Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ေအာ္ပေရတာလုိင္စင္ တင္ဒါကို  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဟန္႔တား

(Reuters မွ 26 Jun 2013  ရက္စြဲပါ  “Myanmar Parliament defers telecom licence  award –lawmaker” သတင္းကုိိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1.  “ ဝ ”တပ္ဖြဲ႔၏ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျမင္ေတြ႔ရေၾကာင္း လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမ်ားက အတည္ျပဳ

( IHS Jame’s Defence Weekly မွ 25 Jun 2013 ရက္စြဲပါ  “ Independent report confirm UWSA helicopter sighting “ သတင္းကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

  1. ဝီရသူ မ်က္ႏွာဖံုးပါ  TIME  မဂၢဇင္းအား ျမန္မာအစိုးရက  ပိတ္ပင္

( 27 June 2013  ရက္စြဲပါ Wall Street Journal မွ  Shibani Mahtani ေရးသားေသာ  Myanmar bans TIME Magazine Issue over ‘ Buddhist Terror’ Cover  ကို ဘာသာျပန္ပါသည္ )


ေအာ္ပေရတာလုိင္စင္ တင္ဒါကို  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဟန္႔တား

(Reuters မွ 26 Jun 2013  ရက္စြဲပါ  “Myanmar Parliament defers telecom licence  award –lawmaker” သတင္းကုိိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒသစ္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျပီးခ်ိန္အထိ တယ္လီဖုန္းေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ႏွစ္ခု တင္ဒါခ်ေပးမႈကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ျမန္မာေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔က သေဘာတူခဲ့ၾကသည္ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက ဆိုပါ သည္။

ေအာ္ပေရတာလိုင္စင္ တင္ဒါေအာင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ဇြန္ ၂၇  ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ ေၾကညာရန္ အစိုးရက စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ မူၾကမ္းမွာမူ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆဲအဆင့္၌သာ ရွိေနေသးသည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတင္ဒါ အကဲျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီက ႀကီးမွဴး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဆိုပါလုပ္ငန္းကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစမည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွိသလားဆိုသည့္ အခ်က္မွာ သဲကြဲျခင္း မရွိပါ။

 “ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းျပီးခ်ိန္အထိ တယ္လီဖုန္းေအာ္ပေရတာ တင္ဒါကုိ  ဆိုင္းငံ့ထားဖို႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက  အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအဆိုကို လႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႔ကြက္သူ မရွိပါဘူး” ဟု ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီသစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းညႊန္႔က  Reuters သို႔ေျပာၾကားသည္။

၄င္းကိစၥအေပၚ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီက လတ္တေလာ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း မျပဳေသးပါ။ NLD ပါတီမွ ဦးျဖိဳး မင္းသိနး္က “ အခ်ိဳ႕႔ကိစၥေတြမွာ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို  ဦးစားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျခား NLD အမတ္မ်ားကမူ ၄င္းအေရးေပၚ အဆိုျပဳခ်က္ကို အံ့အားသင့္ခဲ့ရျပီး  စဥ္းစားသံုး သပ္ရန္ လံုေလာက္ ေသာ အခ်ိန္မရခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတကာက အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး  ျမန္မာျပည္သူမ်ားကလညး္ အထူးပင္ စိတ္အား ထက္သန္ေနၾကေသာ  ႏိုင္ငံျခားေအာ္ပေရတာ တင္ဒါေရြးခ်ယ္မႈကို္ ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ လႊတ္ေတာ္က ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းရင္း မွာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလိမ္႔မည္ဟု ျပည္တြင္းမွ အကဲခတ္ေလ့လာသူ အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ယခုလိုကိစၥမ်ိဳးတြင္ ဦးစားေပးရမည္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြား သာျဖစ္သင့္ျပီး ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား မျဖစ္သင့္ဟု အကဲျဖတ္ေလ့လာသူ မ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။


  “ ဝ ”တပ္ဖြဲ႔၏ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျမင္ေတြ႔ရေၾကာင္း လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမ်ားက အတည္ျပဳ

( IHS Jame’s Defence Weekly မွ 25 Jun 2013 ရက္စြဲပါ  “ Independent report confirm UWSA helicopter sighting “ သတင္းကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အႀကီးဆုံးလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ UWSA ( ဝျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မ ေတာ္) က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထံမွ ပုိ႔ေဆာင္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား လက္ခံထားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္ IHS Jame’s Defence Weekely၏ အစီရင္ခံစာကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေ႔ရွေျမာက္ေဒသ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လြပ္လပ္ေသာ ေဒသခံသတင္းအရင္း အျမစ္မ်ား က အတည္ျပဳလုိက္ပါသည္။

