Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(The Economist မွ 8 February 2011 ရက္စြဲပါ "An Age for Sanctions" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျပန္လည္ လႊတ္ေပး ၿပီးစဥ္ကပင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ ေနသူမ်ားက သူမႏွင့္ သူမ၏ ပါတီသည္ ကိုင္တြယ္ရ ခက္ခဲသည့္ Sanction မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္ကို စိတ္ဝင္စားစြာ အသက္မရႉဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး တြင္မူ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အတြက္ အေျဖ တစ္ခု ရရွိ ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ စစ္အစိုးရ အေပၚ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း အတန္ၾကာ ထိန္းသိမ္း ထားျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္ အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ အတိုက္ အခံ အုပ္စု မ်ားအား လူသိ ရွင္ၾကား ေထာက္ခံျခင္း တစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း အတြင္းမွ Sanction မူဝါဒမ်ားအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိလာသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း ပါလီမန္ က်င္းပျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား လႊတ္ေပးမႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပို၍ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီမ်ား တိုးတက္ ေတြ႕ျမင္ လာရျခင္းေၾကာင့္ သံုးသပ္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္ဟု ဆိုသည္။ ဖိအား ေပးမႈမ်ားလည္း ပိုမို တိုးတက္ လာၿပီး အာဆီယံ ကလည္း Sanction မ်ား ရုတ္သိမ္း ေပးရန္ မၾကာ ခဏ ေတာင္းဆို ခဲ့သည္။ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား အတိုက္ အခံ ပါတီ ငါးခု ကလည္း မၾကာေသးမီက ထိုနည္း အတိုင္း Sanction ရုတ္သိမ္း ေပးရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အႀကံဉာဏ္ ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔သည္ Sanction မ်ား ဆက္ရွိ သင့္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္၍ အစီရင္ ခံစာ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ NLD အေနျဖင့္ ၎၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ရန္ ပါတီတြင္း  အသက္ပါေသာ အေျခအတင္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ အခ်ိန္ ယူခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ NLD သည္ အျခား သူမ်ားက တိုးတက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု ဆိုခဲ့ေသာ တိုးတက္မႈ မ်ားသည္ အတု အေယာင္ မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္ သားသား ျပဆိုခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔က စစ္အစိုးရ၏ အနည္းငယ္မွ်ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ အတြက္ ဆုလာဘ္ မေပးသင့္ ေသးေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားသည္ စစ္ဖက္ အစိုးရကို ျပစ္ဒဏ္ ခတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ NLD က ကိုယ္စား ျပဳသည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ေနေသာ သာမန္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားကိုသာ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေစသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို NLD က စာနာမႈ မဲ့စြာ ျငင္းဆို ခဲ့သည္။ "က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာ သုေတသန ျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီက ေတြ႕ရွိတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈေတြဟာ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး ေရာင္းရင္းေတြ ကိုပဲ ထိခိုက္ေစတယ္ ဆိုတာပါပဲ၊ ျပည္သူ အမ်ားစုကို မဟုတ္ပါဘူး" ဟု NLD တာဝန္ ရွိသူ ဦးတင္ဦး ေျပာၾကားသည့္ အတိုင္း ကိုးကား ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ထို႔အတြက္ NLD အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚ လာခဲ့ပံုလည္း ရသည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔က လံုးဝ ဥႆံု ေတာင္းဆိုျခင္း မဟုတ္ဟု ယူဆရသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာ့ သဘာဝ သယံ ဇာတမ်ားကို အျမတ္ ထုတ္ရန္ အရွိန္ ျမႇင့္ေနသည့္ တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္းတို႔ အေပၚ တန္ျပန္ ဖိအား ေပး ႏိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ပင္ ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားကို ျပန္သိမ္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားသည့္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ားစြာႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားစြာကို စိတ္ အေႏွာင့္ အယွက္ ျဖစ္ေစမည္ ဆိုသည္ကို NLD က သိရွိ ထားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆက္စပ္ ၾကည့္ပါက NLD က ေျခဆန္႔ လက္ဆန္႔ လုပ္ရန္ နယ္ပယ္ တစ္ခု ရွာခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ပါတီ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ရွိသူ မ်ားက ၎တို႔ ပါတီသည္ Sanctions ရုတ္သိမ္း ေစလိုသူ မ်ား၏ ေစာဒက တက္မႈကို နားေထာင္ရန္ ဆႏၵ ရွိေနၿပီး ပိုမို ေဆြးေႏြး လိုသည္ဟု ေျဖၾကားသည္။ ယခု ကိစၥ၏ ေနာက္ဆံုး အေျခ အေနကိုမူ မေတြ႕ျမင္ ရေသးေပ။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ Asahi Shimbun မွ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ Myanmar's Parliament ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အသစ္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခင္ အပတ္က ေခၚယူ စည္းေ၀းခဲ့သည္။ အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းသည္ ႀကီးမားေသာ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦးသစ္ တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္း အနား ျဖစ္ေသာ္လည္း မီဒီယာမ်ား အနားကပ္ခြင့္ မရခဲ့ၾကပါ။ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေသာ လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ညပိုင္းေရာက္မွသာ ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံ သတင္း အစီအစဥ္မွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ား သိရွိၾကရသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တာထြက္မႈ အသစ္ မ်ားစြာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခု တစ္ေလမွ ျပသစရာ မရွိပါ။

