Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Monsters and Critics, 21st October 2010

ျမန္မာ အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို အားေပး ေထာက္ခံ ပံ့ပိုးသင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဘန္ကီမြန္းသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ႏုိင္ေရးကို ထပ္မံ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္ဖက္ အစိုးရက လြတ္လပ္၍ မွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးမည္ဟု တာဝန္ ခံထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္းမွ အုပ္စု အခ်ိဳ႕ အတြက္ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးထားသည္။

အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း၊ လက္ခံ ယံုၾကည္ထိုက္ျခင္း၊ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သင့္ျခင္း၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာျခင္း စေသာ အတိုင္းအတာမ်ားျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ေရးမွာ လက္႐ွိ အာဏာပိုင္မ်ား အတြက္ အလိုအပ္ဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရး အေနအထား အစီရင္ခံစာကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံသို႔ တင္ျပရာတြင္ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကို လႊတ္ေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ထပ္မံ ေျပာၾကားလိုပါတယ္၊ သူတို႔ ေျပာထားတဲ့ တာဝန္မႈေတြကို ထင္ထင္႐ွား႐ွား သက္ေသျပတဲ့ အေနနဲ႔ေပါ့" ဟု ဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်းကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သူမ၏ ပါတီ အႏိုင္ ရ႐ွိခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက သူမအား အႏွစ္ ၂၀ နီးပါး အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုကို ၁၉၉၁ တြင္ သူမ ရ႐ွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ လက္ခံ ယံုၾကည္ ထိုက္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းမႈ ျဖစ္ေပၚေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ လက္ခံ ယံုၾကည္ႏုိင္မႈကို ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ဟု ဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Straits Times, 21st  October 2010

ကုလသမဂၢ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မၾကာမီ က်င္းပေတာ့မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ မေသခ်ာ မေရရာမႈ အခ်က္အလက္ သစ္မ်ား အေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တိုင္းျပည္တြင္ ေထာင္ထဲ၌ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပမ္းမႈမ်ား၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ အဓမၼ လုပ္အားေပး ေစခိုင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမႈသစ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာ အေပၚ ျပင္းထန္စြာ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး၊ အျပစ္႐ွိမ႐ွိ မေသခ်ာဘဲ ဖမ္းထားေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား မ႐ွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ မတုိင္မီ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္အား ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီးထားျခင္းႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ojea Quintana က ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား ေအာက္တြင္ စစ္မွန္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေျခအေနမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္မ်ား ႐ွိေနေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔အေပၚ ထိပါးမႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ႐ွိေၾကာင္း ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ႐ွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား႐ွိ ေထာင္မ်ားတြင္ အျပစ္ မ႐ွိဘဲ ဖမ္းဆီးထားသူ အက်ဥ္းသား (၂၁၀၀) ခန္႔ ႐ွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထိုအထဲတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ေထာင္ထဲတြင္ ေသဆံုးသူ အနည္းဆံုး (၁၄၄) ဦးခန္႔႐ွိၿပီး (၁၃၈) ဦးမွာ က်န္းမာေရး အတြက္ ေဆးကုသရန္ လိုအပ္လ်က္ ႐ွိသည္ဟု Quintana က ေျပာသည္။

ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားကို စနစ္တက် ႏွိပ္စက္မႈ ပံုစံမ်ား ျဖစ္ေသာ၊ ခႏၶာကိုယ္အား ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွိပ္စက္ျခင္း မ်ားျဖင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ တိုက္႐ိုက္ ေတြ႕႐ွိခ်က္ မ်ားအရ လည္းေကာင္း သိ႐ွိရသည္။ ၎က အစိုးရ မဟုတ္ေသာ Human Rights Defenders and Promoters Network မွ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ အသက္ (၃၉) ႏွစ္႐ွိ ကိုေက်ာ္စိုးသည္ ယခုႏွစ္ ေမလ (၁၉) ရက္ေန႔က ျမင္းၿခံေထာင္တြင္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းအား မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကိုေက်ာ္စိုးကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က တရားမဝင္ အဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒတို႔အရ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀) ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎မွာ စစ္ေဆး ေမးျမန္းစဥ္ အတြင္း ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပမ္း ခံရရာ အ႐ိုက္ခံရျခင္း၊ စီးကရက္မီးႏွင့္ တို႔ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ျဖင့္ တို႔ျခင္းမ်ား ခံခဲ့ရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Bangkok Post, 21st October 2010

