Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၂၅.၇.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္ထုိင္းအၾကား ဆင္ေမွာင္ခုိအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ပြားေန

( The Guardian မွ 24 July 2012 ရက္စြဲပါ “Tourism driving illegal elephant trade in Burma and Thailand”  သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

  1. ကမာၻတြင္ က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ဂ်ပန္၏ပို႕ကုန္ ဇြန္လတြင္က်ဆင္း

( 25 July 2012 ရက္စြဲပါ BBC News မွ Japan’s exports slide in June hurt by global slowdown ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ေနျပည္ေတာ္မွေလ့လာသင္ယူရန္ျပဳံယမ္းကို အေမရိကန္သံအမတ္တုိက္တြန္း

(The Korea Times မွ 25 July 2012 ရက္စြဲပါ “US ambassador urges NK to learn from Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***********************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္ထုိင္းအၾကား ဆင္ေမွာင္ခုိအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ပြားေန

( The Guardian မွ 24 July 2012 ရက္စြဲပါ “Tourism driving illegal elephant trade in Burma and Thailand”  သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

မ်ိဳးသုန္းမည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အာရွဆင္႐ိုင္းမ်ားကို ထုိင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးေတာ္ခံရန္ နယ္စပ္ျဖတ္ကူး တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေနမႈသည္ ရွားပါးတိရိစၦာန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ အနာဂါတ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Ecologist Film Unit(EFU)၏ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေတြ႕ရွိမႈမ်ားက ေဖာ္ထုတ္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ႏွစ္စဥ္အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အေရအတြက္ ၅၀ မွ ၁၀၀ အၾကားရွိေသာ ဆင္ေပါက္ေလးမ်ားႏွင့္ ဆင္ပ်ိဳမေလးသည္ ၄င္းတုိ႔၏ေနရပ္ဇာတိ ျမန္မာသစ္ေတာမ်ားမွခြာကာ ထုိင္းႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးေတာ္ခံရန္ တရားမဝင္ပို႔ေဆာင္ ေရာင္းခ်ျခင္းခံေနရသည္ကို Link TV၊ Elephant family အင္ဂ်ီအုိႏွင့္ EFU တုိ႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ ထုတ္လုပ္ေသာဗီဒီယိုက ေဖာ္ထုတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္း တိရိစၦာန္အမ်ားစုကို ထုိင္းႏိုင္ငံ၌ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ လွည့္လည္ရန္၊ သဘာဝေတာ႐ိုင္းတိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ ဧည့္သည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ ခရီးသြားစခန္းမ်ားတြင္ တုိးရစ္မ်ားစီးနင္းရန္အတြက္ အသံုးျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္းျဖစ္ရပ္အတြင္း မေရတြက္ႏိုင္ေသာဆင္မ်ား ေသဆံုးခဲ့ၾကၿပီး မ်ိဳးတံုးမည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ လက္က်န္ဆင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္ေနၿပီဟု ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိန္းေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သဘာဝသစ္ေတာမ်ားထဲမွ ဆင္ေပါက္ကေလးမ်ားကိုဖမ္းဆီးရာတြင္ ခုခံကာကြယ္ၾကေသာ ဆင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ဆင္အုပ္မိသားစုဝင္ဆင္မ်ားကို ေအာ္တုိမက္တစ္႐ိုင္ဖယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားတတ္သည္။ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ဆင္ေပါက္မ်ားကို က်ိဳးသြင္း၊ တုတ္ေႏွာင္၊ အစာမေကၽြးပဲ ႐ိုက္ႏွက္ညႇင္းပန္းေသာ စိတ္ဓာတ္ဦးခ်ဳိးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း ၃ ေကာင္လွ်င္ ၁ ေကာင္ခန္႔သာ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံခရီးသြားစခန္းမ်ားသို႔ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ခန္႔မွန္းေျခၿဗိတိသွ်ခရီးသြားဧည့္သည္ တစ္သန္းခန္႔သည္ အဆုိပါ လူမဆန္ေသာ တိရိစၦာန္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္စဥ္ကို မရည္ရြယ္ပဲ မီးထုိးေျမႇာက္ပင့္ေပးရာ ေရာက္ေနသည္ဟူေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ မတ္လတြင္က်င္းပမည့္ Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora CITES ညီလာခံမတုိင္မီ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဆင္ေမွာင္ခုိေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကို အသစ္ထပ္မံႏွိမ္နင္းရန္ တိရိစၦာန္ကာကြယ္ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ထုိင္း အာဏာပိုင္မ်ားကို ေတာင္းဆုိထားသည္။

                                                                    ******************************************

ကမာၻတြင္ က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ဂ်ပန္၏ပို႕ကုန္ ဇြန္လတြင္က်ဆင္း

