Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ေျမာက္ကိုရီးယားဒုကၡသည္မ်ားကို ျမန္မာသူပုန္မ်ား ဖမ္းဆီးထား

(The News မွ 13 July 2013 ရက္စြဲပါ “N.Korean refugees Being held by Myanmar rebels” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. တ႐ုတ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်ဆင္းေနေသာ ပုံရိပ္ကုိ ျမွင့္တင္ရန္ ႀကဳိးပမ္း

( 12 July 2013 ရက္စြဲပါ The Christian Science Monitor မွ Joseph J. Schatz ေရးသားေသာ Chinese firms in Myanmar attempt to fix image problem ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. “ဝ” တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး

(BBC News မွ 13 July 2013 ရက္စြဲပါ “Burma Signs treaty with Wa ethnic group” သတင္းကိုဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)


ေျမာက္ကိုရီးယားဒုကၡသည္မ်ားကို ျမန္မာသူပုန္မ်ား ဖမ္းဆီးထား

(The News မွ 13 July 2013 ရက္စြဲပါ “N.Korean refugees Being held by Myanmar rebels” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။)

ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားဒုကၡသည္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သူပုန္မ်ားက ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ဘိန္းစိုက္ခင္း တြင္ အဓမၼခိုင္းေစထားသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားက စတင္စံုစမ္းေနေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွား သူမ်ားက ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္း - ျမန္မာနယ္စပ္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ သူပုန္စခန္းတစ္ခုသို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားဒုကၡသည္ ၆၄ ဦးကို ေခၚေဆာင္သြားသည္ဟူေသာ သတင္းထြက္ေပၚ လာၿပီးေနာက္ စံုစမ္းမႈကို စတင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္မ်ား သည္ ၎တို႔၏ ဇာတိေျမ ဒုကၡဘံုကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာကာ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ကူးရန္ႀကိဳးစားစဥ္ အဖမ္းခံၾကရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Yonhap သတင္းဌာနက ဆိုပါသည္။

ဒုကၡသည္အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ သူပုန္တို႔၏ ဘိန္းစိုက္ခင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကရၿပီး ဒုကၡသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာမူ မူးယစ္ေဆးဝါး (သို႔) အရက္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ လုပ္ကိုင္ ၾကရသည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားလူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ ကင္ထယ္ဟီး က Yonhap သတင္းဌာနသို႔ေျပာၾကားသည္။

သူပုန္မ်ားက ဒုကၡသည္တစ္ဦးတုိင္းအတြက္ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ စီေတာင္းဆုိထားၿပီး၊ ၎တို႔ လြတ္ေျမာက္လာေစေရး အတြက္ အစိုးရ၏ အကူအညီေတာင္းထားသည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား လူ႕အခြင့္ေရးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆိုးလ္အေျခစိုက္ အုပ္စုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ကင္ထယ္ဟီး ကေျပာၾကားေၾကာင္း Yonhap သတင္းက ဆိုပါသည္။

ပတ္သက္ေနေသာ သူပုန္အုပ္စု၏အမည္ကို Yonhap သတင္းဌာနက ေျပာၾကားျခင္း မျပဳပါ။ သက္ဆုိုင္ရာအစုိးရ ဌာနက ၎သတင္းမွန္ကန္မႈ ရွိ/မရွိ အတည္ျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားေပါင္းစည္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ကင္ယြန္ဆြတ္ ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ၿပီးလွ်င္ ကမၻာ႔ဒုတိယအမ်ားဆံုး ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ကမၻာ႔ဘိန္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထုတ္လုပ္သည္။ ၁၉၅၃ ကိုရီးယားစစ္ပြဲ ၿပီးဆံုး ၿပီးေနာက္ ေျမာက္ကိုရီးယားဒုကၡသည္ ၂၅,၀၀၀ ခန္႔ထြက္ေျပး လာခဲ့ၾကၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဖက္တြင္ အေျခခ်ေနထုိင္လွ်က္ရွိသည္။

ဖမ္းမိလွ်င္ျပန္ပို႔ခံရသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ျဖတ္ကူးျခင္းျဖင့္ ခရီးစတင္ေလ့ရွိေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ဒုတိယႏိုင္ငံ အျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို အမ်ားဆံုးေရြးခ်ယ္ကာ ေရာက္ေအာင္သြားၾကၿပီးေနာက္ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ခိုလံႈခြင့္ ရရွိရန္ ႀကိဳးစားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဖမ္းမိလွ်င္ ျပန္ပို႔ခံရသူမ်ားမွာမူ အက်ဥ္းစခန္းမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ျပင္းထန္စြာ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံၾကရသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက ေျပာၾကားသည္။


