Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၇.၉.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျမန္မာ့ပါတီစံုစနစ္ ဘာလဲဘယ္လဲ

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျမန္မာ့ပါတီစံုစနစ္ ဘာလဲဘယ္လဲ

ေအာင္သာ(ပီသံုးလံုး)

(စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္ေန႔ထုတ္ True News ဂ်ာနယ္ အတြဲ၄၊ အမွတ္ ၄၉ မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပခ်က္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရခဲ့တာ ဒီကေန႔ဆိုရင္ ၆၄ႏွစ္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဒီ ၆၄ႏွစ္တာ ကာလတစ္ခုလံုးမွာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ “ျပည္တြင္းစစ္” ကို ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒီျပည္တြင္းစစ္ဟာ (တစ္) ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ႐ုပ္ဝတၳဳၾကြယ္ဝမႈမွန္သမွ်ကို တိုက္စားဝါးမ်ိဳပစ္ခဲ့ပါတယ္။ (ႏွစ္) ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕ အစည္းရဲ႕ spiritual wealth စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ၾကြယ္ဝမႈမွန္သမွ်ကိုလည္း တိုက္စားဝါးမ်ိဳပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ ျဗဟၼစိုရ္တရားမ်ား၊ ဝံသာႏုရကၡိတတရားမ်ာ၊  သုစ႐ိုက္တရားမ်ားကို တိုက္စားဝါးမ်ိဳပစ္ခဲ့ပါတယ္။ (သံုး) ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာတုိ႔ ေမြးျမဴတည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ “အမ်ိဳးသား ေသြးစည္းညီညြတ္မႈတံတိုင္းဟာ ဥႆံု ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားခဲ့ရပါတယ္။ (ေလး) ဆီကိုေရခ်ိဳး ေဆး႐ိုးမီးလႈံ၊ စပါးေတာင္လိုပံုခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဝဟာ ဖြတ္ေက်ာျပာစု ခ႐ုဆန္ကြ်တ္တဲ့ဘဝကို ရင္ဆိုင္ၾကရၿပီး ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံဘဝအတြင္း သက္ဆင္းက်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ (ငါး) ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒက အုတ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့တဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ႐ိုက္ခ်ိဳးခံရၿပီ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၂ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း၅၀ရာစု ႏွစ္တစ္ဝက္ Authoritarianism အာဏာရွင္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာ၊ မြန္းမြန္းက်ပ္က်ပ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရတာ ဒီကေန႔အထိ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီစံုစနစ္ကို အာမခံခ်က္ေပးထားတဲ့ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ အေျခခံဖြဲ႔စည္းပံု စည္း မ်ဥ္းဥပေဒနဲ႔ အစားထိုးခဲ့တာ၊ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၁၈၊ ၁၉၈၈(နဝတ) စစ္အစိုးရလက္ထက္ကေန ၁၉၉၂ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၄ရက္အထိ (နဝတ) စစ္အစိုးရ။ ၂၄ရက္ ဧၿပီ၊ ၁၉၉၂ ကေန ၂၀၁၀ အထိ (နအဖအစိုးရ)၊ ၂၀၁၀ ေမကေန ဒီကေန႔အထိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရ၊ ၁၈.၉.၁၉၈၈ ကေန ဒီကေန႔အထိ ေညာင္ႏွစ္ပင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံက ျပ႒ာန္းေပးလိုက္တဲ့ ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္လအထိ ၂၀၁၀ေမလ (တတိယအႀကိမ္) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအထိ ကာလဟာ “တစ္ပါတီစနစ္ အုပ္စုိးမႈကို လံုျခံဳမႈ ေပးထားတဲ့စနစ္နဲ႔ “စစ္မွန္တဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္အၾကား အားၿပိဳင္တဲ့ကာလလို႔ မွတ္ယူၾကရပါေတာ့မယ္။

၁၉၆၂ခု မတ္လကေန ဒီကေန႔အထိကာလဟာ အေျခခံအားျဖင့္ တစ္ပါတီစနစ္ အုပ္စိုးတဲ့ကာလလို႔ မွတ္ယူၾကရပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္ဒီလိုျဖစ္ ေနၾကရတာပါလဲ။

(၁) ျပည္တြင္းစစ္နဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟာ စနစ္တစ္ခုက စနစ္တစ္ခုကို အျပန္အလွန္ အာမခံခ်က္ေပးထားၾကလို႔ပါပဲ။ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေရးဟာ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးဟာ ႏွာေခါင္းကို ေနာက္ကကိုင္ရသလို လြယ္ရက္ နဲ႔ ခက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးပါပဲ။ စီးပြားေရးအရ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အရင္းရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးပါပဲ။ ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ဟာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြအရေတာင္ ၄၃%ရွိတယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာ ေတြက တြက္ခ်က္ျပၾကပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးျပႆနာ လြတ္လပ္ေရးတစ္ခတ္လံုး ေျဖရွင္းမရတာဟာ လုပ္နည္းကိုင္နည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ထုထည္ႀကီးလွတဲ့ ဒီစစ္စရိတ္ေတြထဲမွာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမ်ား ပါဝင္ၾကတာေၾကာင့္ပါပဲ။

