေငြသားကိုင္သံုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္မည္

(17 August 2012 ရက္စြဲပါ VOA News မွ Visa to enter cash-dominated Burma ကုိဘာသာျပန္သည္)

***********************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာက လူဇင္ဘတ္ နွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္

(16 August 2012 ရက္စဲြပါ IANS မွ “Myanmar establishes diplomatic ties with Luxembourg” ကိုဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ခဲ့ရာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္း မာလာဝီနွင့္ ဘူတန္နိုင္ငံမ်ားအျပီးတြင္ ဆက္ဆံ ေရး ထူေထာင္ေသာတတိယနိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္သတင္း အရင္း အျမစ္မ်ားက ၾကာသာပေတးေန႔ကေျပာပါသည္။

လူဇင္ဘတ္ႏုိင္ငံနွင့္သံတမန္ထူေထာင္းျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၄၈ခုနွစ္ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ကမာၻေပၚတြင္ နိုင္ငံေပါင္း(၁၀၇)နိုင္ငံနွင့္ အဆက္ အသြယ္ ျပဳလုပ္ထားနိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း Xinhua ကသတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ၏ အဆိုအရ ႏိုင္ငံေပါင္း (၃၀) သံရံုးမ်ားဖြင့္ထားနိုင္ျပီး ၊နယူေယာက္နွင့္ ဂ်ီနီဖာတြင္ အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ဖြင့္လွစ္ထားကာ ၊ေဟာင္ေကာင္၊ ကူမင္း၊နန္းနင္း နွင့္ ကိုးလ္ကတၱားတို႔တြင္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုး ေလးခုဖြင့္ထားေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံေပါင္း (၂၈) နိုင္ငံကသံရံုမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ တရုတ္နွင့္အိႏိၵယတို႕သည္ မႏၱေလးတြင္လည္းေကာင္း၊ ဆြစ္ဇာလန္က ရန္ကုန္တြင္လည္းေကာင္း ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က စစ္ေတြတြင္လည္းေကာင္း   ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရိွပါသည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းတြင္ လံုျခံဳေရးအေျခအေန တိုးတက္ ဟု ကုလေျပာၾကား

( VOA NEWS မွ 16 Aug 2012 ရက္စဲြပါ “UN Security improving in Western Burma”   သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

အရပ္သားမ်ား ဒါဇင္နွင့္ ခ်ီ၍ ေသဆံုးကာ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ရခိုင္နွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လံုျခံဳေရးအေျခအေန တိုးတက္ေနျပီဟု ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။ု

ကုလသမဂၢလူသားျခင္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန UNOCHA က “ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခအတင္ ျဖစ္ပြားမႈသတင္းမ်ား ျပီးခဲ့ ေသာ သံုးပတ္အတြင္းသိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္သြားသည္” ဟုမွတ္ခ်က္ေပးေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ဳိးစုနွစ္ခုအၾကား တင္းမာမူမ်ား အလြန္ျမင့္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု သတိေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံသားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုအျဖစ္လည္းေကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မခံရသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ မ်ား၏ အေနအထားကို အဆိုပါ မၿငိမ္သက္မူ ျဖစ္စဥ္က မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရိုဟင္ဂ်ာဦးေရ ၈၀၀,၀၀၀ခန္႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံ ဖက္မွ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ေသာ  ဘဂၤါလီမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုက သတ္မွတ္ထားၾကသည္။

ဇြန္လ အၾကမ္းဖက္မူ အျပီးတြင္ ျမန္မာလံုျခံဳေရး တပ္ဖဲြ႕မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ား မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မူမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္ဟု HRW နွင့္ Amnesty International ကဲ့သို႕ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက စြပ္စဲြေျပာၾကားထားသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဘက္ျပဳမူဆက္ဆံေသာ သမိုင္းေၾကာင္းရိွခဲ့သည့္ျမန္မာအစိုးရကမူ  ၎စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့ျပီး၊ ယင္းျပႆနာ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ သည္းခံမႈကို က်င့္သံုး၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့သည္ဟု ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုထားပါသည္။

၎မၿငိမ္သက္မူျဖစ္စဥ္အတြင္း ေနအိမ္ေပါင္း ၅၃၀၀ ခန္႔ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရျပီး စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ဒုကၡသယ္စခန္း ၆၃ခု တြင္ ဒုကၡသယ္စုစုေပါင္း ၆၈၅၀၀ခန္႕ ခိုလံႈေနရဆဲျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာအစိုးရ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာကို ပိုမိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ တ႐ုတ္

