Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၂၃.၁.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. အစဥ္အလာ မဟာမိတ္ တရုတ္ႏွင့္ ခပ္ကင္းကင္းေနရန္ ျမန္မာႀကိဳးပမ္း

(The Dong-A ILBO မွ 23 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar distances itself from influence of traditional ally China ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. မဲေဆာက္ကုန္သြယ္မႈဇုန္အတြက္ ကက္ဘိနက္က မီးစိမ္းျပ

(22 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Mae Sot trade zone gets the nod ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. လူေမွာင္ခိုကူးမႈတြင္ ထိုင္းစစ္တပ္လည္းပါဝင္

(The Nation News မွ 22 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Thai army involved in people smuggling ” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. တ႐ုတ္-ျမန္မာ ပိုက္လိုင္းမ်ား ေမလတြင္အၿပီးသတ္ဖြယ္ရွိ

(Xinhua News မွ 22 Jan 2012 ရက္စြဲပါ “China-Myanmar pipelines to be completed in May” သတင္း ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

အစဥ္အလာ မဟာမိတ္ တရုတ္ႏွင့္ ခပ္ကင္းကင္းေနရန္ ျမန္မာႀကိဳးပမ္း

(The Dong-A ILBO မွ 23 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar distances itself from influence of traditional ally China ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

တရုတ္ႏုိင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သေဘာထားေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေဘဂ်င္းအစိုးရက စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖစ္ေနပၚေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အိႏၵိယ အစရွိသည့္ႏုိင္ငံတုိ႔က သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဆြဲေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ The Renmin Ribao က “ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္၊ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ တရုတ္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လစဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္းမွ် ဆုံးရႈံးေနရေၾကာင္း ”ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းတန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး တရုတ္ကုမဏီႏွင့္ ျမန္မာကုမဏီမ်ား ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာႀကီးလည္းျဖစ္သည့္ ယင္း The Renmin Ribao သတင္းစာက တရုတ္ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ပုဒ္မ်ားျဖင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားျပဳလုပ္သလုိ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းေသာ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံ သုံးႏုိင္ငံမွာ ေျမာက္ကုိရီးယား၊ ျမန္မာႏွင့္ ပါကစၥတန္တုိ႔ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကုိ “ညီအကုိသဖြယ္ဆက္ဆံေရး” အျဖစ္ေဖာ္က်ဴးထားသည္။ တရုတ္-ျမန္မာ အိမ္နီးခ်င္းႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္၊ သံတမန္ဆက္ဆံေရး စတင္ထူေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ အနီးကပ္ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးရွိခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းပုိက္မႈေပၚေပါက္ကာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပတုိ႔၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာအေပၚစီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ အေျမာက္အျမားေပးခဲ့ရာ တရုတ္ၾသဇာ လႊမ္းမုိးမႈလည္း ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။

တရုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးဆုံးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူႏုိင္ငံျဖစ္ေနေသာ္လည္း တရုတ္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈမ်ားက ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စစ္အစုိးရထံမွအာဏာလႊဲေျပာင္းရယူၿပီးခ်ိန္တြင္ ေဘဂ်င္းအစုိးရႏွင့္ဆက္ဆံမႈကုိ စတင္ဖယ္ခြာရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းတက် ပထမဆုံးေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တရုတ္ႏွင့္ ယခင္စစ္အစုိးရ ပူးတြဲလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ရပ္ဆုိင္းပစ္လုိက္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ေဒၚလာ ၃ ဒႆမ ၆ ဘီလီယံအကူအညီျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္သတင္းစာတစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ South China Morning Post ၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္အရ အကယ္၍ စီစဥ္ထားသည့္ အတုိင္းအစစအရာရာေအာင္ျမင္သည္ဆုိပါက လာမည့္ေမလမွစ၍ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသမွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပုိက္လုိင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တရုတ္ျပည္သုိ႔တင္ပုိ႔ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟု  တရုတ္အမ်ိဳးသားေရနံေကာ္ပုိေရးရွင္း(CNPC) က ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္အသိေပးေၾကာင္းသိရသည္။ ကီလုိမီတာ ၁၁၀၀ ရွည္လ်ားသည့္ ယင္းပုိက္လုိင္းသြယ္တန္းမႈသည္ ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕အထိသြယ္တန္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါပုိက္လုိင္းမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္အေနျဖင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ မ်ားအား ကီလုိမီတာ ၁၂၀၀ ခန္႔ခရီးျဖင့္ တင္သြင္းသယ္ယူရမႈကုိေလွ်ာ့ခ်ပစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းစီမံကိန္းကုိ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ စီမံကိန္းၿပီးဆုံးရန္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဂုဏ္ျပဳေျပာဆုိရန္ ဝန္ေလးေနၾကသည္ကုိေတြ႕ရသည္။

South China Morning Post သတင္းစာေရးသားသလုိပင္ “အကယ္၍ စီစဥ္ထားသည့္အတုိင္းအစစအရာရာေအာင္ျမင္သည္ဆုိပါက” ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကုိၾကည့္လွ်င္ ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံတန္ ယင္းစီမံကိန္းႀကီးသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္မွာ ေပၚလြင္ေနသည္။

ဤအေတာအတြင္းမွာပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ အရွိန္ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ႏွင့္ ေကာ္ပုိရိတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အထူးသံတမန္တစ္ဦးေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေပးရန္ရွိသည့္ ေၾကြးက်န္မ်ားကုိ ေလွ်ာ္ေပးခဲ့ၿပီး အတုိးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ေရရွည္ေခ်းေငြသစ္မ်ားထပ္မံခ်ေပးခဲ့သည္။

