Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၃၁.၈.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အနာဂတ္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အနာဂတ္

ကိုဝ

(ၾသဂုတ္ (၃၀)ရက္ထုတ္ ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀၃) မွ ထုတ္ယူတင္ျပခ်က္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး International Crisis Group ရဲ႕အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ရပါတယ္။ အရင္ ဆံုးဖတ္ရပါတယ္။ အရင္ဆံုး သတိထားမိတဲ့အခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔လို ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမပါတဲ့ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသက္သက္ မဟုတ္သလို ေတာင္ကိုးရီးယားနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔လို စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေနာက္ ဒီမိုကေရစီျပျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လိုက္လာတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ထူျခားခ်က္လို႔ ဆိုရပါမယ္။

ႏိုင္ငံေရးစနစ္အတြက္ေရာ စီးပြားေရးစနစ္အတြက္ပါ လိုအပ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို လက္တြဲညီညီ အေပးအယူမွ်မွ် ျပဳျပင္ဖြဲ႔စည္းေရးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚခ်က္ျဖစ္တာကို ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ေကာင္းဘက္ကလွည့္ေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ စနစ္တက် ေနရာခ်ဖြဲ႔စည္းႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေကာင္းကို ရရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စီးပြားေရးမ်က္ ႏွာစာ(သို႔)ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုတာ ဒီမ်က္ႏွာစာႏွစ္ခုစလံုးမွာ ေအာငျမင္မွ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ အေရးႀကီးတဲ့ ေဝဖန္ခ်က္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လမ္းေခ်ာ္သြားေအာင္ ႀကိဳးစားမႈေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာ မေတြ႔ရဘူးဆိုတာ အားတက္စရာ အယူအဆပါ။ က႑အသီးသီးမွာ ရွိတဲ့အေရးပါတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတုေျပာင္းသြားတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္လိုသလို စီးပြား ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ဖို႔ ေရွာင္လြဲလို႔မရဘူးကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ပါတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ေပးထားပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈေရာ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈပါ ရရွိဖို႔ဆိုတာ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ရင္ ဘယ္လိုႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ိဳးမွ မရႏိုင္ဘူးဆိုတာ ေသြးထြက္ေအာင္မွန္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္မႈေတြရရွိဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေလးေလးနက္နက္ ႏွလံုးသြင္းရမွာပါ။

လွ်ပ္စစ္မီးပံုမွန္ရတာမ်ိဳး ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ တယ္လီဖုန္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးႏိုင္တာမ်ိဳး လူထုသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္ထိေရာက္တာ မ်ိဳး စတဲ့စတဲ့ လူထုအေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ကို အႀကံျပဳထားပါတယ္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသလို ျဖစ္ေနခဲ့တဲ့ ျပႆနာေပါင္းစံုးကို ေျဖရွင္းရတ့ဲအတြက္ က႑တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး က်က်နန မူဝါဒခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာမ်ိဳးထက္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ေျဖရွင္းေနတာမ်ိဳးက ပိုမ်ားေနတယ္လို႔ ေဝဖန္ထားပါတယ္။ အားလံုး သေဘာတူတဲ့အခ်က္က အမိန္႔ေပးမွ လုပ္ရတဲ့အက်င့္က သံမႈိႏွက္သလို စြဲေနသလို ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စနဲ႔ ႀကံဆလုပ္ကိုင္ဖို႔ ခက္ေနတာပါ။ တိုင္းျပည္ ယႏၱရားအဆင့္ဆင့္ကို သံုးသပ္ၿပီး ဘယ္လိုေနရာမ်ိဳးမွာ ႀကိဳးနီစနစ္ရွိတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးမယ့္ စနစ္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ဖို ႔ေထာက္ျပထားပါတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ အခ်က္အလက္ေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မွ တိုင္းျပည္အေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ မယ္ဆိုတာ ျငင္းမရတဲ့အခ်က္ပါ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ေတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံု မွန္မွန္ကန္ကန္ရရွိႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရမယ့္အခ်ိန္ ေရာက္ေနပါၿပီ။ တိုင္းျပည္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လိုတဲ့ေဇာကပ္ၿပီး တစ္အားတြန္းလုပ္မယ္ဆိုရင္ အရည္အခ်င္းပိုင္းမွာ ေပမမီ ေဒါက္မမီ ျဖစ္တတ္တာကိုလည္း သတိေပးထားပါတယ္။ လယ္ေျမဧက အေျမာက္အမ်ားကို တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း စက္မႈလယ္ယာ ပံုစံေျပာင္းလဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ စိုက္ပ်ိဳးလာတဲ့ လယ္ေျမေတြ ဆံုး႐ံူးရတဲ့  အႏၱရာယ္ကို အေလးအနက္ထား ကိုင္တြယ္ဖို႔ တိုက္တြန္း ထားပါတယ္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွာ လြတ္လပ္တဲ့ အာဆီယံစီးပြားေရးဇုန္စနစ္ က်င့္သံုးတဲ့အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စက္မႈလက္မႈက႑ အားနည္းေနတာကို မီးေမာင္း ထိုးျပထားပါတယ္။ ၂ႏွစ္၃ႏွစ္အတြင္း အစိုးရက ပုဂၢလိကစက္မႈက႑ကို  ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈေတြ လုပ္ေပးရင္ေတာင္မွ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိမလားဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္ထားပါတယ္။ စက္မႈကုန္ထုတ္က႑မွာ ေခတ္မီနည္းပညာနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတတ္ပညာေတြရရွိဖို႔ နည္းလမ္းေပါင္းစုံသံုးၿပီး အသည္းအသန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္အေနနဲ႔ ဆင္းရဲ႕ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ရႊံ႕ညြန္အတြင္းက ႐ုန္းထြက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ျပည္သူုေတြရဲ႕ဘဝကို ျမွင့္တင္ႏိုင္မွသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အရွိန္အဟုန္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမာၻ႔ဘဏ္ ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ The Multiliteral Investment Guarantee Agency ကို ဝင္ခြင့္ရဖို႔ အလားအလာေကာင္းေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕တာဝန္က ကမာၻ႔ေစ်းကြက္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း႐ွင္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးစြန္႔စားရမႈ အႏၱရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အာမခံခ်က္ေပး ရတာပါ။ တျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြက ဒီလိုအာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္ပါဘူး။