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာလက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္သစ္က စစ္ဖက္ အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ကို သမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရသစ္ကို မၾကာမွီ ဖြဲ႕စည္းေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ "ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း" ဟု စစ္ဖက္ အစိုးရက ေလသံပစ္ ေပလိမ့္ဦးမည္။

အေျခခံ ဥပေဒ(သို႔) လႊတ္ေတာ္ မရွိေသာ စစ္ဖက္ အစိုးရထက္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရက မ်ားစြာ ပိုေကာင္းသည့္ သေဘာ ရွိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္သစ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ ေလးပံု တစ္ပံုကို တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား အတြက္ သီးသန္႔ ေနရာ ယူထားၿပီး ျဖစ္ေနသည္။ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထဲပင္ စစ္ဖက္ အရာရွိေဟာင္းမ်ားက အမ်ားစု လႊမ္းမိုး ထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္က စစ္ဖက္ အစိုးရမွ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ လက္ရွိ အေျခခံ ဥေပဒကို ျပင္ဆင္မည္ ဆိုပါက လႊတ္ေတာ္၏ ေလးပံု သံုးပံု (၇၅%) ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈ ရရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ အုပ္စိုးမႈကို တရား၀င္ ဆက္လက္ တည္ၿမဲေစရန္အတြက္ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္ကို စီစဥ္ဖန္တီး ထားသည့္ သေဘာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ သမၼတ ရာထူး မယူထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေရးရာ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူ အခ်ိဳ႕က ယခု လႊတ္ေတာ္သစ္သည္ တိုးတက္မႈ အနည္းငယ္ကို ျပသေနသည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခု သမၼတ ျဖစ္လာသူ ဦးသိန္းစိန္သည္ တပ္မေတာ္ အစိုးရ၏ နံပါတ္ (၄) အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ သစၥာရွိ ေနာက္လိုက္ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အျပင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရ၏ ေရွ႕ထြက္ မင္းသား တစ္ဦးအျဖစ္ ကျပ ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဇာတ္၀င္ခန္းသစ္တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထက္ ပို အာဏာ ရွိေနသည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး ႏွင့္ အျခား ၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္မႈကို စြက္ဖက္ ႏိုင္သည့္အျပင္ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ သမၼတ၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာ အရပ္ရပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ရထားသည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ကို ယူထားသည္။ လာမည့္ အစိုးရသစ္၏ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အသစ္ကို ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အကယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကို ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ပါက အေျပာင္းအလဲ နတၳိဟု ဆိုရပါမည္။

အကယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္က ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ဦးတည္ခ်က္ ထားသည္ ဆိုပါက ယင္း၏ ႐ိုးသားမႈကို ျပည္တြင္း သာမက ျပည္ပပါ ျပသရပါလိမ့္မည္။ ထို႔အတြက္ စစ္မွန္သည့္ စမ္းသပ္မႈ မွာ အေရးႀကီး အစိုးရ ရာထူးမ်ားကို မည္သူအား ခန္႔အပ္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ အကယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေနရာကို ဆက္ခံခြင့္ (သို႔) အာဏာကို ဆက္လက္ ႀကိဳးကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္သို႔ ဦးတည္ ခ်ီတက္ေနသည္ ဆိုသည္ကို အျခားႏိုင္ငံမ်ား ယံုၾကည္ေအာင္ စည္း႐ံုးရန္ ခက္ခဲ သြားပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း စေသာ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပ တိုင္းျပည္မ်ားက ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ခ်မွတ္ထား သည့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား အသင္း အာဆီယံက ေတာင္းဆိုထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အတြက္ ဂ်ပန္ အစိုးရကလည္း အေတာ္ အတန္ အသိအမွတ္ ျပဳသည္ ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆိုင္ဂ်ီ မီဟာရာ ၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အတြက္ ပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုတ္သိမ္းဖို႔ ေတာင္းဆိုရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အျပည့္အ၀ အကူအညီ ေပးမႈ ျပန္လည္ စတင္ရန္ အခ်ိန္ ေစာလြန္း ေနသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ အစိုးရသစ္၏ ထူးထူးျခားျခား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

