Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၂၉.၈.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အက်ဥ္းသားလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဆိုတင္သြင္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာ သတင္း ထုတ္ျပန္

(AFP သတင္း မွ 28 Aug 2011 ရက္စြဲပါ “Myanmar MPs propose prisoner amnesty, says report” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေၾကာင္း ဇာတ္ကားပိုစတာဒီဇိုင္း ၿပီးစီး

(The Nation မွ 28 Aug 2011 ရက္စြဲပါ “Fairey makes Suu Kyi film poster” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ဝန္ပိေအာင္ျပဳလုပ္ေနသည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ အာရွ၏စြမ္းေဆာင္မႈအေကာင္းဆုံး ေငြေၾကး

(Forbes မွသတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ေနာက္ထပ္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးလ်က္ ရွိသည့္ႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံလား

(Foreign Relations မွ “Myanmar: The Next Failed State” ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ဖိအားေပးခံေနရသည့္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္

(BBC သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. ေျမာက္ကိုးရီးယားက ေျခာက္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ထပ္မံေျပာၾကား

(26 August  2011 ရက္စြဲပါ CNN News မွ “North Korea reiterates stance on six- party talks” ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

************************************************************************************************************************

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အက်ဥ္းသားလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဆိုတင္သြင္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာ သတင္းထုတ္ျပန္

(AFP သတင္း မွ 28 Aug 2011 ရက္စြဲပါ “Myanmar MPs propose prisoner amnesty, says report” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

                ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္က ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ စေနေန႔ ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း သတင္းေဖၚျပခဲ့သည္။

                အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဆိုျပဳျခင္းကို ေသာၾကာေန႔က ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရအာေဘာ္ New Light of Myanmar သတင္းစာက ဆိုသည္။

                သမၼတႀကီးက စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီးေနာက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္ဟု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ခိုင္မာစြာ ယံုၾကည္ ေနၾကသည္ဟု သတင္းစာက ေရးသားခဲ့ၿပီး မည္သူမည္ဝါ ပါဝင္ေၾကာင္း အေသးစိတ္ ေဖၚျပျခင္း မျပဳပါ။

                ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရး ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ အတူ ျပစ္ဒဏ္ကာလ ဆယ္ဂဏန္းအထိ က်ခံေနရ သူမ်ားစြာ ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္၏ အခက္အခဲ သည္လည္း ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက အဓိက စိုးရိမ္ပူပန္ ေနၾကေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

                အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဆိုကို တင္ျပေဆြးေႏြးရာတြင္ တာဝန္ထမ္းဆဲ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ မတ္လက အရပ္ဖက္အစိုးရ အာဏာလႊဲေျပာင္းယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခု ပထမဆံုးအႀကိမ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ေလးပံုတစ္ပံုကို သီးသန္႔ ဖယ္ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

                မႏွစ္က ႏိုဝင္ဘာလ အျငင္းပြားဖြယ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး အာဏာလႊဲေျပာင္းယူခဲ့ေသာ အစိုးရသစ္သည္ ၎၏ ႏိုင္ငံတကာပံုရိပ္ တိုးတက္ရန္ စိတ္ဝင္စားပံုရၿပီး လတ္တေလာတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အၾကား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

                သို႔ေသာ္လည္း ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ ၿပီးစီးသြားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ojea Quintana က “အထူးစိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ား ရွိေနဆဲ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                ၅ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ နာမည္ဆိုးေက်ာ္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သူ ကုလကိုယ္စားလွယ္က အက်ဥ္းသားမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားေသာကာလတြင္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းျခင္း၊ တပ္မေတာ္အတြက္ ေပၚတာအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းစေသာ စြပ္စြဲတိုင္တန္း မႈမ်ား အေပၚ မ်ားစြာ စိုးရြံ႕မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။

                “ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္ေနတဲ့ ကိစၥကေတာ့ အျပစ္မရွိပဲ ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက် ခံေနရသူ အေရအတြက္မ်ားစြာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Quintana က ဆိုသည္။

                ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ေထာင္ဒဏ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးၿပီး ျပစ္ဒဏ္ကာလကို တစ္ႏွစ္မွ်သာ ေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည့္ ေမလက အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္သည္ ဟားတိုက္ရယ္ဖို႔ေကာင္းေအာင္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မျပည့္စံုသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ေဝဖန္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

