Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

(AAP News မွ 2 Jan 2014 ရက္စြဲပါ “Aussie aid cuts hit Thai clinic for poor” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(Fair Fax NZ News မွ 2 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Burmese children’s clean water from Retary” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသို႔ ၾသစေၾတးလ်ားရန္ပံုေငြ ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္

(AAP News မွ 2 Jan 2014 ရက္စြဲပါ “Aussie aid cuts hit Thai clinic for poor” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ထိုင္းအေနာက္ပိုင္းမွ ဒုကၡသည္ေဆးခန္းသို႔ ၾသစေၾတးလ်ား ရန္ပံုေငြျဖတ္ေတာက္မႈသည္ အနီးတစ္ဝိုက္ ျမန္မာ့နယ္စပ္မွ လူေပါင္း ၄၀၀,၀၀၀ ေလာက္အထိ နစ္နာေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသို႔ ေပးေနေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမွ ေဒၚလာ ၄၂၀,၀၀၀ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ၾသစေၾတးလ်ား အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆးခန္း၏ ေရရွည္ကူညီေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္စြမ္းကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ေဆးခန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာေမာင္ (စင္သီယာေမာင္) က ေျပာၾကားသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္တြင္ စတင္အႀကံဳးဝင္မည့္ ရန္ပံုေငြ ျဖတ္ေတာက္မႈသည္ ေဆးခန္းဘတ္ဂ်က္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ လူနာေတြအားလံုးအတြင္ ဒီေငြနဲ႔သံုးေနရတာဆိုေတာ့ တကယ္ကို စိတ္ပ်က္ၿပီး ပင္ပန္းပါတယ္ ဟု ေဒါက္တာေမာင္က AAP သို႔ ေျပာၾကားသည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ၿဖိဳခြဲခံရမႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာ ၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ေဆးခန္းသည္ ယခုအခါ ဝန္ထမ္း ၇၀၀ ခန္႔ျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူနာ ၁၅၀,၀၀၀ ခန္႔ကို ေဆးကုသေပးေနသည္။

ရန္ပံုေငြျဖတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ကူးေ႐ႊ႕လ်ား က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ကို အမ်ားဆံုး ထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး ၎ က်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္အနီး ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္မြန္ုျပည္နယ္မွ ေဒသခံ ၄၀၀,၀၀၀ ခန္႔ကို လိုက္လံေဆးကုသေပးေနသည္ဟု ေဒါက္တာေမာင္က ဆိုပါသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ကရင္တပ္ႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ား တိုက္ခိုက္ေနစဥ္ ကာလတြင္ ေ႐ြ႕လ်ားက်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားသည္ ေက်းလက္လူထုအား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အသက္ကယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ အဓိကက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ၎ေ႐ႊ႕လ်ား က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားသည္ က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္း အပါအဝင္ ျခင္မွ ျပန္႔ပြားေသာ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါမ်ားကို ကုသေပးရန္အတြက္ စင္တာမ်ားဖြင့္၍ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည္။

‘ၾသစေၾတးရန္ပံုေငြသည္ ေ႐ႊ႕လ်ားက်န္းမာေရး အစီအစဥ္ကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ နယ္စပ္ေန ျပည္သူမ်ားကို စိန္ေခၚေနေၾကာင္း ေ႐ႊ႕လ်ားအဖြဲ႕မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖက္ျခမ္းမွ ျပည္တြင္း အိုးအိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္ IDPs မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးသင္တန္းႏွင့္ အကူအညီမ်ားေပးေနေၾကာင္း ယခု ရန္ပံုေငြ ျဖတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ မိမိတို႔ ကြန္ယက္ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္  ျဖစ္ေၾကာင္း’ ေဒါက္တာေမာင္ က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ၾသစေၾတးလ်ား ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ႏုိင္ငံျခားေရးရာႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဌာနဘတ္ဂ်က္၏ လာမည့္ေလးႏွစ္ အတြက္ ပင္လယ္ရပ္ျခားေထာက္ပံ့မႈကို ေဒၚလာ ၄.၅ ဘီလီယံ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု ၂၀၁၃ တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

မႏွစ္က ဆစ္ဒနီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု လက္ခံရရွိခဲ့သူ ေဒါက္တာေမာင္က ၾသစေၾတးလ်ား တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ရန္ပံု ေငြျဖတ္ေတာက္မႈျပင္ဆင္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံမႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဟု ေျပာၾကားသည္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ၾသစေၾတးလ်ား သံ႐ံုးက မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ နယ္စပ္ေဒသ ကေလးလူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ၾသစေၾတးလ်ား ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ ေပးအပ္ကူညီခဲ့သည္။

လတ္တေလာ ရန္ပံုေငြ အခက္အခဲကိုမူ ပင္လယ္ရပ္ျခားအလွဴရွင္မ်ားထံမွ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေက်ာ္ လႊားခဲ့သည္ဟု ေဒါက္တာေမာင္က ဆိုသည္။

“၂၀၁၄ အတြက္ေတာ့ တစ္ျခားရန္ပံုေငြရင္းျမစ္ေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေရရွည္မွာေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြ ပိုမ်ား လာပါလိမ့္မယ္။ အေဆာက္အဦးေတြ ပိုမ်ားလာပါလိ္မ့္မယ္။ အေဆာက္အဦးေတြ၊ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ အတြက္ကေတာ့ အခုထိ ရုန္းကန္ေနရတုန္းပါပဲ။ ဒီႏွစ္ (၂၀၁၄) အတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စရိတ္ကေတာ့ အဆင္ေျပသြားပါၿပီ” ဟု သူမက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားက ရန္ကုန္မွ တ&