Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ON INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document ON INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
ON INTERNATIONAL MEDIA (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. Xi Jinping တရုတ္သမၼတေနရာအတြက္ ေရပန္းစား

( 14 March 2013 ရက္စြဲပါ BBC News မွ ‘Xi Jinping poised for China Presidency’ ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. တပ္မေတာ္ အာဏာစြန္႔ဖို႔လိုပာု ဦးဝင္းတင္ေျပာၾကား

(Bangkok Post မွ 13 Mar 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar military must go: Win Tin”သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. တ႐ုတ္တို႔လုပ္ကိုင္ေနေသာေၾကးနီမိုင္းသည္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအတြက္အက်ိဳးရွိမည္ပာု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

(AFP News မွ 14 Mar 2013 ရက္စြဲပါ “Chinese-lacked mine will benefit Myanmar: Suukyi”သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆုိသည္)


Xi Jinping တရုတ္သမၼတေနရာအတြက္ ေရပန္းစား

( 14 March 2013 ရက္စြဲပါ BBC News မွ ‘Xi Jinping poised for China Presidency’ ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

ေဘဂ်င္းမွေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏွစ္ပတ္လည္ပါလီမန္ အစည္းအေဝးတြင္ ဇီဂ်င္ပင္းအား သမၼတအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။

ဇီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏိုဝင္ဘာလက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆယ္ႏွစ္တာကာလၿပီးဆံုး၍ အနားယူေတာ့မည့္ ဟူက်င္ေတာင္ ေနရာတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ထိပ္တန္းရာထူးတြင္ ခန္႕အပ္ျခင္းခံရပါသည္။

ျပည္သူ႕ခန္းမႀကီးတြင္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္တြင္ လူ ၃၀၀၀ ခန္႕သည္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ၾကမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္အျဖစ္လည္း ဝမ္က်ားေပါင္ေနရာတြင္ Li Keqiang အား ေသာၾကာေန႕တြင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္း လိမ့္မည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ခန္႕မွန္းေနၾကပါသည္။

အဆိုပါေနရာမ်ားအတြက္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အစဥ္အလာအရ အခမ္းအနားႀကီးျဖစ္ၿပီး အံ့ၾသဖြယ္ရလဒ္မ်ား ထြက္ခဲ့ပါ သည္။

Mr. Xi အား ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႕က က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႕အပ္ခဲ့ၿပီး ထိပ္တန္းစစ္တပ္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္တြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ခန္႕အပ္ခဲ့ပါသည္။

၎အား တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ၎ႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႕အေပၚ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈအတြက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏အဖြဲ႕မွာ ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ၇ ဦးပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီျဖစ္ပါသည္။

Mr. Xi သည္ အသက္ ၅၉ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအေတြ႕အၾကံဳရွိသူတစ္ဦး၏သား ျဖစ္ပါသည္။

၎သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အဆံုးအျဖတ္မ်ားခ်မွတ္သည့္ ထိပ္တန္းေကာ္မတီျဖစ္ေသာလုပ္ငန္း ေကာ္မတီတြင္ ၂၀၀၇ တြင္ ခန္႕အပ္ျခင္းမခံရမီက Zhejiang ႏွင့္ ရွန္ဟိုင္းနယ္မ်ားတြင္ ထိပ္တန္းပါတီေခါင္းေဆာင္ေနရာ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလက ထိပ္တန္းပါတီေခါင္းေဆာင္ေနရာ ရရွိၿပီးေနာက္ တရုတ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ရာထူးအတြက္ ေထာင္ေခ်ာက္ မ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့သူအျဖစ္ခ်ီးက်ဴးေရးသားခဲ့ပါသည္။

အဆင့္တိုင္းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားတိုက္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္ပံုႏွင့္ ပါတီ၏အခြင့္အေရးယူမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း မရွိက မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးမႈမ်ား ၎က ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ပါတီတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ၎ကကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ေနရာ ရယူၿပီးေနာက္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႕ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ပါတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေကဒါမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ လာဘ္ေငြရယူမႈမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝး ေနမႈမ်ားႏွင့္ ဗ်ဴရိုကေရစီႏွင့္ တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ မလိုအပ္သည္မ်ားကို အေလးေပးမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ ရမည္ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

အေရးႀကီးေသာဒုတိယသမၼတေနရာကိုလည္း ၾကာသာပေတးေန႕တြင္ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေသာၾကာေန႕တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဝမ္က်ားေပါင္၏ေနရာဆက္ခံမည့္သူအမည္ ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ရာ ပါတီ၏ နံပါတ္ႏွစ္ ေခါင္းေဆာင္ ယခင္ Liaoning ပါတီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း Li Keqiang အား အမည္စာရင္း တင္သြင္းဖြယ္ရွိပါသည္။

 


