Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၄.၁.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိလာ

(13 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Jakarta Globe မွ Myanmar deposits hope in Bank overhaul ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ICRC အႀကီးအကဲ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေရာက္ရွိ

(The Daily Star မွ 13 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Red Cross head makes first-ever visit to Myanmar” သတင္းကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ရဟတ္ယဥ္ပ်က္က်မႈအေပၚ သူပုန္တို႔၏ ေျပာဆိုမႈမမွန္ကန္ဟု တပ္မေတာ္ျငင္းဆို

(Channel News Asia မွ 13 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar army , rebel trade claims over helicopter crash” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

**************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိလာ

(13 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Jakarta Globe မွ Myanmar deposits hope in Bank overhaul ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အာ႐ွ၏ လာမည့္ စီးပြားေရးၾကယ္ပြင့္ျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးစားလွ်က္ရွိရာ ၎၏ေရွးက်ၿပီး ယံုၾကည္မႈမရရွိသည့္ ဘဏ္စနစ္အား အစအဆံုးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၊ ဘဏ္ခဲြဖြင့္ႏိုင္ေရးကို လမ္းခင္းေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အား လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမည္၊ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ လာမည့္ရက္သတၱပတ္္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ဆိုး႐ြားစြာမွားယြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္လာမႈ၏ ေနာက္ဆံုးလုပ္ေဆာင္လာမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ယခုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားနည္းေနေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ကို အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေငြေၾကးက႑ကို က်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသနအုပ္စုျဖစ္သည့္ HIS Global Insight မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ Rajiv Biswas ၏ အဆိုအရသိရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေငြမ်ားကို ဘဏ္တြင္မထားဘဲ ေ႐ႊဝယ္စု၍ စုသည့္ ဓေလ့ရွိၿပီး မၾကာခဏ ျပႆနာျဖစ္၍ ဘဏ္မ်ားအေပၚ သံသယမ်ားရွိ ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ျပသသည့္ သေဘာလည္းျဖစ္ေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအားျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ (၁၉) ခုရွိၿပီးအစိုးရဘဏ္ (၄) ခုရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ အစိုးရဘဏ္မ်ားမွာ ေငြအရင္းအႏွီး အားနည္းေၾကာင္း Vrions and Partners အႀကံေပး ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာ Romain Cailloud ကေျပာပါသည္။

ေခ်းေငြသက္တမ္းကို တစ္ႏွစ္သာသတ္မွတ္ထားျခင္း၊ အတိုးႏႈန္းကို ပံုေသသတ္မွတ္ထားျခင္း စသည့္ တင္းၾကပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားၾကားတြင္  ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ဇက္ႀကိဳးသပ္ထားသည့္သဖြယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကပင္ေျပာပါသည္။

ႏိုင္ငံပုိင္ဘဏ္မ်ားမွာမူ အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းအတိုင္းမဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ေငြေခ်းသူမ်ား နည္းပါးေစရန္ အတိုးႏႈန္းတန္ဖိုးကိုျမႇင့္၍ အကဲျဖတ္ထားပါသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ျပည္သူပိုင္သိမ္းခဲ့ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ား တသီးတျခားစီ ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ ဆိုရွယ္လစ္မူဝါဒျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေပါင္းလွ်င္ (၉) ဂဏန္းရေသာ ေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္ေဝျခင္းကဲ့သို႔ေသာ မဆီမဆိုင္လုပ္ရပ္မ်ားပင္ရွိခဲ့ပါသည္။

ထိုအထဲတြင္ အေမရိကန္၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားထပ္ေဆာင္းလိုက္ေသာအခါ အေျခအေနပိုမိုဆိုး႐ြားခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္အေရးယူမႈမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရၿပီးေနာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕တစိတ္တပိုင္း ႐ုတ္သိမ္းသြားခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္စနစ္မွာ ျပန္လည္၍ နလံမထူႏိုင္ေသးေပ။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အႀကီးအက်ယ္ အထိနာခဲ့ရာဘဏ္(၃)ခု ၿပိဳလဲခဲ့ပါသည္။

