Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၄.၅.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. သူႏုိင္ကိုယ္ႏုိင္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

သူႏုိင္ကိုယ္ႏုိင္

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမကကမာၻေပၚတြင္ ျဖစ္ထြန္းေနေသာပဋိပကၡမ်ားကို ၾကားသိေတြ႕ျမင္ရတုိင္း ေျပလည္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားေလ ေသာအခါ စာေရးသူအေနျဖင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ႏွင့္ အုိင္ဒီယာတစ္ခုကို သြားသတိရမိသည္။ စာေရးသူဖိတ္မိသည့္ စာအုပ္မွာသခ်ာၤပညာရွင္တစ္ဦး၏ ဘဝ ျဖစ္ရပ္ကို ေရးသားထားသည့္ The Beautiful Mind စာအုပ္ျဖစ္သည္။ John Nash ဟု အမည္တြင္သည့္ ယင္းပညာရွင္မွာ သခ်ာၤပညာရပ္တြင္ game theory ၏ နယ္ပယ္ေဘာင္ကို က်ယ္ျပန္႔ေစခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူ၏ ဖန္တီးခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Nash equilibrium မွာ လူ႔ေဘာင္ေလာကကို မ်ားစြာ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူ႔ကို ေဘာဂေဗဒႏုိဘယ္ဆု ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

အႏုိင္အ႐ႈံးအေျဖတစ္မ်ိဳးတည္းထြက္ေသာ ႏွစ္ဦးတည္းကစားရသည့္ ဂိမ္းမ်ားသာရွိသည္ဟု လက္ခံထားရာမွ ႏွစ္ဦးထက္မကရွိသည့္ ဂိမ္းမ်ား လည္းရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဂိမ္းမ်ားတြင္ ႏိုင္၊ ႐ႈံးအေျဖထက္ သူႏုိင္၊ ကိုယ္ႏုိင္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္သိမ္းဖန္တီး၍ ရႏိုင္သည္ဟုေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ သူႏုိင္၊ ကိုယ္ႏုိင္ျဖစ္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ကပင္ Nash equilibrium ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည္။ သူ၏သီအိုရီကို စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္သာမက စစ္ေအးေခတ္ တစ္ေခတ္လံုး အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တတိယကမာၻစစ္မျဖစ္ေပၚေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာေရးရာသံုးသပ္သူမ်ားက ခ်ီးက်ဴးၾက သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ၾကည့္ပါကအဆိုပါသီအုိရီအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားသည္ဟုဆို၍ ရႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံ ေရးအေရြ႕မွာ သံုးပြင့္ဆုိင္ကစားသည့္ဂိမ္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသံုးပြင့္ဆုိင္မွာ တပ္မေတာ္အစိုးရမွ အရပ္ဖက္အစိုးရသို႔ ေျပာင္းလဲလာသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအင္ အားစု၊ အာဏာပိုင္စနစ္ကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ေရးလမ္းစဥ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္တိုက္လာသည့္ အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိ ကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကူညီလာသည့္ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးအင္အားႀကီးႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတို႔ပါဝင္သည္။ အင္အားစုသံုးစုစလံုးမွာ မိမိတို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့မေပးႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ မည္သည့္အင္အားစုမ်ား ေရွ႕မ တိုးႏုိင္သည့္ တစ္ဖက္ပိတ္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ခရီးဆက္ခဲ့ရသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရက ႏုိင္ငံတကာရဲ႕တရားဝင္မႈကိုမရ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ သည့္ အတိုက္အခံႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြကလည္း ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ပင္မေရစီေၾကာင္းႏုိင္ငံေရးအေပၚ မတက္လာႏုိင္။ အေမရိ ကန္ကလည္း တ႐ုတ္၏အင္အားကိုထိန္းဖို႔ထက္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမေပၚထြက္ေရးကိုသာ ထိန္းသိမ္းေနရသည့္အတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအေရးတြင္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈသည္သာ မွန္ကန္သည့္မူဝါဒဟု ထင္မွတ္ခဲ့သည္။

