Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2013(Interview)
Document yangonchronicle 2013(Interview)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013(Interview)

 

*

*

31.1.2013

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားမွေဖာ္ျပၿပီးအင္တာဗ်ဴးမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိေစရန္အလို႔ဌာ Yangon Chronicle မွ ျပန္လည္တင္ျပအပ္ပါသည္။ ယခုအင္တာဗ်ဴးသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃၁) အမွတ္ (၆၀၆) တြင္ပါရွိေသာ “လြတ္လပ္ေသာဗဟိုဘဏ္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာရန္ ေဆာင္႐ြက္ေန” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဇာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္ျဖစ္သည္။)

ေမး။ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔လြတ္လပ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ဖို႔ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ရည္မွန္းထားပါတယ္။

ေျဖ။ယခုက်င္းပေနတဲ့လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ဒီဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးတာနဲ႔ ဒီဥပေဒနဲ႔အညီဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကိုစတင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒအရ Autonomous Central Bank ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ျဖစ္ေပၚလာမယ့္အနာဂတ္ ဗဟိုဘဏ္ဟာလက္ရွိဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ဘယ္လိုကြာျခားသြားမွာပါလဲ။

ေျဖ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Fiscal Policy နဲ႔ Monetary Policy ကို အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကမူဝါဒခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ Fiscal Policy နဲ႔ Monetary Policy ကို အဖဲြ႕အစည္းႏွစ္ခုက သီးျခားစီမူဝါဒခ်မွတ္ၿပီးတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုအျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Monetary Policy ကို အဓိကတာဝန္ယူရမယ့္ အဖဲြ႕အစည္းဟာ ဗဟိုဘဏ္ျဖစ္လာပါမယ္။ ဒါဟာပစၥဳပၸာန္ ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ အဓိကျခားနားသြားတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ အနာဂတ္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕တာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ဆရာတို႔ ဗဟိုဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြ အသင့္ျဖစ္ရဲ႕လား။

ေျဖ။          အလြန္ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုထြက္လာမယ့္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒသစ္ကိုဒီႏွစ္မွာျပ႒ာန္းခဲ့ရင္ ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒ ၂၀၁၃ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိဗဟိုဘဏ္ဥပေဒကိုေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒ ၁၉၉၀ လို႕ေခၚပါတယ္။ Autonomous Central Bank တည္ေထာင္ဖို႔ ယခုအစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္က စတင္ေျပာဆိုလမ္းညႊန္မႈ ေပးလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘဏ္မွာလုပ္လာတာ ၃၆ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ အစိုးရအမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ ေအာက္မွာဘဏ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္အစုိးရကမွ ဒီ Idea မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒီလို Policy မ်ိဳးမခ်ခဲ့ပါဘူး။ ေရမရွိရင္ သစ္ပင္မရွင္ႏိုင္သလို ဘဏ္လုပ္ငန္းမဖြ႕ံၿဖိဳးတဲ့တုိင္းျပည္ဟာ ဘယ္လိုမွ စီးပါြးေရးမတိုးတက္ႏိုင္ပါဘူး။ လက္ရွိအစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ ဟာဒီအခ်က္ကို ေကာင္းေကာင္းသိပံုရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ Autonomous Central Bank တည္ေထာင္ဖို႔ လမ္းညႊန္ခဲ့ပါတယ္။ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ရွိမယ့္ Autonomous Central Bank သာဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

                Autonomous Central Bank တည္ေထာင္ဖို႔ လမ္းညႊန္မႈနဲ႔အတူ ပူးတဲြပါလာတာက အျမန္ဆံုးတည္ေထာင္ဖို႔ပါ လမး္ညႊန္လာပါတယ္။ လက္ရွိဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒ ၁၉၉၀ နဲ႔လုပ္မယ္ဆိုရင္ လုပ္ႏိုင္ ကိုင္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ ရွိေပမယ့္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒသစ္ေရးဆဲြၿပီးလုပ္မွသာစံမီတဲ့ Autonomous Central Bank ျဖစ္မွာမို႔ ဗဟိုဝန္ထမ္းေတြဟာ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒသစ္ကို တစ္ဖက္ကေရးဆဲြရင္း တစ္ဖက္ကလည္း ဝန္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ဌာနမ်ား ျပင္ဆင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဌာနအသစ္မ်ားဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒသစ္ မထြက္ေပၚခင္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ ၁၉၉၀ ထဲက လုပ္ႏိုင္သမွ်အလုပ္ေတြကိုလည္းလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြ အားလံုးလက္ရွိဗဟိုဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြအားလံုးစုေပါင္းလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ လက္ရွိဗဟိုဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြ စုေပါင္းေရးလိုက္တဲ့ ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒသစ္ဟာ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီပါ့မလားဆရာ။

