Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Irrawaddy News, 3 April 2010

          ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေရး အဓမၼျပဳက်င့္သူ ျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ လုိလားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုမွ် ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ပါတီကုိ ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္ေနသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက အတုိက္အခံပါတီ NLD ၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးဝင္းတင္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

          ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ပဲြကုိ သူတုိ႔က ႐ုပ္သိမ္း ခြာခ်ပစ္ခ်င္ၾကတဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အဝတ္အစားခၽြတ္ခံရတဲ့ အသက္ ၂၀ မိန္းမပ်ဳိေလးလုိျဖစ္ေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အဓမၼက်င့္တဲ့ အထိေတာ့ ခြင့္မျပဳႏုိင္ပါဘူးဟု ၎က ဧရာဝတီႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားကာ ေရြးေကာက္ပဲြမဝင္ရန္ ပါတီက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

          အစုိးရကုိ ဒုတ္ထုိးအုိးေပါက္ ေဝဖန္တတ္သူ ဦးဝင္းတင္က "NLD က အစုိးရကုိ အထိန္းသိမ္းခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပဲြ တံခါးဖြင့္ဖုိ႔နဲ႔ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္ သံုးသပ္ဖုိ႔ လုိလား ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကေတာ့ အရမ္းနည္းပါတယ္"ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ NLD ပါတီ ပါဝင္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳရန္ လံုေလာက္စြာ လုိက္ေလ်ာခြင့္ျပဳသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒကုိ အစုိးရက ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္ဟု ၎အပါအဝင္ NLD  ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႐ုိးသားစြာ ယံုၾကည္မိခဲ့ၾကသည္ဟု ဦးဝင္းတင္က ဝန္ခံေျပာၾကားသည္။

          ဒါေပမဲ့ အစုိးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ပါတီကုိ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဘယ္အပုိင္းမွ မပါ ေစခ်င္ဘူး ဆုိတာကုိ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း "ထုတ္ျပ" လုိက္တာပါပဲ ဟု ၎က ဆုိပါသည္။

          ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ ဥပေဒသစ္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အက်ဥ္းခံ ပါတီဝင္မ်ားကုိ ထုတ္ပယ္ရန္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳေတာ့ရန္ NLD ပါတီက တနလၤာေန႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သျဖင့္ ယခုအခါ ပါတီဖ်က္သိမ္းရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

          လာမည့္ တနလၤာေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဆက္လက္ လႈပ္ရွားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ စဥ္းစား သံုးသပ္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

          စစ္အစုိးရအား ၎တုိ႔စီမံေနေသာ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ မရွိဟူေသာ အသိေပး လႊာ ေပးပုိ႔ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္းကုိ အားကုိးေနရသည္ဟု ၎ကအေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ၎က ဆက္လက္၍ " ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အေနအထားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ အာဏာအကန္႔အ သတ္ ရွိတယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမွာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြ ကုိ သိတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း တုန္႔ျပန္ဖုိ႔၊ ျပသဖုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုိလားေနတာပါဟု ေျပာၾကားသည္။

          ပါတီ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ခ်ေအာင္ NLD ဖိအား ေပးခံေနရသည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢက ယခင္အ ပတ္က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရ၏ ရက္စက္ျပင္းထန္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒအေပၚတုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အျပစ္ တင္ခဲ့ၾကသည္။

          တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ ယခုအပတ္ အေစာပိုင္း၌ ထုိင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကာဆစ္ပီ႐ုိျမက "သူတုိ႔ပါ တီအေရးကုိ သူတုိ႔ဆံုးျဖတ္ဖုိ႔ NLD မွာ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အသိအမွတ္ ျပဳ ေလးစားပါတယ္"ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ အင္ဒုိ နီးရွား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး နာတာလီဂါဝါကလည္း "ပါတီအားလံုးကုိ ဝင္ခြင့္ေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပရန္ ကတိေပးထားျခင္းကို ျမန္မာအစုိးရက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ဂ်ကာတာ က ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ထိေရာက္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကုိ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမင္ ေတြ႕ လုိၾကသည္ဟု ဦးဝင္းတင္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယနဲ႔ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားမႈကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၾကားခ်င္ေနပါတယ္ဟု ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Global Politician, By Saberi Roy,2 April 2010   

