Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ဆိုင္ကလုန္းအားေပ်ာ့သြားေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာတြင္ တပ္လွန္႔ထားဆဲ

(AFP မွ 15 May 2013 ရက္စြဲပါ “Cyclone weakens but Bangladesh, Myanmar on alert:UN” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာ့ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားရရွိေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ၾကရန္ အိႏိၵယအစိုးရ တိုက္တြန္း

(The Economic Times မွ 16 May 2013 ရက္စြဲပါ “Put joint effort for Myanmar oil blocks: Govt to private cos, PSUs” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အုိဘားမားေတြ႕မည္

(USA Today မွ 16 May 2013 ရက္စြဲပါ Obama to meet leader of Burma(Myanmar) ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)


ဆိုင္ကလုန္းအားေပ်ာ့သြားေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာတြင္ တပ္လွန္႔ထားဆဲ

(AFP မွ 15 May 2013 ရက္စြဲပါ “Cyclone weakens but Bangladesh, Myanmar on alert:UN” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာကမ္းေျခ ေျမနိမ့္ပိုင္းမ်ားသုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ဆိုင္ကလုန္းမဟာဆင္ အားေလ်ာ့သြားပံု ရ ေသာ္လည္း ၎ေဒသမွ လူ ၈ သန္းခန္႔ကို အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္ဆဲပင္ ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢက ဆိုပါသည္။

“ဆိုင္ကလုန္းသည္ အားေပ်ာ့သြားပံုရၿပီး အဆင့္ ၁ Category ဆိုင္ကလုန္းအျဖစ္သို႔ေလွ်ာ့သြားသည္”ဟု ကုလလူ သားခ်င္း စာနာမႈညွိႏႈိင္းေရးဌာန UN OCHA က အဂၤါေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေရွ႕ေျမာက္ အိႏၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာအေနာက္ပိုင္းမွ လူ ၈ သန္းခန္႔ကို အႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္ဆဲ ျဖစ္ၿပီး စစ္တေကာင္းႏွင့္ ေကာ့ဘဇားခ႐ိုင္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၃ သိန္းခန္႔ ေနထိုင္ရာေဒသ ျဖစ္သည္။

ဆိုင္ကလုန္းဒဏ္ကို ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕ ၁၁၃ ဖြဲ႕ကို စုစည္းျပင္ဆင္ထားၿပီး အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးခြင့္မယူရဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သဘာဝေဘးဒဏ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ႀကီး မာမြတ္အလီက ကမ္းေျခခ႐ိုင္ ၁၃ ခုစလံုးတြင္ ဆိုင္ကလုန္း အတြက္ ျပင္ဆင္မႈအားလံုးလုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီဟု ေျပာၾကားပါသည္။

ဆိုင္ကလုန္းကို ရင္ဆိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ရခိုင္နယ္စပ္မွ အာဏာပိုင္မ်ားထက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ပိုမို ေကာင္းမြန္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူအကဲခတ္မ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အစိုးရအႀကီးတန္း တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ရခိုင္တြင္႐ံုးထိုင္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီ အမံမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဆိုင္ကလုန္းလမ္းေၾကာင္း မလြတ္သည့္ ေနရာမွ ဒုကၡသည္ ၃၈၀၀၀ ခန္႔ကို အဂၤါေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသည့္အေရအတြက္ကို တိက်စြာ မသိရဟု OCHA ကေျပာၾကားသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ေနရာေ႐ႊ႕ရန္ ျငင္းဆန္ၾကသည္ဟု သိရွိရၿပီး၊ တိတ္တဆိတ္ထြက္ေျပးသူ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား မွာလည္း စက္ေလွနစ္ျမႇဳပ္ကာ ၅၈ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ တရားဝင္သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ယခုႏွစ္ မုန္သံုရာသီမစမွီကပင္ မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း ႀကိဳတင္သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား ၏ အစီအမံမ်ား ေနာက္က်လြန္းသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ေထာက္ျပေဝဖန္ထားၾကသည္။