ဤသို႔ တစ္ဖက္ပိတ္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ လႈပ္လို႔မရသည့္အေနအထားမွ ပထမဦးဆံုး ႏုိင္ငံေရးက်ားကြက္ေရြ႕လိုက္သည့္အင္အားစုမွာ တပ္မ ေတာ္အစိုးရမွျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ဒ႐ြက္တိုက္လိုက္ပါခဲ့ရသည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့ သည္။ NLD၏ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ေရးလမ္းစဥ္ကို သိထားၿပီးၿပီျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုက်င္းပၿပီး ယခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားကပင္ ႏုိင္ငံကို ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္….ဤသို႔ေသာ္မွပဲစရမည္။ အစိုးရသစ္မွာ ထင္ထားသေလာက္မတင္းမာ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုလည္း ေနာက္မဆုတ္တမ္းလုပ္မည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသည့္ သမုိင္းမွတ္တမ္းေကာင္းလိုသူမ်ား ပါဝင္ေနသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အမွန္တကယ္လုိလားသူ အနည္းငယ္သာရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအနည္းမွာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား၊ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ေဆာင္ လာသည္ကို ျမင္ေတြ႕လာရသည္။ ယင္းမထင္မွတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ပါးပါးနပ္နပ္ လက္သင့္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ အတိုက္အခံႏုိင္ငံ ေရးအင္အားစုမ်ားသည္လည္း ပင္မေရစီေၾကာင္းႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ ပါဝင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ ပါဝင္လာျခင္းႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံတကာမွလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို အသိအမွတ္ျပဳလာခဲ့သည္။ အေနာက္အုပ္စုဝင္ႏုိင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း ႐ုတ္သိမ္းလာခဲ့သည္။ အာရွစီးပြားေရး ေနာက္ထပ္က်ားတစ္ေကာင္ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား ဝင္ေရာက္ခ်င္သည္။ ဤသို႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအေရြ႕ကို သံုးပြင့္ဆုိင္ ေရႊ႕လိုက္ၾကရာ ဒီမုိကရက္တိုက္ ေဇးရွင္းခရီးလမ္းႀကီးကို အတန္ေပါက္လာၿပီဟုဆို၍ ရႏုိင္သည္။ ယခု KIA အေရး၊ ေနာက္ထပ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့မႈ ခုိင္မာအားေကာင္းေရးႏွင့္ ယခုႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ လွ်ပ္ စစ္မီးရရွိေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္လည္း အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈကိုတည္ေဆာက္ၿပီး အားလံုးအဆင္ေျပႏုိင္မည့္ မွ်ေျခအေနအထားကို အရယူ ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

*****************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၄. ၅.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ျပည္တြင္းႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ပာိုတယ္မ်ား ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အေၾကြးအေၾကဆပ္ရေတာ့မည္
  2. မႏၱေလးၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေရးဆရာညီပုေလးအား ေခၚယူေမးျမန္း
  1. အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတိုင္ပင္ခံစင္တာ ဖြင့္လွစ္မည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. NDF ပါတီမွ တိုင္းရင္းသားအေရးအေပၚ သေဘာထားတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္
  1. ဒီမိုမိတ္ေဆြပါတီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကေနဒါသံရံုးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ခ်ိဳ႕ေတြ႕ဆံု

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျပည္တြင္းႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ပာိုတယ္မ်ား ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အေၾကြးအေၾကဆပ္ရေတာ့မည္

ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ပာိုတယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရအား ေပးဆပ္ရန္က်န္ရွိေန ေသးသည့္ အေၾကြးမ်ားကုိ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အေၾကျပန္ဆပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပာိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