တပ္မေတာ္ အာဏာစြန္႔ဖို႔လိုပာု ဦးဝင္းတင္ေျပာၾကား

(Bangkok Post မွ 13 Mar 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar military must go: Win Tin”သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆို သည္)

တပ္မေတာ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေလွ်ာ့ေပးလြန္းသည္ပာု ယံုၾကည္ထားသူ ဒီမိုကေရစီ လက္ေပာာင္းႀကီး ဦးဝင္းတင္က တပ္မေတာ္အာဏာ အျပည့္အဝမစြန္႔လႊတ္ေသးသ၍ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္လာ မည္မပာုတ္ပာု ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

အသက္ ၈၃ ႏွစ္အရြယ္ ဦးဝင္းတင္သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီး ခံရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁၉ ႏွစ္ခန္႔ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

NLD ပါတီ အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူ ဦးဝင္းတင္က ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအ လြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တြန္းအားေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပာု ေျပာၾကားသည္။

ဗုဒၶပာူးေန႔ထုတ္ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဦးဝင္းတင္က “ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမ်ားစုကေတာ့ စစ္အာဏာ ရွင္ေတြကို ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲကို တြန္းခ်ပစ္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ေဒၚစုကေတာ့ သူတို႔ကို ရန္ကုန္ ကန္ေတာ္ႀကီးထဲေလာက္ပဲ တြန္းခ်ခ်င္တာပါ”ပာု ရယ္ရႊင္ဖြယ္ တင္စားေျပာဆိုသည္။

“ေဒၚစုကေတာ့ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို သူ႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သား မိတ္ေဆြေတြျဖစ္လာေအာင္ စည္း႐ံုး ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူေတြပာာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ ခါးခါးသီးသီးဒုကၡေတြ႕ခဲ့ၾကရပါတယ္။ တပ္မ ေတာ္ အာဏာမစြန္႔ပဲနဲ႔ ဘယ္လိုဒီမိုကေရစီ၊ ဘယ္လိုလူ႕အခြင့္အေရးမွ မရႏိုင္ပါဘူး”ပာု ဦးဝင္းတင္က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာ ဆိုသည္။

ထိုသို႔ စိုးရိမ္ပူပန္ေသာ္ျငားလည္း ဦးဝင္တင္က “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေလးစားေၾကာင္း၊ သူမ၏ ဒီမိုကေရစီအေရး မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို အခိုင္အမာယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ သူမ၏ နည္းဗ်ဴပာာမ်ားကို သံသယရွိေသာ္ျငားလည္း အ ကယ္၍ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ယဥ္ပါးေအာင္လုပ္ႏိုင္သူ တစ္စံုတစ္ဦးရွိသည္ဆိုပါက သူမသာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း”ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စစ္တပ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ ၂၀၁၁ တြင္ ေျပေလ်ာ့လာၿပီး သမၼတသစ္ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီကို လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ေပးျခင္း အပါ အဝင္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ဦးတည္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ္လည္း မိမိ၏ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားကို မွီရန္ အေဝးႀကီးပာု ဦးဝင္းတင္ကဆိုပါသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့လူတစ္ေယာက္ဆိုေပမယ့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေထာင္က်ေနတုန္းလို႔ ခံစားရပါတယ္။ ေထာင္နံရံေတြမရွိေတာ့ေပမယ့္ သံေျခက်င္းခတ္ထားတုန္းပါပဲ”ပာု ဦးဝင္းတင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒတြင္ တပ္မေတာ္ကို လႊတ္ေတာအမတ္ေနရာ ေလးပံုတစ္ပံု ေပးထားသည့္အျပင္ ဒီမို ကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ထားေသာအစိုးရကို ဖ်က္သိမ္းခြင့္၊ အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကညာခြင့္တို႔ အပ္ႏွင္းထားသည္။

ထို႔အျပင္ NLD ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္မလာေစရန္ ပိတ္ပင္ထားဦး မည္ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔အမ်ားစုကေတာ့ ဒီအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ခ်င္တယ္။ အသစ္ျပန္ေရးခ်င္တယ္”ပာု ဦးဝင္းတင္က ေျပာၾကား သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စာေစာင္မထုတ္ခင္ ဆင္ဆာတင္ရေသာ စနစ္ကို ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လတြင္ ဖ်က္သိမ္း ေပး ခဲ့ၿပီး ဂ်ာနယ္မွသည္ သီခ်င္းစာသားအထိ အရာအရာထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈကို အဆံုးသတ္လိုက္ကာ ဧၿပီလတြင္ ပုဂၢလိကသတင္းစာ မ်ားကိုပင္ ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုလဆန္းတြင္ အဆိုျပဳလာေသာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒၾကမ္းကို မီဒီယာေလာကသားမ်ားက စိတ္ ပ်က္လက္ပ်က္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး၊ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ေပးသည့္ ကတိကဝတ္ကို အစိုးရက ျပန္႐ုတ္သိမ္းႏိုင္မည္ပာူေသာ စိုးရိမ္ မႈမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲေသာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပ ကၡကို သတင္းေရးသားျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ျခင္းအပါအဝင္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ထည့္သြင္းထားသည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အေပါင္းအပါ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို အပတ္စဥ္ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ေရဒီယုိအသံလႊင့္ အစီအစဥ္ မ်ားမွတစ္ဆင့္ အစဥ္တစ္စိုက္ ေဝဖန္ေနသူ ဦးဝင္းတင္က ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ပိုမိုလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ မီဒီယာ မ်ားက တြန္း အားေပးၾကရမည္ပာု ေျပာၾကားသည္။

