Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. မန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒုိင္ယာေလာ့ ေဆြးေႏြးၾကမည့္အေရးကုိ ကုလအႀကီး အကဲႀကိဳဆုိ

(APA News မွ 15 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “ UN Chief hails genuine dialogue in Myanmar’s reform process” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ၿဗိတိန္ ႏွင့္ ျပင္သစ္သို႕ သြားရန္ရွိ

 ( AFP မွ 1 st Jun 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar Leader to Visit Britain , France” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

             


မန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒုိင္ယာေလာ့ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ အေရးကုိ ကုလ အႀကီးအကဲႀကိဳဆုိ

(APA News မွ 15 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “ UN Chief hails genuine dialogue in Myanmar’s reform process” သတင္း ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စစ္မွန္ေသာ ဒုိင္ယာေလာ့ကုိ အားေပးရန္ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင္႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္လဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အားလုံး၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ေသာၾကာေန႔တြင္ ႀကိဳဆုိလုိက္သည္ဟု သိရသည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရေရႊမန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင္႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က ထုိသုိ႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ၊ ကခ်င္စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင္႔ ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တုိ႔အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ကုိယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ငါးဦးလုိက္ပါသည္ဟု ကုလေျပာေရး ဆုိခြင္႔ရွိသူ မာတင္ႏုိဆာကီက ေျပာၾကားသည္။

“ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင္႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက စစ္မွန္ေသာ ဒုိင္ယာေလာ့ကုိ အားေပးဖုိ႔ႀကိဳးပမ္းတာေတြနဲ႕ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ထဲက ႏုိင္ငံေရးပါတီ အားလုံးပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာေတြကုိ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္က ႀကိဳဆုိတယ္လုိ႔ေျပာခဲ႔ပါတယ္” ဟု မာတင္ႏုိဆာကီ က ေျပာၾကားသည္။

“ အထူးသျဖင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ေနာင္လာမည့္  အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ႔ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ပါဝင္ႏုိင္မယ္ ပံပုိးအားေပးမႈႈက႑ကုိ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က သိရွိနားလည္ေၾကာင္းႏွင္႔ အဒီကိစၥမွာ ႏိုင္ငံေရးဦး ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ ေတြအားလုံးရဲ႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကုိ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္ “ ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာဆုိ သည္။

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုသမဂၢဌာနခ်ဳပ္တြင္ ယင္းတုိ႔ေတြဆုံၾကစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႀကိဳးပမ္း မႈမ်ားအေပၚ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင္႔ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အမတ္မ်ား အျမင္ျခင္းဖလွယ္ ခဲ႔ၾကသည္ဟု ကုလေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူက ဆုိပါသည္။

ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈ ေခ်ာေမြ႕ေစေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိးတက္ေအာင္ကူညီေပးေနသည့္ လႊတ္ေတာ္၏ အေရးႀကီးေသာ အခန္း က႑ ကုိ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က အသိအမွတ္ျပဳႀကိဳဆုိသည္ ဟု သိရသည္။

“ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ဖုိ႔အတြက္ လူမ်ဳိးေရးအၾကမ္းဖက္မႈ ေနာက္ခံအေၾကာင္း အရင္းေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔၊ ဘာသာကြဲ၊ လူမ်ဳိးကြဲ ေတြရဲ႕အေျခခံအခြင္႔အေရးကုိ ေလးစားဖုိ႔၊ အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္သူႏွင္႔ စီစဥ္သူ ေတြကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အေရးတႀကီးလုိအပ္တယ္” လုိ႔ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ကထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ႔ပါတယ္ဟု မာတင္နီဆာကီ သတင္းေထာက္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

            


ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ၿဗိတိန္ ႏွင့္ ျပင္သစ္သို႕ သြားရန္ရွိ

