Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္နီးပါးကာလအတြင္း ပထမဆုံးကူညီေထာက္ပံ့မႈျပဳႏုိင္ဟု ကုလေျပာၾကား

(UN ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ 14 June 2013 ရက္စြဲပါ For the first time in nearly a year, UN reaches refugees in Myanmar’s Kachin State ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)  

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူအညီ အေထာက္ အပံ့မ်ားကုိ တစ္ႏွစ္နီးပါးမွ်ကာလအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေပးပုိ႔ေထာက္ပံ့ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီေပးေရးဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီက ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

ယခုအခါ ကုလသမဂၢဦးေဆာင္ေသာ ယာဥ္တန္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရွိ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိေသာ ဧရိယာထဲ သုိ႔ ဝင္ေရာက္သြားႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း UNOCHA မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာၾကား သည္။  

အဆုိပါ ယာဥ္တန္းသည္ မုိင္ဂ်ာႏွင့္ ဘာမုိၿမိဳ႕အၾကားရွိ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရသူ ဒုကၡသည္ ၅၁၀၀ ခန္႔အတြက္ အသက္ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား တြင္ အစားအေသာက္၊ ကေလးမ်ားအတြက္ အထူးအာဟာရမ်ား၊ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား၊ တစ္ကုိယ္ေရးသန္႔ရွင္းေရး ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေရေကာင္းေရသန္႔ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။  

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕(ေကအုိင္အုိ)ႏွင့္ အစုိးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရသူ တစ္သိန္းခန္႔ရွိခဲ့သည္။ ထုိ ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ ၆၀၀၀၀ ခန္႔မွာ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။ UNOCHA က အဆုိပါနယ္ေျမေဒသထဲသုိ႔ ယာဥ္တန္းမ်ားစြာ ကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေစလႊတ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

“ယခုလုိ ယာဥ္တန္းေတြ သြားလာခြင့္ရတာဟာ  ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လုိအပ္ခ်က္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ားကုိ အကူအညီ ေပးေရးအတြက္ အစိုးရရဲ႕ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္”ဟုကုလသမဂၢလူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ အကူအညီဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး Ashok Nigam ကေျပာၾကားသည္။

ယခင္အႀကိမ္ကဆုိလွ်င္ UNOCHA အေနျဖင့္ အဆုိပါျပည္သူမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့မႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အဆုိပါနယ္ေျမေဒသထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သလုိ ရန္ပုံေငြ နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္သည္။ UNOCHA က ရန္ပုံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၅၀ ဒႆမ ၉ သန္းေတာင္းခံထားေသာ္လည္း ၄ ဒႆမ ၂ သန္းသာ လက္ခံရရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Quote & Comment and News in brief
Document

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အခြင့္အေရး အရမ္းနည္းတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရေတြမွာ ဘာမွလုပ္ ပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကိုဗပာုိကပဲထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဘာသာစကား၊ စာေပနဲ႔ယဥ္ေက်း မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း တိတိက်က်ဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားတာမေတြ႕ရဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒမွာ တိတိ က်က် ျပ႒ာန္းေပးေစခ်င္ပါတယ္”

ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ “တိုင္းျပည္ဆင္းရဲနိမ့္က်ေနသည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ပာု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗပာုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္တလညီေျပာၾကား”သတင္းမွ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗပာုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္တလညီ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ျမန္မာႏိုင္ငံက ပင္လယ္ေရေၾကာင္းနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္တာမ်ားတယ္။ ေလေၾကာင္းနဲ႔က အေရးႀကီးတဲ့ကုန္ပစၥည္း ေလာက္ ပဲတင္ပို႔တာ၊ ၿပီးေတာ့ သီလဝါကိုလည္း ကမၻာ့အဆင့္မီ စီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ လုပ္မွာဆိုေတာ့ Logistics က အေရးႀကီး တာေပါ့”

ဇြန္လ ၂၄ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ Flower News Journal အတြဲ (၉) အမွတ္ (၂၃) တြင္ပါရွိေသာ “ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ျပင္ပကုန္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီ” သတင္းမွ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္၏ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“မွားေနတာက အဓိကဖြဲ႕စည္းပံုပါ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၃၉၁ မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ သူလို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဥပေဒအရ မဲေပးခြင့္ရွိသူကို ဖြဲ႕စည္းပံုမွာညႊန္းထားတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံသားမပာုတ္ေပ မယ့္လည္း ညႊန္ၾကားလို႔ဆိုၿပီး မဲေပးခြင့္ရၾကတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ရပါမယ္”

ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ပါရွိေသာ “ႏိုင္ငံသားမပာုတ္သူမ်ားကို မဲေပး၊ မဲေရြးခြင့္ မျပဳ ေရးရခိုင္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူမ်ားဥပေဒႏွင့္အညီ ေတာင္းဆိုမည္”သတင္းမွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 “အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားျပႆနာေတြက ျပည္တြင္းမွာလည္း ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနေပမယ့္ ျပည္ပမွာျဖစ္တဲ့ အလုပ္သမား ကိစၥေတြက်ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းဖို႔ အဆင္မေျပတာပိုမ်ားတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာလုပ္သားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ အားလံုးဆံုး႐ံႈးတယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ မေလးကိစၥဆိုရင္ ျမန္မာလုပ္သားေတြ ျပန္လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ အကူအညီေပးတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းေတြ ရွိတာေၾကာင့္ ျပန္လာလို႔မရေအာင္ လုပ္ထားလို႔ ဆက္ေနရမယ့္သူေတြရွိတယ္”

ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ Media One အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၄၃)တြင္ပါရွိေသာ “ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ လုပ္သားမ်ား၏ ဘဝလံုျခံဳမႈအတြက္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ားကို အားကိုး၍မရပာုဆို”သတင္းမွ အလုပ္သမား အေရးေဆာင္ရြက္သူ ေရွ႕ေနတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


 “အခုလို ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး ျပန္ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာပါတယ္။ မီးမွန္ရင္ တစ္ယူနစ္ကို ၇၅ က်ပ္ပဲ ကုန္က်စရိတ္ရွိပါတယ္။ မီးပ်က္လို႔ မီးစက္ေမာင္းရၿပီဆိုရင္ ကုန္က်စရိတ္က တစ္ယူနစ္ကို ၃၀၀ ေက်ာ္ ၄၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။။ ေရရွည္မွာ အဆင္ မေျပႏိုင္ဘူး။ မီးမွန္တဲ့အတြက္ အလုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဆႏၵျပတာေတြလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္”

ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ True News အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၅) အမွတ္(၃၅)ပါ “ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္မ်ား ၂၄ နာရီ မီးျပန္လည္ရရွိ”သတင္းမွ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးျမတ္သင္းေအာင္၏ ေျပာၾကား ခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


သတင္းတိုမ်ား

  ႏိုင္ငံသားမပာုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲမဲေပးခြင့္ရွိေနသည့္ကိစၥအား ကန္႔ကြက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ဘဲေရြးေကာက္ပြဲတြင္မဲေပးခြင့္ရရွိေနေသာကိစၥကိုတရားဥပေဒႏွင့္အညီ ကန္႔ကြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ပါတီမ်ားမွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ကတ္(White Card) ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ ဘဂၤါလီ ငါးသိန္းဝန္းက်င္ခန္႔သည္ ျပည္တြင္း၌္ လက္ရွိေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ White Card ကိုင္ေဆာင္ ထားသူ မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ မရသကဲ့သို႔ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဥပေဒတြင္လည္း White Card ႏွင့္ပက္သတ္၍ မပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ White Card ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား မဲေပးခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ဖယ္ဒရယ္မူစနစ္ လႊတ္ေတာ္တြင္းထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား

အစိုးရအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အခ်ိဳးက် မဲေပးစနစ္ကို က်င့္သံုးေရး၊ မသံုးေရးကို လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သလို ဖက္ဒရယ္မူစနစ္က်င့္သံုးေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး သြားေစလိုေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးႏိုင္တလညီမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိဳးက်စနစ္ကို မိမိတို႔ပါတီ အေန ျဖင့္ လက္မခံျခင္းမွာ အဆိုပါစနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားမွာ လူနည္းစုျဖစ္သည့္အတြက္ မဲေပးရာ တြင္ အခက္အခဲရွိႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ပါဝင္ခြင့္ရွိမည့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား နည္းပါးသြားႏိုင္ သျဖင့္ ကန္ကြက္လိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ KNU အဖြဲ႕ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေဆးဖိုးႏွင့္ အဖြဲ႔တို႔သည္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ MPC ၌ ေတြ႔ဆံု၍ ႏွစ္ဖက္တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပက္သတ္၌ အလြတ္ သေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာစစ္တပ္ ေျမျမွဳပ္ႏိုင္းမ်ားေထာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စြပ္စြဲ

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ တစ္ ေလွ်ာက္တြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္ေနေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပိုင္မ်ားက စြပ္စြဲလိုက္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားခ်က္မွ သိရသည္။ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၃၇ ႏွင့္ ၃၈ အၾကားတြင္ နယ္စပ္ မ်ဥ္းမွ ကိုက္ ၇၀ အတြင္း၊ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၃၇ ႏွင္