(၂) ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဘဝအတြင္းမွာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ မၾကံ႕ခိုင္တာဟာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ၾသဇာႀကီးေနတဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕အခန္းက႑ကို တြန္းတင္ေပးေနသလို ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္အတြင္း အာဏာရ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထဲမွာ တည္ျမဲ/သန္႔ရွင္း ဂိုဏ္းကြဲမႈျဖစ္ရတာ သန္႔ရွင္းဖဆပလအတြင္း ဦး/ဗိုလ္/သခင္ ကြဲၾကတာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သခင္ႏုက သူ႔ေရႊျပည္ေအးအေတြးအေခၚ လူေပၚလူေဇာ္လုပ္နည္းေတြနဲ႕ သူ႔ပုဂၢိဳလ္အခန္းက႑ (personal role)နဲ႔ ျပႆနာနဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္လို႔ အေကာက္အယူမွားတာေတြဟာ မွန္းခ်က္နဲ႔ ႏွမ္းတြက္မကိုက္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အတြင္းက ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ ေရးတပ္မွဴးႀကီးေတြနဲ႔ တည္ျမဲဖဆပလေခါင္းေဆာင္ေတြ (အထူးသျဖင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔ရဲ႕ အဖက္အစပ္ကို) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သခင္ႏု နက္ နက္နဲနဲ မသိျမင္တာဟာ ဖဆပလ အရပ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အေရးပါတဲ့အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) အာဏာရဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ အစိုးရအတြင္း တည္ျမဲ၊ သန္႔ရွင္း၊ တပ္မေတာ္အတြင္း ဂိုဏ္းကြဲမႈေတြ ျဖစ္ေနခဲ့႐ံုသာမက ဥပေဒအတြင္းက လက္ဝဲတပ္ေပါင္းစုႀကီးျဖစ္တဲ့ ဗမာျပည္အလုပ္သမားပါတီ(ဝိဓူရ)နဲ႔ တျခားလက္ဝဲဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြအတြင္း( တ႐ုတ္) ဆိုဗီယက္ဂိုဏ္းကြဲမႈေတြရဲ႕ အဆက္နဲ႔ အက်ိဳးဆက္ေတြ ႐ိုက္ခတ္တာခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ မတ္လအာဏာသိမ္းမႈမွာ ကကခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက မဆလလမ္းစဥ္၊ မဆလ ပါတီ၊ အညမညအေတြးအေခၚ၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီစတဲ့ အဆင္အျပင္အသစ္ေတြနဲ႔ ပြဲထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒအတြင္း ဆိုရွယ္နီအစုျဖစ္တဲ့ မလညပ ေတြက ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္၊ ဦးဘျငိမ္၊ ဦးသိန္းေဖျမင့္၊ ျပည့္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕/ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြက မဆလလမ္းစဥ္ကို ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ လက္ခံ ၿပီး ၆၂မတ္လ အာဏာသိမ္းမႈကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗကပလက္နက္ခ်သစၥာေဖာက္ေတြျဖစ္တဲ့ သခင္တင္ျမ၊ ေမာင္စူးစမ္းစသူေတြကလည္း ၆၂ စစ္ အာဏာသိမ္းမႈကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ရာထူးဝင္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆိုဗီယက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း မဆလလမ္းစဥ္ကို Non-Capitalist Way လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး ၆၂မတ္လ အာဏာသိမ္းမႈကို ေထာက္ခံခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္မဟုတ္ဘူးလို႔ တ႐ုတ္ျပည္ကလည္း ထြက္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒီစဥ္က ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဂိုဏ္ႀကီးမွာလည္း တ႐ုတ္-ဆိုဗီယက္ဂိုဏ္းကြဲမႈႀကီး ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။

