Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
Document yangonchronicle2011 Op-Ed

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁.၁၂.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားၾကဖို႔

*************************************************************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားၾကဖို႔

အယ္ဒီတာအာေဘာ္

လက္ပံတန္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ရပ္ဆုိင္းဖို႔ေတာင္းဆိုျခင္းအေပၚ အစိုးရ၏တုန္႔ျပန္ပံုမွာ ဒီမုိကရက္တစ္ မဆန္ လွသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက အစိုးရအေပၚ ႐ႈံ႕ခ်ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ပံုႏိုပ္မီဒီယာ၊ အြန္လိုင္းမီဒီယာ(online media) အစရွိသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာမီဒီယာ မ်က္ႏွာစာမ်ားေပၚတြင္ မီးခိုးၾကြက္ေလ်ာက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ျမန္မာ့ဒီမုိကရက္တိုက္ေဇး ရွင္း အခ်ိဳးအေကြ႕၏သိမ္ေမြ႕မႈကို မကိုင္တြယ္တတ္လွ်င္ ဒီမုိကေရစီျပည္ေတာ္သာ ခရီးပန္းတိုင္ကို အေရာက္လွမ္းႏုိင္ဖို႔ ေဝးေနေပဦးမည္။

ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖင့္ မနည္းႀကိဳးစား ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ထိေရာက္မႈအရွိဆံုး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ေလာ ဆုိသည့္ေမးခြန္းမွာ အမွန္ပင္စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာအားျဖင့္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ေတာင္ အေတာ္ႀကီးေနာက္က် က်န္ရစ္ေနသည့္အတြက္ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈအပုိင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အားနည္းခ်က္သည္ က်ိဳးပဲ့လြယ္၊ ထိခုိက္လြယ္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ေရဆန္ခရီးၾကမ္းကို အာဏာပိုင္လမ္းေၾကာင္း ပံုစံမ်ိဳးသို႔တိုင္ ေရာက္ရွိမသြားရန္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးႀကီးမားမား ရွိၾကဖို႔လိုသည္။

ယခု ျဖစ္သြားခဲ့သည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းမွာ စီးပြားေရးအေျခခံ အေၾကာင္းအရင္းအေပၚ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္း ၾကရာမွ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းသည့္ အေျခအေနထိ ဆိုက္ေရာက္သြားခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ေသာ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး ေနာင္တြင္လည္း စီမံကိန္းမ်ားဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုလို လက္ပံတန္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ျပႆနာမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာသည္ရွိေသာ္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းျဖင့္ကိုင္တြယ္ဖို႔ အထူးသတိထားရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

***************************************************************************************************

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2011 - (2)
Document yangonchronicle 2011 - (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011 - (2)

၁.၁၂.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္ႏိုင္ငံသားကိစၥကို ျမန္မာအစိုးရစစ္ေဆး

(Associated Press မွ 30 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar Verifying Muslims citizenship” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

****************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္ႏိုင္ငံသားကိစၥကို ျမန္မာအစိုးရစစ္ေဆး

(Associated Press မွ 30 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar Verifying Muslims citizenship” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဇြန္လမွစ၍ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ႏွင့္မူဆလင္အၾကမ္းဖက္ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ စုတ္ျပတ္ေၾကမြသြားသည့္ အေနာက္ဖက္ကမ္း႐ုိးတန္း ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အေထာက္အထားကို စစ္ေဆးရန္ရည္႐ြယ္သည့္ အဓိကစီမံခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရက စတင္လုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားခံယူရန္သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုက္ညီျခင္းရွိသလားဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ လူေပါင္း ၂၀၀ နီးပါး ေသဆံုး၍ ၁၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရေသာ ပဋိပကၡ၏ အေရးႀကိးဆံုးအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ကမ္း႐ုိးတန္း ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဝးလံခက္ခဲ၍ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိေသာကၽြန္းေပၚမွ ဆင္သက္ေမာ္ေက်း႐ြာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ Associated Press သတင္းေထာက္အဖြဲ႕က ထိုေက်း႐ြာတြင္ တစ္အိမ္ဝင္ တစ္အိမ္ထြက္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူသကဲ့သို႔ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စစ္ေဆး ေနၾကသည့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွိမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးဝင္ၿမိဳင္က ၎စီမံခ်က္ကို ဆင္သက္ေမာ္ေက်း႐ြာအပါဝင္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အႏွံ႔ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ မြတ္ဆလင္မိသားစုေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို စစ္ေဆးၿပီးၿပီျဖစ္ၿပီး တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ား မေတြ႕ရေသးဟု ဦးဝင္းၿမိဳင္က ဆိုပါသည္။

တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားဟု သတ္မွတ္ခံရသူမ်ား မည္သို႔ျဖစ္လာမည္ကို လတ္တေလာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးပါ။                 ၎တို႔ ျပန္ပို႔ခံရႏိုင္သလားဟူေသာ ေမးခြန္းကို ဦးဝင္းၿမိဳင္က ေျဖရန္ျငင္းဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Arakan Project အုပ္စုကမူ ယခုစီမံခ်က္၏ရလဒ္အေျဖမ်ားအား ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို အၿပီးသတ္ ျငင္းပယ္ ရာတြင္ အသံုးျပဳဖြယ္ရွိသည္ဟု ေဝဖန္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံကလည္းလက္သင့္မခံပဲ ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္လွ်က္ရွိသည္။

*****************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁.၁၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ႏ်ဴကလီးယားအေရးကိစၥမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံကင္းစင္ရန္ အထူးလုိအပ္

(The Nation သတင္းစာမွ 29 Nov 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar must come clean on nuclear issues ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ဆႏၵျပစခန္းၿဖိဳခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္းပန္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတာင္းဆို

(AFP မွ 1 Dec 2012 ရက္စြဲပါ "Suu Kyi demands apology over Myanmar mine dispute"သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ႏ်ဴကလီးယားအေရးကိစၥမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံကင္းစင္ရန္ အထူးလုိအပ္

(The Nation သတင္းစာမွ 29 Nov 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar must come clean on nuclear issues ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္လာမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား ထြက္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ တစ္ဖက္၌ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ အေရးကိစၥမွာလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံအျပန္အလွန္ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းရမည့္ အေရးအႀကီးဆုံး ကိစၥရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္က်န္ရွိ ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ဝါရွင္တန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏ်ဴကလီးယား ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ႏွစ္မ်ားစြာ မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၎၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ဒုံးက်ည္နည္းပညာမ်ား ရယူျခင္း၊ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ကတိကဝတ္ ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ     အစုိးရက မည္သုိ႔ပင္အာမခံခ်က္မ်ား ေပးေနေသာ္ျငား ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူအခ်ိဳ႕ အဆုိအရ ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား တုိ႔သည္ ဒုံးက်ည္နည္းပညာမ်ားကုိ ဆက္လက္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု ယူဆရသည္။ လူအမ်ားအျပား ေသေၾကပ်က္စီးေစႏုိင္ေသာ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ဒုံးက်ည္နည္းပညာမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ား ၾသဂုတ္လအတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ၾကားျဖတ္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမွာ စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့စရာေကာင္း သည့္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ-အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ဆံေရးမွာ ယခုလပုိင္းမ်ားအတြင္း အံ့မခန္းတုိးတက္ ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္ အုိဘားမား ယခုလအေစာပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ပထမဆုံးအႀကိမ္ သမုိင္းဝင္ခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္မႈမွာ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းတြင္ အပယ္ခံ ျဖစ္ခဲ့ေသာ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲႀကီးတစ္ရပ္သဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အုိဘားမား၏ခရီးစဥ္သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ဆက္ဆံေရး လုံးဝျပတ္ေတာက္လုိစိတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရွိ၊ မရွိဟူေသာ အခ်က္ေပၚ၌ လုံးဝမူတည္ခဲ့သည္။