ျမန္မာ့ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားရရွိေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ၾကရန္ အိႏိၵယအစိုးရ တိုက္တြန္း

(The Economic Times မွ 16 May 2013 ရက္စြဲပါ “Put joint effort for Myanmar oil blocks: Govt to private cos, PSUs” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

Photo Credit by Economic Time

အိႏိၵယအစိုးရသည္ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားကို ေလလံဆြဲရာတြင္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ား ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းကိုလိုလားလ်က္ရွိၿပီး၊ သို႔မွသာလွ်င္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ စက္ကြင္း မလြတ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေဒသမွ အေရးပါေသာ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားကို အိႏၵိယႏုိင္ငံက ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဆိုပါ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရနက္ပိုင္လုပ္ကြက္ ၁၉ ေနရာႏွင့္ ေရတိမ္ပိုင္းလုပ္ကြက္ ၁၁ ေနရာအတြက္ ေလလံဆဲြရာတြင္ အိႏိၵယကုမၸဏီအနည္းဆံုး ၆ ခုခန္႔ ပါဝင္ပတ္သက္လွ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လုပ္ကြက္ ၃၀ တင္ဒါေခၚမည့္ အစီအစဥ္ ကို ဇန္နဝါရီလက ထုန္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ စိတ္ဝင္စားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္လလယ္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ သတင္းပတ္အတြင္း အိႏၵိယေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ဝန္ႀကီးဌာနက အိႏိၵယကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာ ကမ္းလြန္ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားတင္ဒါဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးရန္ Chirn India, Jubilant Oil and Gas, Prize Petroleum Company, Gugarat Natural Resources ကုမၸဏီမ်ားမွ အမႈေဆာင္မ်ားကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

အလားအလာေကာင္းေသာ အိႏိၵယကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်င္းခ်င္း ညွိႏႈိင္း၍ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ဝန္ႀကီးဌာနကတိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု ၎ကိစၥႏွင့္နီးစပ္သူ ေရနံကုမၸဏီအမႈေဆာင္ အရာရွိတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

၎အမႈေဆာင္အရာရွိက “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာစြမ္းအင္နယ္ပယ္တြင္ အႀကီးဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အိႏိၵယ အစိုးရအေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴေျမာက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏိုင္ငံမွ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ား ရရွိေရးကို အဆံုး႐ႈံးမခံလိုေၾကာင္း” ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ကမာၻ႕လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ႀကီးထြားလာသည့္စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ကမာၻ႕ေနရာအႏွံေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႕ ရွာေဖြထုတ္ယူခြင့္အတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။

Oil India ႏွင့္ ONGC Videsh Ltd တို႔သည္လည္းျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ လုပ္ကြက္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရနံလုပ္ကြက္တင္ဒါၿပိဳင္ဆိုင္ရာတြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ အိႏိၵယ၊ ကေနဒါ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ၿဗိတိန္၊ တ႐ုတ္၊ မေလးရွား၊ ပါကစၥတန္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ေရနံရွာေဖြေရး ကုမၸဏီ ၆၈ ခန္႔ ပါဝင္ေနသည္။

ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း ကမ္းေျခေရတိမ္ပိုင္းလုပ္ကြက္မ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္တဲြရမည့္ ျပည္တြင္းျမန္မာကုမၸဏီမ်ားကို ေလ့လာစံုစမ္းေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ေရနက္ပိုင္း လုပ္ကြက္မ်ားတြင္မူ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီႏွင့္ လက္တဲြရန္ မလိုအပ္ဟု သိရသည္။

Petronas, Total, Mitsui, Korea Gas, Esso ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ၎၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အေလွ်ာ့အတင္း ညွိႏႈိင္းမည္ မဟုတ္ဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေလလံစည္းကမ္းမ်ားအရ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ကြက္သံုးခုထက္ပို၍ တင္ဒါဆြဲခြင့္မရွိေပ။


ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အုိဘားမားေတြ႕မည္

(USA Today မွ 16 May 2013 ရက္စြဲပါ Obama to meet leader of Burma(Myanmar) ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