‘က်ပ္’ ေငြရွားပါးသြားခဲ့ကာ စီးပါြးေရးကို ခ်ိနဲ႔လာေစ႐ံုမက ျပည္သူလူထု၏ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

“ကၽြန္မကေတာ့ ဘဏ္ေတြမွာ ေငြမစုဘူး” ဟုသူနာျပဳဆရာမတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚလွလွ ကေျပာပါသည္။ “ေငြစုတဲ့အေနနဲ႔ အနည္းဆံုးေတာ့ ကၽြန္မရတနာေတြ ဝယ္ဝတ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟုဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရသန္း (၆၀) ရွိသည့္အနက္ တစ္သန္းမွ ႏွစ္သန္းသာ ဘဏ္ကို အသံုးျပဳၾကသည္ဟု ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အာရွစိမ္းလန္းဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးရဲမင္းဦး ကေျပာပါသည္။

ေနာက္ထပ္အဓိက ျပႆနာတစ္ခုမွာ ဘဏ္ခဲြမ်ားနည္းပါးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္တလႊားဘဏ္ခဲြမ်ား (၄၀၀) ခန္႔သာရွိသည္ဟု ဦးရဲမင္းဦးက ဆိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အ႐ြယ္အစားေရာ လူဦးေရပါ တူညီသည့္ ျပင္သစ္တြင္ ဘဏ္ခဲြေပါင္း (၃၉၀၀၀) ေက်ာ္ရွိပါသည္။

“လူအမ်ားစုက ဘဏ္ဆိုတာ သူတို႔နဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ဘူးလို႔ ထင္ေနၾကပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုပါသည္။ စီးပါြးေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို အားေပးႏိုင္ရန္ ဘဏ္ခဲြမ်ားပိုမိုဖြင့္ရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္။

ဘဏ္စနစ္အလုပ္မျဖစ္ပါက အသက္ေသေနေသာ တိုင္းျပည္၏ စီးပါြးေရး အသက္ျပန္ဝင္လာရန္ လိုအပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစီးဝင္လာရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေျပာပါသည္။

“ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းနဲ႔ အညီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေထာက္ပံ့ကူညီႏိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး” ဟု ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕မွ ဒုဥကၠဠ ဦးႏွင္းဦး ကေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လႊတ္ေတာ္သို႔ ေ႐ြးေကာက္ျခင္းခံရျခင္း၊ တိုင္းျပည္၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနေသာ ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းကို တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း အပါအဝင္ စီးပါြးေရးကို ျပန္လည္ႏိုးထေအာင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ATM စက္အနည္းငယ္ရွိလာျခင္းႏွင့္ ခရက္ဒစ္ကဒ္အခ်ိဳ႕သံုးႏိုင္ျခင္းမွလြဲ၍ ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္တိုးတက္မႈအနည္းငယ္သာရွိေသးေၾကာင္း ဦးႏွင္းဦး ကေျပာပါသည္။

ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းၿပီး စက္မႈနည္းပညာမ်ားပါလာမည့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္က႑ ဖြင့္လွစ္လာမႈအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးဝင္းရွိန္က ေအာက္တိုဘာလက ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို IMF ဝက္ဆိုဒ္ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ဖက္စပ္ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ စတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ ဘဏ္ခဲြမ်ားအျပည့္အဝ ဖြင့္ခြင့္ရေရး ေမွ်ာ္မွန္းထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိဘဲ ကို္ယ္စားလွယ္႐ံုးမ်ားသာ ဖြင့္ခြင့္ရွိပါသည္။

HIS မွ Biswas က ေျပာၾကားရာတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ ဖက္စပ္ဘဏ္မ်ားထူေထာင္ေရး အတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ မီးစိမ္းျပဖြယ္ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၅ တြင္ ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္ခြဲမ်ား ဖြင့္ခြင့္ရႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ယခုေလာေလာဆယ္ ဘဏ္က႑တြင္ တံခါးမဖြင့္ေသးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ ႏို္င္ငံျခားေငြ အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာႏွင့္ တီထြင္ ဖန္တီးမႈမ်ား အားေကာင္းေရးအတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ေနပါသည္ဟု ၎ကျဖည့္စြက္ေျပာပါသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ICRC အႀကီးအကဲ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေရာက္ရွိ