( 25 July 2012 ရက္စြဲပါ BBC News မွ Japan’s exports slide in June hurt by global slowdown ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္မ်ားသည္ ဇြန္လတြင္းေလးလအတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဥေရာပကဲ့သို႔ေသာ အဓိက ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ဝယ္လိုအားထိခိုက္ေသာေၾကာင့္ က်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပို႔ကုန္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ကထက္စာလွ်င္ ၂.၃% က်ဆင္းခဲ့ရာ လြန္ခဲ့သည့္လက ၁၀% ခုန္တက္ခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢသို႔ သေဘာၤတင္ပို႕မႈမွာ ၂၁.၃% ထိက်ဆင္းခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သေဘာၤတင္ပို႔မႈမွာ ၇.၃% ထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ တိုးတက္မႈအတြက္ ပို႔ကုန္ေပၚတြင္ ႀကီးစြာမွီခိုရလွ်က္ရွိရာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈသည္ ၎၏စီးပြားေရးကို ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိလာသည္။

သံုးသပ္သူမ်ားက သတိေပးရာတြင္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈသည္ လာမည့္အနီးကပ္ဆံုး အနာဂတ္တြင္လည္း အားနည္းေနႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဆိုသည္။

“ပို႔ကုန္ပာာ ဆက္လက္ေႏွးေကြးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုဘ႑ႏွစ္ရဲ႕ ဒုတိယႏွစ္၀က္မွာ ဂ်ပန္စီးပြားေရးအတြက္ ျပင္ပကမွာယူမႈကို မ်ားမ်ားမေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါဘူး”ဟု မစ္ဆူဟိုသုေတသနအဖြဲ႕မွ အႀကီးတန္းစီးပြားေရးပညာရွင္ Yasuo Yamamoto က ေျပာသည္။

Mr Yamamoto က ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ အကယ္၍ ဥေရာပဇုန္မွ ေၾကြးၿမီျပႆနာႏွင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ စီးပြားေရးမ်ား ဆက္လက္ေႏွးေကြးေနပါက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ႏွင့္စီးပြားေရးမွာ ပို၍သတိျပဳမိဖြယ္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

“ဂ်ပန္ရဲ႕စီးပြားေရးဟာ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ဆီကို က်ဆင္းေနတယ္လို႔ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မထင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ေတာ့ မေျပာႏိုင္ပါဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား စဥ္းစားရပိုမိုရႈပ္ေထြးေစသည့္အျဖစ္မွာ ဇြန္လတြင္ သြင္းကုန္မ်ားလည္း က်ဆင္းသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္က ျပသသည္မွာ ပို႔ကုန္က်ဆင္းမႈကို ကာမိေစရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျပည္တြင္းစားသံုးမႈမွာလည္း တိုးတက္မလာေၾကာင္း ျပဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ဇြန္လတြင္ ယခင္ႏွစ္ကႏွင့္စာလွ်င္ ပို႔ကုန္မွာ ၂.၂% က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေမလက ၉% ေက်ာ္ ခုန္တက္ခဲ့ပါသည္။

သြင္းကုန္က်ဆင္းမႈ၏ အဓိကက႑မွာ ေရနံေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သေဘာၤဝင္ေရာက္မႈက်ဆင္းျခင္းမွာ ျပည္သူစားသံုးမႈတြင္ျခံဳၾကည့္ပါက အားနည္းမႈရွိသည္ကို ျပသသည္ဟု ဆိုသည္။

သံႏွင့္သံမဏိထုတ္ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈမွာ ၁၂% က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဖဲရပ္မပါေသာသတၱဳ(Non-Ferrous metals)မ်ား တင္သြင္းမႈမွာလည္း ၁၀% ေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားကေျပာၾကားရာတြင္ ပို႔ကုန္က်ဆင္းမႈတြင္ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈက်ဆင္းမႈက ထပ္မံပံ့ပိုးလိုက္ေသာအခါ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနဦးမည္ကို ျပသေနသည္။

“ဧၿပီလကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံရဲ႕ အဓိကျမင္ကြင္းကေတာ့ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ ျပန္လည္တက္လာေရးနဲ႔ ပို႔ကုန္တိုးခ်ဲ႕ေရးေတြမွာ ထူထူေထာင္ေထာင္ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ပို႔ကုန္သက္သက္ကို ၾကည့္ရင္ေတာ့ အေျခအေန မေကာင္းေတာ့ပါဘူး”ဟု Deutsche Securities မွ Seji Adachi က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး၊ နလံထူမႈဟာ အခုႏွစ္ပထမႏွစ္၀က္က ထိပ္ဆံုးမွာေရာက္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