ေျဖ။          ဒီေမးခြန္းအတြက္လည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာစံမီပါ့မလားဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေျပာရရင္ Autonomous Central Bank ခ်င္းတူေပမယ့္ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံမတူႏိုင္ပါဘူး။ ဘယ္လိုေျပာရမလဲဆိုရင္ မဟာဗ်ဴဟာမွာတူေပမယ့္ နည္းဗ်ဴဟာမွာေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံတစ္ထပ္တည္း မတူၾကပါဘူး။

                ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ IMF Articles IV အရ IMF က ဝန္ထမ္းေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပါြးေရးနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနကို ႏွစ္စဥ္လာေရာက္ ေလ့လာပါတယ္။ IMF ဝန္ထမ္းေတြလာတုိင္းအစိုးရဌာန၊ သမဝါယမဌာန၊ ပုဂၢလိကဌာနေတြ အားလံုးေတြ႕ဆံုပါတယ္။ သူတို႔ေတာင္းတဲ့ Data အားလံုးကိုလည္းဌာနအားလံုးကိုလည္းေပးရပါတယ္။ သူတို႔ကလည္း ႏွစ္စဥ္အႀကံျပဳတဲ့ စာတမ္းေတြထုတ္ျပန္ပါတယ္။

                ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက IMF မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေခတ္အဆက္ဆက္က Data ေတြရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပါြးေရးနဲ႕ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနကိုသိတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒသစ္ကို ဗဟိုဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြ ေရးဆဲြစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ IMF က ဗဟိုဘဏ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္လာၿပီး ေလ့လာသံုးသပ္တယ္။ အႀကံျပဳတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြေရးဆြဲတဲ့  ဥပေဒၾကမ္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ စီးပါြးေရးအေျခအေနအရသင့္ေတာ္မႈရွိတဲ့ Autonomous Central Bank တစ္ခုထူေထာင္ဖို႔ျပည့္စံုတဲ့ ဥပေဒတစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ IMF ကလက္ခံတယ္။ ဗဟုိဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြေရးဆဲြတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို သတင္းစာကေနတစ္ဆင့္ ျပည္သူေတြစီခ်ျပၿပီး အႀကံဥာဏ္ေတြ ယူခဲ့တယ္။ ေရွ႕ေန႐ံုးခ်ဳပ္ကိုလည္း တင္ျပခဲ့တယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုလည္း တင္ျပခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း တင္ျပခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ပညာရွင္ေတြနဲ႔ဖြဲ႕ထားတဲ့ ေကာ္မတီရွိပါတယ္။ Experience ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြရွိတယ္။ ဒီလိုအဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းၿပီးမွ ထြက္ေပၚလာမယ့္ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ခုနကဆရာေျပာသြားတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒသစ္ ေရးဆဲြစဥ္မွာ ဗဟိုဘဏ္က ဌာနအသစ္ေတြဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဘယ္လိုဌာနေတြပါလဲဆရာ။

ေျဖ။          အသစ္ထြက္လာမယ့္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒအရလုပ္ရမယ့္ အလုပ္အသစ္ေတြ အတြက္ မရွိေသးတဲ့ ဌာနအသစ္ေတြ ဖြဲ႕ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရးမူဝါဒဌာန (Monetary Policy Affairs) တို႔၊ ေငြေရးေၾကးေရးေစ်းကြက္ဌာန (Financial Affairs) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ဌာနေတြကေတာ့ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန (Currency Management) တို႔၊ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးေရးဌာန (Financial Management) တို႔၊ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းေရးဌာန (Payment & Settlement System ) တို႔ ၊ ဘဏ္တြင္းစာရင္းစစ္ဌာန (Internal Audit) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ Inter Audit ဟာ Autonomous Central Bank အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ Independent ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရပါတယ္။ သူက Internal Audit ျဖစ္ပါတယ္။ External Audit လည္းရွိရပါမယ္။ ဥပေဒအသစ္အရ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးက External Auditor ျဖစ္လာမွာပါ။

ေမး။ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒသစ္ မထြက္ခင္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ ၁၉၉၀ နဲပလုပ္လို႔ရတာေတြကိုလည္းလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆရာေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဘာေတြလုပ္ခဲ့တာပါလဲ။

