Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Editorial
Document Editorial

Snapshot of the item below:
Editorial

*

*

၁၃.၂.၂၀၁၃

အေတြးအျမင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ပြဲ၏ တန္ဖိုး

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားကဆိုလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔ျဖစ္သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔ကို ႏုိင္ငံႏွင့္အဝန္း တရားဝင္ ေပၚေပၚထင္ထင္ က်င္းပခြင့္ရခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ။ အာဏာပိုင္မ်ား၏ မ်က္ေစာင္းထိုးမႈ ေအာက္တြင္ မည္သည့္ အသင္းအပင္း အဖြဲ႕အစည္းမွ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳခြင့္ မရခဲ့ပါ။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ေမြးေန႔ဂုဏ္ျပဳပြဲကို တစ္စတစ္စ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္သည္။  ယင္းႏုိင္ငံေရး မိုးေလဝသ ေျပာင္းလဲမႈမွာ ဘယ္အရာကို ေဖာ္ျပေနသလဲ ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားလက္ထက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လုိ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳး ေပၚထြက္လာဖို႔ ေရခံေျမခံေကာင္း အစပ်ိဳးေနေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈရွိေအာင္ တျဖည္းျဖည္းတည္ေဆာက္ေနသည့္  အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ လူငယ္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အနစ္နာ ခံမႈ၊ လက္ေတြ႕က်မႈႏွင့္ အေတြးအေခၚ တို႔ကို သိခြင့္ျမင္ခြင့္ ပိုမိုရရွိလာသည့္အတြက္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ အတြက္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

ယခုလို သိျမင္ခြင့္ရရွိလာသည့္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ေခတ္ က လူငယ္ေတြ မည္သို႔ ေတြးေခၚၾကသည္ ၊ တုိင္းျပည္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကသည္ကို သံုးသပ္ေဝဖန္ ၾကည့္ႏုိင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အ စည္း အမ်ားသူငါ ထင္မွတ္ထားၾကသည့္ ယခင္ေခတ္က လူငယ္မ်ားထက္ ယေန႔လူငယ္မ်ားသည္ ပိုမို၍ ညံ့ဖ်င္းလာၾကသည္ဟူေသာ အသိကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ရာမွာ သမုိင္းတာဝန္ကို ထမ္းရြက္ရမည့္ လူငယ္မ်ား၏ လက္ထဲတြင္သာရွိေနသည္။ အေမရိကန္ သမၼတ ဂၽြန္အက္(ဖ္) ကေနဒီက အေမရိကန္ သမၼတအျဖစ္ က်န္းသိစၥာက်ိန္ဆုိပြဲတြင္ အေမရိကန္လူငယ္မ်ားကို ယခုလို ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ “ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ငါတို႔ကို ဘာလုပ္ေပးမလဲလို႔ မေမးပါနဲ႔၊ ငါတို႔က ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဘာလုပ္ေပးရမလဲဆိုတာကိုပဲ ေမးပါ” ဟု ေျပာၾကားသြား ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ေလးမွာ ႐ုိးရွင္းသလို အားမာန္အျပည့္ရွိသည္ကို စာဖတ္သူတိုင္း သံုးသပ္ ခံစားမိေပမည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ကို တစ္စံုတစ္ရာလုပ္ေပးေစခ်င္သည့္ စိတ္ဆႏၵျဖည့္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ကို ေက်ာင္းသားဘဝမွာ ကိုေအာင္ဆန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးသမားဘဝမွာ သခင္ေအာင္ဆန္းျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားဘဝမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖင့္လည္းေကာင္း အသြင္မ်ိဳးစံုျဖင့္ လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔လူငယ္မ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ၾကည္ညိဳစိတ္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးအသိဝင္သြားလွ်င္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိသြားလွ်င္ ႏုိင္ငံအတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါမည္။

