Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

CURRENT NEWS(1)
Document

Snapshot of the item below:
CURRENT NEWS(1)

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစဥ္

  1. တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရသုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ပုိေပးထားရန္ သမၼတဆုံးျဖတ္
  2. ကရင္လူမ်ိဳးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အိုးအိမ္ေနရာမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ KNU ႀကိဳးပမ္း
  3. ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္ေနတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္