“အစိုးရကို အေၾကြးေပးဖို႔ က်န္ေနတဲ့ နိုင္ငံျခားဖက္စပ္ပာိုတယ္ေတြအားလံုး ဒီႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ အေၾကြးကို အကုန္အေၾကဆပ္ရပါေတာ့မယ္။ အားလံုးကတည္း သေဘာတူပါတယ္။ ဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္မွာ အတိအက် အေၾကြးအေၾကဆပ္ရမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မေျပာထားရေသးပါဘူး”ပာု အထက္ပါပုဂိၢဳလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၇ ႏွစ္မ်ားတြင္ အာရွေဒသတြင္းစီးပြားေရး အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က်ဆင္းမႈ တို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပာိုတယ္မ်ားသည္ အစိုးရသို႔ ေျမဌားရမ္းခအျဖစ္ အေၾကြး ကန္ေဒၚလာ ၇၆ ဒႆမ ၇ သန္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၃၆ ဒႆမ ၈၉ သန္းရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ Popular News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“ပာုိတယ္နဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပာာ အခုႏွစ္မွျပန္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အရင္ႏွစ္ေတြကတည္းက အေၾကြးမဆပ္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံျခား ဖက္စပ္ပာိုတယ္ေတြကို အနည္းငယ္ေျဖေလ်ာ့မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္ေတြမွာ ေၾကြးက်န္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ေၾကြးက်န္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ရရွိၿပီးပါၿပီ”ပာု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္၍  BOT စနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရာႏႈန္းျပည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈပာိုတယ္မ်ားကို စတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားပာိုတယ္၊ ဆီဒိုးနားပာိုတယ္၊ Park Royal ပာိုတယ္၊ ခ်က္ထရီယမ္ပာိုတယ္ စသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပာိုတယ္ ၂၆ လံုးရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္း အပတ္စဥ္ထုတ္ Popular News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

Ref:Popular News

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

မႏၱေလးၿမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေရးဆရာညီပုေလးအား ေခၚယူေမးျမန္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္မီးပိုမိုရရွိေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၂ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ လူထုသတင္းစာ တိုက္မွ စာေရးဆရာညီပုေလးအား အက္စ္ဘီအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“မႏၱေလးကျပည္သူေတြ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဖေဖ့ကို မနက္က လာဖမ္းသြားၾကပါတယ္။ ျပန္ပို႔ေပးမယ္လုိ႔ေတာ့ ေျပာတယ္”ပာု စာေရးဆရာညီပုေလး၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚလင္းလင္းမြန္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာ လူထုဦးလွႏွင့္ လူထုေဒၚအမာတို႔၏ အငယ္ဆံုးသားျဖစ္သူ စာေရးဆရာညီပုေလးအား မႏၱေလး အလုပ္သမားေဆး႐ံုႀကီးအနီးရွိ စစ္ေဆးေရးစခန္းတြင္ ေခၚယူေမးျမန္းလ်က္ရွိၿပီး မႏၱေလးျမိဳ႕ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာေရး ဆရာ ညီပုေလး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေဒၚခင္သန္းျမင့္ႏွင့္အဖြဲ႕၊ ကဗ်ာဆရာ ဥကၠာေက်ာ္အပါအဝင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက ေခၚယူေမးျမန္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ယင္းကဲ့သို႔ ေခၚယူေမးျမန္းမႈမ်ားအား မနက္ ၈နာရီမွ စတင္၍ ေန႔လည္ ၁၂နာရီေက်ာ္အထိ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္လႊတ္ ေပးခဲ့သည္ဟု ေခၚယူစစ္ေဆးျခင္းခံရသည့္ စာေရးဆရာညီပုေလး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ေခၚေမးတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ဘယ္သူကဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္တာလဲဆိုတာကို ေမးတာပါ။ ေမးတဲ့ပံုစံကလည္း ေအးေအးေဆးေဆးပဲ လူႀကီးလူ ေကာင္းဆန္ဆန္ေမးတာပါ။ စစ္ေၾကာေရးလိုမ်ိဳး ရိုက္ႏွက္ၿပီးေမးတာမ်ိဳးေတြမဟုတ္ပါဘူး။ ေခၚေမးခံရတဲ့သူေတြ အားလံုးနီးပါးေလာက္ကေတာ့ ကိုယ့္အိမ္ ကိုယ္ ေအးေအးေဆးေဆးျပန္ေရာက္ေနပါၿပီ”ဟု ၎မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၂ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္အဝရရွိေရးအတြက္ မႏၱေလးေဒသခံျပည္သူမ်ားက မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္အဝ ရရွိေရးဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ၇၇ လမ္း၊ ၂၆ လမ္းႏွင့္ ၂၇ လမ္းၾကားရွိ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးလုပ္ငန္း(တိုင္း)႐ံုးႏွင့္ ၂၆ လမ္း၊ ၆၆ လမ္းႏွင့္ ၆၈ လမ္းၾကားရွိ မႏၱေလးစြမ္းပာုိတယ္ေရွ႕တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ ညခုနစ္နာရီတြင္ မႏၲေလးက်ဳံးေဘး တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ မႏၲေလးဘူတာႀကီး တစ္၀ိုက္တုိ႔တြင္လည္းေကာင္း ဖေယာင္းတုိင္မီးမ်ား ထြန္းညႇိဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပၾကခဲ့ၾကၿပီး ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္လည္း ထပ္မံဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး မံုရြာႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတို႔၌လည္း ယင္းလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတိုင္ပင္ခံစင္တာ ဖြင့္လွစ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိႏိုင္ေစေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အလုပ္သမားအတိုင္ပင္ခံစင္တာမ်ားကို ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကိစၥအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အတိုင္ပင္ခံစင္တာဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အမည္ကို Active for Free and Development Communities(AFDC) ပာုေပးထားၿပီး ယင္း အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အတိုင္ပင္ခံစင္တာမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ အၾကံဉာဏ္မ်ား၊ ဥပေဒေရးရာအကူအညီမ်ား၊ လုပ္သားေရး ရာျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားပါက ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း AFDC မွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြ ရရွိဖို႔အတြက္ ဥပေဒေရးရာအကူအညီေတြ၊ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ အတိုင္ပင္ခံစင္တာတစ္ခုကို ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးမွာ ဖြင့္လွစ္သြားပါမယ္။ အတိုင္ပင္ခံစင္တာေတြကို စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြနဲ႔ နီးတဲ့ေနရာေတြမွာသာ ဖြင့္လွစ္သြားမွာပါ”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္ က ဆက္လက္ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္အခ်ိဳ႕တြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝမရရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆႏၵျပေတာင္း ဆိုမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး မၾကာေသးမီကျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အလုပ္သမားဥပေဒတြင္လည္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေျခခံလုပ္ခလစာ အတိအက် ျပ ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref:Venus