တ႐ုတ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်ဆင္းေနေသာ ပုံရိပ္ကုိ ျမွင့္တင္ရန္ ႀကဳိးပမ္း

( 12 July 2013 ရက္စြဲပါ The Christian Science Monitor မွ Joseph J. Schatz ေရးသားေသာ Chinese firms in Myanmar attempt to fix image problem ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၎၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ႐ုတ္တရက္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျငင္းဆန္သည့္  အေနအ ထားကုိ ႀကဳံေတြ႕လာရျခင္းေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား အသုံးျပဳေလ့ရွိၾကသည့္ စီးပြားေရးတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား အေပၚ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈရွိေစမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာကုိ (Corporate Social Resposibility) က်င့္သုံးရန္ ႀကဳိးစားလ်က္ရွိပါသည္။

မၾကာခင္ကအထိ အမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တ႐ုတ္၏ ေဖာက္သည္ႏုိင္ငံတစ္ခု အျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တ႐ုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိက္နာရမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္မ်ားကုိ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္ က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ တ႐ုတ္၏ က်ဆင္းေနေသာ ပုံရိပ္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သာမက အာ႐ွႏွင့္ အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေၾကးနီ သတၳဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရေလွာင္တမံႏွင့္ ေရနံ တူးေဖာ္ေရးမ်ား လုပ္ကုိင္ေန ေသာ တ႐ုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ေနရာမ်ားတြင္ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ကိစၥမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။

ရန္ကုန္ရွိ တ႐ုတ္သံ႐ုံး၏ ႏုိင္ငံေရးဌာနမွ လူမႈေရးမီဒီယာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အႀကီးအကဲ Gao Mingbo က ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျပာင္း၍ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေရွ႕ေျပး အျဖစ္ ခံယူ၍ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ႏုိင္ငံျခားတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ရာတြင္ မည္သု႔ိ လုိက္နာရမည္ကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သုံးမည့္ ဗ်ဴဟာမွာ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေမရိကန္တုိ႔ က်င့္သုံးေသာ တာ၀န္ယူမႈဗ်ဴဟာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရေသာ ျပႆနာကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလု့ပ္မည့္ အျခားႏုိင္ငံ မ်ားကလည္း သတိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္ မည္ ဟု ယူဆရေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဆႏၵျပရန္ မေၾကာက္ရြံ႕ၾက ေတာ့ေပ။ ယခု ေလာေလာဆယ္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေလ့ရိွိ ေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာ ေျမယာရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္မွ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကလည္း ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အရင္ထက္ပုိ၍ အေလးေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစုိက္ VDB – LOI မွ ေရွ႕ေန Edwin Vanderbruggen က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိေနရာတြင္ တ႐ုတ္အပါအ၀င္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေနရာအား ေကာင္းစြာ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ အားလုံးမွ်ေ၀ တာ၀န္ယူေသာ ႏုိင္ငံသား ပီသစြာ ျပဳမူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခု မဟာဗ်ဴဟာ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးမႈမွာ တ႐ုတ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လုိင္းမ်ား စတင္ အသုံးျပဳရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ပုိက္လုိင္းအတြက္ ေျမယာ သိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုး၍ ဆႏၵျပမႈမ်ား ရွိလာပါသည္။ ထုိနည္းတူပင္ အျခား တ႐ုတ္၏ အျငင္းပြားဖြယ္ သယံဇာတ္ ထုတ္ယူေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္လည္း ဆႏၵျပမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးတြင္ စိတ္ေက်နပ္ ဖြယ္ရွိသည္ ဟု ခံယူထားေသာ ေဘဂ်င္းအတြင္ အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

“ဒါကေတာ့ ခံယူခ်က္အတုိင္း ျဖစ္သြားပါတယ္ ဟု Mr. Gao က ေျပာပါသည္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ရသည့္ ေဒသခံမ်ားကုိ မ်ားစြာ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားကုိ အမ်ားသိေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု ၎က ဆုိပါသည္။

“ဒါကေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ သင္ခန္းစာ ပါပဲ။ ေဒသခံ အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြကုိ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီေတြ ဘာမွ လုပ္မေပးဘူးလုိ႔ စြပ္စြဲတာေတာ့ တရားမွ်တမႈ မရွိပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျမန္ဆန္စြာ ထြက္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ - ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး၏ အမွန္တကယ္ သဘာ၀၏ ႐ႈတ္ေထြးပုံမ်ား ပုံေပၚလာခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သမုိင္း၀င္ တ႐ုတ္ အေပၚ မွီခုိရမႈကုိ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညွိႏုိင္ရန္ ကမၻာႀကီးကုိ တံခါးဖြင့္ခဲ့ၿပီး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပ တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံေရးတြင္ ႀကီးမားေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ႀကဳံခဲ့ရရာ 2011 ခုႏွစ္က တ႐ုတ္တုိ႔၏ ေရေလွာင္တမံ ေဆာက္လုပ္ေရးကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ - ျမန္မာ ေၾကးနီစီမံ ကိန္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ တ႐ုတ္အစုိးရသည္ ၎၏ က်ဆင္းေနေသာ ပုံရိပ္ကုိ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ရန္ လုိအပ္ပုံကုိ သေဘာေပါက္ လာပါသည္။ ေဘဂ်င္းသည္ Coporate Social Resposibility ကုိျမွင့္တင္ရန္ ႐ုတ္တရက္ စိတ္၀င္စားလာၿပီး အကူအညီ ေပးမႈမ်ားကုိ လည္း လူသိေအာင္ ျပသေရးကုိ ဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ လုိအပ္ပုံကုိ သိရွိလာပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တ႐ုတ္သံ႐ုံးႏွင့္ တ႐ုတ္ - ျမန္မာ လုပ္ငန္းရွင္အသင္းက ျမန္မာျပည္ သားမ်ား ယုံၾကည္မႈရွင္းလင္းေရးအတြက္ ကုိယ္ပုိင္ လုိက္နာရမည့္ မူမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ၊ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးမႈကုိ အာ႐ုံျပဳရန္ ႏွင့္ ေဒသခံ အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ ပုိမုိ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ဘာေတြ လုပ္ဦးမည္ဆုိသည္မွာေတာ့ မသဲကြဲေသးေပ။ တ႐ုတ္၏ ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈကုိ ေဘဂ်င္းအေနျဖင့္ အေရးတႀကီး ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည္ကုိမူ ျပသလ်က္ ရွိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အေနာက္၏ ၿပဳိင္ဆုိင္မႈမ်ားက တုိးလာလ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တ႐ုတ္၏ ေရနံပုိက္လုိင္းသည္ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းမွ တင္သြင္းလာေသာ ေရနံမ်ားသည္ စစ္ေရးအရ ညွစ္ထားႏုိင္သည့္ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကုိ ေရွာင္သြားႏုိင္သျဖင့္ အက်ဳိးမ်ားလွပါသည္။


“ဝ” တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး

(BBC News မွ 13 July 2013 ရက္စြဲပါ “Burma Signs treaty with Wa ethnic group” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ “ဝ” တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔ အၾကားၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈ ရရွိသြား ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ “ဝ”ေဒသသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု အစိုးရ ေန႔စဥ္ သတင္းစာက ဆိုပါသည္။

လက္ရွိတင္းမာမႈ မျဖစ္ခင္ တပ္စြဲထားေသာေနရာမ်ားသို႔ ျပန္ဆုတ္ၾကရန္ႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုစည္းေဝးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ သြားၾကရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ UWSA “ဝ”တပ္ဖြဲ႔တို႔ သေဘာတူညီမႈ ရရွိသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ အစိုးရက ႀကိဳးစားေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုလို သေဘာ တူညီမႈ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရလိုေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားစြာ၏ ေတာ္လွန္မႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး၊ ထိုအထဲတြင္ အင္အား ၃ ေသာင္းခန္႔ရွိေသာ UWSA “ဝ”တပ္ဖြဲ႔မွာ အင္အား အႀကီးဆံုးဟု ယံုၾကည္ရသည္။