(People’s Daily မွ 20 August 2012 ရက္စြဲပါ“ China is more helpful to Myanmar” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏုိင္ငံတကာကို တံခါးဖြင့္ေပးေသာ တ႐ုတ္ေျခလွမ္းက်ဲမႈကို ဟန္႔တားရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္  တ႐ုတ္အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာက လက္တုန္႔ျပန္ထားေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္)

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ေက်ာ္ ဂ်ပန္တို႔ႀကီးစိုးမႈကို အံတုယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အျခားအာရွႏို္င္ငံတို႔၏ ေအာင္ပြဲတြင္ ယူနန္- ျမန္မာ ကားလမ္းသည္ အေရး ႀကီးေသာ က႑မွ ပါဝင္ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မၾကာေသးမွီက သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္တြင္ “၎ေဒသ စီးပြားေရးသည္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ျပႆနာေၾကာင့္ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ၿပီး ေဒသခံတို႔၏ ႏြမ္းပါးေသာ လူေနမႈအဆင့္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကသာ ကူညီျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ မည္” ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိေစသည္။

ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးေနာက္က်

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိရြာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ေပၚရြာမ်ားသည္ ဆင္းရဲေနဆဲျဖစ္ၿပီး ရြာသားအမ်ားစုမွာ အိမ္သံုးပစၥည္းအနည္း ငယ္သာရွိေသာ တဲကေလးမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကရသည္။ ယင္းေဒသမ်ားသည္ သဘာဝသယံဇာတၾကြယ္ဝေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးေနာက္က်ကာ လမ္းမ်ားဆိုးဝါးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိျခင္း၊ အေျခခံစနစ္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း တို႔ကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ တုိင္းရင္း သားမ်ားေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရက ႀကီးႀကီးမားမား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးေႏွးေကြးသြားကာ အမ်ိဳး သားစည္းလံုးမႈကို မလႊဲမေရွာင္သာ ပ်က္ျပားေစခဲ့သည္။

ေဒသခံေျမာက္ပိုင္းသားမ်ားက“ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအၾကား ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေစခ်င္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ပါက ေျမာက္ပိုင္းေဒသသို႔ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ား ေရာက္လာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပြင့္လင္းသည့္ မူဝါဒ မရွိပါက ေဒသစီးပြားေရး၊ ေကာင္းစြာဖြံ႕ၿဖိဳးမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း” People’s Daily  သတင္းေထာက္က ေျပာၾကားသည္။

မူဆယ္လမ္း(သို႔) ကားအရွဳပ္ဆံုး အေဝးေျပးလမ္း

ျမန္မာႏို္င္ငံေျမာက္ပိုင္းလမ္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသႏွင့္ တ႐ုတ္အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတို႔အၾကား စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ကူးသန္း ဖလွယ္ရာ ေသြးေၾကာတစ္ခု ျဖစ္လာေနသည္။ ယူနန္-ျမန္မာ ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၿမိဳ႕မ်ားမွ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ ကားရပ္စခန္းမ်ားက ထရပ္ကားယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။ ေရႊလီႏွင့္ ကပ္ေနေသာ မူဆယ္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ကုန္စည္မ်ား အဓိကျဖန္႔ျဖဴးေပးေသာ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ထရပ္ကားယာဥ္ေမာင္း တစ္ဦးကဆိုသည္။

အေနာက္ႏုိ္င္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ဒဏ္ကို ခံေနရာေသာ ကာလတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားက ျမန္မာ့စီးပြားေရး အသက္ဆက္ရွင္သန္ႏိုင္ေရးတြင္ မ်ားစြာ အေရးပါခဲ့သည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိ္င္ငံက ျပင္ပကမၻာကို တံခါးျပန္ဖြင့္ေပးေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယူနန္-ျမန္မာလမ္း သည္ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ အေရးပါအရာေရာက္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