ဒီေရ၊ ဒီေလ၊ ဒီေတာ၊ ဒီေတာင္ကိုမွ မခ်စ္လွ်င္ မေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အမိျမန္မာျပည္မွာ အဘယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာပါေတာ့ မည္နည္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံခ်စ္ေသာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစခ်င္ေသာ လူငယ္လူရြယ္ မ်ား မ်ားစြာေပၚထြန္းလာဖို႔ ရည္ရြယ္ပါသည္။

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2013 (2)
Document yangonchronicle 2013 (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013 (2)

*

*

၁၃.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

  1. ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အကူအညီ

{The Straits Times မွ 9 Feb 2013 ရက္စြဲပါ China's hand in Myanmar's peace talks ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္}

  1. ဧၿပီမွစ၍ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဖက္စပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္ ျမန္မာ ခြင့္ျပဳဖြယ္ရွိ

{Financial Times မွ 8 Feb 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar May Allow Foreign Bank Joint Ventures as Early as April ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္}

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အကူအညီ

{The Straits Times မွ 9 Feb 2013 ရက္စြဲပါ China's hand in Myanmar's peace talks ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္}

မၾကာေသးခင္က ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကခ်င္သူပုန္အုပ္စုတို႔အၾကား စတင္လုိက္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ၏ ရလဒ္ကုိအားလုံးက မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ေနခ်ိန္တြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႀကီးထြက္ေပၚသြားသည့္ အရာတစ္ခုမွာ တရုတ္အစိုးရ၏ အကူအညီပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

တရုတ္အစိုးရက နယ္စပ္ၿမိဳ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရႊလီတြင္ယင္းေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ကမကထျပဳလုပ္ေပးခဲ့ရုံသာမက ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ဖြဲ႕(ေကအုိင္ေအ) တုိ႔မွကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ေရးအတြက္တရုတ္အရာရွိႀကီးမ်ားကုိပါ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္(တနလၤာေန႔)တြင္ ၇ နာရီၾကာမွ် က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ယင္းေဆြးေႏြးပြဲက အိမ္နီးခ်င္း အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိ ေရာင္ျပန္ထင္ဟပ္ေစသလုိတရုတ္-ျမန္မာအၾကား ဆက္ဆံေရးေအးခဲေနၿပီဟူသည့္ သံသယမ်ားကုိလည္း လြင့္စင္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေစေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက အကဲျဖတ္သည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တရုတ္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈႀကီးေအာက္ကေန ရုန္းထြက္ျဖတ္ေတာက္ပစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ထင္မွတ္ေနတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ သတိထား ၾကည့္ဖုိ႔လုိတဲ့ကိစၥတစ္ခုပဲရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ . .ျပင္ပဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္ေလ့ရွိတဲ့စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ

 ျပည္တြင္းအခ်ဳပ္အျခာအာဏာေရးရာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥမ်ိဳးမွာသူတုိ႔ကုိယ္တုိင္တရုတ္ႏုိင္ငံကုိသြားတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္သူတုိ႔ရဲ႕ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးသမား

ေတြကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံဆီေစလႊတ္တယ္ဆုိတာပါ"ဟု London School of Economics မွ သုေတသန Fellow ႏွင့္ျမန္မာ့ေရးရာေလ့လာဆန္းစစ္သူ