“ဝ”တပ္ဖြဲ႔သည္ ၁၉၈၉ တပ္မေတာ္အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ အပစ္အခတ္သေဘာတူခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး၊ မၾကာ ေသးမီက ေတာင္ပိုင္း“ဝ”တပ္ဖြဲ႔ကို တပ္မေတာ္က ဝိုင္းရံခဲ့ၿပီးေနာက္ တင္းမာလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘိန္းကုန္ကူး UWSA “ဝ”တပ္ဖြဲ႔သည္ လက္နက္တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္လ်က္ရွိၿပီး မၾကာေသးမီက စစ္ဘက္သံုး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲမွ လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း ယူေကအေျခစိုက္ ေထာက္လွမ္းေစာင့္ ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ Jame’s Information Group ၿပီးခဲ့ေသာ ေမလတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ဝ”ေဒသသည္ ေဒသတြင္းအႀကီးမားဆံုး မူးရစ္ေဆးဝါး ျပႆနာမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ မဆက္ဆံပဲ သီးျခားလႈပ္ရွားရပ္တည္ေနေသာ ေဒသျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ၂၀၀၅ တြင္ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ပိတ္ပင္ ခဲ့သည္။ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္ ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ကုလကိန္းဂဏန္းမ်ားက ဆိုသည္။

ယခုအခါ အပစ္ရပ္စဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပြင့္လင္းလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ကုလမဂၢကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ယခင္မသြားႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ကရင္တို႔ႏွင့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ မၾကာေသးမီ က ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ ကခ်င္ KIO အဖြဲ႔ႏွင့္ (အပစ္ရပ္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ) သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Quote & Comment and News in brief
Document

Snapshot of the item below:
Quote & Comment and News in brief

သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရသစ္ လက္ထက္မွာ ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ေပးလုိ႔ အဲဒီအေပၚမွာ မသမာတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက အခြင့္အေရးယူၿပီး သူတုိ႔ အက်ဳိးအတြက္ အျမတ္ထုတ္လုပ္ ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေသခ်ာ စိစစ္ ကုိင္တြယ္ေနပါတယ္။”

၂၀၁၃ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ Empire ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ေမွာင္ခုိ ကုန္ပစၥည္း ၀င္ေရာက္မႈ ပုိမုိ မ်ားျပားေနဟု စီးပြား/ကူးသန္း ၀န္ႀကီးဆုိ” သတင္းမွ စီးပြား/ကူးသန္း ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“နစက ကြပ္ကဲေရးမွဴးေရး တာ၀န္ကုိ ေလေလာဆယ္မွာ လုံထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕စု ကြပ္ကဲေရးမွဴး ရဲမွဴးႀကီး ဗုိလ္ဗုိလ္ဦးက လက္ခံ ထားေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။ ဒီေန႔ကစၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။”

၂၀၁၃ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ Daily Eleven ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာတြင္ ပါရွိေသာ “နစက ဖ်က္သိမ္းျခင္း အတြက္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ လုံၿခဳံေရးအင္အား ေလ်ာ့သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုံထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အစားထုိး တာ၀န္ယူ မည္” သတင္းမွ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးလွ သိန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


“ျမန္မာျပည္ကေန ဘြဲ႕ရၿပီးသြားတာ ဆုိရင္ေတာ့ ဒီက ေဆးေက်ာင္းကေန အသိအမွတ္ျပဳၿပီးသားေပါ့။ ျပည္ပမွာ ေက်ာင္း တက္ၿပီး ဘြဲ႕ရတာက်ေတာ့ အေရးႀကီးတာက ဘယ္ေက်ာင္းမွ တက္သလဲ။ အဲဒီေက်ာင္းက ေတာ့ ဟုိႏုိင္ငံရဲပ ေဆးေကာင္စီ နဲ႔ ဒီက ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးေကာင္စီ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ေက်ာင္းလား။ အဲဒါေတာ့ လုိတယ္။ ဘြဲ႕ဆုိတာေတာ့ Ph.D ဘြဲ႕လဲ ပုိက္ဆံေပးလုိက္လဲ ရတာပဲ။ ဒါမ်ဳိးဆုိရင္ေတာ့ ဘာမွ အရည္အခ်င္း မရွိဘဲနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ လာၿပီး လက္တည့္စမ္း ကုမယ္ဆုိ ရင္ ကုိယ့္ တုိင္းသူျပည္သားေတြ နစ္နာမွာစုိးလုိ႔ ကိုယ့္တုိင္းသူျပည္သားေတြ နစ္နာမွာ စုိးလုိ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္ၿပီး လက္ခံ သြားမယ္”

၂၀၁၃ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ Flower News ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၉) ၊ အမွတ္ (၂၇) တြင္ပါရွိေသာ “ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ အထူးကု ပါေမာကၡႀကီးမ်ားကုိ သမၼတႀကီး အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆမလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေတာ့မည္” သတင္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးေကာင္စီ အမႈေဆာင္ ႏွင့္ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ျမသိန္းဟန္ (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ - ၿငိမ&#