(The Daily Star မွ 13 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Red Cross head makes first-ever visit to Myanmar” သတင္းကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ ICRC အႀကီးအကဲသည ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ားအားေတြ႕ဆံုရန္အတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ေရာက္ရွိလာပါသည္။

ICRC ေၾကညာခ်က္တြင္ ပီတာေမာ္ရာက “ျမန္မာအစိုးရဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

“ဒါဟာ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္ဆံေရးခိုင္မာေရး၊ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကိစၥေတြမွာ သိသိသာသာေရွ႕တိုးလာတဲ့ ေျခလွမ္းပါပဲ” ဟု ၎ကဆိုပါသည္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ မၾကာေသးမီကာလပိုင္းမ်ားအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တစ္သီတစ္တန္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္လံုး ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္ အျပဳသေဘာတိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ ေပၚခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ICRC ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ပီတာေမာ္ရာက ေျပာၾကားသည္။

အျပန္အလွန္အၾကမ္းဖက္မႈ ေဘးဒဏ္သင့္ခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ားအား ICRC ကကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ရခုိ္င္ျပည္နယ္သို႔ ပီတာေမာ္ရာ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

ICRC အႀကီးအကဲသည္ ျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အစညး္အေဝးကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ICRC ဝန္ထမ္းမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳမည့္ အစိုးရ၏ မၾကာေသးမွီက ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာပင္ ICRC ကျမန္မာၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္အတူ ေဘးဒဏ္သင့္ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အလားတူ ပဋိပကၡ ေဘးသင့္ေနေသာ ကခ်င္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္မ်ားမွ ဒုကၡသည္ျပည္သူမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ အဆင္သင့္ရွိသည္ဟု ICRC ကေျပာၾကားသည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ရဟတ္ယဥ္ပ်က္က်မႈအေပၚ သူပုန္တို႔၏ ေျပာဆိုမႈမမွန္ကန္ဟု တပ္မေတာ္ျငင္းဆို

(Channel News Asia မွ 13 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar army , rebel trade claims over helicopter crash” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဟယ္ရီေကာ့ပတာ တစ္စင္းပ်က္က်မႈေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္သံုးဦး ေသဆံုးသြားသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာက တနဂၤေႏြေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီး ၎ရဟတ္ယာဥ္ ပစ္ခ်ခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ သူပုန္တို႔၏ ေျပာၾကားမႈကို ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

တပ္မေတာ္ရဟတ္ယာဥ္သည္ ေသာၾကာေန႔က လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ အေရးေပၚဆင္းသက္ခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားခဲ့ၿပီး ပိုင္းေလာ့ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ပ်ံသန္းေရးတပ္ၾကပ္ႀကီးႏွစ္ဦးတို႔ တုိင္းျပည္အတြက္ အသက္ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္ဟု ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ကုိကား၍ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာအစိုးရတပ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတပ္ဖဲြ႕အၾကားတိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာမႈသည္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပဴျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဂုဏ္သရည္ညႈိးေစၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာဒီဇင္ဘာလကစ၍ ျမန္မာစစ္တပ္က ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းကို ကုလသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔က ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

၎ရဟတ္ယဥ္ကို ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈအတြက္ အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကအိုင္ေအ၏ ပစ္ခတ္မႈ ထိမွန္သြားၿပီးေနာက္ အစိုးရတပ္ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ပ်က္က်သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေကအိုင္ေအတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားထားသည္။

ေကအိုင္ေအ၏ ႏိုင္ငံေရးဌာနခြဲ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဂ်ိမ္းလမ္ေဒါင္က “ေကအိုင္ေအက ပစ္ခ်တယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ အေရးေပၚဆင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု AFP သို႔ ေျပာၾကားပါသည္။

AFP သတင္းဌာနအေနျဖင့္ အစိုးရ၏ ေျပာဆိုမႈ (သို႔) ေကအိုင္ေအ ၏ေျပာဆိုမႈ မွန္/မမွန္ ကို စံုစမ္းအတည္ျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ယခုသတင္းပတ္မ်ားအတ)