China Review News Agency အဆုိအရ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တရုတ္ျပည္၏ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိ တုံ႔ျပန္လ်က္ရွိသည္။ ဂ်ပန္၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာဟူသည္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာမွပါဝင္ေနသည္။

အိႏၵိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး AK Antony ကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေဆြးေႏြးသည္။ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မုိဟန္ဆင္း ကုိယ္တုိင္သည္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေမလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေသးသည္။ မန္မုိဟန္ဆင္းသည္ ျမန္မာသုိ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံးလာေရာက္လည္ပတ္ေသာ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

 ----------------------------------------------------------------------------------------

မဲေဆာက္ကုန္သြယ္မႈဇုန္အတြက္ ကက္ဘိနက္က မီးစိမ္းျပ

(22 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Mae Sot trade zone gets the nod ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ Tak ျပည္နယ္ မဲေဆာက္ေဒသတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ထူေထာင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကို ကက္ဘိနက္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြ႕ံၿဖိဳးမႈဘုတ္အဖြဲ႕(NESDB) သည္ ၂၀၁၅ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုင္း အဝိုင္းႏွင့္ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကံၤဖြ႕ံၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ စီမံကိန္းကို အဆိုျပဳခဲ့ပါသည္။

အဆိုျပဳခ်က္အၾကမ္းအား ယမန္ေန႔က Uttaradit တြင္ ကက္ဘိနက္က အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ကက္ဘိနက္ ကအတည္ျပဳခဲ့ေသာ စီမံကိန္း၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ မဲေဆာက္ဧရိယာ တစ္ခုလံုး (သို႔မဟုတ္) တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း အစိုးရေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Tossaporn Serirak ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Asean Single Window ႏွင့္အညီ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈအားလံုးေပးမည့္စနစ္လည္း အဆိုပါဇုန္တြင္ ထူေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာပါသည္။ အဆိုပါစနစ္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာမ်ားလည္း ၂၀၁၅ ေဒသတြင္း စီးပါြးေရးစုဖဲြ႕မႈအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ မူဝါဒေကာ္မတီတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Yingluck Shinawatra က ေျပာၾကားရာတြင္ မဲေဆာက္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလားအလာမ်ားမွာ ယမန္ေန႔က အတည္မျပဳမီ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာကတည္းက ေဆြးေႏြးေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္ ဥပေဒမ်ားကို ေရးဆဲြအတည္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစပထမတြင္ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာကို ပိုင္းျခားထားသည့္ ေသာင္ရင္းျမစ္တစ္ဖက္ရွိ Mae Pa ႏွင့္ Tha Sai Luad တို႔တြင္ စတင္ထူေထာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေဒသတြင္ စက္မႈဇုန္ကို Tak ျပည္နယ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဌာနတို႔ ပူးေပါင္းထူေထာင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိတံတားတြင္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားမျဖစ္ေရးအတြက္ ဒုတိယခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကို တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအေျခခံအေဆာက္အဦး၊ သေဘာၤတင္ပို႔မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဗဟိုဌာနမ်ား အေကာက္ခြန္လြတ္ ဧရိယာမ်ား။ ဂိုေဒါင္မ်ား၊ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈအားလံုးေပးမည့္ ေနရာမ်ား၊ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အေကာက္ခြန္စစ္ေဆးေရး စခန္းမ်ားပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

စက္မႈစီးပါြးေရးဌာန၏ သုေတသနျပဳခ်က္အရ မဲေဆာက္ေဒသသည္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၏ အဓိကက်ေသာ ေနရာတြင္ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အားေကာင္းေသာ အလားအလာရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

အဆိုပါ ေလ့လာခ်က္အရ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ သီးႏွံ စည္သြပ္ဗူးစက္႐ံု၊ သစ္အေခ်ာထည္ႏွင့္ ပရိေဘာဂျပဳလုပ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္သမားမ်ားစြာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိႏိုင္သည္ဟု သိရပါသည္။

မဲေဆာက္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတန္ဖိုးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ၃၀ ဘီလီယံဘတ္ရွိခဲ့ကာ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါေဒသတြင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရွ႕ဆက္လုပ္ႏိုင္ရန္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား၌ သစ္ေတာမ်ားထိန္းသိ္မ္းကာကြယ္ထားမႈကို အစိုးရကပယ္ဖ်က္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Mr.Tossaporn က ေျပာၾကားပါသည္။

Tak ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Suriya Prasarthandit ကေျပာၾကားရာတြင္ ကက္ဘိနက္သည္ မဲေဆာက္တြင္ အျခား ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ မူမ်ားကိုလည္း အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဥမင္လႈိဏ္မ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ား၊ Tak‑မဲေဆာက္ ေလးလမ္းသြား အေဝးေျပးလမ္း၊ ေလဆိပ္ႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားပါဝင္ပါသည္။

ကက္ဘိနက္သည္ Sukhothai ေျမာက္ပိုင္း အနိမ့္ေဒသ၊ Uttaradit ၊ Tak ၊ Phetchabun ႏွင့္ Phiasanulok  တို႔တြင္ ဘတ္ (၅၁) ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ စီမံကိန္း(၁၁၁) ခုကိုလည္း အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုအထဲ မွ ဘတ္ (၆၁၇) သန္း တန္ဖ