“Myanmar” ႏွင့္ “Burma” ဟု အမည္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ အုိဘားမားတုိ႔ လာမည့္တနလၤာေန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ယေန႔သတင္း ထုတ္ ျပန္သည္။

အဆုိပါသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမည္ကုိ Burma ဟုေခၚေဝၚသုံးစြဲကာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၏ မူဝါဒသေဘာထားကုိ ထုတ္ေဖာ္ထားသည့္တုိင္ သမၼတအုိဘားမားအေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာဆုိမည္ ျဖစ္ သည္ဟု ဆုိသည္။

၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးေၾကာင္း ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆုိသည္။

“အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတ ကာအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းကာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ စဥ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ တုိက္တြန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္” ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္ကဆုိသည္။

“ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကားတင္းမာမႈမ်ားေျဖရွင္းေရး အစရွိသည့္အေရးကိစၥမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ က်န္ရွိေနေသးေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားစြာကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သမၼတ အုိဘားမားတုိ႔ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးေရး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္  မည္သုိ႔မည္ပုံအကူအညီေပးႏုိင္မည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ သိရွိနားလည္ႏုိင္ေရး တုိ႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္သည္” ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။

အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရးေကာင္စီမွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Caitlin Hayden က “အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရဟာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ နာမည္ကုိ Myanmar လုိ႔အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကလည္း ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သံတမန္ေရးရာ မ်က္ႏွာသာေပးတဲ့အေနနဲ႔ သုံးတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၈၅၀ ေက်ာ္ လႊတ္ေပးျခင္း၊ မီဒီယာထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပး ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္ျပဳျခင္း၊ စည္း႐ုံးခြင့္ျပဳျခင္း၊ လႈပ္ရွားခြင့္ျပဳျခင္း စသည္တုိ႔အပါအဝင္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ကၽြန္မတို႔ဘက္ကလည္း တုံ႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ကုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသလုိ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ သလုိ Myanmar ဆုိတဲ့နာမည္ကုိ ေခၚေဝၚ အသုံးျပဳေပးတာေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

“Myanmar လုိ႔ တရားဝင္ေခၚဆုိဖုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ မူဝါဒမေျပာင္းလဲေသးေပမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ ရည္မွန္း ခ်က္ႀကီးစြာ အားသြန္ခြန္စုိက္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ အစုိးရတစ္ရပ္ကုိ ေလးစားမႈျပသရမယ္ဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ အဲဒီလုိလုပ္တာကလည္း ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြကုိေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မယ့္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ျပမႈတစ္ခုျဖစ္သလုိ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အကူအညီေပးေရးအတြက္ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ဆႏၵတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ထား ပါတယ္”

“Burma ဆုိတာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ နာမည္ဆုိတဲ့ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕မူဝါဒဆက္ရွိေနပါဦးမယ္”Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

EDITORIAL
Document EDITORIAL

Snapshot of the item below:
EDITORIAL

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

သံုးပြင္ဆုိင္ ယံုၾကည္မႈ (သို႔) အဆိုးထဲမွ အေကာင္း

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားသည္  ဆိုင္ကလုန္း မုန္တုိင္း မဟာစင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ေမ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂတ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္မ်ား ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးမႈ ႀကီးမားခဲ့ရာ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနဆိုးမ်ိဳး ထပ္ျဖစ္မလာဖုိ႔ အစိုးရအဖြဲ႕မွ စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၌ သဘာဝေဘး အႏၱ ရာယ္ႀကံဳေတြ႕လာသည့္အခါ ထိုႏုိင္ငံကို အုပ္စိုးသည့္ အစိုးရ၏ (ျပည္နယ္အစိုးရသာမက ျပည္ေထာင္စု အစုိးရပါ) အခန္းက႑မွာ အမွန္ပင္ အေရးႀကီးပါသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံကို ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း တုိက္ခတ္ခဲ့စဥ္တုန္းက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္&#