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးၿပီးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ တတိယေျမာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ ဆိုထား ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အတိတ္ကာလကို သံုးသပ္တဲ့အခါ ျပည္တြင္းစစ္ စီးပြားေရးကေန အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စီးပြားေရးကို ကူးေျပာင္းရာမွာ သာမာန္ျပည္သူ လူထုေတြ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရမႈ နည္းပါးတာကို ေထာက္ျပထားပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲအစည္းေတြရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့နယ္ေျမ ေတြရဲ႕ အေနအထားကို ေျပာတာပါ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရရွိႏိုင္ဖို႔ ေဒသခ့ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနေတြ တိုးတက္လာမယ္ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ပိုရလာမယ္ ဆိုရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းလိုတဲ့ စိတ္ေတြႏိုးၾကားလာမွာကို ႏွလံုးသြင္းဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ဒီလိုသာဆုိရင္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရး အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖ်က္ဆီးလိုတဲ့ အင္အားစုေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္ကေန ကာကြယ္ႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ ေရႊေခတ္ေရာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြတိုးၿပီး ျဖစ္ေနတာေတာ့အမွန္ပါ။ ဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ ဆည္းေပးရမယ့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွာ တာဝန္သိပ္ႀကီးပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး နားလည္မႈထားၿပီး ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအေနနဲ႔လည္း အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီလိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ၿပီး ႏႈတ္ထြက္ခိုင္းမယ္ဆိုတာက ေတာ့ ေလးေလးနက္နက္ အျပန္အလွန္သံုးသပ္ရမယ့္ ေျခလွမ္းမ်ိဳးပါ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအၾကား စိတ္ရွည္လက္ရွည္ထားၿပီး နားလည္မႈ  အျပန္အလွန္ ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာဖို႔ လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရဲ႕ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ဆိုတာ အၿမဲတမ္း ႏွလံုးသြင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

Ref; ‘Myanmr: The Politics of the economic Reform’by ICG (27July 2012)

*****************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

­၃၁.၈.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ယုဇနကုမၸဏီ၏ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအေပၚ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. ျပန္ဆက္ညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးရဲထြဋ္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဒုဝန္ႀကီးျဖစ္လာ
  1. စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းမည္
  2. ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္
  3. ABSDF ဥကၠ႒ေဟာင္း ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

******************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ယုဇနကုမၸဏီ၏ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအေပၚ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

