Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (3)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (3)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၃)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈ

(The Jerusalem Post မွ 30 Sept 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar’s military transformation” သတင္းေဆာင္း ပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ေသခ်ာသည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္သည္ မၾကာမီလာေတာ့မည့္ ကာလတစ္ခုအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာက႑မွ ဆက္လက္ပါဝင္ကာ အတြင္းသားအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ရွိေနဦးမည့္ လကၡဏာပင္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္သည္ ၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းမႈ ၂၄ ႏွစ္ျပည့္ေသာေန႔ျဖစ္သည္။ ယင္း ျဖစ္ရပ္သည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္၏ တတိယေျမာက္ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံကို Burma ဟု တရားဝင္သံုးႏႈန္းခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ Myanmar ဟု ေျပာင္းလဲ ပစ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္၏ ပထမအႀကိမ္ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈမွာ ၁၉၅၈ တြင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ကမ္းလွမ္းခဲ့ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ယာယီအိမ္ေစာင့္ အစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္တာဝန္ယူကာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့သည္။

၁၉၆၂ တြင္ တပ္မေတာ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္ႏွင့္မတူပဲ ဒီမိုကေရစီအစိုးရကို အာဏာသိမ္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးကာ လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈတြင္ အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္း အစိုးရ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္းမႈ ဘယ္လိုျဖစ္လာသလဲဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္က လက္ရွိလ&