ဒီစဥ္က ဥပေဒအတြင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဘဝအတြင္း အာဏာလက္ရွိေတြ၊ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြအၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလွိဳင္း ေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္သမွ်ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ၾကဖို႔ အက်ဥ္းမိတ္ဆက္ေပးျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီကာလက ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြအတြင္းမွာလည္း ထံုးစံအတိုင္းပါပဲ။ လိုင္းကြဲေတြျဖစ္ေနခဲ့တာပါပဲ။ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြအတြင္းမွာ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ လက္နက္ ကိုင္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီအထဲမွာ ကရင္၊ မြန္၊ ကယား၊ ရွမ္း၊ ပအုိဝ္း၊ ပေလာင္၊ ကခ်င္စတဲ့ လူမ်ိဳး ႏြယ္စုအမ်ားႀကီးဟာ ၁၉၄၈/၄၉ခုႏွစ္ေလာက္မွာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးထဲ စတင္ပါဝင္လာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္မမွာ ဗကပ၊ ဗကပ/အလံနီ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ပါတီတို႔ ရွိၾကပါတယ္။ ၁၉၅၉ခုႏွစ္ ေမလထဲေလာက္မွာ မဒညတ(အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီညီညြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစုႀကီး) ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့ၾကပါ တယ္။

၁၉၅၈/၅၉ခုႏွစ္မွာ သခင္ႏုရဲ႕သန္႔ရွင္းဖဆပလ အစိုးရလက္ထက္မွာ “ႏွစ္ခ်က္နဲ႔ အလင္းဝင္ေရးေပၚလစီ”ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ေပၚလစီက လက္နက္အပ္၊ တပ္ဖ်က္၊ ဥပေဒအတြင္းဝင္၊ ဥပေဒအတြင္းမွာ တရားဝင္ ရပ္တည္ခြင့္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ေပၚလစီျဖစ္ပါတယ္။ ျပည့္သူ႔ရဲေဘာ္ပါတီ (ဗိုလ္အုန္း တင္၊ ဗိုလ္ေအာင္ႏိုင္၊ ဗိုလ္မွဴးဖိုးကြန္း) မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ မသံုးလံုးေဒသ/ဗကပေတြ၊ KNU တခ်ိဳ႕ဥပေဒအတြင္း ဝင္လာၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီႏွစ္ခ်က္နဲ႔ အလင္းဝင္ေရးေပၚလစီရဲ႕ ဖိအားနဲ႔ မွိဳင္းတိုက္မႈေအာက္မွာ ဗကပအင္အား တစ္ေသာင္းနီးပါး လက္နက္ခ်ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဗကပဌာနခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္ ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ သန္႔ရွင္းဖဆပလအစိုးရ တစ္ဖက္ကႏွစ္ခ်က္နဲ႔ အလင္းဝင္ဖို႔ ကမ္းလွမ္း၊ တစ္ဖက္က ေအာင္မာဃလို၊ ေအာင္ေတဇလို ထိုးစစ္ႀကီးေတြနဲ႔ ဖိအားေပးတဲ့ေပၚလစီမ်ိဳး အစိုးရ က်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ လက္နက္ခ်တာေတြရွိေပမယ့္ လက္နက္ခ်အညံ့ခံခိုင္းတဲ့ ေပၚလစီဟာ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာ ကို အေျခခံအားျဖင့္ ေျဖရွင္းလို႔မရဘူးဆိုတာ ဒီကေန႔ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာ တည္ရွိေနတာက ညႊန္ျပေနပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာရဲ႕ ေသာ့ခ်က္က ႏိုင္ငံေရးျပႆနာပါ။ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးျပႆနာနဲ႕ ဒီမိုကေရစီျပႆနာပါ။ ဒီအညွာကိုမကိုင္ရင္ ဒီျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ပါ။

၁၉၅၈ခုႏွစ္က ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို သူမနာ ကိုယ္မနာဝါဒ အေျခခံေပၚကေန ေျဖရွင္းဖို႔ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္းက လမ္းညႊန္ခဲ့ပါ တယ္။ ဒီကေန႔အထိ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕႔ အနာဂါတ္ဟာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ၁၉၆၃ခုႏွစ္ထဲမွာ မဆလစစ္အစိုးရနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြအၾကားမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၆၃ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ရက္မွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲကို တစ္ဖက္သက္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၃ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ရက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၆ခ႐ိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆႏၵျပပြဲႀကီးမွာ ျပည္သူသံုးသိန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီေန႔မွာပဲ ေဆြးေႏြးပဲြက ပ်က္သြားခဲ့ရပါတယ္။ လူထုႀကီးဟာ အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆရာမေသခင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတာကို ျမင္သြားခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္းရဲ႕ဆႏၵဟာ ျပည့္မသြားခဲ့ရွာပါ ဘူး။ ၁၉၆၄ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၂၃ရက္ေန႔ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္း ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရွာပါတယ္။