 ေမာင္ဇာနည္ကေျပာသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည့္ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ျမန္မာလည္းပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရဆန္႔က်င္သူမ်ား အေပၚစစ္အစိုးရက ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေနာက္ကမာၻကပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တရုတ္သည္ ျမန္မာ၏ အႀကီးဆုံး အလွဴရွင္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေခၚေဝၚသုံးႏႈန္းမႈအရ တရုတ္သည္ ျမန္မာႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ဟူသည့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာသည္ တရုတ္ႏွင့္ ခပ္ကင္းကင္း ေနၿပီး အေနာက္ကမာၻ(အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္မည့္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးေနသည္ ဟူေသာ ေျပာဆုိမႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ဖယ္ရွားၿပီးႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံးသံအမတ္ႀကီးတစ္ဦး စတင္ခန္႔ကာႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား စစ္ေရးဆက္ဆံမႈမ်ားထူေထာင္ခဲ့သည္။ သမၼတအုိဘားမားအပါအဝင္ထိပ္တန္းအေမရိကန္အရာရွိႀကီးမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္သလုိျမန္မာအစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာ့ေဈးကြက္တြင္း အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းသည့္တရုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဒလေဟာဝင္ေရာက္လႊမ္းမုိးမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ေနရာအႏွံ႔အျပား တရုတ္စက္ရုံအလုပ္ရုံမ်ားေၾကာင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္နစ္နာမႈ အစရွိသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ဆန္႔က်င္ေရးသေဘာတရား မွာ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေကအုိင္ေအႏွင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းေရးအတြက္ေဆြးေႏြးမႈကုိၾကည့္မည္ဆုိပါက တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈမွာ ေလ်ာ့က်သြားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူတုိ႔က သုံးသပ္သည္။

ထင္ရွားေသာ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္မွာ အေမရိကန္သံရုံးက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းစစ္မက္ပဋိပကၡအေပၚ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ျမန္မာႏွင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔ ျပန္ေပါင္းထုတ္မႈအဆုံးသတ္သြားျခင္းေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ဇာနည္က ဆုိသည္။

မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အန္ဂ်ီအုိ (NGO) တုိ႔၏ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားကုိ ကုိးကားေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ အေမရိကန္သံရုံးေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာအစိုးရက ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္၌ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္တုိင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္လုိင္ဇာအနီးရွိ ကခ်င္သူပုန္မ်ားကုိ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ကခ်င္သူပုန္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသူ

 ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ခြင့္ျပဳရန္ အေမရိကန္သံရုံးက တုိက္တြန္းေျပာဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္သံရုံးက Myanmar ဟုသုံးႏႈန္းရမည့္အစား Burma ဟုေခၚေဝၚသုံးႏႈန္းလုိက္ျခင္းက စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီးမ်ားကုိ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ Myanmar ဟူေသာ နာမည္ကုိသာ ေခၚေဝၚ သုံးစြဲရန္ တုံ႔ျပန္ သတိေပးခဲ့သည္။

စင္ကာပူအေျခစိုက္ ျမန္မာ့ေရးရာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ Ian Storey အဆိုအရတရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာအၾကားခုိင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးရွိေနသည့္ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း တရုတ္ျပည္ကျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တည္ေဆာက္ရယူထားေသာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီး မႈပင္ျဖစ္သည္။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း တရုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတဦးသိန္းစိန္က ရပ္ဆုိင္းပစ္လုိက္သည့္တုိင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ဆက္လက္ခုိင္မာေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ တရုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ကုန္သြယ္ဖက္ႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ အျပန္ အလွန္ကုန္သြယ္ေရးမွာ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာၿပီးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံတန္ဖုိးထိေရာက္ရွိလာေၾကာင္း Ian Storey က ေထာက္ျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း မ်ားျပားလာေသာတရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတန္ဖုိးမွာ ယမန္ႏွစ္က ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံထိေရာက္ရွိလာသည္။  ေနျပည္ေတာ္အစိုးရက ယခုႏွစ္အတြင္း ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀ ရယူလုိလ်က္ရွိခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္က ေဒၚလာ ၅၂၇ သန္း ထုတ္ေခ်းခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိ႔အတူ တရုတ္ႏုိင္ငံကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကုိလက္လႊတ္ဆုံးရႈံးမခံခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္သူတုိ႔က ဆုိသည္။ ျမန္မာသည္ တရုတ္ျပည္အတြက္ အလားအလာရွိေသာ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္တစ္ခုဟုတရုတ္အစိုးရက ရႈျမင္သလုိ ယူနန္ကဲ့သုိ႔ေသာ အေနာက္ ေတာင္ဘက္ျပည္နယ္ေဒသမ်ားအတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ ေဈးကြက္တစ္ခုအျဖစ္ပါရႈျမင္ထားသည္။ ကခ်င္ စစ္မက္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေနရာသည္ လည္းယူနန္ျပည္နယ္ထဲသုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴမွ သြယ္တန္းမည့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းမ်ားႏွင့္ အလြန္နီးကပ္လ်က္ရွိသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေလ့လာေရးအင္စတီက်ဳမွ ပညာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ Ian Storey က"တရုတ္သည္ ျမန္မာႏွင့္ ထိကပ္ေနသည့္ နယ္စပ္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိလည္းလုိလားသလုိ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ကခ်င္စစ္မက္ပဋိပကၡကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာမည္ကုိလည္း မလုိလားေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေကာင္းမြန္စြာခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း" ေျပာၾကားသည္။