ေျဖ။          ကၽြန္ေတာ္ေရွ႕မွာေျပာခဲ့သလိုလႊတ္ေတာ္က Autonomous Central Bank ကိုထူေထာင္ဖို႔ လမ္းညႊန္မႈနဲ႔ အတူအျမန္ထူေထာင္ဖို႔ဆိုတာပါ ပါလာပါတယ္။ အျမန္ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔ ဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြဟာဥပေဒအသစ္ေရးဆြဲရင္းဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ ၁၉၉၀ ကတည္းကလုပ္ႏုိင္တာေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထင္ရွားတာ တစ္ခုေျပာရရင္ တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာက်ပ္ေငြဟာအေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔ လဲလွယ္ရာမွာအစိုးရကေစ်းတစ္မ်ိဳး၊ အျပင္ေစ်းကတစ္မ်ိဳး၊ အခြန္အခေတြ ေပးေဆာင္ေတာ့တစ္မ်ိဳးနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္က ကေမာက္ကမျဖစ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း Exchange Rate ေတြကိုအခုအခါမွာေတာ့ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။

ေမး။ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒသစ္ထြက္လာရင္ ဘယ္လုပ္ငန္းေတြကိုအရင္ဆံုးလုပ္ရမွာလဲဆရာ။

ေျဖ။          ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒသစ္က ၂၀၁၃ မွာထြက္လာရင္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ ၂၀၁၃ လို႔ သတ္မွတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒထြက္ထြက္ခ်င္း ဥပေဒသစ္မွာပါတဲ့ လုပ္ငန္းအားလံုးကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္လု႔ိရမွာမဟုတ္ေသးပါဘူး။ Transactional Period တစ္ခုကို ျဖတ္သန္းရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ ၂၀၁၃ အရ စတင္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ေတြကိုစတင္လုပ္ရမွာျဖစ္သလိုမလုပ္ႏိုင္ေသးတဲ့ အလုပ္ေတြကိုေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ ၁၉၉၀ အရလုပ္ကိုင္ရင္း Transactional Period ကို ျဖတ္သန္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

**********************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၃၁.၁.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ရုိဟင္ဂ်ာျပႆနာ၏ ဇစ္ျမစ္ကုိ အာဆီယံကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ဟု ပါလီမန္မ်ားအဖြဲ႕သုံးသပ္

(Bangkok Post သတင္းစာမွ 29 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Asean should address root of Rohingya problem, says parliamentary group ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာျပႆနာ၏ ဇစ္ျမစ္ကုိ အာဆီယံကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ဟု ပါလီမန္မ်ားအဖြဲ႕သုံးသပ္

(Bangkok Post သတင္းစာမွ 29 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Asean should address root of Rohingya problem, says parliamentary group ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္က်င့္သုံးေသာ ျမန္မာအစုိးရ၏ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးဆုိင္ရာမူဝါဒသည္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္မႈအတြက္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆီယံပါလီမန္မ်ားအဖြဲ႕-ျမန္မာ(AIPMC) က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ိဳး ခံရဖြယ္ရွိေၾကာင္း AIPMC မွ ဒုတိယဥကၠဌ Kraisak Choonhavan ကေျပာၾကားသည္။

အာဆီယံအေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာအေရးကိစၥတြင္ ျပႆနာ၏ဇာတ္ျမစ္အား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိဟုလည္း ၎က ေၾကညာခ်က္တြင္ အျပစ္တင္ေရးသားထားသည္။

အမွန္တကယ္တြင္ အာဆီယံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ားပုိမုိျပဳလုပ္ကာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားရရွိေအာင္ အခုိင္အမာလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္ဟု မစၥတာ Kraisak က ေျပာဆုိသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အာဆီယံအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းမွ ဥပေဒေရးရာအာဏာပုိင္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္လက္တြဲပူးေပါင္းကာ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား လူေမွာင္ခုိကူးခံရမႈကုိ တုိက္ဖ်က္သင့္သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

လတ္တေလာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအရ အခ်ိဳ႕ေသာထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားသည္ လူေမွာင္ခုိကူးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု AIPMC ကထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

AIPMC ၏ ဥကၠဌ ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားပါလီမန္အမတ္ Eva Kusuma Sundari ကမူ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အာဆီယံကုိ ျပစ္တင္ေျပာဆုိသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ မူဝါဒသည္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကုိ အပယ္ခံဘဝသုိ႔ေရာက္ရွိေစေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္၊ ပညာသင္ယူခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးဝါးကုသခြင့္လည္းမရရွိၾကေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔အထိ ဘရူႏုိင္းႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံအစုိးရမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဖုိရမ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာအေရးကိစၥကုိ Ms Eva Kusuma Sundari ကတင္သြင္းေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

**********************************************************

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one