“စာနယ္ဇင္းသမားေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားက အခုအေျခအေနကို ေတာ္ေတာ္ေကာင္းေနၿပီလို႕ ထင္ ေနၾကတယ္။ သူတို႔က ဒါေလးနဲ႔ပဲ ေရာင့္ရဲေနၾကတယ္။ အစိုးရကို အျပစ္မတင္ခ်င္ၾကဘူး။ ထုတ္မေျပာခ်င္ဘူး။ ဒါျပႆနာ ပဲ”ပာု ဦးဝင္းတင္ကဆိုသည္။

ျပည္တြင္းမွ အကဲခတ္ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕ကမူ “စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏြံ႕ထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီဘံုသို႔ဆြဲတင္ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကို အျပဳသေဘာခ်ီးက်ဴးျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အျပင္ အျပဳသေဘာ ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ျခင္း စသည့္နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ဘက္စံု၊ ေဒါင့္စံုမွ ဝိုင္းဝန္းဆြဲတင္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ကြယ္မွ မပာာဗ်ဴပာာ ကစားကြက္ဖန္တီးရွင္ ဦးသန္းေရႊ(ဖာဂူဆန္)ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရာတြင္ ေမာ္ရင္ပာုိလို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ပါးနပ္ဖို႔လိုအပ္ ေၾကာင္း”သံုးသပ္ေျပာဆိုၾကသည္။

မႏွစ္က ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္းတြင္ လႈပ္သြားေသာ အင္အားျပင္း ငလ်င္သည္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ ထိခိုက္ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ျပန္ေရြးကာ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားထည့္သြင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ယၾတာေခ်သည့္သေဘာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ပာု အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ သတင္း မ်ားက ဆိုပါ သည္။

                   


        

တ႐ုတ္တို႔လုပ္ကိုင္ေနေသာေၾကးနီမိုင္းသည္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ပာု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

(AFP News မွ 14 Mar 2013 ရက္စြဲပါ “Chinese-lacked mine will benefit Myanmar: Suukyi”သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆုိသည္)

ျမန္မာအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မံုရြာနယ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသတြင္ တ႐ုတ္တို႔ လုပ္ ကိုင္ေနေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ေၾကးနီမိုင္းကို လက္သင့္ခံၾကရန္ႏွင့္ သို႔မပာုတ္ပါက တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို နစ္နာေစမည့္ အႏၱရာ ယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ ဆႏၵျပသူမ်ားကို မေန႔ကတိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

အကယ္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ေၾကးနီစီမံကိန္းကို စြန္႔လႊတ္မည္ဆိုပါက အနီးတစ္ဝိုက္ ေဒသခံအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္သည္ပာူေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သတိေပးစကားက ေၾကးနီမိုင္းအနီးမွ ေဒသခံရြာသား မ်ားကို စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေစပါသည္။

“ဒီစီမံကိန္းကို ရပ္ပစ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ေဒသခံျပည္သူေတြေကာ၊ တိုင္းျပည္အတြက္ေကာ အက်ိဳးရွိမွာမပာုတ္ပါဘူး။ တစ္ ျခားႏိုင္ငံ(တ႐ုတ္)က ကြ်န္မတို႔တိုင္းျပည္ပာာ စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မယံုရဘူးလို႔ ယူဆသြားႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ ႀကိဳက္ သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံနဲ႔ကေတာ့ ဆက္ဆံေနရမွာပါ”ပာု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၎ေဒသသို႔ သြားေသာ ခရီးစဥ္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒသခံဒုတိယရြာတြင္ လူ ၅၀၀ ခန္႔ကို စကားေျပာရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမအေပၚ မေက်နပ္သူမ်ားအား “ကြ်န္မအိမ္ကိုလာၿပီး ဆႏၵျပၾကပါ”ပာု တိုက္တြန္းႏွစ္သိမ့္ခဲ့သည္။

ယခုကိစၥသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ကို အျပည့္အဝေဆာ&#