"ယူနန္ျပည္နယ္ထဲကုိ ကခ်င္ဒုကၡသည္ေတြ အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ ဝင္ေရာက္လာမွာကုိတရုတ္ႏုိင္ငံက အင္မတန္စိုးရိမ္ေနတယ္" ဟု ၎ကဆုိသည္။

အမွန္စင္စစ္ ကခ်င္ကိစၥတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦး၏ အခန္းက႑မွပါဝင္လာျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တရုတ္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားႏုိင္ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေၾကာင္းေလ့လာသုံးသပ္သူတုိ႔က ဆုိသည္။

"အေနာက္ကမာၻက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိလာၿပီး ေဒၚလာေငြေတြနဲ႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေကာင္းျမွဳပ္ႏွံပါလိမ့္မယ္၊ ႏုိင္ငံျခားအကူအညီဆုိတာေတြ ေပးေကာင္း ေပးမယ္။ ဒါေပမဲ့ . . ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး အဆုံးမသတ္ႏုိင္ေသးသေရြ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ႀကီးႀကီးမားမား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ တရုတ္ႏုိင္ငံကအဲဒီလုိေနရာမ်ိဳးကုိ အပုိင္ကုိင္ထားတာ၊ သူ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္အဆုံးသတ္ သြားေအာင္ ကူညီလုပ္ကုိင္ေပးႏုိင္တယ္၊ . ..ဒါမွမဟုတ္ ျပည္တြင္းစစ္ျပန္လည္ႀကီးထြားလာေအာင္လည္း လုပ္ႏုိင္တယ္" ဟုေမာင္ဇာနည္က သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

--------------------------------------------------------------------------

ဧၿပီမွစ၍ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဖက္စပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္ ျမန္မာ ခြင့္ျပဳဖြယ္ရွိ

{Financial Times မွ 8 Feb 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar May Allow Foreign Bank Joint Ventures as Early as April ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္}

လာမည့္ ဧၿပီလမွစ၍ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအက်ိဳးတူဖက္စပ္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားကုိ ဗဟုိဘဏ္က လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳဖြယ္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာအေရးကိစၥမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေနသူ အစိုးရအရာရွိႀကီးတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္အား အလုံးစုံျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ေျခလွမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ယင္းသုိ႔ခြင့္ျပဳရန္စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

လာမည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္စတင္မည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္သစ္အတြင္းျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား အက်ိဳးတူဖက္စပ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဌာန အႀကီးအကဲ ေဒၚခင္ေစာဦးက ေျပာၾကား သည္။ အက်ိဳးတူဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆုံး အစုရွယ္ယာ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိင္ဆုိင္မႈရွိရန္ လုိအပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ယခုအခါ အေလးအနက္စဥ္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

"အက်ိဳးတူဖက္စပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အနည္းဆုံး ၂ ႏွစ္ခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းခြဲထူေထာင္ဖုိ႔

ကၽြန္မတုိ႔ခြင့္ျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေဒၚခင္ေစာဦးကေျပာသည္။

ယခုလုိ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ StandardChartered Plc ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ Mizuho Corporate Bank Ltdကဲ့သုိ႔ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  သƜ