“ရြာကလူငယ္ေတြက ထို္င္းႏိုင္ငံမွာ အလုပ္သြားလုပ္ေနၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ အမ်ားစုကေတာ့ အနာဂါတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ကုန္ကူးေနၾကတာပါ”ဟု အသက္၆၀ေက်ာ္ ရွမ္းဦးႀကီးတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ေက်ာက္မဲမွ စတုိးဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက “တရုတ္ႏွင့္ျမန္မာႏို္င္ငံတို႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္ကူးရန္ သဘာဝက အခြင့္အေရးေပးထားေသာ ရွည္လ်ားသည့္ နယ္စပ္ကို မွ်ေဝ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္းသို႔ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားစြာ ဝင္လာျခင္းမွာ တ႐ုတ္ပစၥည္းမ်ားသည္ စားသံုးသူအတြက္ ေစ်းခ်ိဳကာ ေရာင္းဝယ္သူအတြက္ အျမတ္က်န္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း” မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိ္င္ငံဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ အလွမ္းေဝးၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ အရမ္းနီးပါတယ္။ ျမန္မာအတြက္ တ႐ုတ္ကပိုၿပီး အေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျခင္းက ႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရး မိတ္ဖက္မႈကို နက္ရွိဳင္းေစ

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္ဆံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္ လုပ္ျခင္းႏွင့္အျခားကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ားရယူျခင္းစေသာ သယံဇာတထုတ္ုလုပ္ငန္းမ်ားေပၚတြင္သာ အာ႐ံုစိုက္ ဦးစားေပးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံသည္ အမွန္တကယ္၌ ပ်က္ျပားလြယ္ေသာ ပံုစံသာျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီးမွ ျမန္မာေျမာက္ပိုင္းေဒသသည္ တိုင္းရင္းသားျပႆနာမ်ား ႐ွဳပ္ေထြးေနသည္။ ရွိရင္းစြဲေဒသတြင္း မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးသည္လည္း ႀကီးမားေသား ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

သယံဇာတထုတ္ယူမႈကို အေျချပဳေသာ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈ စီးပြားေရးက႑အေပၚ အနည္းငယ္မွ်သာ လွဳံ႕ေဆာ္ အားေပးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္တ႐ုတ္တို႔၏ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံစီးပြားေရးအေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈအကန္႔အသတ္ရွိေနသည္ဟု အကဲခတ္ေလ့လာ သူမ်ားက ယံုၾကည္ထားၾကသည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လယ္ယာက႑၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈသည္ အလားအလာႀကီးမားသည္ဟု ျမန္မာႏို္င္ငံမွ စီးပြားေရး သမားအမ်ားစုက ယံုၾကည္လ်က္ရွိသည္။ အထည္အလိပ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳၚေရးကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္လုပ္သားအသံုးျပဳ တ႐ုတ္ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားစြာသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္ကို ေလ့လာစံုစမ္းရန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေစလႊတ္ထားၾကသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ နယ္ပယ္ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံ ၾကေတာ့မည္ျဖစ္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးမိတ္ဖက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visa ကေငြသားကိုင္သံုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္မည္

(17 August 2012 ရက္စြဲပါ VOA News မွ Visa to enter cash-dominated Burma ကုိဘာသာျပန္သည္)

ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ  Visa ကေငြစကၠဴကိုင္သံုးလ်က္ရွိေသာ ေစ်းကြက္လႊမ္းမိုးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ လ်က္ရွိသည္ဟု ေၾကညာခဲ့ရာ ေၾကြးဝယ္ကဒ္ႏွင့္ေငြထုတ္ကဒ္ (credit and debit card)မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳရန္ စာရင္းေျပာင္းရန္ လြယ္ကူသြားမည္ျဖစ္သည္။

Wall Street Journal က ေသာၾကာေန႔တြင္ သတင္းေဖာ္ျပရာတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေခတ္မီွေရး အေထာက္အကူျပဳရန္ ျမန္မာျပည္တြင္း ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားအား အီလက္ထရြန္းနစ္ေငြေပးစနစ္( electronic payment system) အသံုးျပဳပံုကို  Visa က ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႏုိင္ငံတကာအေရးယူမႈမ်ားမွ ႏိုးထလာၿပီျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ေနရာတကာ၌ အီလက္ထရြန္နစ္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမွာ ပံုမွန္အသံုးျပဳမႈတစ္ခုျဖစ္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ မျဖစ္ႏို္င္ေသာ ကိစၥရပ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတေနေသာ တုိင္းျပည္တြင္ ATMစက္အလြန္နည္းပါးစြာသာရွိေနၿပီး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ႏိုင