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မၿပီးႏုိင္ေသာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ပံုျပင္တြင္ မထင္ မွတ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ လွည့္စားမႈမ်ားေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တနည္းနည္းႏွင့္ပါဝင္ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သူမ၏ NLD ပါတီ ကလည္း စစ္အစုိးရကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္လိမ့္မည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရသည္ သူမအား ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ၁၄ ႏွစ္ခန္႔ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့ပါသည္။ ယခုထြက္ေပၚလာ ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒအသစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္လုိပါက ပါတီ တြင္းရွိ အျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားကုိ ထုတ္ပစ္ရမည္ဟုဆုိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ NLD က လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြကုိ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒမ်ားကုိ အစုိးရ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ လုိသလုိ ေျပာင္းႏုိင္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ထုိအခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အရာမ်ားသည္ အလိမ္ အညာမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားလက္ခံႏုိင္စရာ မရွိ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ အထင္ေရာက္ေစပါသည္။ အဆင့္ အျမင့္ဆံုး တရား႐ုံးခ်ဳပ္ကပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္အတြက္ အသနားခံမႈ ကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္မေပးပဲ ပယ္ခ်ခဲ့သည္ကုိသာ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အစုိးရ၏ လက္ထဲတြင္သာရွိေသာေၾကာင့္၊ တုိင္းျပည္ႏွင့္ အစုိးရကုိ အမ်ားလက္ခံႏုိင္ဖြယ္ ရွိမရွိ ကိစၥမွာ အႀကီးအက်ယ္ ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ တရားဥပေဒစနစ္ကုိ အေျဖေပးရာတြင္ ဥပေဒ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ၾကည့္၍ အေျဖ ေပးႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္မူ ဥပေဒ၏ မူလအေျခခံ ခံယူခ်က္မ်ားကပင္ ၾကည့္၍ ရယ္စရာႀကီး ျဖစ္ေနပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္သည္ တရားဥပေဒ စနစ္အေပၚ မူလ အေျခခံရသည္ျဖစ္ရာ အကယ္၍ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးသည္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္၊ အေထာက္အပံ့ မရွိခဲ့လွ်င္ ဥပေဒကုိမွီခုိႏုိင္ဖြယ္မရွိေတာ့ေပ။

          အထက္က ဆုိခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးဖဲြ႕စည္းပံုသည္ မ႐ုိး သားပဲ ညစ္ပတ္သည္ ဆုိသည္ထက္ ပုိမုိဆုိးရြားေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိး ျပလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒႏွင့္လူမူေရးစနစ္သည္ ပ်က္စီးလ်က္ရွိၿပီး၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အစုိးရက ျဖည့္ဆီးေပးရမည့္ အေျခခံ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား မရရွိဘဲ ေနထုိင္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

          ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ အမႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္၊ ၎သည္အစုိးရ၏ ႏိုင္ငံေရး ရာဇဝတ္မႈ အေၾကာင္းအရာထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အဖဲြ႕အစည္းတုိင္းတြင္ အတြင္းလႈိက္ စား၍ ပုပ္သုိး ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အမွန္တရားဖက္မွ ရပ္တည္ၿပီး သူမအား ေထာက္ခံသူမ်ားမွာ ျမန္မာအမ်ားစုကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ သူတုိ႔ေနထုိင္ေနရေသာ ပ်က္စီးေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရး၊ တရားဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဝန္းက်င္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း၏ အကူအညီ မလုိအပ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေပ။

ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယခုအေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း အေနျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ သင့္ေတာ္ၿပီး လုိလည္း လုိအပ္ေနပါသည္။ မၾကာေသးမီက Guardian ႏွင့္ အျခားသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အရ ကုလသမဂၢသည္ အလြန္ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ စစ္ရာဇဝတ္ မႈမ်ားအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ကုလသမဂၢ၏ ေတာင္းဆုိမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ ဆုိသည္ကုိ ညႊန္ျပလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား တရား႐ုံး (ICC) က အဆုိပါ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စစ္ရာဇဝတ္မႈ အျဖစ္ စဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏ ႀကီးမားေသာ ေထာက္ခံပံ့ပုိးမႈ ရရွိ၍ အဆုိပါ စစ္ရာဝတ္မႈမ်ားကုိ စံုစမ္း စစ္ေဆးခဲ့လွ်င္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း အလယ္တြင္ တရားရင္ ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕လာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရအား ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံး (ICC) သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ ကုလသမဂၢ၏ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရက ေထာက္ခံ ကူညီမည္ျဖစ္ပါသည္။ Obama အစုိးရကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ သံတမန္ေရးအရ ဖိအားမ်ား ေပၚေနေသာ္လည္း စစ္ရာဇဝတ္မႈ စံုစမ္းေရးကိစၥတြင္ ယခုအစ၌ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ ေနၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အကူအညီ ေပးလာလိမ့္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ကိစၥကုိ ေထာက္ခံကူညီျခင္းသည္ အေမရိကန္၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း စစ္ေရးအရ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ အေမရိကန္ကို မသက္မသာ ခံစားရေစပါသည္။