 ( AFP  မွ 1 st Jun  2013  ရက္စြဲပါ “Myanmar  Leader  to  Visit  Britain , France” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက လက္ခံအားေပးေနၿပီး ျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ ေနာက္လတြင္  ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္သို႕ သမၼတဦးသိ္န္စိန္ သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ဟု တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေသာၾကာေန႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္စိန္သည္ ၄င္းဒုတိယအႀကိမ္ ဥေရာပခရီးတြင္ ေလးႏိုင္ငံခန္႕ အထိ လွည့္လည္သြားလာမည့္ဟု အမည္မေဖာ္လိုေသာ အရာရွိက ဆိုပါသည္။

“  ၿဗိတိန္ နဲ႕ ျပင္သစ္ကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ေနာက္ထပ္သံုး၊ ေလးႏိုင္ငံေလာက္ လွည့္ဦးမယ္၊ လိုက္မယ့္ လူစာရင္းကိုေတာ့ မထုတ္ျပန္ရေသးပါဘူး ” ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာေခါင္းေဆာင္သည္  ၂၀၁၁ အာဏာရလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ အကူ အညီ ရေစရန္ မတ္လအတြင္းက ပထမအႀကိမ္ ဥေရာပခရီးစဥ္လွည့္ခဲ့ၿပီး ၊ ထိုစဥ္က ၿဗိတိန္ႏွင့္ျပင္သစ္သို႕ မေရာက္ခဲ့ေပ။

ဥေရာပသမဂၢ  EU  က ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကုန္သြယ္ေရးအခြင့္ထူးေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို ဗုဒဟူးေန႕တြင္ ထပ္မံ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွ တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို အားေပးေထာက္ခံလို႕ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က  အဓမၼခိုင္းေစမႈမ်ားေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရး အခြင့္ထူး  အစီအစဥ္ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္မွ  ၁၉၉၇ တြင္ ပယ္ဖ်က္ခံခဲ့ရၿပီး ၊ ယခုအခါ အလုပ္သမား လုပ္ထံုးလုပ္နညး္မ်ား တိုးတက္လာေၾကာင္း  ILO အစိီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာသည့္အတြက္  အခြင့္အေရး ျပန္လည္္္္္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အိီးယူသည္ လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈ တားျမစ္ျခင္းမွ လြဲ၍  ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆို႕မႈ အားလံုး နီးပါးကို ရုတ္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဝါရွင္တန္ကလည္း အလားတူ Sanctions မ်ား  ေျဖေလွ်ာ့ ႐ုတ္သိမ္းေပးေနၿပိီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူဦးေရ သန္း ၆၀ ရွိေသာ ေခါင္းျဖဴစေစ်းကြက္သို႕ဝင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာကုမၼဏိီမ်ား ျပင္ဆင္ေနၾကၿပိီ ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခင္လက ဝါရွင္တန္သို႕ သြားေရာက္၍ သမၼတအိုဘားမားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာ ၊ ႏိုင္ငံတကာ အပယ္ခံဘဝ အဆံုးသတ္သြားသည့္ သေကၤတအျဖစ္  ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း တရားဝင္ ဖိတ္ၾကားခံရေသာ အေမရိကန္ ေရာက္ပထမဦးဆံုး ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

 


 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Quote & Comment and News in brief
Document

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ဒီကိစၥကုိ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕နဲ႕ ေဒသခံျပည္နယ္ အစိုးရတုိ႔ကေတာ့ ဘယ္တုန္းကမွ ဒီလုိ အကူအညီေပးတဲ့ ကိစၥေတြကုိ ပိတ္မထားပါဘူး။ သုိ႕ေသာ္လည္းပဲ လုံၿခဳံေရး စိတ္မခ်လုိ႔၊ အခက္အခဲ ျဖစ္မွာစုိးလုိ႕ ကိစၥေလးေတြ ရွိခဲ့တာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးမွာ ဒီလုိ အခက္အခဲေတြကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့တာပါ”

ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တုိင္းမ္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ  “ကခ်င္ ဒုကၡသည္ အကူအညီေပးေရး ယာဥ္တန္းအား အစုိးရႏွင့္ ေကအိုင္အုိတုိ႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းကုိ ကုလ အသိအမွတ္ျပဳ” သတင္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ ေဆာင္ ဦးလွေမာင္ေရႊ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ဒါက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ေျမကုိ ဌားရမ္းတာပါ။ အရင္ကလဲ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ပုိင္ေျမေတြကုိ ဌားရမ္းခြင့္ ေပးခဲ့ဖူးတယ္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႕က တင္ဒါေအာင္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ စလုပ္ေတာ့မွ တုိက္႐ုိက္ပတ္သက္မွာပါ။ အခုက ၀န္ႀကီးဌာနက သူတုိ႔ပုိင္ေျမကုိ  ငွားရမ္းခြင့္ေပးတာပါ”

ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႕ထုတ္ ရန္ကုန္တုိင္းမ္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “စစ္တပ္ပုိင္ေျမ ဧက ၃၀၀ နီးပါးတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳၿပီ” သတင္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ ႏုိင္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 

“ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ရွိရင္ အခ်ိန္က ဆုံးျဖတ္ေပးသြားပါလိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေရးႀကီးဆုံးကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိၾကားမွာ ယုံၾကည္မႈရွိဖုိ႔ပါပဲ”

ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီႏွင့္ ညႊန္႔ေပါင္း အစုိးရ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း အာဏာရပါတီ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ေျပာၾကား ” သတင္းမွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 “တခ်ဳိ႕ေသာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေငြေရးေၾကေရး ေထာက္ပံ့ တာေတြ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတာေတြမွာ ပါ၀င္တယ္လုိ႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခက္အခဲေတြ ထဲက တစ္ခုကုိ ေျပာရရင္ ဒီမူးယစ္ေဆး၀ါး စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့ ဒီလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက အစ အခက္အခဲေတြကုိ ထည့္စဥ္းစားရတာျဖစ္ပါတယ္”

ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟု UNODC ျမန္မာႏုိင္ငံ တာ၀န္ခံေျပာၾကား” သတင္းမွ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ႐ုံး (UNODC)၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ တာ၀န္ခံ Mr. Jason Eligh ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 “ဗပာုိဘဏ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဗပာုိဘဏ္ကို အားျပန္ျဖည့္ရမယ္။ ဥပေဒ ထြက္လာလို႔ ဗပာုိဘဏ္ပာာ သီျခားလြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာခဲ့ရင္ေတာင္ ႏိုင္ငံျခားကပညာရွင္ေတြ လိုပါေသးတယ္။  အခုဗပာုိဘဏ္ဥပေဒ ထြက္လာတာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာ လုပ္တတ္ကိုင္တတ္တဲ့ သူေတြရွိမွ ျဖစ္မယ္။ မရွိဘူးဆိုရင္ အခက္အခဲေတြ ရွိလာႏိုင္တဲ့အတြက္ ရွိလာေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ရမယ္။ ပ်ိဳးေထာင္ရမယ့္အခ်ိန္က ဘယ္ေလာက္ ၾကာမလဲဆိုတာေတာ့ မသိေသးပါဘူး။ ၿပီးရင္ ေပၚလစီခ်ေပးဖို႔လိုအပ္ပါေသးတယ္”

ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ “လာမည့္ဇူလိုင္လတြင္ ဗပာုိဘဏ္ဥပေဒ သစ္ ထြက္ေပၚလာေတာ့မည္”သတင္းမွ ကေမၻာဇဘဏ္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ ႏႈတ္ခ်က္။

 


သတင္းတိုမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီး ျဖစ္သူ မစၥတာ အန္ဒ႐ူးဟိန္းေနရာတြင္ မစၥတာ အန္ဒ႐ူး ပတ္ထရစ္အား ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္လုိက္ေၾကာင္း ျမန္မာသံ႐ုံး၏  သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။ မစၥတာ ပတ္ထရစ္သည္ ၁၉၈၈တြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ စတင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တြင္ ေတာင္အာရွေရးရာ အတြက္ ထပ္တုိး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ၿဗိတိန္သံအမတ္ အျဖစ္ စတင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္ ဥကၠ႒ေဟာင္းအား ဖိတ္ေခၚ