လြန္္ခဲ့ေသာ ၂၁ ႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္လံုးကၽြတ္ အႏိုင္ ရရွိခဲ့ေသာ NLD ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ သူမ၏ တိုင္းျပည္တြင္ ေရပန္း အစားဆံုး ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္သည္ မွန္ကန္ေသာ စိတ္ရင္းျဖင့္ သူမႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈကို လွ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိပါက အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေစ့စပ္ ညႇိႏိႈင္းမႈ ရွိလာႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ကိုလည္း အစိုးရသစ္က အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးရ ပါမည္။

ျမန္မာအစိုးရ အဖြဲ႕သစ္က အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ လာေအာင္ ဖိအားေပးရန္ အတြက္ ဂ်ပန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ အိမ္နီးျခင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ The Straits Times မွ "S.Korea agrees to talks with North on reunions" သတင္း ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္မွ ကြဲကြာေနေသာ မိသားစုမ်ား ျပန္လည္ ဆံုစည္းေရးႏွင့္ အျခား လူသားျခင္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေျမာက္ ကိုးရီးယားႏွင့္ က်င္းပရန္ ေတာင္ကိုးရီးယားက သေဘာတူခဲ့သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္က ေတာင္ကိုးရီးယားပိုင္ကၽြန္းကို ေျမာက္ကိုးရီးယားက အေျမာက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သိသိသာသာ ႀကီးထြားခဲ့သည့္ နယ္စပ္ တင္းမာမႈမ်ား ေျပေလ်ာ့ လာျခင္းကို ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္က ညႊန္ျပေနသည္။

အဂၤါေန႔က စတင္ခဲ့ေသာ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကိုးရီးယား ၂ႏိုင္ငံအၾကား သီးျခား စစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ကိုလည္း ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကြဲကြာေနေသာ မိသားစုမ်ား ျပန္လည္ဆံုစည္းေရး အပါအ၀င္ လူသားျခင္း စာနာ ေထာက္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ ၾကက္ေျခနီ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေျမာက္ကိုးရီးယားက ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္တြင္ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ အဆိုျပဳ ခဲ့သည္ဟု ဆိုးလ္မွ ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ အမ်ိဳးသမီး လီေဂ်ာင္ဂ်ဴးက ေျပာၾကားသည္။

"လူသားျခင္း စာနာ ေထာက္ထားမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ ေတြဟာ ေျမာက္ကိုးရီးယား အတြက္ အေရးႀကီးၿပီး ေတာင္ကိုးရီးယားက လည္း ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းေပးမွာ ျဖစ္လို႔ ၾကက္ေျခနီ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပဖို႔ ဆိုးလ္က သေဘာတူတယ္လို႔ ကၽြန္မတို႔ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ ပါတယ္" ဟု သူမက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ AFP သတင္းဌာန မွ "Thai PM eves election in first half of 2011" သတင္း ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိပါက ယခုႏွစ္ ပထမ ႏွစ္၀က္ အတြင္း အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ဗဲ့ဂ်ာဂ်ီဗားက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"လက္ရွိ အစိုးရက ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္တဲ့ အထိ သက္တမ္းျပည့္ တာ၀န္ ယူမွာ မဟုတ္ေပမယ့္ တကယ္လို႔ ကိစၥ ၃ ရပ္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္ ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္ အတြင္း စီစဥ္ က်င္းပ ေပးမွာပါ" ဟု ဘန္ေကာက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဖိုရမ္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ယင္း၏ ႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္အရ သိရွိရသည္။ အဆိုပါ ဖိုရမ္တြင္ မီဒီယာမ်ားကို ပိတ္ပင္ ထားသည္။