(နဝတနဲ႕ နအဖ) အစိုးရေတြလက္ထက္မွာလည္း ၁၉၉၂ခုႏွစ္ကစၿပီး ဒီကေန႔လိုပါပဲ။ အဖြဲ႔၁၇ဖြဲ႔နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရခဲ့ၿပီလို႔ က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ီခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းမေပးဘဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေၾကာင္းျပ ခ်က္နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ၾကဖို႔ မွိဳင္းတိုက္ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသားေတြအၾကား ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေမွးမွိန္လာခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးဝါဒေတြ ေနာက္ လိုက္လာခဲ့ပါတယ္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရး ေပၚလစီနဲ႔ ထိုးႏွက္လာခဲ့တဲ့အခါ တိုင္းရင္းသားေတြအတြင္း ႏိုင္ငံေရးစည္း႐ံုးေရးအရ ဂိုဏ္းကြဲၿပီး အမ်ိဳးသားတန္းတူလမ္းေၾကာင္းႀကီး ေမွးမွိန္သြားခဲ့ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးငယ္အစုေတြ တစစီျဖစ္သြားခ့ဲရၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေပ်ာက္သြားခဲ့ရပါတယ္။  အ ခုလည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရတာ ၁၀ဖြဲ႔ရွိၿပီလို႔ ဆိုလာၾကျပန္ပါၿပီ။ ျပႆနာေတြကို ေညာင္ႏွွစ္ပင္ညီလာခံမွာ ရွင္းၾကလို႔ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေညာင္ႏွစ္ပင္ ညီလာခံက ဘာမွရွင္းမေပးခဲ့ပါဘူး။ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အရင္းခံဆႏၵျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးျပႆနာအေၾကာင္း ပါးစပ္ဟခြင့္ပင္ မရခဲ့ပါ။ အခု ျပႆနာေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ရွင္းၾကပါလို႔ ေျပာလာခဲ့ျပန္ပါၿပီ။ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ engage လုပ္ထားၿပီးၿပီ။ ဒီလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒က ဘယ္လိုမ်ားလုပ္မွာလဲဆိုတာ ႏုိးၾကားသူေတြအၾကားမွာ အေမးရွိပါတယ္။ ၆၄ႏွစ္တိုင္တိုင္ ဘာေျဖရွင္းခြင့္မွ မရတဲ့ တုိင္းရင္းသား အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးျပႆနာကို ဒီလႊတ္ေတာ္ႀကီးက ဘယ္လိုေတြေျဖရွင္းေပးမွာလဲလို႔ ႏိုးၾကားတဲ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြက စိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ဦးစီးတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ကေရာ ဘယ္လိုဥပေဒအခြင့္အာဏာမွ ေပးမထာ ဘဲနဲ႔ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ဘယ္ပုံဘယ္နည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲၾကမွာပါလဲ။ ဒီလႊတ္ေတာ္ႀကီးထဲမွာ စင္စစ္ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္တဲ့ ဘယ္လို Common Programme မ်ိဳးမွ အခုထိေတာ့ မရွိပါဘူး။ အလားတူပါပဲ။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာလဲ ဘယ္လို Common Programme မ်ိဳးမွ မရွိပါဘူး။ အားလံုးက ႐ံုးလုပ္ငန္းနဲ႔ ေပၚပင္အလုပ္ေတြ အထူးသျဖင့္ ေရေဘး၊ စစ္ေဘး၊ ပဋိပကၡေဘးစတဲ့ Propular Issaue ေတြကိုပဲ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္နဲ႕ Day to Day လုပ္ငန္း လုပ္ေနၾကရတာပါ။ ဒီမိုကေရစီပါတီေတြဆိုတာဟာ NGOအဖြဲ႔မ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္စေကာင္းပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းပြင့္လင္းတဲ့ လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေရးဆိုတာဟာလည္း General Call ပါ။ တစ္သက္လံုးလုပ္ၾကရမယ့္ အလုပ္မ်ိုဳးပါ။ ကမၼဠာနံဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ေတြ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေဟာၾကားေပးေနတဲ့ ကမၼဠာန္းတရားေတာ္မ်ိဳးကပါပဲ။ အလုပ္သမားေတြကိစၥ၊ လယ္သမားေတြ၊ ေျမယာလက္ငုတ္ ဆံုးရႈံးရတဲ့ကိစၥေတြကလည္း၊ စင္စစ္ academic ျဖစ္တဲ့ျပႆနာမ်ိဳးပါ။ လယ္သမားေတြ ေနေျမ၊ လုပ္ေျမ ဆံုးရႈံေနရတဲ့ျပႆနာဟာ ျမန္မာ့လယ္ယာေျမ ျပႆနာတစ္စံုလံုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကိစၥမိ်ဳးပါ။ ဆန္ဆိုသည္မွာ စပါးမွျဖစ္သည္ဆို္တဲ့ ဗဟုသုတမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ မျဖစ္ပါ။

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဘာလုပ္ၾကမွာပါလဲ။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာေရာ ဘာလုပ္ၾကမွာပါလဲ။ Popular Question က ဘာပါလဲ၊ Basic Question ကဘာပါလဲ၊ Particular Question ကဘာလဲ၊ General Question က ဘာပါလဲ။

****************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.