********************************************************

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေၾကာင္း ဇာတ္ကားပိုစတာဒီဇိုင္း ၿပီးစီး

(The Nation မွ 28 Aug 2011 ရက္စြဲပါ “Fairey makes Suu Kyi film poster” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

                ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေၾကာင္းကို ရိုက္ကူးထားေသာ ဒါရိုက္တာ Luc Besson ၏ “The Lady” ဇာတ္ကားသစ္အတြက္ ပိုစတာကို အေမရိကန္ ေခတ္သစ္ အႏုပညာရွင္ Shepard Fairey က ဖန္တီးေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ပိုစတာ၏ ပံုရိပ္သည္ Fairey ယခင္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပန္းခ်ီကို အေျခခံထားေသာ္လည္း ယခုဇာတ္ကားတြင္ အဓိက ႏိုင္ငံေရး သမားအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မင္းသမီး Michelle Yeoh အား ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ရန္ ေျပာင္းလဲေပးထားသည္ဟု ဆိုသည္။

                ပိုစတာအတြက္ ဒီဇိုင္းထုတ္ေပးရန္ အလုပ္အပ္ႏွံျခင္း ခံရၿပီးေနာက္ ဇာတ္ကားကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိုသည့္ စိတ္ဖိစီးမႈ ခံစားခဲ့ရ သည္ဟု ဒီဇိုင္းဆရာ Fairey က Los Angeles Times သို႔ ေျပာၾကားသည္။ Fairey သည္ ၂၀၀၈ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလတြင္ ဘားရက္ အိုဘားမား၏ ပံုရိပ္ဒီဇိုင္းကို ဖန္တီးေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

                The Lady ဇာတ္ကားကို လာမည့္လ တိုရန္တို ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ကနဦး ျပသမည္ ျဖစ္သည္။ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ တြင္လည္း ေရာမ ရုပ္ရွင္ ပြဲေတာ္ကို ျပသဖြင့္လွစ္ေပးဦးမည္ ျဖစ္သည္။

                ဒါရိုက္တာ Luc Besson ၏ The Lady ဇာတ္ကားသည္ “အဂၤလန္သို႔ ျပန္ကာ မက်န္းမာေသာ ခင္ပြန္းကို ျပဳစုမလား (သို႔) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ဆက္၍ တိုက္ပြဲဝင္မလား” ဆိုသည္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရးဘဝႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဘဝကို ပံုေဖၚရိုက္ကူးထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး နာမည္ေက်ာ္ အာရွသူ မင္းသမီး Michelle Yeoh က သရုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

**************************************************************

အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ဝန္ပိေအာင္ျပဳလုပ္ေနသည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ အာရွ၏စြမ္းေဆာင္မႈအေကာင္းဆုံး ေငြေၾကး

(Forbes မွသတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျပည္တြင္းသုံးေငြေၾကးတန္ဖုိးမ်ား ကေျပာင္းကျပန္ ျဖစ္ေနမႈကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံတည္း မဟုတ္ေပ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆီမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ဆြစ္ဇာလန္ကဲ့သုိ႔ပင္ ျပည္တြင္းသုံးေငြေၾကးတန္ဖုိးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခါင္းခဲေနရသည္။ ဆြစ္ဇာလန္အတြက္မူ ျပည္တြင္းသုံးေငြေၾကးတန္ဖုိး အလြန္အမင္း ျမင့္တက္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆြစ္ဘဏ္မ်ားအားလုံး အျပစ္ပုံခ် ေျပာဆိုခံေနရမႈအတြက္ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းစနစ္လည္း တစ္စုံတစ္ရာမေပၚထြန္းေသးေပ။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးမွာ အာရွအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းသုံးေငြေၾကးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အစြမ္းကုန္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယခု ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္းအတြင္း အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၇၀၀ က်ပ္ ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ယမန္ႏွစ္က ဆုိလွ်င္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ထိ ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က က်ပ္ေငြ တန္ဖုိးျမင့္တက္မႈေၾကာင့္

ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု လုိ က်ပ္ေငြျမင့္တက္မႈသည္ ျမန္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားအေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားထက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားစြာ ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္လာေရးအတြက္ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏုိင္ သည္။ Bloomberg အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ ရုပ္သံဌာနမ်ားက ထုတ္ျပန္ေသာ ေငြေၾကးတန္ဖုိးမ်ားစာရင္းတြင္ အဂၤလိပ္လုိ Chat-ခ်ပ္ ဟု အသံ ထြက္သည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြကုိ ေတြ႕ျမင္ရမည္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ အကယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္သုိ႔ သြားေရာက္စုံစမ္းမည္ ဆုိပါက တရားဝင္ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမွာ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၆ က်ပ္ျဖစ္ေနမည္ကုိ ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ အဆိုပါ ႏႈန္းထားသည္ ေမွာင္ခိုေဈးကြက္တြင္းမွ ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မ်ားစြာ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈ မည္သုိ႔မွ်မရွိေပ။ အဆုိပါ ၁ ေဒၚလာ ၆ က်ပ္ဟူသည့္ႏႈန္းထားသည္ ျမန္မာ အစိုးရက စာရင္းအင္းမ်ားတြက္ခ်က္ရာ၌ အသုံးျပဳေသာ ႏႈန္းထားတစ္ခုမွ်ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ တစ္ခ်ိန္က က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ စီးပြားေရးစနစ္ တစ္ခု၏ ဆုိးေမြတစ္ခုဟုဆုိလွ်င္ရႏုိင္ၿပီး မက္ခရုိစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ မ်ားစြာ အခက္အခဲျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေနသည့္ အဟန္႔အတားတစ္ခုလည္းျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္က အဆုိပါေငြေၾကးစနစ္ကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF) ကလည္း နည္းစနစ္ဆုိင္ရာ အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ားေပးရန္ ဆႏၵရွိေနသည့္တိုင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္း၌ ၾသဇာအာဏာရွိသူတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားက ကန္႔လန္႔ခံေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ လတ္တေလာ ကာလတြင္ အစိုးရက ပုိ႔ကုန္မ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္အခြန္အား ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္း ေၾကာင့္ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အနည္းငယ္သက္သာရာရရွိခဲ့သည္။

ဤေနရာတြင္ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးအဘယ္ေၾကာင့္ အစြမ္းကုန္ခုိင္မာေနရသနည္းဟူ၍ ေမးစရာျဖစ္လာသည္။ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္မွာ ေဒၚလာ တန္ဖုိးနိမ့္က်ေနျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆုိရမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေဒၚလာေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္သည္။ အျခားအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံပုိင္အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားပုဂၢလိကသုိ႔ေရာင္းခ်ရာ၌ က်ပ္ေငြျဖင့္ ေငြေပး ေခ်ရျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက က်ပ္ေငြႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဈးကစားမႈမ်ား သည္လည္း က်ပ္ေငြတန္ဖုိး ျမင့္တက္ရ ျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ျမန္မာ့စီးပြားေရးခြဲျခမ္းဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သမွ်သည္ ထင္ေၾကးေပးေျပာဆုိမႈသက္သက္မွ်ေလာက္သာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရက ႏွစ္မ်ားစြာအတြက္လုံေလာက္မွ်တၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေလာက္သည့္ ဘတ္ဂ်တ္ေငြကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မရွိသလုိ အစုိးရ၏ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာလည္း

ယုံၾကည္အားကုိးေလာက္စရာ မရွိေပ။ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာအစုိးရသစ္ ရင္ဆုိင္ ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္ေရးစနစ္ အရႈပ္အေထြးေျပလည္ေရး တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဟုသာ ေျပာရပါေတာ့မည္။ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း

အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ႏုိင္ငံတကာမွ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ အစိုးရ၏ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားမႈကုိ မ်ားစြာ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်လ်က္ ရွိၾကသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ အစမ္းသေဘာမွ်ျဖစ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရိပ္အေယာင္မ်ား လတ္တေလာ ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အၿငိမ္းစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၎၏သမၼတအိမ္ေတာ္သုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ပထမဆုံးေခၚယူေတြ႕ဆံုမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိသုိ႔ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အစိုးရထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တုိ႔ေတြ႕ဆုံမႈကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ျပယုဂ္တစ္ခုဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အရုဏ္က်င္းမႈဟုေတာ့ ဆုိ၍မရေသးေပ။ သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ အစိုးရမွ် ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အရႈပ္အေထြးမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ခ်င္လုိစိတ္မရွိဘဲ လုပ္ငန္းသစ္တစ္ခုကို စတင္လုပ္ကုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရး တစ္ခုလုံးကုိ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ အဘက္ဘက္မွ အကူအညီမ်ား လုိအပ္လ်က္ ရွိေပသည္ဟုသာ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