အဆိုပါ ကိစၥ ၃ရပ္ အနက္ ၂ ခုျဖစ္သည့္ အားေကာင္း ေမာင္းသန္ စီးပြားေရးႏွင့္ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈ တို႔မွာ ေအာင္ျမင္ ၿပီးေျမာက္မည့္ အသြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး က်န္သည့္ ကိစၥမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ အေျခအေနတြင္ က်င္းပရမည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ယင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ဖြား၊ ေအာက္စဖို႔ တကၠသိုလ္ထြက္၊ ဒီမိုကရက္ ပါတီ အစိုးရ အႀကီးအကဲသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အတြက္ ယခုႏွစ္ကုန္ မတိုင္မွီ ပါလီမန္ကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္ လံုၿခံဳေရး အေနအထားသာ ေကာင္းမြန္ပါက ၂၀၁၁ အေစာပိုင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား က်င္းပ ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ယခင္ကပင္ ေျဖၾကားထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ျပည္ေျပး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွင္နာ၀ပ္ထရာ အေပၚ သစၥာ ေစာင့္သိၾကသည့္ "ရွပ္နီ" တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဧၿပီလႏွင့္ ေမလက ႀကီးမားေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္အၾကား လမ္းေပၚ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း လူ ၉၀ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ခ်က္ျခင္း က်င္းပေပးရန္ ေတာင္းဆို လႈပ္ရွားေနေသာ "ရွပ္နီ" မ်ားက လက္ရွိ သီတင္းပတ္မ်ား အတြင္း ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ "ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တစ္ရက္တာ ဆႏၵျပ ခ်ီတက္ပြဲ" မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(Associated Press မွ 9 February 2011 ရက္စြဲပါ "Oil Rises Above $ 87 After US Crude Supply Drop" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ယခင္ အပတ္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေရနံစိမ္း ေရာင္းခ်မႈ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ က်ဆင္း သြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း ထြက္ေပၚ လာၿပီးေနာက္ အာရွ တိုက္တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေရနံေဈးႏႈန္း တစ္စည္လွ်င္ ၈၇ ေဒၚလာ အထက္သို႔ တက္သြားျခင္းသည္ ဝယ္လိုအား တက္လာသည္ကို ျပသေနသည္။

စင္ကာပူ စံေတာ္ခ်ိန္ ညေနပိုင္းတြင္ နယူးေယာက္ ကုန္စည္ဒိုင္ အီးထရိတ္ဒင္း၌ ေဖာ္ျပသည့္ မတ္လ အတြက္ ေရနံစိမ္း ေဈးႏႈန္းမွာ ၄၇ ဆင့္ တက္ကာ တစ္စည္လွ်င္ ၈၇.၉၄ ေဒၚလာသို႔ ေရာက္ရွိ သြား၍ အဂၤါေန႔က ၈၆.၉၄ ေဒၚလာျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ကန္ထရိုက္ စာခ်ဳပ္မွာ တစ္စည္လွ်င္ ၅၄ ဆင့္ ဆံုးရႈံး သြားသည္။

လန္ဒန္တြင္မူ ICE Futures Exchange ၌ ေရနံ တစ္စည္လွ်င္ ၄၂ ဆင့္ တက္ကာ ၁၀၀.၉၄ ေဒၚလာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ယခင္တစ္ပတ္က ေရနံစိမ္း ထုတ္လုပ္မႈ စည္ေပါင္း ၅၅၈၀၀၀ သို႔ က်ဆင္း သြားသည္ဟု The American Petroleum Institute (API) က အဂၤါေန႔ ညေနတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့စဥ္ Mc Graw Hill Cos ၏ စြမ္းအင္ သတင္း အဖြဲ႕ Platts မွ ပညာရွင္မ်ားက စည္ေပါင္း ၂.၄ သန္းသို႔ ျမင့္တက္ ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားခဲ့သည္။ ဓာတ္ဆီ ထုတ္လုပ္မႈ စည္ေပါင္း ၃.၂ သန္းသို႔ ျမင့္တက္လာမည္ ဆုိေသာ္လည္း ခ်က္လုပ္မႈ စည္ေပါင္း ၅၃၈၀၀၀ သုိ႔ က်ဆင္း သြားသည္ဟု API က ဆိုသည္။

စြမ္းအင္ ဌာန၏ စြမ္းအင္ သတင္း အခ်က္ အလက္ အစီရင္ခံစာက ၎၏ အပတ္စဥ္ အခ်က္ အလက္ကို ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

"API ရဲ႕ အစီရင္ ခံစာကေတာ့ အားတက္စရာပါပဲ" ဟု စြမ္းအင္ အတိုင္ပင္ခံ The Schork Report က ဆိုသည္။ "API က အခုတေလာ ထုတ္တဲ့ အစီရင္ခံစာေတြ ထဲမွာေတာ့ ေလသံ အျမင့္ဆံုးပဲလို႔ အားလံုးက ေျပာေနၾကပါတယ္" ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။

Nymex Trading ၏ ေဖေဖာ္ဝါရီ ကန္ထရိုက္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္လည္း ေရနံစိမ္း တစ္ဂါလံလွ