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အေပၚ တစ္ကမၻာလံုးက အႀကီးအက်ယ္ ျပစ္တင္ေနမႈကို ႏိုဘယ္ဆုရ စီးပြားေရး ပညာရွင္ Amardxa Sen က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ကာကြယ္ ထုေခ် ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီေရး ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ေႏွာင့္ေႏွး ေစလိမ့္မည္ဟု သတိေပး ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ကေလးဘ၀ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးေသာ နာမည္ေက်ာ္ စီးပြားေရး ပညာရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ တစ္ကမၻာလံုးက ဂ႐ုတစိုက္ မရွိျခင္းကို ယင္းေတြ႕ျမင္ ရသည့္အတိုင္း ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္လိုက္ၿပီး သူ၏ စူးရွေသာ စကားလံုးမ်ားကိုမူ သူ၏ ဇာတိ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ သေဘာထား အတြက္ "ခ်န္"ထားလိုက္ပံု ရသည္။

ယခင္က BURMA ဟုသာ သိရွိထားၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္ဖက္ အစိုးရက ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ယင္းတို႔က ႏိုင္ငံျခားမွ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားကို ပိတ္ပင္ ထားသည့္အျပင္ အတိုက္အခံ  ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲလိမ္မႈမ်ား ရွိလာမည့္ အတြင္း သ႐ုပ္ သ႑ာန္ကို တစ္ကမၻာလံုးက လူသိရွင္ၾကား ေဆြးေႏြး ၾကျခင္းထက္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတု က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ နီးကပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပို အေရးႀကီးသည့္ အရာ မရွိႏိုင္ေတာ့ဟု Harvard University ပါေမာကၡက ဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး အရာရာ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္ဟု ကံၾကမၼာ ေမွ်ာ္လင့္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေပၚ အေၾကာင္းရင္း ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ ေလ့လာမႈႏွင့္ လံုး၀ ဆန္႔က်င္ေနသည္ဟု Amartya Sen က Johns Hopkins University တြင္ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်စဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"အခု အခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ ေရျပင္ကို ေရေနာက္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရရဲ႕ ၀ါဒျဖန္႔ ေအာင္ပြဲေၾကာင့္ အရာရာဟာ အႀကီးအက်ယ္ ေနာက္ဆုတ္သြားႏိုင္ပါတယ္" ဟု Sen က ဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီ ဖ်က္ဆီးကာ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္ မိန္းကေလး မ်ားကို မတရား က်င့္ စစ္လက္နက္ တစ္ခုသဖြယ္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စြပ္စြဲခံေနရသည့္ စစ္အစိုးရ၏ လူသား မ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအေပၚ ကုလသမဂၢ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ အျမန္ဆံုး စတင္ရန္ Sen က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ဘားရက္ အိုဘားမား အစိုးရက ကုလသမဂၢ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရအေပၚ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပစ္ပယ္ထားခဲ့ျခင္းသည္ ရလဒ္ေကာင္း မထြက္ေပၚခဲ့ဟု ဆိုကာ စစ္အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းရန္ ယခင္ ႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မူ၀ါဒ ဖက္မွ ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္။

အိႏၵိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္းက ျမန္မာ စစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအား ဇူလိုင္လက လက္ခံ ႀကိဳဆိုခဲ့ျခင္းကိုလည္း Amartya Sen က ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္လိုက္သည္။ မဟတၱမ ဂႏၶီ၏ ႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ၾသဇာ ႀကီးလာျခင္းကို စိုးရိမ္ ပူပန္ျခင္းေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ တိုင္းျပည္ကို အားက်မခံ အတုယူခဲ့ၿပီး အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၏ ၀ါဒေရးရာ ဆံုး႐ွံဳးခဲ့ရသည္ဟု Sen က ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာေပၚရွိ လူသားဆန္ က႐ုဏာ အႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ၊ မိမိ၏ ဇာတိ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ သားသတ္သမား မ်ားကို ႀကိဳဆိုကာ ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြ နီးစပ္ေသာ ပံုစံကို ျမင္ေတြ႔ရသည္မွာ မိမိ၏ ႏွလံုးသားကို နာက်င္ေစသည္ဟု Sen က ေျပာၾကားသည္။

"ကမၻာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ (အိႏၵိယ) လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ ပါ၀ါ သုညအဆင့္ကို ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဂုဏ္သိကၡာ တရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာကို ေဟာေျပာရင္း အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေလာက္ မမ်ားေပမယ့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ့ ပါ၀ါ အနည္းငယ္ ရလာခ်ိန္မွာေတာ့ တာ၀န္ရွိမႈကို လံုး၀ လစ္လ်ဴ႐ႈလိုက္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ယင္းက ဆက္လက္ မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

VOA News, 20th October 2010

ရဝမ္ဒါ၊ ယီမင္ႏွင့္ ဆီးရီးယား တို႔သည္လည္း ျမန္မာ၊ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ Eritrea တို႔ႏွင့္ အတူ ကမာၻေပၚတြင္ မီဒီယာမ်ားအေပၚ အရက္စက္ အၾကမ္းၾကဳတ္ဆံုး အုပ္စုသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Reporter's Without Borders 2010 Press Freedom Index အရ သိ႐ွိရသည္။

Reporter's Without Borders က ေျပာၾကားရာတြင္ ၎၏ စာရင္း႐ွိ ေအာက္ဆံုး ဆယ္ႏုိင္ငံတြင္ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္မွာ ပိုမို ဆိုး႐ြားလ်က္ ႐ွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံက ပိုမို၍ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေျပာရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထိုႏိုင္ငံ အားလံုးသည္ မီဒီယာအား ႏွိပ္ကြပ္လ်က္ ႐ွိၿပီး သတင္းမ်ားႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ၎တို႔ ျပည္သူမ်ားထံ မေရာက္႐ွိေအာင္ ပိတ္ဆို႔လ်က္ ႐ွိသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရဝမ္ဒါသည္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ေသာ အဆိုးဆံုး ဆယ္ႏိုင္ငံတြင္ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာ အရ သိ႐ွိရသည္။ မီဒီယာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕မွ သုေတသန ဒါ႐ိုက္တာ Gilles Lordet က ေျပာၾကားရာတြင္ ရဝမ္ဒါ အစိုးရသည္ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

"ဒီႏွစ္ ဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ေယာက္ အသတ္ခံရၿပီး၊ ဂ်ာနယ္လစ္ အေတာ္မ်ားမ်ား ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနပါတယ္" ဟု Lordet က ေျပာသည္။ "သတင္းနဲ႔ အင္တာနက္ဆိုဒ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ပိတ္ထားၿပီး၊ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြဟာ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြကို ထြက္ေျပး ခုိလႈံၾကရပါတယ္။ ဒါေတြကို သမၼတ Paul Kagame ကိုယ္တိုင္ တိုက္႐ိုက္ စီမံေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရဝမ္ဒါ အစိုးရကမူ ၎တို႔သည္ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ အစိုးရက ေျပာၾကားရာတြင္ တိုင္းျပည္တြင္ လံုၿခံဳေရးက အေရးႀကီးသျဖင့္ မီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ ေသြးထြက္သံယို ရက္စက္မႈမ်ားကို ေျမႇာက္ပင့္ မေပးႏုိင္ရန္ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးမထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ျပည္ သည္လည္း အဆိုးဆံုး စာရင္းတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေထာင္ထဲတြင္ ႐ွိေနေသာ ပူပူေႏြးေႏြး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆု႐ွင္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္႐ွားသူ Lu Xiaobo ကို လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ စာရင္း ေအာက္ေျခ႐ွိ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားေလာက္ မဆိုး႐ြားေသးေၾကာင္း Lordet က ေျပာသည္။

"ဘေလာ့ဂါေတြရဲ႕ အေ႐ြ႕ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိုပိုၿပီး ေတြ႕လာရပါတယ္။ လူေတြလည္း  အင္တာနက္မွာ တက္ၾကြေနပါတယ္။ အင္တာနက္မွာ သတင္းအတြက္ လုပ္ေနတဲ့ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ ျပည္သူေတြဟာ အလြန္တရာ စတင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ႐ွိလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္" ဟု Lordet က ျဖည့္စြက္ ေျပာသည္။

အာ႐ွ၏ ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံ ေလးႏိုင္ငံသည္ အစီရင္ခံစာ ေအာက္ဆံုး စာရင္း (၁၅) ႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္လ်က္ ႐ွိၿပီး၊ ေျမာက္ကိုးရီးယားသည္ ေအာက္ဆံုး႐ွိ Eritrea ႏိုင္ငံ ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ အဆိုး႐ြားဆံုး ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။

အာဖရိက၏ ဆိုမာလီယာ ႏုိင္ငံသည္လည္း ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ေသာ အဆိုးဆံုး ႏုိင္ငံ (၂၀) တြင္ ပါဝင္သည္ဟု Lordet က ေျပာသည္။