၁၉၈၃ ခုႏွစ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား ေလေၾကာင္းလုိင္းအား ေျမာက္ကုိရီးယားတုိ႔ ဗုံးခြဲတုိက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား  ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား ၾကားဝင္မႈကုိ မလုိလားသည့္ သေဘာထားေပၚ၌ အေျခ တည္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စစ္လက္နက္ နည္းပညာ မ်ားဝယ္ယူလာေအာင္လည္း ေျမာက္ကုိရီးယားဘက္က ေကာင္းစြာသိမ္းသြင္း ေျပာဆုိႏုိင္ခဲ့သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ အဆုိပါစစ္လက္နက္ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားမွာ လုံးဝရပ္ဆုိင္းသြားၿပီဟု ဆုိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဝါရွင္တန္ဘက္က ျမင္သာ ထင္သာ ရွိေသာ ျမန္မာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ အျမင္မ်ိဳး ထြက္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္း သြားျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။ ယခုလုိ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အၾကား ရရွိလုိက္သည့္ ဆက္ဆံေရးသစ္မွာ ရည္ရွည္ခံသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အၾကားအႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား ထပ္မံမျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဟန္႔တားေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ျမန္မာႏ်ဴကလီးယား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဆီယံအတြက္ စုိးရိမ္စရာအေရးကိစၥ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဟႏြိဳင္းထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိရပ္တည္ခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းစြာထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား က ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

ေနျပည္ေတာ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ထုိသုိ႔ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျဖၾကားမႈမျပဳဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္ခ်ည္းသာပင္ ျဖစ္၏။

ယခုဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ ျပန္လည္အသိအမွတ္ျပဳ လက္သင့္ခံလာၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာက စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ႏွင့္အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးၿပီး မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏုိင္ေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္မွာ အလြန္ပင္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ ပါကျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈမွာ သံသယမ်ားႏွင့္သာ ရင္ဆုိင္ရမည္သာပင္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာအေနျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ စစ္ ဘက္ေရးရာ ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆုံးပိတ္ အာမခံခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ အာဆီယံမိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ား သိရွိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္အသိေပးရန္ လုိ အပ္သည္။

အာဆီယံသည္ ေဒသတြင္းႏ်ဴကလီးယား ကင္းစင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသအခ်ာျဖစ္ေအာင္ မ်ားစြာႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အာဆီယံက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ႏ်ဴကလီးယားမျပန္႔ပြားေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဂုဏ္ယူအသိအမွတ္ျပဳရန္ ကမာၻ႔ႏ်ဴကလီး ယား ပါဝါႏုိင္ငံႀကီးမ်ားအား ေျပာဆုိထားသည္။ လတ္တေလာအေနအထား၌ ယင္းႏ်ဴကလီးယား အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားက မျပန္႔ပြားေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသထားသည့္တုိင္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ရွိထားခဲ့ေသာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း ထုတ္ျပန္မႈမျပဳဘဲ ေနႏုိင္ခြင့္ရွိထားသည္။ အာဆီယံသည္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ(EAS)၏မူေဘာင္အရ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံသြားႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ EAS ဟူသည္ ယခုအခါ ေဒသတြင္းအတက္ၾကြဆုံးေသာ ဖုိရမ္တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာအေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေလ့ရွိသည္။ ယခုလုိ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား အာဆီယံႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အေရးကိစၥႀကီးငယ္အသီးသီးကုိ ေဆြးေႏြးၾကသည္ဟူသည္မွာ ေကာင္းေသာလကၡဏာတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ အာဆီယံအေနျဖင့္ ပထမဦးစြာ လုိအပ္ေနသည္မွာ ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ညီညြတ္မႈကုိျပသရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ျပသႏုိင္ျခင္းမရွိပါက အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီး၏ အေလွ်ာ့ အတင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ပါဝါမွာ ေလ်ာ့က်သြားရုံသာ ရွိေတာ့သည္။

                                                    ****************************************************

 ဆႏၵျပစခန္းၿဖိဳခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္းပန္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတာင္းဆို

(AFP မွ 1 Dec 2012 ရက္စြဲပါ "Suu Kyi demands apology over Myanmar mine dispute"သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

မံုရြာရွိ ေၾကးနီစီမံကိန္းဆႏၵျပမႈကို ရဲကအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲရာတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းအတြက္ ေတာင္းပန္ရန္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မေန႔က ႏွစ္ဖက္စလံုးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအၿပီးတြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

မႏွစ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ အျပင္းထန္ဆံုး ႏွိမ္နင္းရာမွ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစခဲ့ေသ