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

NDF ပါတီမွ တိုင္းရင္းသားအေရးအေပၚ သေဘာထားတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္

ေမလ ၂၂ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီမွ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၅/၂၀၁၂)ျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအေရးအေပၚ သေဘာထားတစ္ရပ္အား အခ်က္ ၈ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာ ၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“အဓိကကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀အတြင္း လက္နက္ကိုင္ေျဖရွင္းေနတဲ့ ျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္က ျပည္သူေတြ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ရတာေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ဝမ္းနည္းဖို႔ေကာင္းတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီအေနနဲ႔ အျပစ္မဲ့ကခ်င္ ျပည္သူေတြအေရးကို ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးရဲ႕အေရးဆိုတာခံယူတာရယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒါဟာလည္း ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့အေရးလို႔လဲ  ခံယူပါ တယ္ဆိုတာေတြကို (၅/၂၀၁၂)ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ကိုယ္တိုင္ဦးစီး၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရၿပီး ယင္းသို႔လုပ္ ေဆာင္ျခင္းမွာ ျပည္သူတို႔အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ေဆာင္ ေရး၌လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ယင္းေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ လူမ်ိဳးဘာသာေတြမခြဲျခားဘဲနဲ႔ ႏုိင္ငံသားတိုင္းရရွိရမယ့္ တန္းတူညီမွ်ေရးနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီနည္းက်တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဘဝကို ရရွိမယ္လို႔လဲ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အပစ္ရပ္စဲတယ္ဆိုတာက စစ္ေရးအရ ႏွ&