ယုဇနကုမၸဏီမွ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္သူတို႔၏ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ၊ ယာေျမ၊ စားက်က္ေျမမ်ားႏွင့္ ရြာမ်ားအား သိမ္းဆည္းမႈမ်ားအေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ားအတြက္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီမွ စတင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စီတီးစတားပာိုတယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF)ပါတီမွ လမ္းျပၾကယ္ ဦးေအးျမင့္ႏွင့္ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာတို႔မွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးျမင့္ပိုင္ ယုဇနကုမၸဏီမွ လယ္ယာေျမမ်ားအား တရားမဲ့သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားမွ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဗပာန္းရဲစခန္း၌ ဆႏၵျပခြင့္ရရွိႏိုင္ေစရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ရဲစခန္းမွ ခြင့္မျပဳခဲ့ဘဲ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၃၀ ရက္ေန႔မ်ားတြင္သာ ဆႏၵျပခြင့္ျပဳမည္ပာု ျပန္လည္ဆက္သြယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ဗပာန္းရဲစခန္းမွာ ဆႏၵျပခြင့္ေလွ်ာက္ထားတယ္။ ဗပာန္းရဲစခန္းက အဲ့ဒီရက္မွာေတာ့ ခြင့္မျပဳဘူး။ ၂၉ ရက္ေန႔နဲ႔ ၃၀ ရက္ေန႔မွာပဲ ဆႏၵျပလို႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၂၈ ရက္ေန႔ညမွာ NDF ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကတစ္ဆင့္ ဦးေဌးျမင့္က ညႇိႏိႈင္းမယ္လို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုကမ္းလွမ္းခဲ့လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီက ေဒၚေဘာက္ဂ်ာတို႔ေတြ ေနျပည္ေတာ္ကိုသြားၿပီး ေဆြးေႏြးခ့ဲရပါတယ္”ပာု အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NDF)ပါတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ဦးေဌးျမင့္မွ ယုဇနကုမၸဏီ၏ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအေပၚ ဆႏၵျပမည့္ကိစၥရပ္အား ေဆြးေႏြးမည္ပာု ကမ္းလွမ္းထားသည့္ အတြက္ ရန္ကုန္၌ အေသးစိတ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လယ္သမားမ်ားမွ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ဆႏၵျပပြဲကို ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ၿပီး လယ္ယာ ေျမ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ပါက စစ္တပ္ကိုပါ တရားစြဲဆိုရန္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က စစ္တပ္ကို တရားမစြဲခ်င္လို႔မပာုတ္ဘူး။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခခံဥပေဒမွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အာဏာမသက္ေရာက္ေစရ ဆိုၿပီးတားထားတဲ့အခ်က္ရွိပါတယ္။ စစ္တပ္ကို တရားမစြဲရဲလို႔ဆိုတာ မပာုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒအရ တရားစြဲလို႔ရရင္ ဆြဲသြားမွာပါ”ပာု ယင္းသတင္းစာရွင္း လင္းပြဲသိုက္ တက္ေရာက္သည့္ လမ္းျပၾကယ္ဦးေအးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ယုဇနကုမၸဏီမွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစတင္၍ ေတာင္သူမ်ား၏ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ၊ ယာေျမ၊ စားက်က္ေျမႏွင့္ ရြာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အမိန္႔ ပာုဆိုကာ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

NT

******************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္း

ျပန္ဆက္ညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးရဲထြဋ္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဒုဝန္ႀကီးျဖစ္လာ

ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ ည ၈နာရီအခ်ိန္၌ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးရဲထြဋ္အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအမိန္႔အမွတ္ ၂၈/၂၀၁၂ ျဖင့္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးဝက္ဆိုဒ္၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ အမိန္႔အမွတ္ ၂၈/၂၀၁၂ ေၾကညာခ်က္၌ ၎အား ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၃၄ ပုဒ္မခြဲ (က)ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၉)ျဖင့္ လည္းေကာင္း ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

၎သည္ ယခင္အခ်ိန္က ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔၌ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတလက္မွတ္ျဖင့္ တာဝန္ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္လိုက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ အရ သိရသည္။

ATM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းမည္

ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး (၃၆)ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္ႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္သန္႔၏ ဇီဝေလာင္ စာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတိို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံအလားအလာမ်ားကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းအား စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္က စြမ္းအင္ႏွင့္လွ်စ္စစ္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသား စြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ယခုဖြဲ႕စည္းမည့္ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္မူဝါဒခ်မွတ္ေရး၊ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္ တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအားေကာင္းလာေစေရး ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္မ်ား ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးစြဲေစေရးအတြက္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ားလည္း တက္စြမ္းသမွ် ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးစြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဇီဝေလာင္စာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္သံုးစြဲေရးအတြက္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဇီဝေလာင္စာ Gasohol ႏွင့္ Biodiesel ထုတ္လုပ္မႈ၊ သို ေလွာင္မႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ နည္း ပညာအၾကံေ