"ဆိုမာလီယာမွာ ႐ွိတဲ့ စာနယ္ဇင္းနဲ႔ သတင္းစာ ဆရာေတြ အေၾကာင္း စဥ္းစားလုိက္ရင္၊ စိတ္ကုန္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆို စစ္ျဖစ္ေနသလိုပဲ။ ဖ႐ိုဖရဲနဲ႔။ သတင္းစာ ဆရာေတြကို အကာအကြယ္ ေပးဖို႔ ႀကီးမားတဲ့ ျပႆနာပဲ။ အခု ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေျဖ႐ွင္းဖို႔ မလြယ္ေသးပါဘူး" ဟု Lordet က ေျပာသည္။

Reporter's Without Borders 2010 Press Freedom Index ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က စတင္ ထုတ္ေဝၿပီး ၎သည္ ၁၇၈ ႏိုင္ငံကို အဆင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္း ေျခာက္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ ဖင္လန္၊ အိုက္စလန္၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြီဒင္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္တို႔သည္ စတင္ ထုတ္ေဝေသာ ၂၀၀၂ ကတည္းက စာရင္းတြင္ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ထိပ္ပိုင္းတြင္ ႐ွိေနခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ က်ဴးဘားသည္ ေအာက္ဆံုး ဆယ္ႏုိင္ငံ စာရင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 20th October 2010

ေျမာက္ကိုးရီးယားသည္ ႏ်ဴကလီယာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ျပန္လာရန္ အသင့္ ရွိသည္ဟု ေၾကညာၿပီး ရက္မၾကာမီတြင္ပင္ တတိယအႀကိမ္ ႏ်ဴကလီယာ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနပံု ရသည္ဟု ေတာင္ကိုးရီးယား သတင္းစာက သတင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေတာင္ကိုးရီးယား အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ၿပံဳးယမ္း အေနျဖင့္ စမ္းသပ္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္မာသည့္ သက္ေသ မရွိေသးေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဆိုးလ္ႏွင့္ ယင္း၏ မဟာမိတ္မ်ားသည္ ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ ႏ်ဴကလီယာ ဆိုင္ရာမ်ား၏ တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

အေမရိကန္ ၿဂိဳဟ္တုသည္ ေျမာက္ကိုးရီးယားတြင္ 2006 ခုႏွစ္ႏွင့္ 2009 ခုႏွစ္မ်ားက ႏ်ဴကလီယာ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေနရာတြင္ လူမ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ား ေရြ႕လ်ားေနသည္ကို ေထာက္လွမ္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ေတာင္ကိုးရီးယား အႀကီးဆံုးႏွင့္ အေရာင္းရဆံုး သတင္းစာ Chosun Ilbo ၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။

"မၾကာေသးမီက ေထာက္လွမ္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ Punggye-ri မွာ လူေတြ ယဥ္ေတြ ပ်ားပန္းခတ္မွ် အလုပ္႐ႈပ္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္" ဟု အတည္ မျပဳႏိုင္ေသာ အစိုးရ သတင္း တစ္ခု၏ ေျပာဆိုမႈကို Chosum က ကိုးကား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယားသည္ ပထမ စမ္းသပ္မႈ ႏွစ္ခု ျပဳလုပ္စဥ္က ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာ ဥမင္လိုဏ္မ်ားအား ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ေနပံု ရသည္ဟု အဆိုပါ သတင္း ရင္းျမစ္၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။

"ဒါေပမယ့္ သူတို႔ ခ်က္ျခင္းေတာ့ ဘာမွ လုပ္မယ့္ပံု မေပၚေသးပါဘူး။ တတိယအႀကိမ္ စမ္းသပ္မႈ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈ အသင့္ျဖစ္ဖို႔ ေနာက္ထပ္ သံုးလေလာက္ အခ်ိန္ ယူရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္"ဟု အဆိုပါ သတင္းက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ေတာင္ကိုးရီးယား၏ ပူးတြဲ စစ္ဦးစီး အရာရွိခ်ဳပ္မ်ား ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားရာတြင္ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား မေတြ႕ရဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

"အဲဒီသတင္းမွန္တယ္လို႔ ေျပာဖို႔ ခိုင္မာတဲ့ အေထာက္အထား မရွိေသးပါဘူး"ဟု ယင္းက သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ေျပာသည္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေျမာက္ကိုးရီးယားရဲ႕ ႏ်ဴကလီယာ အေဆာက္အဦေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈေတြကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ဒီကိစၥကို စိုးရိမ္တဲ့ အျခား ႏိုင္ငံေတြနဲ႔လည္း သတင္း ဖလွယ္ပါတယ္"ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

အမည္ မƞ