***********************************************************

ေနာက္ထပ္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးလ်က္ ရွိသည့္ႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံလား

(Foreign Relations မွ “Myanmar: The Next Failed State” ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းနယ္စပ္မ်ား တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဗဟိုအစိုးရ၏ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾကသည္မွာ အစဥ္အလာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္မ်ားက ႀကီးမားေသာ နယ္ေျမပိုင္နက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကၿပီး အစိုးရတပ္မ်ား ႏွင့္ မၾကာခဏ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားကာ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား ျဖစ္လာလွ်င္မူ တစ္ရြာလံုးကို ျပာပံုျဖစ္သြားေအာင္ ပ်က္စီးသြားေစတတ္သည္။ အစိုးရတပ္ မ်ားက ေဒသခံ အရပ္သားမ်ားကို မၾကာခဏ ဖမ္းဆီး စစ္ေမးေလ့ရွိသကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ားကလည္း အစိုးရကို ကူညီေနသည္ဟု ယံုၾကည္ရ ေသာ အရပ္သားမ်ားအေပၚ တဖန္ ပစ္မွတ္ထားၾကျပန္သည္။ တပ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အႀကီးစားလက္နက္သစ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္းတို႔ျဖင့္ ယခုအခါ လက္နက္ကိုင္အင္အား ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနေသာ အင္အား အႀကီးဆံုးတပ္ဖြဲ႕သည္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးမူးယစ္ေဆးဝါး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ တိုက္ပြဲမ်ား တရစပ္ျဖစ္ပြားလာလွ်င္ ေဒသခံအရပ္သားမ်ားမွာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ဘဝျဖင့္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ထြက္ေျပးၾကရသည္။ ဟီးရိုးအင္းကုန္သည္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္ မ်ား၊ လက္နက္ကုန္သည္ပြဲစားမ်ားကလည္း နယ္စပ္ တေလွ်ာက္ ဒိုးယိုေပါက္ သြားလာ ျဖတ္ကူးေနကာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ မူးယစ္ေဆး ေရာင္းဝယ္သူမ်ားကို အေထာက္ အကူ ေပးလ်က္ ရွိသည္။

အထက္ပါ ယိုယြင္းမႈ အေနအထားမ်ိဳးသည္ ကမၻာတြင္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေနေသာ ႏိုင္ငံ ၃ ခုအျဖစ္ လူအမ်ား သိၾကေသာ ပါကစၥတန္ (သို႔) ဆိုမာလီယာ (သို႔) ယီမင္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ က်င့္သံုးေသာ္လည္း နယ္စပ္ေဒသမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ယခုအခါ ႏိုင္ငံ၏ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ မရွိေသာ တိုက္ပြဲဇုန္မ်ား ျဖစ္လာေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္း အလားတူပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို Burma ဟု လူသိမ်ား၍ Burma ဟူေသာ အမည္ကို ဒီမုိကေရစီ လိုလား ေသာ အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ဆက္လက္ သံုးစြဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားေသာ (သို႔) အတိအလင္း ထူေထာင္ ထားေသာ ပါတီက လက္ဝါးႀကီး အုပ္ ျခယ္လွယ္ခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတစ္ဝိုက္မွစ၍ ျမန္မာအစိုးရက ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္တန္းေဒသ မ်ားကို စိုးမိုးထားၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားကို လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းရန္ ႀကိဳးစားလာခဲ့ၿပီး အစိုးရ လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားစြာက လက္နက္ခ်ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားစုက ယင္းတို႔၏ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ဂိုေဒါင္မ်ားကို အေဆာတလွ်င္ ျဖည့္တင္းၾကသည့္အခါ အံ့ဩစရာ မရွိေတာ့ပါ။

ေနာက္ဆံုးရလဒ္အျဖစ္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈ အလားအလာ အမွန္တကယ္ပင္ ျဖစ္ေပၚလာကာ မႀကံဳစဖူး အေƜ