 ႏုိ္င္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ျမန္မာ့ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ဘာတစ္လ္ လင္႔တနာ၏ ဇြန္ ၂၅ရက္စြဲပါ Asiam Times online မွ သတင္းေဆာင္းပါးတြင္ Mil Mi – 17 Hip အလတ္စား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ ႏွစ္စင္းသည္ တရုတ္ နယ္စပ္ ႏွင္႔မေဝးေသာ အေ႔ရွေျမာက္ ဝေတာင္တန္းေပၚရွိ ပန္းဝါၿမိဳ႕အနီးမွ မန္နမ္ဆုိင္တြင္ လတ္တေလာ အေျခစိုက္ထားၿပီး စူးစမ္းေထာက္လွမ္းေသာ မ်က္လုံးမ်ား၏ ရန္မွ ဖုံးကြယ္ထားသည္ဟု ၎နယ္ေျမႏွင္႔ နီးစပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကုိ ကုိးကား၍ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။


ဥိီးဝီရသူ မ်က္ႏွာဖံုးပါ  TIME  မဂၢဇင္းအား ျမန္မာအစိုးရက  ပိတ္ပင္

( 27 June 2013  ရက္စြဲပါ Wall Street Journal မွ  Shibani Mahtani ေရးသားေသာ  Myanmar bans TIME Magazine Issue over ‘ Buddhist Terror’ Cover  ကို ဘာသာျပန္ပါသည္ )

ျမန္မာအစိုးရသည္ ယခုအပတ္ ႏိုင္ငံတကာသံုး ျဖန္႔ေဝေသာ TIME  မဂၢဇင္းကို ပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။ယခုအပတ္တြင္ မ်က္ႏွာဖံုးေဆာင္ပါးတြင္ ဦးဝီသူရ အမည္ရ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ‘ The Face of Buddhist Terror’ အေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂိၢဳလ္ ဦးရဲထြဋ္က ၄င္း၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ အဂၤါေန႔ညေနက ေျပာၾကားရာတြင္ အဆိုပါမဂၢဇင္း ျဖန္႔ေဝျခင္း ၊ ေရာင္းခ်ျခင္းကို လူမ်ိဳးေရးအရလည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးအရလည္းေကာင္း ၊ ပဋိပကၡမ်ားျပန္လည္မေပၚေပါက္ရန္ ကာကြယ္ေသာအားျဖင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

TIME တြင္ ဦးဝီသူရ အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ၊ ၄င္းသည္တိုင္းျပည္၏ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ မြတ္ဆလင္ လူနည္းစု အေပၚ လူမူေရးအရ က်ဥ္ထားရန္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ၉၆၉  လႈပ္ရွားမႈကို ေခါင္းေဆာင္သူ ျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ကတည္းက ႏိုင္ငံတစ္လႊားတြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားၾကား အသက္အႏၳရာယ္ ထိခိုက္ႏိုင္သည္ ရန္ပြဲမ်ားကို လႈံေဆာ္သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ား ရွိၿပီး၊ ယင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးၿပီး ( ၁၄၀၀၀၀ )ေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ၾကရပါသည္။ခံစားၾကရသူအမ်ားစုမွာ မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ဗုဒၶဘာသာ လူအုပ္ႀကီးသည္ ဗလီမ်ားႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  တိုတ္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပက္သတ္ေသာ စတစ္ကာမ်ား ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေနစဥ္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားအၿပိီးတြင္ ပလူပ်ံေနခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ဘုန္းေတာ္ႀကိီးကမူ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မီဒီယာမ်ားႏွင့္အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ၄င္းသည္ရက္ဒီကယ္ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ရျခင္းကို ဂုဏ္ယူေၾကာင္းေျပာခဲ့ၿပီး ၊ မြတ္ဆလင္မ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ လႈံေဆာ္ခဲ့ပါသည္။ယခုၾကာသပေတ့ေန႔တြင္ ၄င္း၏ ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မိမိတို႔ဘာသာအျပင္ဘက္မွ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ျခင္းကို တားျမစ္ရန္ အဆိုျပဳမႈကို ေထာက္ခံသည့္ ဖိုရမ္က်င္းပရန္ရွိၿပိီး၊ ေဖာက္ဖ်က္ပါက ေထာင္ဒဏ္( ၁၀ )ႏွစ္ အထိ ခ်မွတ္ေရး ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ ရွိပါသည္။