ျပင္သစ္ႏွင့္ အျခားဥေရာပ တုိင္းျပည္မ်ားသည္ ၿဗိတိန္၏ မူဝါဒေနာက္က လုိက္၍ ကုလသမဂၢ၏ လႈပ္ရွားမႈကုိ ေထာက္ခံ လာၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာသည္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေျပာင္းပစ္လုိက္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရ၏ ေန႔ရက္မ်ား အကန္႔အသတ္ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုလသမဂၢ၏ စစ္ရာဇဝတ္မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆုိမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္စားလာရၿပီး ေနာက္ဆံုး ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္းမွ တစ္ခုခု ျပဳလုပ္ကတိ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ကုလသမဂၢ၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွ ေဝးရာတြင္ ထားရန္ ဥပေဒအား အခ်ိန္မေရြး ျပင္ႏုိင္ေၾကာင္း တရားဥပေဒ စနစ္က ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ အၾကာတြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အမွန္တရားႏွင့္ တရားဥပေဒအၾကား ေခတ္သစ္ သင္ခန္းစာမ်ား ေပးပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈအၾကား ေခတ္သစ္ သင္ခန္းစာ ယူစရာမ်ား ထားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ စစ္အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေရးကစားပဲြကုိ အခ်ိန္ဆဲြလာသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယခု အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ အျခားဥေရာပ တုိင္းျပည္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ပါတီတုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံ ရပ္တည္မႈတြင္သာမက လူသားခ်င္းစာနာမႈ၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားႏွင့္ ခံယူမႈကုိရပ္တည္၍ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး ေအာင္ပဲြ ခံရမည္မွာ မလဲြေပ။

Saberi Roy ၏ New Twists in Burmese Politics ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Asian Tribune, 2nd April 2010

ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းမႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ရည္မွန္းခ်က္ အျဖစ္ အာဆီယံ အဖြဲ႕သည္ ဥေရာပ ပံုစံ စုစည္းမည့္ ေစ်းကြက္ တစ္ခုကို ၂၀၁၅ ေနာက္ဆံုးထား၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည္။ အာဆီယံ အဖြဲ႕တြင္ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၅၃၀ ေက်ာ္ေသာ ေစ်းကြက္ တစ္ခု ရွိေနေသာ္လည္း ကမာၻ႔ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္း၏ ၆% မွ်သာ စာရင္းရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံတြင္ မေလးရွား၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ျမန္မာ၊ လာအို ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား တို႔ ပါဝင္သည္။

အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဧၿပီလ ၈ ရက္မွ ၉ ရက္ အတြင္း ဟႏြိဳင္းတြင္ က်င္းပမည့္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး ညီလာခံတြင္ ေတြ႕ဆံုၾကရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ေဒသတြင္း ဆက္သြယ္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ အာဆီယံႏွင့္ ၎၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ခိုင္မာေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားသည္။

အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လတ္တေလာ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံတကာ၏ အျပစ္တင္မႈမ်ားကိုလည္း တရားဝင္ ျဖစ္ေစ၊ တရားမဝင္ ျဖစ္ေစ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ လကၡဏာ ရွိသည္။

မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ေၾကညာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အရ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရသူ မည္သူကိုမဆို ႏိုင္ငံေရး ပါတီသို႔ ဝင္ခြင့္မျပဳဟု တားဆီးထားသည္။ ဤအခ်က္သည္ NLD ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ရာေပါင္း မ်ားစြာကို တားဆီးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားစြာႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လက္ရွိ ႏွစ္မ်ား အတြင္း ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရသလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း ၁၈ လ သက္တမ္း တိုးထားသည့္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံေနရသည္။

မတ္လ ၁၁ ရက္ ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ႐ုတ္သိမ္းထားသည္။ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရသူ မွန္သမွ်ကို ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ႏိုင္ရန္ တားဆီးထားသည္။ ယခု ထုတ္ျပန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ ၁၉၈၉  ဥပေဒအရ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ပ်က္ျပယ္သြားၿပီဟု ေျပာၾကားကာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကိုလည္း တရားဝင္ ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ ေနရာ ၄၉၂ ေနရာ အနက္ ၃၉၂ ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ NLD ပါတီမွာ စစ္ဖက္ အစိုးရ၏ ပစ္မွတ္ ျဖစ္ေနသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္အရ အထိန္းသိမ္းခံ ေခါင္းေဆာင္ကို ထုတ္ပယ္၍ ပါတီကို မွတ္ပံုတင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ပါက ဖ်က္သိမ္းခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္စရာ ေပးခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ မမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာမႈေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက မတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ တံခါးပိတ္ အစည္းအေဝးကို မျဖစ္မေန က်င္းပခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ၎အစည္းအေဝးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လ ေနာက္ပိုင္း စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ ပထမဆံုး ေဆြးေႏြးမႈ အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္၍ မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေစလိုသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ဆံုး႐ႈံးေစသလို လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွ ယခင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ပ်က္ျပားေစခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ ပူပန္ေၾကာင္း ေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားစုက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္ သံအမတ္ႀကီး Mark Lyall Grant က ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကလည္း  ျမန္မာ့ေရးရာ မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕ႏွင့္ မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္၌ ေတြ႕ဆံုကာ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဆိုပါ မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕တြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊ တ႐ုတ္၊ ဥေရာပ သမဂၢ၊ ျပင္သစ္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ေနာ္ေဝး၊ ႐ုရွား၊ စကၤာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထိုင္း၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္သည္။

ျမန္မာစစ္ဖက္ အစိုးရ ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒ အေပၚ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈႏွင့္ မေက်နပ္မႈကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းက ဝိုင္းဝန္း ျပသေနခ်ိန္တြင္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ကမူ ယခုအခ်ိန္အထိ ေရငံု ႏႈတ္ပိတ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံ အနက္မွ ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ၂ ႏိုင္ငံကသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အေပၚ ပြင့္လင္းစြာ မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့သည္။ "ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္မေပးဘူး။ သူမနဲ႔ သူမရဲ႕ ပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခြင့္ မေပးဘူး ဆိုရင္ေတာ့ဗ်ာ၊ ဒါ တကယ့္ကို ရီစရာ ေကာင္းတဲ့ ကိစၥပဲ။ သူတို႔ ေျပာတဲ့ ဒီမိုကေရစီ လမ္းျပ ေျမပံုနဲ႔ လံုးဝ ဆန္႔က်င္ဘက္ပါပဲ" ဟု ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး အယ္လဘာတို႐ိုျမဴလိုက မတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ပစ္ပယ္ေရး မူဝါဒကို ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့သည့္ အာဆီယံ၏ ပံုရိပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ေတြ႕ဆံု ညႇိႏႈိင္းေရး မူဝါဒကို စတင္ က်င့္သံုးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဆီယံထံမွ ၎တို႔ အဖြဲ႕ဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေအာင္ ကူညီရန္ မည္သည့္ ေပၚေပၚထင္ထင္ ကတိေပးမႈမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

တာဝန္ရွိ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕တစ္ခု အျဖစ္ အာဆီယံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား၊ အေျခခံ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရး ပိတ္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရငံု ႏႈတ္ပိတ္ေနျခင္းကို ခ်ဳိးေဖာက္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ ကိုင္တြယ္ျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕၏ ပံုရိပ္ႏွင့္ စြမ္းရည္ကို ေလးစားထိုက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု အျဖစ္ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲ ေစလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပႆနာ အေျဖ ရွာေတြ႕ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ အေနျဖင့္ အာဆီယံက လက္ေတြ႕က်က် စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါက ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံမွ ထိေရာက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပံ့ပိုး ေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိႏိုင္မည္မွာ သံသယ ရွိစရာ မလိုပါ။ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတိုင္း၏ အခြင့္အေရးမ်ား စတင္ ပ်ဳိးေထာင္ႏိုင္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာသည့္ တုိင္ေအာင္ အာဆီယံမွာမူ ေအာင္ျမင္ေသာ၊ သန္စြမ္းေသာ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕တစ္ခု အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရမည့္ လကၡဏာ မရွိေသးပါ။

အာဆီယံ အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဖြဲ႕မွ ထုတ္ပယ္ရန္ ေတာင္းဆိုခံရျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေဒသ တစ္ခုလံုးကို အၾကာျမင့္ဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ အက်ပ္အတည္းမ်ား အေျဖ ထြက္ေပၚေရး ကူညီရန္ အတြက္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သာမကဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးရန္ တိုက္တြန္းခံ ေနရသည္။

(ေဆာင္းပါးရွင္ Nehginpao Kipgen သည္ ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ (၁၉၄၇ - ၂၀၀၄) တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ား တိုးပြားလာျခင္းကို သုေတသန ျပဳေနသူ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ အေျခစိုက္ Kuki International Forum မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သည္။)

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

အင္း ၊ ဘာလိုလို နဲ႕ ၿမန္မာ သက္ကရာဇ္ တစ္နွစ္ေဟာင္းလို႕ နွစ္ကူးခ်ိန္ေတာင္ ေရာက္လုပါေပါ႕ဗ်ာ ၊ ေႏြအပူထူးကို တလူးလူး တလိမ္႕လိမ္႕ နဲ႕ နွစ္သစ္ ရယ္ ၿမန္ၿမန္ ကူးပါေတာ႕ လို႕ စိတ္ထဲ ၿဖစ္မိပါတယ္။

ဒါေပသိ ၊ ၿပကဒိန္ၾကည္႕ လိုက္ေတာ႕ နွစ္ဦး ရဲ႕ တန္ခူး က ၊ လ ၊ ေတာင္ ၿပည္႕ၿပီး လို႕ လဆုတ္ရက္ေတာင္ ေရာက္ေနပါေပါ႕ ဗ်ာ ၊ ၿမန္မာ နွစ္ဆန္း တရက္ ေန႕ က တန္ခူးကို ေက်ာ္လို႕ ကဆုန္လ ထဲ ေတာင္ ေရာက္ ေနပါပဗ်ာ ၊ နွစ္သစ္ကူး ၿပီးလို႕ ေနာက္ တပါတ္ ေန ရင္ ကဆုန္ ေညာင္ေရ ဆက္သြန္းရေတာ႕မဲ႕ ထူးတဲ႕နွစ္ၾကီးပါ။

ၿပီးခဲ႕တဲ႕ မတ္လအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္လာၾကတာ ေ၀ဖန္သံေတြ ၊ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပ ေသာေသာညံ ပဗ်ာ ။ ဒီမိုကေရစီ အခြင္႕ေရးေတြ အၿပည္႕ ေပးထားတယ္ ေၿပာၾကေပမဲ႕ ၊ တခ်ိဳ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ကေတာ႕ နွဳတ္သီးရွည္ ကိုငွက္က်ားကို ၊ ပုဂံၿပား နဲ႕ ဟင္းရည္ တိုက္ထားတဲ႕ ပံု ေပၚေနပါတယ္။

သူ႕အတြက္ကေတာ႕ ထိုင္ၾကည္႕ ေနယံုကလြဲလို႕၊ ဒီ ၊ ဒီ မို က ေရ စီ ၊ ဟင္းရည္ ပုဂံၿပားၾကီး ကို ဘယ္လိုမ်ား ေသာက္နိုင္ပမလဲဗ်ာ။ နာမည္ၾကီး အန္အယ္ဒီ က ေတာ႕ မွတ္ပံု မတင္ေတာ႕ ဘူး လို႕ ေၾကညာသံ ၾကားရပါတယ္။ ဟင္းရည္ မေသာက္ နိုင္တဲ႕ အထဲ သူလဲပါေနပါတယ္။

ေရွ႕ေလ်ာက္ အန္အယ္ဒီက ဘယ္ပံုစံနဲ႕ စခန္းသြားမယ္ မသိပါဗ်ာ။ ဒီ အဖြဲ႕ၾကီး ကို နားလည္ရ ေတာ္ေတာ္ ခက္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ၾကီးရဲ႕ ပင္မနိုင္ငံေရး အနွစ္သာရ က ဘာလဲ ဆိုတာ ခုထိ မသိ ရ ေသးပါဘူး ၊ ထဲထဲ၀င္၀င္ လုပ္ေနတဲ႕ သူ ေတြ ကို ၊ ဗဟုသုတ အၿဖစ္ လိုက္ ေမးၾကည္႕ေတာ႕လဲ ၊ ခုထိ ၊ ဇေ၀ ဇ၀ါ ပါ ဘဲ။

ပါတီ ေထာင္ထားတာ နွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ပါဘီ။ ဒီ ကာလ မ်ား အတြင္း ေၾကၿငာခ်က္ ေတြ ထုတ္တယ္ ၊ အင္တာေတြ ဗ်ဴး တယ္ ၊ ကန္႕ကြ