                                                                    ***********************************

ေနျပည္ေတာ္မွေလ့လာသင္ယူရန္ျပဳံယမ္းကို အေမရိကန္သံအမတ္တုိက္တြန္း

(The Korea Times မွ 25 July 2012 ရက္စြဲပါ “US ambassador urges NK to learn from Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးက ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအား ျပည္သူမ်ားဘဝတုိးတက္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူရန္ တုိက္တြန္းလုိက္ေသာ္လည္း ႏ်ဴကလီးယားရည္မွန္းခ်က္ကို မစြန္႔လႊတ္ပါက ဆက္လက္ ပစ္ပယ္ထားျခင္း ခံရလိမ့္မည္ဟု ျပံဳယမ္းေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ဗုဒၶဟူးေန႔က သတိေပး ေျပာၾကားလုိက္သည္။

“စားနပ္ရိကၡာအကူအညီ ရရွိရန္အတြက္ ႏ်ဴကလီးယားဖ်က္သိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉ ရက္တြင္ ဝါရွင္တန္နွင့္ သေဘာတူညီထားျခင္းကို ျပံဳယမ္းက ဧျပီလတြင္တာေဝးပစ္ ဒံုးက်ည္ပစ္လႊတ္ကာ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပန္စေရးကိစၥကို အေမရိကန္အစိုးရက အယံုအၾကည္မရွိေတာ့”ဟု ေတာင္ကိုရီးယားဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ တူညီတဲ့အခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ဆိုးတဲ့ကိစၥေတြမွာလည္း အမ်ားႀကီးတူၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြက အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝတုိးတက္ေစဖုိ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲလုပ္မယ္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္”ပာု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလုိလမ္းမွန္ေပၚေရာက္လာတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေမရိကန္နဲ႔ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ခ်က္ျခင္းအသိအမွတ္ျပဳ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ဒီလုိမွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း အျပဳသေဘာတုန္႔ျပန္ ႀကိဳဆုိၾကမွပါ”ဟု အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ဆန္ကင္မ္က ေျပာၾကားသည္။

ဧၿပီ ၁၃ ရက္တြင္ ျပံဳယမ္းက တာေဝးပစ္ဒံုးက်ည္ ပစ္လႊတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္အစီအစဥ္ ဖ်က္သိမ္းေရးဆုိင္ရာ ၆ ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္စေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ေအးစက္သြားခဲ့သည္။

အာခံေသာျပံဳယမး္၏ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈ မေအာင္ျမင္ေသာ္လညး္ စစ္သံုးတာေဝးဒံုးက်ည္ကို ႐ုပ္ဖ်က္စမ္းသပ္မႈအျဖစ္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ဝါရွင္တန္ႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ထားေသာ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ကယ္ဆယ္ေရးအစီအစဥ္လည္း ပ်က္ျပား သြားခဲ့ရသည္။

“ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉ ရက္ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရး သေဘာတူညီခ်က္ဟာ ျပံဳယမ္းေခါင္းေဆာင္သစ္ေတြရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယား ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ သေဘာထားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႀကိဳးစားၾကည့္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မွင္မေျခာက္ ေသးခင္မွာပဲ ေျမာက္ကိုရီးယားက စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ၿပီး တာေဝးပစ္ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္ခဲ့ပါတယ္။ျပံဳယမ္းရဲ႕ အခုလုိလုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ရပါတယ္”ဟု ယခင္ ၆ ႏိုင္ငံ အစည္းအေဝးပြဲကို အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တက္ေရာက္ခဲ့သူ သံအမတ္ႀကီး ဆန္းကင္မ္က ေျပာၾကားသည္။

သံအမတ္ႀကီးက ဆက္လက္၍“ဧၿပီလ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈေတြျပန္စဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ျပံဳယမ္းအေနနဲ႔ အခုလုိရန္စၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြေၾကာင့္ ေကာင္းတဲ့ရလဒ္မရႏိုင္ပါဘူး။ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္နဲ႔ ဒံုးက်ည္အစီအစဥ္ကို ဆက္ၿပီးကိုင္ဆြဲထားမယ္ဆုိရင္ ဆက္လက္ပစ္ပယ္ထားျခင္း ခံရပါလိမ့္မယ္”ဟု သတိေပးေျပာဆုိသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္သစ္ ကင္ဂ်ံဳအန္းသည္ ဖခင္၏အာဏာအေမြကိုဆက္ခံၿပီး ၇ လအၾကာတြင္ အာဏာေျခကုတ္ျမဲရန္ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ ရီယြန္ဟိုကို ရာထူးမွထုတ္ပယ္ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္တြင္ (ၾကယ္ေလးပြင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး)မာရွယ္ဘြဲ႕ကို ခံယူခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ယင္းသို႔ အာဏာကုလားထုိင္ ေျခကုတ္ျမဲရန္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအား ရာထူးထုတ္ပယ္ဖမ္းဆီးျခင္းကို ျမန္မာအာဏာပိုင္ အသုိင္းအဝိုင္းတြင္ အာဏာတည္ေဆာက္သည္ဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။

        ******************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)