Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Yangon Chronicle(Quotes & Comments)
Document Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

Snapshot of the item below:
Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

 

*

*

၁၇.၂.၂၀၁၃

သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ဒီဥပေဒအရတိုင္ၾကားလာရင္ မည္သူ႔ကိုမဆို ေကာ္မရွင္ကစစ္ေဆးခြင့္ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးေတြကို တရားစြဲဆိုတင္ပို႔ခြင့္ရွိပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ေတြက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အဆင့္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို စစ္ေဆးဖို႔ရွိလာရင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္တရား႐ံုးေတြကို ဒီဥပေဒအရ စစ္ေဆးအေရးယူခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ဒီ တရား႐ံုးမ်ားအေပၚမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ေတြက ၾသဇာလႊမ္းမိုးခံရတယ္လို႔ ေကာ္မရွင္ ကယူဆရင္ အထူး တရား႐ံုးေတြ ဖဲြ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ကိုလည္း ဥပေဒအရ ေပးအပ္ထားပါတယ္။”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ Fresh News Journal အမွတ္(၃/၁၈၈)တြင္ပါရွိေသာ “လာဘ္ကိစၥလက္ေရွာင္ၾကေလာ့”သတင္းမွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုး၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

------------------------------------------------------------------------------------------

“ဒီ ညီလာခံက အေရးႀကီးတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီက ဒီမိုကေရစီပါတီဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရ စီနည္းက်က် ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲေတြကို ေအာက္ေျခအက်ဆံုးျဖစ္တဲ့ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာ တို႔အထိ အားလံုး မွာ ညီလာခံေတြလုပ္ၿပီးေတာ့မွ ေနာက္ဆံုးဗဟုိညီလာခံလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ပါတီ ဒီမိုကေရစီ နည္းက်တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁) အမွတ္ (၁၀) တြင္ပါရွိေသာ “NLD ျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံ မတ္လ အတြင္း က်င္းပမည္” သတင္းမွ ဦးတင္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ ခ်က္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------

“အစိုးရကအသြင္ကူးေျပာင္းေနခ်ိန္မွာ အရင္ကျဖစ္ခဲ့တာေတြကို မလုပ္တာထားပါေတာ့ လက္ရွိ အစုိးရမွာ ျဖစ္တဲ့ ကိစၥေတြကိုေတာ့ ေသခ်ာကိုင္တြယ္ ရပါလိမ့္မယ္”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Journal အတြဲ (၉) အမွတ္ (၇) တြင္ပါရွိေသာ “လက္ပံေတာင္း ေတာင္ သပိတ္စခန္းၿဖိဳခြင္းရာ တြင္ စစ္သံုးလက္နက္မ်ား အသံုးျပဳခဲ့ဟုဆို” သတင္းမွ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Justice Trust အဖြဲ႕ဒါ႐ုိက္တာ Roger Normand ၏ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

“စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ဆိုရင္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ခြင့္ ဘယ္ေနရာမွ မေပးဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မီဒီယာမွာ အခ်ိန္ပိုင္းလာလုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ေရးဆဲြေနပါတယ္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးေတြ အခ်ိန္ပိုင္း အျဖစ္ သတင္းလိုက္ ျခင္း၊ သတင္းစာစီ၊ စာ႐ုိက္ျခင္း၊ Marketing ဆင္းျခင္းစတဲ့ ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ္ကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီး ဝင္ေငြရွာႏိုင္ ပါတယ္။”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Street View Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၇) တြင္ပါရွိေသာ “တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ရရွိေအာင္ ကူညီေပးမည္” သတင္းမွ Home Multi Media Group မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------

“အခုလို လွဴဒါန္းႏိုင္တာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထိုးႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုလို႔ပဲ ယူဆပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့တာလည္း ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ေျမစာပင္ျဖစ္ခဲ့တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူမ်ား ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခုကဲ့သို႔ စားနပ္ရိကၡာမ်ားေပးအပ္ျခင္းသည္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ တရားဝင္ ရရွိေသာ ေထာက္ပံ့မႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Street View Journal အတြဲ (၂) အမွတ္ (၇) တြင္ပါရွိေသာ “KNU နယ္ေျမထဲရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ သြားေရာက္လွဴဒါန္း” သတင္းမွ KNU ဆက္ဆံေရး႐ံုးမွ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ရွိသူ ဦးေစာေရာ္ဂ်ာစင္၏ ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

                                                            ********************************************************

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2013
Document yangonchronicle 2013

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013

 

*

*

၁၆.၂.၂၀၁၃

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

  1. ဥေရာပသမဂၢ(EU)-ျမန္မာ စီးပြားပိုမိုခိုင္မာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္
  2. ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေပၚေပါက္ေရး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူအေပၚ အေျခခံရန္လိုအပ္
  3. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေန မတ္လတြင္ တင္သြင္းမည္
  4. ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးက႑ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကာလတိုပညာေရးအကူအညီရယူသင့္

**********************************************************************************

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

ဥေရာပသမဂၢ(EU)-ျမန္မာ စီးပြားပိုမိုခိုင္မာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဥေရာပသမဂၢ(EU)ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ပိုမိုခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အရွိန္ဟုန္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ကက္သရင္းအက္ရွ္တန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအႀကီးအကဲ

 ကက္သရင္းအက္ရွ္တန္ တို႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးအေနအထားမွ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပိုမုိျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကက္သရင္းအက္ရွ္တန္က တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႕သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးသူရေရႊမန္း တို႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အီးယူ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား နီးကပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလေနာက္ပိုင္းမွစတင္၍ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ယူရိုသန္း ၁၅၀ ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

                                                                                                                                        YC

 ******************************************************************

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေပၚေပါက္ေရး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူအေပၚ အေျခခံရန္လိုအပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူ အေပၚအေျခခံ၍ တည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕ Y.W.C.A ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုေန႕အခမ္းအနားတြင္ ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြပါတီမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြပါတီမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ယခင္က  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုဝင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်မႈ၊ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားမႈမ်ားမွသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္သည့္ အဆင့္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ရၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မီး မၿငိမ္းႏိုင္ခဲ့ရသည္မွာလည္း ယခုထိပင္ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါ အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူ၍ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ထုူေထာင္သင့္ေၾကာင္း ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုေသာ ဖက္ဒရယ္မူကိုသာလိုလားၿပီး စီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ မဟုတ္ေၾကာင္းသိရသည္။ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရ သည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာလည္း ယခင္ စစ္အစိုးရမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဖက္ဒရယ္မေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဖယ္ဒရယ္မူက်င့္သံုးႏိုင္ေရးကိုသာ အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီမွ ဦးႏိုင္ခင္ေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

YC

**********************************************************************

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေန မတ္လတြင္ တင္သြင္းမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ Mr. Tomas Ojea Quintana မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႐ိုပာင္ဂ်ာတို႔၏ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ကို ကုလသမဂၢသို႔ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Mr. Tomas Ojea Quintana သည္ အဆိုပါအစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္သို႕ သြားေရာက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဖြင့္လွ)