အဂါၤေန႔က TIME အား ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရသည္ လြန္႔ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးကတည္းက ပထမဥိီးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အေနာက္တိုင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ေျဗာင္က်က်ကန္႔သတ္ျခင္းတစ္ ခု ျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရက ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ အဂါၤေန႔ ညေနက  ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားရာတြင္ အဆိုပါ ေဆာင္းပါးသည္ အုပ္စုႏွစ္ခုၾကားတြင္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ထိခိုက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုပါသည္။သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရသည္ အဆိုပါ ေဆာင္းပါးကိုအြန္လိုင္းမွ ပါဝင္မႈအေပၚ မည္သို႔ပိတ္ဆိုမည္ ဆို သည္ကိုမူ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိေသးေပ။

တနဂၤေႏြေန႔က သမၼတ႐ုံးသည္ ရွားရွားပါးပါး ေၾကျငာခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ရာ မဂၢဇင္းပါေဆာင္းပါးကို ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ၉၆၉  လႈပ္ရွားမႈကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေၾကာင္း တံဆိပ္ကပ္ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ဥိီးဝိီသူရအား ဘုရား၏ သားေတာ္အျဖစ္ ေခၚဆို၍ ၄င္းဘက္မွ ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၊ အဆိုပါေဆာင္းပါးသည္ တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ ခံယုခ်က္မ်ားအတြက္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ပါသည္။အဆိုပါ ေၾကျငာခ်က္တြင္ TIME မဂၢဇင္းအား ေဖ့စ္ဘုတ္၊ တြမ္တာကဲ့သို႔ေသာ လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွ သပိတ္ေမွာက္ ၾကရန္ႏွင့္ စိတ္ဆိုးေနေသာ ဗုဒၶဘာသာာဝင္မ်ားမွ အေနာက္တိုင္း မီဒီယာႏွင့္ စာေရးသူအေပၚ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ကန္႔ကြက္ ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

သံုးသပ္သူမ်ားက ယခုျမန္မာအစိုးရ၏ ရွားရွားပါးပါး ကန္႔ကြက္မႈသည္ ဗုဒၶဘာသာအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ရက္ဒီ ကယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပိုမိုေတာက္ပေအာင္ ပံုေဖာ္ေပးၿပီး ၊ လူနည္းစု မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ တိုတ္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ အားေပးသလို ျဖစ္ရပါသည္ဟု ဆိုပါသည္။အခ်ိဳ႕ကလည္း TIME မဂၢဇင္းအေပၚ မြတ္ဆလင္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ တိတိက်က် ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပဲ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္ပက္သက္သေယာင္ ခ်ဲ႕ကားေရး သားထားမႈအား ေဝဖန္ခဲ့ပါသည္။

အစိုးရ၏ တုန္ျပန္မႈႏွင့္ ဦးဝီသူရႏွင့္ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈတို႕အေပၚ စကားလံုးႏွင့္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေထာက္ခံျခင္း ျပသခဲ့မႈမ်ားသည္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ  က်ေရာက္ေတာ့မည္ ဆိုးရြားေသာ လကၡဏာမ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟု London School of Economics  မွ ျမန္မာပညာရွင္ ေဒါက္တာေမာင္ဇာနည္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ၄င္းမွာ ျမန္မာ့အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ရက္ဒီကယ္မ်ား၏ အေရးယူမႈ မခံရပဲ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳလာဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ဟုဆိုပါ သည္။ေမာင္ဇာနည္က TIME မဂၢဇင္းအေပၚလည္း အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေရးသားထား ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ လူမႈေရးအရ တန္ဖိုးႀကိီးစြာ ေပးဆပ္ရႏိုင္ေၾကာင္း ေဝဖန္ထားပါသည္။

ဦးဝီသူရကမူ TIME မဂၢဇင္းကို တရားစြဲမဟုတ္ပဲ လက္ခံရမည္ ဗုဒၶဘာသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အမွန္တရားေပ်ာက္ မသြားေရး ထိန္းသိမ္းျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သည္ဟု ဆိုပါသည္။


 

 

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Quote & Comment and News in brief
Document

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief